Fraser Hammersly | Unang 5 LA Digital na Espesyalista sa Nilalaman


Mayo 25, 2023

Ang First 5 LA's Meeting of the Board of Commissioners ay personal na nagpulong noong Mayo 4. Ang adyenda kasama ang mga presentasyon sa First 5 LA's Draft Proposed Fiscal Year 2023-24 Budget at updated Long-Term Fiscal Plan (LTFP) at ang 2023 Strategic Plan Reset. Bukod pa rito, ibinahagi ang impormasyon sa ilang mga strategic partnership at amendment, kabilang ang inisyatiba ng African American Infant and Maternal Mortality (AAIMM).

Nagbukas ang pulong ng Lupon ng mga Komisyoner noong Mayo 4 sa pamamagitan ng mga pahayag mula sa Unang 5 LA Board Chair at Superbisor ng LA County na si Holly J. Mitchell, na nag-alok ng pagpapakilala at mainit na pagtanggap sa bagong miyembro ng lupon. Summer McBride, na hinirang ni Mitchell na kumatawan sa Ikalawang Distrito.

"Maraming salamat sa pagsang-ayon na gampanan ang gawaing ito ng pamumuno sa LA County habang nakatuon kami sa aming zero hanggang lima, ang aming pinakamahalagang grupo ng nasasakupan," sabi ni Mitchell. "Pinahahalagahan kita."

Ang McBride ay isang certified parenting instructor, full-spectrum doula at sinanay na facilitator ng Centering Pregnancy sa pamamagitan ng Charles Drew University Black Maternal Health Center of Excellence. Siya rin ang CEO ng The Village Legacy, isang lokal na nonprofit na nag-aalok ng abot-kaya at tumutugon sa kultura na mga klase sa pagiging magulang, at ang co-chair ng African American Infant and Maternal Mortality (AAIMM) Community Action Team ng LA County.

Kasunod ng mga pahayag ni Mitchell, ang Executive Director na si Karla Pleitéz Howell ay humarap sa Lupon, na tinawag ang pansin sa pangunahing pokus ng pulong: ang paunang draft ng iminungkahing 5-2023 na badyet ng First 24 LA. Nabanggit niya na ang badyet ay binuo ng First 5 LA staff upang isama ang Pangmatagalang Plano sa Pananalapi ng ahensya, na may mata para sa parehong kasalukuyang realidad sa pananalapi at pag-reset ng Strategic Plan ng organisasyon.

"Ang badyet na ito ay sumasalamin sa mga pagtaas sa mga estratehikong pakikipagsosyo sa aming County, at kami ay talagang nasasabik tungkol sa pagbabahagi ng ilan sa impormasyong iyon sa iyo," ipinaalam ni Pleitéz Howell sa Komisyon. “Higit sa lahat, ang gawain ay hindi at hindi magagawa kung wala ang buong First 5 LA team na sumusulong at nagsasabing: 'Oo, haharapin natin ang katotohanang ito.'”

Ang agenda ng pahintulot ay lubos na naaprubahan. Ang isang kapansin-pansing aytem ng agenda ay binubuo ng isang boto ng Lupon na nagpapahintulot sa First 5 LA na magsumite ng aplikasyon para makatanggap ng grant na pagpopondo mula sa First 5 California Commission para sa panrehiyong teknikal na tulong para sa home visiting coordination at integration project. Depende sa panghuling gawad, ang grant ay isang inaasahang halaga na $1,454,689 at mapupunta sa patuloy na pagsisikap na isulong ang mga layunin sa pagbuo ng system at palakasin ang umiiral na imprastraktura sa loob ng sistema ng pagbisita sa tahanan ng LA County. Para sa karagdagang impormasyon, i-click dito.

Gaya ng itinampok ni Pleitéz Howell, ang spotlight ng pulong sa Mayo ay nasa draft ng First 5 LA na iminungkahing fiscal year 2023-24 na badyet. Si Chief Operating Officer JR Nino, Direktor ng Pananalapi Raoul Ortega, Pinansyal na Pagpaplano at Pagsusuri ng Tagapamahala na si Daisy Lopez at Executive Vice President, Center for Child and Family Impact (CCFI) na si John Wagner ay sumali sa Lupon upang magbigay ng pangkalahatang-ideya ng draft na badyet, kabilang ang kung paano Unang 5 Ang realidad sa pananalapi ng LA sa konteksto ng Proposisyon 31 at ang pag-reset ng Strategic Plan ay nakaapekto sa pag-unlad nito.

Binuo sa isang katulad na proseso sa mga nakaraang taon na badyet, ipinaliwanag ni Nino na ang draft na badyet ay alam ng kung ano ang ginawa ng First 5 LA sa nakaraan at mga planong gawin sa hinaharap, kasama ang mga multi-year na obligasyon sa kontrata. Gayunpaman, ang ipinagkaiba sa badyet ng taong ito ay ang pangangailangang maging maagap at tumutugon sa mga bumababang kita dahil sa Proposisyon 31, na nagbunsod sa mga koponan na magsikap para sa 5-10% na pagbawas sa paggasta sa ibaba ng itinatag na mga limitasyon sa paggasta ng board.

Itinuro ni Ortega kung paano nakatutok ang draft na badyet sa mga pangmatagalang layunin ng pagiging angkop ng First 5 LA na may $8.3 milyon na kita na hindi sa Proposisyon 10. Binigyang-diin din niya kung paano nakaangkla ang mga iminungkahing mapagkukunan ng badyet sa mga priyoridad ng trabaho at mga realidad sa pananalapi: ang gawaing programmatic na nakatakdang tapusin o rampa pababa ay nagpapatuloy ayon sa plano, habang ang mga bagong programmatic na pamumuhunan ay naka-hold hanggang sa makumpleto ang pag-reset ng Strategic Plan. Bilang karagdagan, ang ilang mga proyekto at aktibidad ay muling inayos o pinagsama-sama upang mapakinabangan ang kahusayan. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang mga slide 4-6 dito.

Sa pangkalahatan, ang draft na badyet ay nagtatampok ng netong pagbaba ng 5.5% kumpara sa badyet noong nakaraang taon, ibinahagi ni Lopez. Kasama sa pagbabawas na ito ay isang 5.2% na pagbawas sa programmatic na paggasta at isang 6.6% na pagbawas sa mga gastos sa pagpapatakbo. Sumunod na nagsalita si Wagner tungkol sa mga programmatic na pagbaba, na nagbibigay ng konteksto para sa mga estratehikong pagbawas ng CCFI sa badyet ng Center, habang si Lopez ay nagbigay ng pangkalahatang-ideya ng mga badyet mula sa Office of Communications, Office of Data for Action, at Office of Government Affairs and Public Policy, pati na rin ang mga gastos at pagbabawas sa administratibo at pagpapatakbo. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang mga slide 8-12 dito.

Panghuli, nagbigay si Ortega ng update sa LTFP, na gumuhit ng koneksyon sa pagitan ng kung paano susuportahan ng inaasahang pagbawas sa paggasta sa paglipas ng panahon ang pagpapaliit ng agwat sa pagitan ng mga kita at paggasta ng First 5 LA, lalo na sa pagtatapos ng Proposisyon 31.

“Sa kasalukuyan, tayo ay maayos sa pananalapi, ngunit kailangan nating muling bisitahin at bigyang-priyoridad ang ating paggasta sa hinaharap, kabilang ang muling pagbisita sa mga itinakdang limitasyon sa paggastos na itinatag natin bago ang Proposisyon 31. At habang tayo ay lumipat sa proseso ng pag-reset ng Strategic Plan, kailangan nating gawin ang dalawa mahirap at madiskarteng mga desisyon upang iayon sa ating bagong realidad sa pananalapi,” sabi ni Ortega.

Habang nagpapatuloy ang proseso ng pag-reset ng Strategic Plan, babalik ang First 5 LA sa Board para magbigay ng mga update kung paano nakakaapekto ang mga desisyong ito sa mga pangmatagalang plano sa paggastos ng First 5 LA. Ang na-finalize na 2023-24 budget at updated na LTFP ay iboboto sa Hunyo 8 Board of Commissioners meeting. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang mga slide 14-24 dito.

Sumunod sa agenda ay isang pagtatanghal sa First 5 LA's Strategic Plan Reset. Si Chief Transformation Officer Antoinette Andrews Bush at Strategic Plan Senior Strategist Kaya Tith ay sumali sa Board upang buod ng feedback mula sa March Board meeting pati na rin ang mga susunod na hakbang sa proseso ng pag-reset ng Strategic Plan.

Ang mga pangunahing pangangailangan, kapakanan ng bata, pangangalagang pangkalusugan — parehong mental at pisikal — at ang edukasyon ay mga pampublikong sistema na tinawag ng mga Komisyoner bilang potensyal na pokus para sa epekto ng pagbabago ng mga sistema ng First 5 LA, buod ni Andrews Bush.

Bukod pa rito, ang tagapagtaguyod, kasosyo/collaborator at arkitekto/tagabuo ay na-highlight bilang mga potensyal na tungkulin na dapat gampanan ng Unang 5 LA sa loob ng konteksto ng Pag-reset ng Strategic Plan. Binigyang-diin din ng mga komisyoner ang pangangailangang tingnan ang kasalukuyang data at direktang marinig mula sa mga pamilya upang makakuha ng mas malinaw na larawan kung saan maaaring magkaroon ng pinakamalaking epekto ang First 5 LA.

"Lahat ng ito ay direktang humahantong sa Strategic Plan Reset mismo," sabi ni Andrews Bush. "Malinaw na narinig ng mga kawani mula sa mga Komisyoner kung gaano kahalaga ang magkaroon ng isang malinaw, maigsi na estratehikong plano na may mga kongkretong layunin at sukatan ng tagumpay at na nakikipag-ugnayan tayo sa komunidad sa buong proseso at ipagpatuloy ang ating malakas na pagtuon sa katarungan."

Ang unang 5 LA ay babalik sa Lupon sa Hunyo na may update sa pag-unlad, kasunod ng pag-onboard ng isang consultant ng Strategic Plan. Para sa karagdagang impormasyon, i-click dito.

Ang huling pagtatanghal sa agenda, na ibinigay ng Health Systems Program Officers Nicole Jones at Ellen Paddock at LA County Department of Public Health Director ng Maternal, Child and Adolescent Health na si Dr. Melissa Franklin, ay nakatutok sa First 5 LA's African American Infant and Maternal Mortality ( AAIMM) na inisyatiba, na may diin sa AAIMM Community Action Teams (CATs).

Ibinahagi ni Franklin ang isang pangkalahatang-ideya ng mga halaga ng AAIMM, na nagsasaad na ang koalisyon — isang pakikipagtulungan sa pagitan ng First 5 LA, ang LA County Department of Public Health, iba pang mga ahensya ng County at mga organisasyong pinamumunuan ng komunidad — ay nagtutulungan upang wakasan ang hindi katanggap-tanggap na mataas na rate ng Black infant at pagkamatay ng ina sa LA County sa pamamagitan ng pagtugon sa papel na ginagampanan ng rasismo at implicit na pagkiling bilang ugat ng pagkakaiba.

Sa pagsasalita tungkol sa apat na CAT — na sentralisado sa South LA/South Bay, Antelope Valley/Palmdale, San Gabriel/ Valley/Pasadena at Santa Clarita/San Fernando — ipinaliwanag ni Franklin kung paano sila naging “ang puso, at kaluluwa, at mga mata at tainga ng aming trabaho, na naghahatid ng mga partikular na estratehiya na nakasentro sa komunidad, pati na rin ang paggabay sa mga pagsisikap ng Departamento.”

Ang mga kritikal na milestone mula sa trabaho ay na-highlight, kabilang ang mga pagsisikap na ipatupad ang mga kasanayan sa interbensyon sa mga antas ng klinikal, institusyonal, komunidad at pangangalap ng data sa walong ospital sa loob ng mga rehiyon ng CAT, pati na rin ang isang update sa mga diskarte sa komunikasyon ng AAIMM na may kinalaman sa pagdiriwang ng "pag-activate ng isang village” ng mga mentor, doula, at iba pang support system na humahantong sa masaya at malusog na panganganak ng Black.

Ayon kay Jones, ang isang ulat sa pagsusuri ng Center for Health Policy ng UCLA ay isinasagawa. Kasama sa ulat ang parehong qualitative at quantitative na data na susukat sa epekto ng mga pagsisikap ng inisyatiba sa isang imprastraktura, tagumpay sa pagpapatupad, at sustainability lens. Ang ulat ay nakatakdang makumpleto sa Hunyo 2023.

Panghuli, ibinahagi ni Jones ang pangkalahatang mga natutunan mula sa paglalakbay ng AAIMM, na nagsimula noong 2018 na may layuning wakasan ang pagkakaiba ng racial maternal mortality sa loob ng LA County sa loob ng limang taon. Ang isang mahalagang pag-aaral ay na ang limang taong tagal ay hindi sapat na oras upang maalis ang sistematikong kapootang panlahi, lalo na sa kalagayan ng pandemyang COVID-19 na nagpalala sa krisis.

“Kailangan nating ilipat ang ating pag-iisip mula sa pagtingin sa AAIMM bilang isang limang taong inisyatiba tungo sa isang kilusan; isang kilusan sa pag-abala sa kapootang panlahi sa pamamagitan ng pagsentro ng kagalakan at kaligtasan para sa mga babaeng Black at mga taong nanganganak," sabi ni Jones.

Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang presentasyon dito.

Bukod pa rito, ang isang pag-amyenda sa isang estratehikong pakikipagsosyo na magpapatuloy sa pagsuporta sa mga diskarte na hinihimok ng komunidad ng AAIMM ay ibinigay bilang isang item ng impormasyon, na may naka-iskedyul na boto noong Hunyo. Para sa karagdagang impormasyon, i-click dito.

Nang dumating ang oras para sa talakayan ng Komisyoner, ibinahagi ni Commissioner Carol Sigala ang kanyang mga saloobin:

"Ang bigyan ang kababaihan ng boses sa lugar na ito at ipagpatuloy ang pananaliksik na ito ay napakahalaga at, ayon sa kasaysayan, ay hindi pa nagawa noon. Kaya, maraming salamat. Habang tinitingnan natin ang sistematikong pang-aapi — para sa lahat ng kababaihang may kulay at gayundin sa mga kababaihan ng kahirapan — sana, matingnan natin ang data na ito at lumikha ng pagbabago hindi lamang sa komunidad ng mga Itim kundi sa iba pang mga komunidad kung saan ito ay kinakailangan din.”

Panghuli, ilang mga item sa agenda ang ipinakita bilang nakasulat lamang na impormasyon at iboboto sa pulong ng Hunyo. Kasama sa mga kilalang bagay ang:

  • Baguhin ang Strategic Partnership sa 13 Welcome Baby Grantees sa Halaga na $54,223,000 para Ipatupad ang Welcome Baby Program: Kinakatawan ang patuloy na pamumuhunan ng First 5 LA sa pagbisita sa bahay, ang susog na ito ay inirerekomenda ng First 5 LA upang ipagpatuloy ang pagpapatupad ng Welcome Baby sa 13 ospital sa County ng LA sa loob ng dalawang taon. Para sa karagdagang impormasyon, i-click dito.
  • Baguhin ang isang Strategic Partnership sa Los Angeles County Office of Education (LACOE) sa Halaga na $11,000,000 para Pamahalaan ang Pagpapatupad ng Quality Start Los Angeles: Depende sa panghuling gawad mula sa IMPACT Legacy ng First 5 California, ang First 5 LA ay nagrerekomenda na aprubahan ng Lupon ang isang susog sa isang estratehikong pakikipagsosyo sa LACOE na magpapahintulot sa First 5 LA na magpatuloy sa pagbuo sa kalidad ng rating at sistema ng pagpapabuti nito na may bagong diin sa pagbibigay mga serbisyo sa pagpapahusay ng kalidad sa loob ng pangangalaga ng Pamilya, Kaibigan at Kapitbahay (FFN) at mga setting ng pangangalaga sa bata na nakabase sa bahay. Para sa karagdagang impormasyon, i-click dito.
  • Baguhin ang Strategic Partnership sa Public Health Foundation Enterprises, Inc. sa Halagang $1,401,000 para sa WIC Data Mining Project: Inirerekomenda ng First 5 LA na aprubahan ng Lupon ang isang susog na magpapatuloy sa gawain ng PHFE WIC sa pagbibigay sa First 5 LA ng kritikal na data sa mga pamilyang may mababang kita na lumalahok sa mga programa ng WIC na tutulong sa First 5 LA na maunawaan ang mga kondisyon ng mga pamilya sa County ng LA. Para sa karagdagang impormasyon, i-click dito.

Ang susunod na pulong ng Lupon ng mga Komisyoner ay naka-iskedyul para sa Hunyo 8, 2023. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.first5la.org/our-board/meetings-materials/ 72 oras bago ang petsa.
Pride Month 2024: Pagpapalakas ng Pagbabago sa Los Angeles

Pride Month 2024: Pagpapalakas ng Pagbabago sa Los Angeles

Hunyo 2024 Ang tag-araw ay nagsisimula sa Pride Month! Ang isang buwang kaganapang ito ay gaganapin sa Hunyo upang gunitain ang 1969 Stonewall Riots sa New York City at upang ipagdiwang ang kasaysayan at mga tagumpay ng LGBTQ+ na komunidad. Kasabay nito, ang Pride Month ay isang pagkakataon upang...

Inaprubahan ng Unang 5 LA Board ang FY 2024-2025 na Badyet at Tinatalakay ang Equity Efforts

Mayo 9, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ang unang 5 Lupon ng mga Komisyoner ng LA ay nagpulong nang personal noong Mayo 9, 2024. Pinangunahan ni Vice Chair Summer McBride ang pagpupulong, na kinabibilangan ng mga boto sa Binagong Patakaran sa Pamamahala ng Mga Tala at Iskedyul ng Pagpapanatili ng mga Tala at isang pag-amyenda sa isang umiiral na estratehikong...

Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Habang Ipinagdiriwang Namin ang Asian American, Native Hawaíian at Pacific Islander Heritage Month Ngayong Mayo, ang First 5 LA ay sumasama sa Los Angeles County sa pagdiriwang ng Asian American, Native Hawaíian, at Pacific Islander (ANHPI) Heritage Month. Orihinal na itinalaga bilang isang linggong...

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

  Christina Hoag | Freelance Writer Abril 25, 2024 Noong Abril, opisyal na kinilala ng apat sa pinakamalalaking lungsod ng County ng Los Angeles ang Home Visiting Day sa unang pagkakataon, isang tanda ng lumalawak na kamalayan ng publiko ang pagbisita sa bahay at ang nangungunang papel ng rehiyon sa mga programa...

isalin