Naunang batiin ng Unang 5 LA ang Best Start Metro LA sa kanilang pangitain na bigyang kapangyarihan ang mga magulang bilang pinuno sa pamayanan sa pamamagitan ng isang kampanya ng Culture of respect. Mahigit sa 1000 pamilyang Best Start Metro LA at sa malalaking miyembro ng pamayanan ng Metro LA ang lumahok sa isa sa iba't ibang mga kaganapan upang itaguyod ang kampanya at higit sa 500 mga indibidwal ang lumagda sa Pangako Tungo sa isang Kultura ng Paggalang upang ibalangkas ang kanilang personal na pangako na ibahin ang anyo ang kanilang mga pamayanan sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang sarili. Ang mga prinsipyo ng pagsisikap na ito sa buong pamayanan ay: Mutual respeto, ang Positibong Pag-aalaga ng Mga Bata, at Pagkakapantay-pantay para sa Lahat ng Tao.

Inaanyayahan ka naming panoorin ang kanilang paglalakbay habang co-disenyo nila at lumikha ng isang mobile mural na sumasalamin sa kanilang paningin.

Balita sa Kultura ng Pagrespeto

KPCC: Nilalayon ng pagsisikap na pinamunuan ng magulang na wakasan ang karahasan sa 'kultura ng respeto'

KPCC: Esfuerzo de madres y padres de familia orientado hacia ponerle fin a la violencia con una 'cultura de respeto'

Pastor Eddie Jones Radio Show sa Mga Mukha ng Tagumpay sa Online Radio Show

KPFK: Nuestra Voz con Lili Lopez Sunn
isalin