Fraser Hammersly | Unang 5 LA Digital na Espesyalista sa Nilalaman


Nobyembre 18, 2021

Ang unang 5 Lupon ng mga Komisyoner ng LA ay halos nagpulong noong Nobyembre 10. Ang pulong ay minarkahan ang huling pagtitipon ng Lupon ng taon, na may adyenda na kinabibilangan ng mga mosyon para aprubahan ang mga pagpipino sa Patakaran at Adbokasiya ng Unang 5 LA at isang bagong kontrata para sa mga serbisyong legal, at impormasyong nauugnay sa 2022 Board meeting cadence.  

Ang Superbisor at Tagapangulo ng Komisyon ng LA County na si Sheila Kuehl ay nagbukas ng pulong sa pamamagitan ng pagninilay sa kahalagahan at mga kontribusyon ng mga boluntaryo pagdating sa paglipat ng karayom ​​sa gawaing sibiko at sibil.  

Binanggit niya ang gawaing ginagawa ng mga tagapagtaguyod sa loob ng mga rehiyon ng First 5 LA na Pinakamahusay na Pagsisimula, gayundin ang oras na inilaan ng First 5 LA's Board sa pagrepaso ng mga materyales at pakikipag-ugnayan sa mga kawani ng First 5 LA sa mga pagsusumikap sa pagbabago ng system bilang mahalagang mga halimbawa kung paano nagkakaroon ng epekto ang mga boluntaryo.  

Sa pagsasalita sa temang ito, tinawag ni Kuehl ang walang sawang gawain ni First 5 LA Commissioner Marlene Zepeda, na nakatakdang magbitiw sa Lupon ngayong Nobyembre. Partikular na binanggit ni Kuehl kung paano naging halimbawa si Zepeda ng isang taong nagboluntaryo ng kanilang oras at lakas upang gumawa ng pagbabago para sa mga bata at pamilya.

Si Zepeda ay nagsilbi sa First 5 LA's Board mula noong 2016 at gumanap ng isang tungkulin sa pamumuno bilang Program and Planning Committee Chair mula noong 2017. Bilang isang habambuhay na tagapagtaguyod para sa bilingualism sa maagang edukasyon, siya ay may malaking bahagi sa pagbibigay pansin sa kahalagahan ng dalawahan pag-aaral ng wika sa First 5 LA at sa lahat ng iba't ibang tungkuling ginampanan niya sa buong karera niya. Sa ngalan ng First 5 LA, siya ay nag-akda kamakailan ng isang op-ed sa La Opinyon tungkol sa kung paano hinihikayat ng pagsuporta sa mga nag-aaral ng dalawahang wika ang pagsasama at paglinang ng talento.  

“Ang iyong pamumuno sa isa sa aming — kung hindi man ang pinaka — mahalagang komite, ang mga paraan kung saan mo naakay ang mga tao na magkaunawaan at makipag-usap, ang mga paraan kung saan pinangunahan mo kaming lahat na mag-isip nang mas malawak tungkol sa mga isyung ito para sa aming bunso. mga bata –– Lubos akong nagpapasalamat sa inyo,” sabi ni Kuehl, na nagpaalam kay Zepeda.  

Nang dumating ang oras para sa kanyang mga pahayag, idinagdag ni Executive Director Kim Belshé: "Si Marlene ay tulad ng triple threat ng early childhood development. Nagdadala ka ng ilang talagang magkakaibang at mahahalagang kasanayan na kakagawa lang ng ganoong epekto. Ang iyong kadalubhasaan ay talagang walang kapantay sa napakaraming paraan.”   

Ang agenda ng pahintulot ay lubos na naaprubahan. Kabilang sa mga pangunahing item ang sumusunod:   

  • Pag-apruba ng isang kontrata para sa mga legal na serbisyo sa Richards, Watson & Gershon (RWG), na may appointment kay Serita Young bilang General Counsel sa First 5 LA. Para sa higit pang mga detalye, i-click dito.   
  • Pag-apruba ng isang kasunduan sa Health Management Associates, Inc. (HMA) upang suportahan ang Data Strategy ng First 5 LA. Nilalayon ng diskarteng ito na magbigay ng inspirasyon at paganahin ang isang nakabahaging pangako sa mga priyoridad ng data, pag-ugnayin ang mga pagsisikap sa loob ng First 5 LA at sa mga kasosyo, i-maximize ang mga magagamit na mapagkukunan at gamitin ang data bilang isang tool para sa pagbabago ng system at paggawa ng desisyon. Para sa higit pang mga detalye, i-click dito.   

Susunod sa agenda ay a pagtatanghal sa First 5 LA's pinong 2022 Policy Agenda, na ibinigay ng mga miyembro ng Office of Government Affairs and Public Policy, kasama ang Chief Officer of Public Policy and Government Affairs Charna Widby, Senior Policy Analyst Andrew Olenick, Policy Analyst Ofelia Medina at Senior Government Affairs Strategist Jamie Zamora. 

Ang Policy Agenda ay ang awtorisadong dokumento na gumagabay sa patakaran at adbokasiya ng First 5 LA sa pagsusulong ng mga layunin sa patakaran na nauugnay sa 5-2020 Strategic Plan ng First 2028 LA. Ang Policy Agenda ay nagsisilbing blueprint para sa pagsusuri ng pampublikong patakaran at pagbuo ng panukala ng First 5 LA, pangunahin sa antas ng estado at pederal, ipinaliwanag ni Widby.  

Nagsalita si Olenick tungkol sa kung paano naka-embed ang katarungan sa loob ng pinong Agenda ng Patakaran, na binanggit na ito ay direktang tinatawag sa paunang salita dahil ito ay batayan sa lahat ng pagsisikap sa pagtataguyod ng First 5 LA. Ipinaliwanag din niya kung paano ang diskarte sa pagtataguyod ng First 5 LA, dahil nauukol ito sa paglikha ng mas pantay na mga resulta para sa lahat ng bata ng LA County, ay napapaloob sa tatlong layunin. Ibig sabihin, ang mga pagsusumikap sa pagtataguyod na: 1) ay nakatuon sa pagsasara ng mga pagkakaiba-iba batay sa lahi sa kabuuan ng kayamanan, kalusugan, kagalingan at pagkakataon; 2) gamitin ang pinakamahusay na magagamit na data at itaguyod ang buo, kumpleto at pinaghiwa-hiwalay na data; at 3) itaguyod ang isang holistic na sistema ng mga suporta na tumutugon sa wika at kultura.

Bagama't ang pinong Agenda ng Patakaran ay nagtatampok ng apat na priyoridad na lugar — maagang pag-aaral, kalusugan, mga sistema ng pamilya at komunidad — mayroong higit na diin sa kung paano magkakaugnay ang mga lugar na ito sa loob ng pinong Agenda, ibinahagi ni Olenick. Ang diskarte na ito, na tinatawag na "buong-anak, buong-pamilya" na balangkas, ay kinikilala ang pagkakaugnay ng mga sistema ng paglilingkod sa pamilya.

“Ang buong-bata at buong-pamilya na balangkas ay isang patuloy na umuunlad na diskarte sa gawain ng First 5 LA. Ngunit sa pangkalahatan, kinikilala nito ang pagkakaugnay ng maraming mga domain ng pag-unlad ng bata at pinaniniwalaan na ang kagalingan ng bata ay hindi maaaring ihiwalay sa mas malawak na katatagan ng pamilya at panlipunang mga determinant ng kagalingan,” sabi ni Olenick.

Nagbigay si Medina ng mga halimbawa ng kung ano ang hitsura ng Agenda ng Patakaran sa pagsasanay at nagsalita tungkol sa paparating na mga pagkakataong pang-administratibo na nauugnay sa pagbuo ng mga bagong benepisyo ng Medi-Cal. Kasama sa iba pang mga pagkakataon ang pagpapatupad ng unibersal na kindergarten sa antas ng estado; mga pagkakataon sa pambatasan sa antas ng estado, tulad ng mga nauugnay sa pagpapatupad ng unibersal na Pre-K sa California; at mga pederal na pagkakataon tulad ng pagsasama ng unibersal na Pre-K, bayad na bakasyon sa pamilya at pangangalaga sa bata sa pederal na Build Back Better Act.  

Nagbigay si Zamora ng pangkalahatang-ideya ng Advocacy Roadmap ng First 5 LA at ang mga taktika na ipapatupad ng pangkat ng OGAPP upang hikayatin ang mga pinunong pambatas sa mga isyu sa maagang pagkabata. Binigyang-diin niya ang mahahalagang petsa ng pambatasan, kabilang ang kung kailan makikipag-ugnayan ang First 5 LA sa Lupon sa mga panukalang badyet at pambatas.  

Upang basahin ang Agenda ng Patakaran, i-click dito 

"Isang bagay na hindi natin makakalimutan - at pinag-uusapan din natin ang tungkol sa staffing - ngunit sa mga sistemang ito para sa pangangalaga ng bata, (mayroong) hindi gumaganang sistema ng kompensasyon na nagpapatuloy sa buong estado," sabi ni Commissioner Romalis Taylor nang dumating ito. oras na para magkomento. "Kaya kailangan talaga nating bumalik doon at panatilihin iyon sa isipan ng mga mambabatas, sa paglikha ng isang mas pinag-isang sistema upang makuha ang mga tao na aktwal na gawin ang gawaing ito. Kailangan nating tiyakin na ang kanilang kompensasyon ay wastong ibinigay batay sa kanilang mga antas ng kasanayan.

Sa buong bansa, mayroong malaking kakulangan ng guro sa maagang edukasyon na higit sa lahat ay nangyayari dahil sa kakulangan ng patas na kabayaran. Para sa malalim na pagsisid sa isyu, tingnan ang kamakailang ito Unang 5 LA story pagbibigay-diin sa problema.

Pagkatapos ng pahinga, bumalik ang mga Komisyoner upang isaalang-alang ang isang anunsyo na ibinigay ng Legal Counsel na si Craig Steele sa pag-amyenda sa First 5 LA's Bylaws na gumagabay sa mga legal na kinakailangan sa paligid ng Komisyon.  

Ayon kay Steele, ang pag-amyenda sa Mga Batas ay isang nakagawiang pamamaraan na isang kinakailangang hakbang, dahil sa kamakailang boto ng Lupon upang i-update ang patakaran sa pagkuha ng First 5 LA.  

Ang Lupon ay nagkakaisang bumoto upang aprubahan ang mga susog. Para sa higit pang mga detalye, i-click dito 

Sumunod sa agenda ay isang impormasyon na iniharap ni Board Relations Manager Linda Vo sa 2022 Board Meeting Schedule.  

Ibinahagi sa pamamagitan ng input mula sa July 2021 Board Survey, ibinahagi ni Vo na ang First 5 LA ay pagpapabuti ng ritmo ng 2022 Board Meetings upang makipag-ugnayan sa mga Komisyoner nang mas mahusay at estratehikong paraan.  

 Kasama sa na-update na kalendaryo ang walong regular na pagpupulong ng buong Lupon at apat na pagpupulong ng Komite ng Programa at Pagpaplano, para sa kabuuang 12 pulong ng Lupon sa 2022. Ang bawat pulong ay naka-iskedyul para sa tatlong oras.  

Upang tingnan ang iskedyul ng 2022 Board Meeting, i-click dito 

Ang Board of Commissioners ay nasa holiday recess tuwing Disyembre at Enero. Ang susunod na pulong ay naka-iskedyul para sa Pebrero 10, 2022. Para sa higit pang mga detalye, bisitahin ang www.first5la.org/our-board/meeting-material malapit sa date.
isalin