Fraser Hammersly | Unang 5 LA Digital na Espesyalista sa Nilalaman


Mayo 26, 2022

Ang Unang 5 Board of Commissioners Meeting ng LA ay halos nagpulong noong Mayo 12. Ang adyenda kasama ang isang presentasyon sa FY 5-2022 na iminungkahing badyet ng First 23 LA na may mga pagsasaayos sa long-term fiscal plan (LTFP); ang pag-apruba ng dalawang estratehikong partnership na may kaugnayan sa First 5 LA's Help Me Grow LA work; at impormasyon sa mga pag-amyenda sa mga estratehikong pakikipagsosyo na nauugnay sa diskarte sa data ng First 5 LA, mga pakikipagsosyo sa county, at mga pagsisikap sa maagang pangangalaga at edukasyon. 

Sa mga pahayag mula sa Tagapangulo ng Komisyon, ang Superbisor ng County ng LA na si Sheila Kuehl ay nagsalita sa misyon ng First 5 LA na pagsilbihan ang mga bata mula sa kapanganakan hanggang edad 5 at ang kahalagahan ng pag-iwas ay gumaganap pagdating sa madalas na hindi napapansing espesyal na populasyon. 

"Sa pag-iisip tungkol sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa mundo, napakakaunting pansin ang binabayaran sa pangkat ng edad na ito, bilang isang hiwalay na pangkat ng edad. Bahagi sila ng isang pamilya, marahil ay tumatakas sa digmaan; sila ay bahagi ng isang pamilya, marahil ay naghihiwalay. Hindi pa sila sa pangkalahatan sa isang lugar kung saan may ibang mga mata sa kanila bukod sa kanilang mga pamilya, "sabi niya. 

"Para sa akin, ginagawa nitong mas mahalaga ang ating misyon dahil ganap tayong nakatutok sa populasyon na ito, at sa palagay ko ang kahalagahan ng pagdaan sa napakaraming pinag-uusapan natin bawat buwan, kung ano ang para sa badyet, ngunit din ang mga programmatic na paraan na aming nilapitan sa mga tuntunin ng pag-oorganisa ng First 5," sabi niya. 

Sa paksa ng badyet ng First 5 LA, ang mga pahayag ni First 5 LA Executive Director Kim Belshé ay nakatuon sa iminungkahing badyet ng First 5 LA na taon ng pananalapi 2022-23, isang item na ipapakita sa pagpupulong sa Mayo. 

"Ang aming pag-uusap ngayon, alam ko, ay tungkol sa mga numero, ngunit kami ay magsisikap sa pagtatanghal na maglagay ng higit na mukha ng tao at mukha ng pamilya at mukha ng komunidad sa mga numero ng badyet na iyon," sabi ni Belshé. "Ang mga badyet ay salamin ng mga halaga, at sa palagay ko ang badyet na ito ay nagsasalita sa aming pangako sa matapang na mga layunin, ang aming pagpayag na sumandal sa ilang mahihirap na sistematikong isyu, at upang magamit ang mahalagang mapagkukunan na mayroon kami sa estratehikong paraan hangga't maaari."

Ang agenda ng pahintulot ay lubos na naaprubahan. Kapansin-pansin, dalawang bagong estratehikong partnership ang naaprubahan bilang bahagi ng First 5 LA's kamakailang inilunsad ang Help Me Grow LA inisyatiba — isang pagsisikap na pinangunahan ng First 5 LA at ng LA County Department of Public Health upang matiyak na ang lahat ng pamilya sa County ay may mga koneksyon at serbisyo na kailangan nila upang suportahan ang pag-unlad ng kanilang anak. 

Ang mga estratehikong pakikipagsosyo — isa sa City of Long Beach Department of Public Health at ang isa pa sa San Gabriel Pomona Regional Center — ay magsisilbing Help Me Grow LA's unifying agencies, na sumusuporta sa mga pagsisikap sa koordinasyon sa pagitan ng mga lokal na klinika ng komunidad sa loob ng mga tinukoy na rehiyon upang ikonekta ang mga bata sa mga serbisyo kasunod ng pagsusuri sa pag-unlad. 

Para sa karagdagang impormasyon sa pakikipagtulungan ng First 5 LA sa Lungsod ng Long Beach, i-click dito. Para sa karagdagang impormasyon sa pakikipagtulungan ng First 5 LA sa San Gabriel Pomona Regional Center, i-click dito.

Kasunod ng consent agenda, ang mga miyembro ng First 5 LA's Finance Team, gayundin mula sa Center for Child and Family Impact (CCFI), Office of Government Affairs and Public Policy (OGAPP) at Office of Data for Action (ODFA), ay nagpakita ng isang draft ng FY 5-2022 na iminungkahing badyet ng First 23 LA, na itinatampok ang mga paraan kung saan ang First 5 LA ay estratehikong nagde-deploy ng mga mapagkukunan upang isulong ang mga estratehikong priyoridad nito sa harap ng bumababang kita ng Proposisyon 10 ng ahensya. 

Sinimulan ni Finance Director Raoul Ortega at Financial Planning & Analysis Manager na si Daisy Lopez ang pagtatanghal sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pangkalahatang-ideya ng iminungkahing badyet para sa FY 2022-23, na binabanggit na ang badyet ay patuloy na nakatuon sa mga pangmatagalang layunin sa pagpapanatili na idinidikta ng Long-Term Financial Plan (LTFP), kabilang ang $5.3 milyon sa mga paggasta na mababawi ng hindi-First 5 LA na pagpopondo. 

Kasama rin sa badyet ang kabuuang 4 na porsyentong pagbawas sa paggasta kung ihahambing sa binagong badyet para sa FY 2021-22. Ibinahagi ni Lopez na ang pagbabawas na ito ay ang netong resulta ng 5.3 porsiyentong pagbaba sa programmatic na paggasta at 1.3 porsiyentong pagtaas sa mga gastos sa pagpapatakbo, ang huli ay pangunahin nang dahil sa pagtaas ng mga serbisyo ng tauhan, serbisyo sa consultant, at mga gastos sa paglalakbay.

Sumisid sa programmatic na bahagi ng badyet, ang Center for Child and Family Impact Executive Vice President John Wagner ay nagbahagi ng mga highlight mula sa bawat isa sa Mga Koponan at Sentro na bumubuo sa CCFI. Habang ang mga pagbawas ay ginagawa upang iayon ang mga paggasta ng First 5 LA sa mga kita nito, ibinahagi ni Wagner na ang mga pagbaba ay resulta rin ng hakbang ng CCFI tungo sa higit na kahusayan at estratehikong epekto. Para sa higit pang mga detalye, tingnan ang slide 7 dito.

Ang mga miyembro ng koponan mula sa CCFI, OGAPP at ODFA ay nagbigay ng mataas na antas ng mga halimbawa kung paano ang kani-kanilang mga koponan ay tumataas ang kahusayan at epekto sa kabila ng mga pinababang badyet, kabilang ang pagtutulungan nang higit pa sa mga Tanggapan at Mga Koponan sa mas pinagsama-sama at nakahanay na mga paraan — kapwa sa pagbabahagi ng mapagkukunan at kapasidad — upang makamit ang mga layunin ng Unang 5 LA. Para sa higit pang mga detalye, tingnan ang mga slide 8-12 dito. 

Upang isara ang pagtatanghal, ipinaliwanag ni Lopez kung paano ang iminungkahing badyet para sa FY 2022-23 ay sumusunod sa mga limitasyon sa paggasta na itinatag ng LTFP at nagbahagi ng impormasyon kung paano ginawa ang mga pagsasaayos sa LTFP dahil sa aktwal na realidad ng paggasta ng FY 2021-22 at ang FY 2022-23 iminungkahing badyet. Isang boto para aprubahan ang iminungkahing badyet para sa FY 2022-23 at mga pagsasaayos sa LTFP ay gaganapin sa pulong ng Lupon ng mga Komisyoner sa Hunyo 9. 

Nang dumating ang oras para sa talakayan, nag-alok si Commissioner Romalis Taylor ng kanyang pagpapahalaga para sa First 5 LA staff, na nagsasabi, “Ito ay mahusay na gawain. Gusto kong pasalamatan ka niyan. Ipinapakita nito na tayo ay tumutuon sa katotohanan na mayroon tayong pagbawas sa kita at pagharap sa ating pamamahala sa buong organisasyon.”

"Kudos sa lahat," idinagdag ni Commissioner Jacquelyn McCroskey. "Hindi ko lang nakikita ang resulta sa mga tuntunin ng mga desisyon sa badyet ngunit ang uri ng pakikipagtulungan na ginagawa ng [Unang 5 LA] sa iba't ibang mga seksyon ng programa. Talagang naririnig ko ang through-line ng estratehikong gawain sa County at sa iba pang mga panlabas na kasosyo. Ang pakikipagtulungan ay laging madaling sabihin at mahirap gawin … kaya labis akong humanga sa iyong ginawa.” 

Para tingnan ang draft ng 2022-23 na iminungkahing badyet, i-click dito.

Ang natitira sa pulong ay nakatuon sa pagbabahagi ng bagong impormasyon sa Lupon, simula kay Ortega, na bumalik upang ipakita ang "Pag-update ng LTFP sa Konteksto ng Fiscal Reality ng First 5 LA."

Sa oras na ito, paliwanag ni Ortega, ang LTFP ay isang nakapirming 10-taong balangkas na pinagtibay noong 2018 upang ihanay ang mga paggasta ng First 5 LA sa mga kita nito sa pamamagitan ng 2020-28 Strategic Plan at para i-account ang fiscal reality ng First 5 LA sa pagbaba ng mga kita ng Proposisyon 10. 

"Gayunpaman," idinagdag ni Ortega, "Ang aming realidad sa pananalapi at mga responsibilidad sa pangangasiwa ay nangangailangan sa amin na tumingin sa kabila ng taon ng pananalapi 27-28, na nangangahulugan ng paglipat mula sa isang 10-taong nakapirming plano patungo sa isang rolling LTFP na patuloy na ina-update upang ipakita ang 10 panlabas na taon. 

"Habang lumilipat tayo mula sa isang nakapirming plano patungo sa isang rolling plan, ang mga kawani ay nag-iisip sa pamamagitan ng mga pangunahing pagsasaalang-alang para sa pag-update ng LTFP sa konteksto ng aming realidad sa pananalapi at ang mga kinalabasan na pinananagutan namin ang aming mga sarili."

Ang aytem ay iniharap para sa talakayan at ibabalik sa Lupon sa ibang araw. Para sa karagdagang impormasyon, i-click dito.

Kasunod ng presentasyon ni Ortega, dalawang karagdagang aytem ang iniharap sa Lupon bilang impormasyon bago ang nakatakdang pagboto sa pulong ng Lupon ng mga Komisyoner noong Hunyo 9. 

Ang una ay isang iminungkahing pag-amyenda sa isang estratehikong pakikipagsosyo sa mga Regent ng Unibersidad ng California sa anyo ng karagdagang $1.1 milyon upang patuloy na suportahan ang gawain ng First 5 LA's Kindergarten Readiness Assessment (KRA). Inirerekomenda ng First 5 LA's Early Care and Education (ECE) team ang pag-apruba ng Board sa amendment na ito upang ang mga Regents ng University of California ay makapagpatuloy sa pag-aalok ng suportang teknikal na tulong sa mga distrito ng paaralan na nangongolekta ng data bilang bahagi ng diskarte ng KRA bago ang paglubog ng partnership. sa Hunyo 2023. Para sa karagdagang impormasyon, i-click dito.

Ang ikalawang aytem ay isang iminungkahing pag-amyenda sa isang estratehikong pakikipagsosyo sa Los Angeles County Office of Education (LACOE) upang magamit ang natitirang $1.9 milyon sa mga pondong gawad na natanggap mula sa Improve and Maximize Programs so All Children Thrive (IMPACT 2020) na inisyatiba para sa Quality Simulan ang inisyatiba ng Los Angeles (QSLA). 

Ang First 5 LA ay orihinal na ginawaran ng mga pondo ng IMPACT 2020 mula sa First 5 California noong 2020. Noong panahong iyon, inaprubahan ng Board ang paggamit ng mga pondo para sa isang estratehikong pakikipagsosyo sa LACOE upang isulong ang mga priyoridad ng First 5 LA sa pagpapabuti ng kalidad ng mga kapaligiran sa maagang pag-aaral. 

Kung maaaprubahan ang iminungkahing pag-amyenda, gagamitin ang mga pondo upang suportahan ang mga layunin ng consortium ng QSLA, kabilang ang pag-embed ng pagsasanay sa Dual Language Learner (DLL) sa mga modelo ng paghahatid ng programa ng QSLA, pagdaragdag ng mga karagdagang pagsasalin na hindi Ingles ng mga pagsasanay sa DLL, at paghahatid. karagdagang mga site ng programa na may pagtuon sa pangangalaga sa bahay. Para sa karagdagang impormasyon, i-click dito.

Ang susunod na pulong ng Lupon ng mga Komisyoner ay naka-iskedyul para sa Hunyo 9, 2022. Ang mga materyales at detalye ng lupon sa kung paano ma-access ang pulong ay ipo-post sa www.first5la.org/our-board/meeting-material 72 oras bago ang pulong. 
isalin