Jeff Schnaufer | Unang 5 LA Writer / Editor

Septiyembre 29, 2022

(Tala ng Editor: Ang mga pangalan ng ina at mga anak sa sumusunod na kuwento ay binago upang protektahan ang kanilang hindi pagkakilala. Isa ito sa tatlong vignette na naglalarawan ng mga kahihinatnan ng pandemya ng COVID-19 sa mga pamilyang may maliliit na bata. Binibigyang-diin ng bawat vignette ang isang mahalagang natuklasan mula sa isang survey ng mga magulang ng LA County ng mga maliliit na bata dalawang taon pagkatapos ng pagsisimula ng pandemya ng COVID-19. Ang lahat ng mga panayam ay isinagawa sa tagsibol at tag-araw. Basahin ang buong artikulo sa mga resulta ng survey dito.)

Sa labas ng silid ng motel, tila walang tigil ang paghihinagpis ng mga bata.  

Sa loob ng silid, umaasa ang kanilang ina na magsisimula na ang kanilang mga salita.  

Siya si Mary, isang nag-iisang walang tirahan na ina na nakatira sa isang motel sa timog-silangan ng Los Angeles County. Ang mga anak ay ang kanyang 4 na taong gulang na anak na babae, si Georgia at 2 taong gulang na anak na lalaki, si Carl. Isang nakaligtas sa karahasan sa tahanan, si Mary ay lumilipat sa pagitan ng mga shelter at motel kasama ang kanyang mga anak. Limitado ang kanyang kita. Maaaring mahirap makuha ang mga pangangailangan.  

"May mga pagkakataon na ako mismo ay hindi kumakain upang matiyak na makakain ang aking mga anak," sabi ni Mary.  

Ngunit ang paghihirap ng kanyang mga anak ay hindi nagmumula sa sakit ng walang laman na tiyan. Nagmula sila sa halos walang laman na mga bokabularyo. Nahihirapang makipag-usap sina Georgia at Carl. Pareho silang mga batang may espesyal na pangangailangan, sabi ni Mary. Ang pagsasalita ay ang kanilang pinakamalaking pagkaantala sa pag-unlad, ngunit si Mary ay nagtataka kung maaaring may higit pang mga pagkaantala. Sa ngayon, gayunpaman, hindi siya nakakuha ng kumpletong diagnosis.   

Noong 2020, ang parehong mga bata ay tumatanggap ng speech therapy. Dumating ang therapist upang bisitahin sila dahil ang tanging transportasyon ng pamilya ni Mary ay isang double stroller.  

“Hindi ko sila mapapalakad na kasama ko dahil sa kanilang espesyal na pangangailangan,” sabi ni Mary. "Hindi nila naiintindihan ang konsepto ng trapiko."  

Pagkatapos ay dumating ang pandemya at natapos ang mga pagbisita sa speech therapy. Sinabi kay Mary na maraming speech therapist ang biglang huminto. At ang mga virtual na pagbisita ay hindi gumana para sa kanyang mga anak.  

"Sa kasamaang palad, ang virtual speech therapy para sa isang 2 taong gulang ay hindi gumagana dahil sa kanyang tagal ng atensyon," sabi ni Mary tungkol sa Georgia. “Hindi niya maintindihan kung bakit ko siya pinaupo habang nasa harap niya ang telepono. Nagsimula siyang matakot nang tumunog ang telepono. Kailangan niya ng personal na atensyon."  

Nang huminto ang mga pagbisita sa therapy, natigil ang pag-unlad ng pagsasalita ng mga bata.  

Hindi rin sila nag-iisa. Ayon sa isang pagsisiyasat ng 269 LA County na mga magulang ng mga maliliit na bata na isinagawa sa panahon ng tagsibol para sa Unang 5 LA, 32 porsiyento ng mga magulang ay may anak na tumatanggap ng mga serbisyo sa suporta sa pag-unlad tulad ng speech therapy, physical therapy, suporta sa mga kasanayang panlipunan, atbp. Sa mga magulang na ito, 62 porsiyento ang nag-ulat na ang pandemya ay pumigil o naantala ang kanilang mga anak sa pagtanggap ng mga serbisyo sa pag-unlad.  

"Dahil sa pandemya, napalampas nila ang mga oras ng therapy at nasa likod kung saan sila dapat," sabi ni Mary tungkol sa kanyang mga anak. 

Kung tungkol kay Carl, sinabi ni Mary: “Hanggang ngayon ay wala siyang alam na salita. Siya ay 2 taon at 4 na buwan. Nangungulit lang siya." 

Samantala, lalong lumakas ang pagkadismaya ng 4 na taong gulang na si Georgia.  

"Ang aking anak na babae ay nagiging mas agresibo dahil sa hindi kakayahang makipag-usap," sabi ni Mary. “Kumakatok ang may-ari ng motel dahil nagreklamo ang katabi ko. Sabi ng may-ari kapag hindi kami tumahimik, itataboy niya daw kami.” 

“Para akong, 'Oh God. Para akong sinusubok.'” 

Si Mary at ang kanyang mga anak ay inilipat sa pinakamalayong, pinakabukod na gilid ng motel. Ngunit hindi natapos ang mga pagkabigo. Sa huli ay inilipat sila sa ibang motel. At ipinagpatuloy ng mga bata ang kanilang pakikibaka sa pakikipag-usap.  

Sa kabutihang palad, si Mary ay hindi kailangang makipagpunyagi nang mag-isa.    

Nang ipanganak ang kanyang anak noong 2019, inimbitahan si Mary na sumali sa isang libre, boluntaryong programa sa pagbisita sa bahay na tinatawag na Parents As Teachers, na pinondohan ng First 5 LA. 

Ang mga pagbisita sa bahay ay maaaring mapabuti ang kaalaman at kasanayan ng mga magulang, makatulong sa pagbuo ng mga social support system, at maaaring makabuluhang mapabuti ang access sa edukasyon, kalusugan at mga serbisyo sa komunidad. Sa Mga Magulang Bilang Mga Guro, ang bisita sa bahay ay nakikipagtulungan sa mga pamilya hanggang ang bata ay 5. Pinopondohan din ng First 5 LA ang iba pang mga programa sa pagbisita sa bahay, kasama ang Welcome Baby.  

Bago at sa panahon ng pandemya, ang bisita sa bahay na si Sonia ay tumulong na magbigay kay Mary at sa kanyang mga anak ng pagkain, diaper, wipe, damit, laptop na may internet service at iba pang mga pangangailangan. At patuloy siyang umaasa na tatanggap muli ng speech therapy ang kanyang mga anak.  

"Mahirap sa mga lumilipas na pamilya dahil wala sila sa isang lugar," sabi ni Sonia. “Ang ilang ahensyang nagbibigay ng speech o occupational therapy ay hindi maaaring lumampas sa kanilang mga geographic na limitasyon o zip code. Kung ang isang pamilya ay lumampas sa hangganan, kailangan silang italaga sa iba. Kaya ilang beses na siyang nahulog sa mga bitak." 

Sa kabutihang palad, sabi ni Sonia, "dahil ang aming home visiting program ay nagbibigay-daan para sa patuloy na pangangalagang ito, lumalapit pa rin ako sa kanya at nagbibigay ng mga kasanayan sa pagiging magulang at kung ano ang magagawa ko. Ito ay isang pagpapala.” 

Upang tumulong sa kanyang pagiging magulang, sinabi ni Mary na si Sonia ay "sinasabi sa akin kung anong mga uri ng aktibidad ang maaari kong gawin sa kanila upang matulungan sila. Paglalaro ng mga laruan, paglalaro ng papel. Noong first-time mom ako, hindi ko alam ang mga bagay na iyon. Napaka-resourceful ni Sonia.”  

Naroon din si Sonia upang tulungan si Mary na harapin ang stress, na nakaapekto sa mga magulang ng maliliit na bata sa buong LA County sa panahon ng pandemya. Ayon sa survey para sa First 5 LA, higit sa kalahati ng mga magulang (54 porsyento) ang nag-ulat na sila ay nahirapan sa stress o pagkabalisa sa panahon ng pandemya.   

“Mahirap sa mga transient families kasi wala sila sa isang lugar. Ang ilang ahensyang nagbibigay ng speech o occupational therapy ay hindi maaaring lumampas sa kanilang mga geographic na limitasyon o zip code. Kung ang isang pamilya ay lumampas sa hangganan, kailangan silang italaga sa iba. Kaya ilang beses na siyang nahulog sa mga bitak." – Sonia, bisita sa bahay

“Nakaka-stress. Si Sonia ay emosyonal na sumusuporta,” sabi ni Mary.  

“Marami akong ginagawang validating sa feelings niya. Ako ang kanyang numero unong cheerleader,” sabi ni Sonia, at idinagdag na si Mary ay “kapansin-pansin. She's very resilient. Kung bibigyan ko siya ng numero para tawagan, tatawagan niya ito. Siya ngayon ay kumukuha ng mga serbisyo sa kalusugan ng isip para sa 4 na taong gulang. Nakatulong iyon. Gagawin niya ng mabuti ang kanyang mga anak." 

Sana, sabi ni Sonia, ang katatagan ni Mary ay makakatulong sa pagpapatuloy ng mga serbisyo sa pagsasalita at occupational therapy sa sentrong pangrehiyon.  

Pagkatapos ay maaasahan ni Mary ang araw na mawawala ang paghihirap ng kanyang mga anak. . .  

. . . nabuo ang kanilang mga salita. . .  

. . . at lahat sila ay nakatagpo ng kapayapaan.  

SAAN MAKAHAHANAP NG TULONG: Humigit-kumulang 1 sa 4 na bata na may edad 0-5 ay nasa panganib para sa pagkaantala sa pag-unlad. Tulungan Mo Akong Palakihin LA, na pinondohan ng First 5 LA at ng mga kasosyo nito, ay sumusuporta sa lahat ng pamilya sa pagtataguyod ng pag-unlad ng maliliit na bata at panghabambuhay na tagumpay sa pamamagitan ng pagkonekta sa kanila sa mga serbisyo at suporta sa pag-unlad na nagtataguyod ng kapakanan ng kanilang anak. Help Me Grow LA ay narito upang matiyak na ang pag-unlad ng iyong anak ay nasa tamang landas. Bisitahin www.helpmegrowla.org o tumawag sa 833.903.3972 para sa tulong!  
isalin