Fraser Hammersly | Unang 5 LA Digital na Espesyalista sa Nilalaman


Oktubre 27, 2022

Ang Unang 5 LA's Meeting of the Board of Commissioners ay halos nagpulong noong Okt. 13. Ang adyenda kasama ang isang boto upang aprubahan ang Taunang Comprehensive Fiscal Report, Independent Auditor's Report at pagsusumite ng First 5 LA na taunang ulat sa First 5 California; impormasyon sa mga iminungkahing pagbabago sa mga tuntunin ng Unang 5 LA, mga alituntunin sa pamamahala at mga proseso ng pagsasaayos ng badyet sa kalagitnaan ng taon; at mga presentasyon sa pagsusuri at pagpipino ng Strategic Plan dahil nauugnay ito sa mga resulta ng sistemang pangmatagalan at panandaliang pangkat.  

Nagsimula ang pulong ng Lupon ng mga Komisyoner noong Oktubre 13 sa Supervisor ng County ng LA at Tagapangulo ng Lupon na si Sheila Kuehl na sumasalamin sa gawain at misyon ng Unang 5 LA kaugnay ng kanyang nalalapit na pagreretiro na magkakabisa sa katapusan ng taon.  

"Gusto ko lang ipahayag kung gaano ako kahanga-hanga, at sa tingin ko ay talagang matututo ang ibang mga organisasyon mula sa self-assessment na ginagawa ng First 5 LA para talagang subukang malaman: Paano natin nagagawa ang halos imposibleng misyon? At paano natin iisipin ang misyon na iyon para sabihin nito nang eksakto kung ano ang iniisip natin — sa pamamagitan ng isang pabago-bagong hanay ng mga aksyon—talagang kailangang gawin para sa ating mga anak at kanilang mga pamilya?” Pahayag ni Kuehl.  

Ang Executive Director na si Kim Belshé, na binanggit na ang pagpupulong sa Oktubre ay ang kanyang pangalawa sa huling pulong ng Lupon bilang executive director ng First 5 LA, idinagdag sa mga komento ni Kuehl, na nagsasaad na ang panahon ng taglagas ay nagbibigay-inspirasyon sa kanya na pag-isipan ang mga oras ng paglipat.  

“Naiintindihan ko na ang mga pagbabago sa anumang kalikasan ay maaaring puno at puno ng kawalan ng katiyakan at mag-aambag sa kakulangan sa ginhawa — at gusto kong kilalanin na ang taglagas na ito ay isang panahon ng malaking pagbabago para sa First 5 LA sa konteksto ng paglipat ng pamumuno na ating sinasalita sa,” sabi ni Belshé.  

“Bagama't bittersweet, tinitingnan ko rin ang sandaling ito para sa akin sa First 5 LA bilang isang oras ng pagmuni-muni at pag-aaral, at isang panahon ng napakalaking pagmamalaki — hindi lamang sa kung saan tayo napunta ngunit kung nasaan tayo — ngunit higit sa lahat, kung saan tayo. papunta na naman.” 

Kasama sa agenda ang ilang aksyon at mga item ng impormasyon na nauugnay sa mga proseso ng pananalapi, negosyo at pamamahala ng First 5 LA, kabilang ang isang pagtatanghal at pagboto upang aprubahan ang Taunang Comprehensive Financial Report ng First 5 LA at ang Independent Auditor's Report para sa taon ng pananalapi 2022-23. 

Ang Direktor ng Pananalapi na si Raoul Ortega ay nagharap sa Taunang Komprehensibong Ulat sa Pinansyal ng First 5 LA at sa Independent Auditor's Report para sa taon ng pananalapi 2022-23. Ayon kay Ortega, nakatanggap ang First 5 LA ng malinis na audit mula sa Eide Bailly LLP, ang independiyenteng CPA firm na nagsagawa ng audit. Nagbigay din siya ng pangkalahatang-ideya ng First 5 LA's Annual Comprehensive Financial Report, na nagbabahagi ng mga highlight ng kita at paggasta na umabot sa $68.6 milyon at $94.4 milyon ayon sa pagkakabanggit.  

Para sa karagdagang impormasyon, mag-click dito. 

Ang Lupon ay bumoto upang aprubahan ang parehong Ulat ng Auditor at Taunang Komprehensibong Ulat sa Pinansyal sa pag-asam ng kanilang pagsusumite sa First 5 California at sa Opisina ng Kontroler ng Estado, gayundin ang kanilang pagsasama sa Pangmatagalang Plano sa Pananalapi ng First 5 LA. 

Bukod pa rito, nagbahagi si Ortega ng isang item ng impormasyon na may kaugnayan sa pag-streamline ng mga proseso ng pagsasaayos ng badyet sa kalagitnaan ng First 5 LA sa isang mas mahusay na diskarte para sa parehong kawani ng First 5 LA at ng Lupon. Ang streamlined approach ay pagbobotohan sa Nobyembre Board of Commissioners meeting.  

Para sa karagdagang impormasyon, mag-click dito. 

Ang Chief of Staff na si Peter Barth ay nagpakita ng isang aytem sa mga iminungkahing pagbabago sa mga tuntunin ng First 5 LA at mga alituntunin sa pamamahala — isang nakagawiang proseso na karaniwang ginagawa bilang tugon sa mga binagong pamamaraan sa pagpapatakbo. Ang mga iminungkahing pagbabago ay ihaharap para sa aksyon sa pulong ng Lupon ng Nobyembre.  

Para sa karagdagang impormasyon, mag-click dito. 

Pagbuo sa mga talakayan at pagtatanghal na naganap sa Hulyo at Setyembre Ang mga pulong ng lupon, ang natitira sa pulong ng Oktubre ay nakatuon sa pagsusuri at pagpipino ng Strategic Plan.  

Pinangunahan ni Chief Transformation Officer Antoinette Andrews Bush, Early Care and Education Director Becca Patton at Chief Government Affairs Officer Charna Widby ang talakayan, na ang pokus ng pulong sa Oktubre ay nakasentro sa pangkalahatang layunin ng pagbabago ng mga sistema ng First 5 LA, mga iminungkahing pangmatagalang resulta ng system ( LTSOs) at draft short-term system outcomes (STSOs). 

Sa pulong ng Lupon ng mga Komisyoner ng Hulyo, inilabas ng First 5 LA ang isang iminungkahing na-reframe na North Star na nagsasabing: "Maaabot ng bawat bata sa County ng LA ang kanilang buong potensyal sa pag-unlad sa mga kritikal na taon ng prenatal hanggang edad 5." Ipinaliwanag ni Widby kung paano muling itinuon ng pinong North Star na ito ang gawain ng First 5 LA na tahasang nakatuon sa mga pagsusumikap sa pagbabago ng system.  

“Ngayong mayroon tayong panukala para sa North Star na ito, kailangan nating itanong: Paano natin talaga naa-achieve ang North Star na iyon? At anong mga pagbabago sa ating oryentasyon ang kailangan para itutok ang ating teleskopyo at ihanay ang ating nabigasyon doon?” sabi ni Widby.  

Ayon kay Widby, kasama ng pinong North Star ang isang bagong paraan ng pagpapatakbo ng trabaho ng First 5 LA at ang mga miyembro ng First 5 LA ay nagmumungkahi ng isang pangkalahatang layunin sa pagbabago ng mga sistema na papalit sa apat na mga resulta para sa mga bata at pamilya na dating nakabalangkas sa First 5 LA's 2020-28 Strategic Plan.  

“Kami ay nakatutok sa isang pananaw ng mga binagong sistema na nakasentro sa mga pananaw at karanasan ng mga pamilya. Ang aming teorya ng pagbabago sa gawaing ito at kung ano ang dinadala namin ngayon ay batay sa hypothesis na ang pagbabago ng mga sistema ay kung paano magagawa ng First 5 LA — sa isang sukat na karapat-dapat para sa mga anak ng LA County — isulong ang mga resulta sa antas ng populasyon para sa mga pamilya at mga bata, ” paliwanag ni Widby.  

Ang iminungkahing pangkalahatang layunin sa pagbabago ng mga sistema ay nagbabasa ng: "Mga pampublikong sistema na pinaka-kritikal sa pag-unlad ng mga bata bago ipanganak hanggang sa 5 isulong ang pag-aari at katarungan para sa mga komunidad na nakakaranas ng makabuluhang hindi pagkakapantay-pantay." Sa pagsasaalang-alang sa kontekstong ito, ibinahagi ni Widby ang apat na iminungkahing LTSO — 1) naa-access, 2) pantay, 3) pagbabahagi ng kapangyarihan at 4) financing — na hahanapin ng First 5 LA na likhain sa loob ng mga pampublikong sistema upang makamit ang pangkalahatang layunin ng pagbabago ng mga sistema .  

“Sa pangkalahatan, ang apat na pangmatagalang layunin ng pagbabago ng system na ito ay mga paglalarawan ng mga katangiang gusto natin sa mga system upang masuportahan nila ang [mga bata at pamilya] sa mga pinakaunang sandali. Ang pagkamit ng mga ito ay kung paano namin nalalaman na kami ay nasa tamang paraan upang matiyak na ang aming mga pangkalahatang sistema ay nagbabago ng layunin at North Star, at sa huli ay tinitiyak na ang mga system ay nagtataguyod ng pinakamainam na pag-unlad ng bata, "sabi ni Widby.  

Para sa kumpletong paglalarawan ng mga LTSO, tingnan ang slide 14 ng presentasyon dito. 

Ang ikalawang kalahati ng pulong ay nakatuon sa draft na mga STSO — o ang mga panandaliang resulta na hahanapin ng First 5 LA na sumulong patungo sa pagkamit ng mga LTSO nito. Ibinahagi ni Patton kung paano konektado ang mga STSO sa mga LTSO, gayundin ang pag-preview ng mga pampublikong sistema na uunahin ng First 5 LA pagdating sa pagtutuon ng mga pagsisikap sa pagbabago ng mga system nito.  

“Itong mga STSO ay kung saan nagsisimula ang goma na sumalubong sa kalsada. Ang mga ito ay ang mga resulta na magkakaroon ng agarang epekto sa kung paano gumagana at gumagana ang mga priyoridad na sistema, sa huli ay nagiging mas malapit tayo sa lugar kung saan natutugunan ng mga system ang magkakaibang pangangailangan ng pamilya at nagtagumpay sa mga makasaysayang disparidad na alam nating nagdudulot ng hindi pagkakapantay-pantay bago pa man ipanganak," sabi ni Patton. 

Ang mga STSO — na hindi iboboto para sa pag-endorso ng Lupon hanggang 2023 — ay ipinakita sa ilalim ng mga LTSO. (Tingnan ang mga slide ng presentasyon 16-17 para sa listahan ng mga STSO dito.) Ang unang pangkat ng mga STSO na nauugnay sa mga LTSO ng naa-access at pantay-pantay — o kung paano nakapasok ang mga pamilya sa system at nararanasan ang system, habang ang pangalawang grupo ng mga STSO ay nauugnay sa mga LTS ng pagbabahagi ng kapangyarihan at financing — o kung paano idinisenyo ang mga system. 

Tulad ng mga LTSO, ipinaliwanag ni Patton kung paano magkakaugnay at magkakaugnay din ang mga STSO, at ang pag-unlad sa isang lugar gaya ng STSO ng “diversity” ay direktang nakakaapekto sa iba pang STSO, gaya ng “choice.” Panghuli, ang paunang pag-iisip kung aling mga pampublikong sistema ang uunahin ng First 5 LA at kung bakit ibinahagi sa Lupon. Kabilang dito ang pangangalagang pangkalusugan, pangangalaga sa bata, at mga pangunahing pangangailangan tulad ng kita, pagkain, pabahay, at transportasyon. Ibinigay ang katwiran kung bakit napili ang mga sistemang ito, kabilang ang mga halimbawa kung paano nakakatulong ang pagtugon sa mga LTSO at STSO ng mga pampublikong sistema para sa bawat sektor na ito sa kagalingan at katatagan ng pamilya.  

Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang presentation slide 19 dito.  

Sa pulong ng Lupon ng mga Komisyoner sa Nob. 10, ieendorso ng Lupon ang pinong North Star, pangkalahatang layunin sa pagbabago ng mga sistema at mga iminungkahing LTSO. Sa paglipas ng susunod na taon, ang First 5 LA team, kasama ng Board, ay magpapatuloy na linawin ang trabaho ng First 5 LA na binigyan ng mga refinement sa Strategic Plan.  

Mangyaring bisitahin ang www.first5la.org/our-board/meeting-material 72-oras bago ang petsa para sa karagdagang impormasyon sa pulong ng Lupon ng mga Komisyoner noong Nobyembre 10, 2022.




isalin