Jeff Schnaufer | Unang 5 LA Writer / Editor

Septiyembre 29, 2022

(Tala ng Editor: Isa ito sa tatlong vignette na naglalarawan ng mga kahihinatnan ng pandemya ng COVID-19 sa mga pamilyang may maliliit na bata. Ang bawat vignette ay nagha-highlight ng isang mahalagang natuklasan mula sa isang survey ng mga magulang ng LA County ng mga maliliit na bata dalawang taon pagkatapos ng simula ng COVID- 19 pandemya. Ang mga panayam ay isinagawa sa tagsibol at tag-araw. Basahin ang buong artikulo sa mga resulta ng survey dito. 

"Dahil maliit siya, hindi niya maipaliwanag ang kanyang pinagdadaanan." 

Iyan ang mga ikinabahala ni Perla Lagunas sa pagkukuwento niya tungkol sa kanyang 5-anyos na anak na si Esmeralda. Dalawang taon pagkatapos ng pagsisimula ng COVID-19, ang ina ng Panorama City ay nakikitungo pa rin sa mga kahihinatnan ng pandemya sa kalusugan ng kanyang anak na babae.  

Tulad ng maraming magulang sa Los Angeles County, si Perla at ang kanyang asawa ay kailangang magpasya kung pananatilihin si Esmeralda sa maagang pag-aaral kapag tumama ang pandemya.  

"Ipina-enroll ko siya sa pre-K at sinasabi ng asawa ko na alisin siya sa paaralan dahil hindi nabakunahan ang lahat ng bata at magkakaroon siya ng COVID," paggunita ni Perla.  

Hindi nagtagal, napansin ni Perla na hindi nakasuot ng maskara ang ibang mga bata.  

"Patuloy kong sinasabi sa aking anak, 'Kailangan mong magsuot ng iyong maskara' at lalabas siya ng paaralan nang hindi nakasuot ng maskara," paggunita ni Perla. "Ito ay isang patuloy na labanan upang panatilihing nakasuot siya ng kanyang maskara." 

Sa labas ng paaralan, ginawa ni Perla ang lahat para mapanatiling ligtas ang kanyang anim na anak. Nagpunta siya sa tindahan mag-isa, ginagawa ang lahat ng pamimili. Sa bahay, naglinis at naglilinis siya.   

"Ang stress ay ang sanitizing," sabi ni Perla. “Ayokong magkasakit ang aking maliit na babae dahil wala siyang bakuna. Kailangan kong maging maingat sa kanya." 

Sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap, ang mga anak ni Perla ay nagsimulang mahulog sa COVID-19.  

"Si Esmeralda marahil ang nag-uwi nito dahil ang mga bata sa paaralan ay naghuhubad ng kanilang mga maskara," sabi ni Perla.  

Sa kanyang pamilya, tanging si Perla lang ang hindi bumaba ng COVID-19. Sa lahat ng kanyang mga anak, si Esmeralda ang may pinakamatagal na COVID-19 matapos itong mahawa noong Enero.   

"Tatlong linggo na siya," sabi ni Perla. “Patuloy kong binibigyan siya ng albuterol at ng asthma machine. Paulit-ulit kong sinasabi sa kanya, 'Lalabanan natin ang virus.' Paulit-ulit niyang sinasabi, 'Oo, nilalabanan namin ang virus.' Nang mag-negatibo siya, tumalon siya at sinabing, 'Yay! Wala na akong COVID!'” 

Ngunit ang COVID-19 ay nag-iwan ng marka sa kalusugan ng 5 taong gulang na si Esmeralda.   

"Pagkatapos ng Covid, hindi siya pareho," sabi ni Perla. 

Dalawang buwan matapos siyang magkasakit ng COVID-19, nahihirapan ang dalaga sa pang-araw-araw na gawain. At dahil bata pa siya, hindi niya maipaliwanag kung bakit.   

Sabi ni Perla: “Sa 5 years old, ang masasabi niya lang ay 'Pakiramdam ko ay pagod na pagod ako.'” 

Mahilig mag shopping si Esmeralda noon. Ngayon sinasabi niya na hindi. Sabik na sabik siyang bumangon para sa paaralan. Ngayon ay nagpupumilit siyang bumangon sa umaga. Masakit minsan ang ulo niya. "Kailangan kong panatilihin siya sa bahay, kaya mas marami siyang nawawalang paaralan," sabi ni Perla. 

Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang mga paglalakbay ni Esmeralda sa parke, isa sa kanyang mga paboritong aktibidad.   

"Dati, dalawa hanggang tatlong oras kami doon at nagpupumilit kami na maisakay siya sa kotse," sabi ni Perla. “Ngunit ngayon pagkatapos ng isang oras ay parang, 'Pagod na ako. Umuwi na tayo.'" 

Sinabi ni Perla na magpapa-appointment siya para kay Esmeralda na magpatingin sa doktor sa lalong madaling panahon. Ngunit nagtataka siya kung ano ang magagawa nila - at siya -. 

Hindi nag-iisa si Perla.

Ayon sa American Academy of Pediatrics, mayroong 14.6 milyong kaso ng mga batang may COVID-19 sa buong bansa noong Setyembre 8, na kumakatawan sa 18.4 porsiyento ng lahat ng kaso. 

Katulad nito, a pagsisiyasat ng 269 na magulang ng County ng Los Angeles na may maliliit na anak na isinagawa para sa First 5 LA dalawang taon pagkatapos ng pagsisimula ng pandemya ay natagpuan na higit sa kalahati (52 porsiyento) ang nag-ulat na ang pisikal na kalusugan ng kanilang anak ay naapektuhan ng pandemya. Sa mga ito: 

  • Higit sa 3 sa 4 na magulang (78 porsiyento) ang nagsabi na ang kanilang anak ay may mas kaunting ehersisyo/pisikal na aktibidad  
  • Mahigit sa 1 sa 3 magulang (38 porsiyento) ang nagsabing hindi nila dinala ang kanilang anak sa mga pagbisita sa well child gaya ng doktor, dentista, o mga pagsusulit sa paningin.
  • Mahigit sa 1 sa 3 magulang (34 porsiyento) ang nagsabing nagkaroon ng COVID-19 ang kanilang anak. 

Kapansin-pansin, kamakailan meta-analysis natagpuan ang 25 porsiyento ng mga bata at kabataan sa buong bansa ay may mga patuloy na sintomas kasunod ng impeksyon sa COVID-19. Ang pagkapagod, igsi ng paghinga at pananakit ng ulo ang pinakakaraniwang sintomas para sa mga bata.    

Ayon sa Amerikano Academy of Pediatrics, "May agarang pangangailangan na mangolekta ng higit pang data na partikular sa edad upang masuri ang kalubhaan ng sakit na nauugnay sa mga bagong variant pati na rin ang mga potensyal na pangmatagalang epekto. Mahalagang kilalanin na may mga agarang epekto ng pandemya sa kalusugan ng mga bata, ngunit ang mahalaga ay kailangan nating tukuyin at tugunan ang pangmatagalang epekto sa pisikal, mental, at panlipunang kagalingan ng henerasyong ito ng mga bata at kabataan.” 

Samantala, para sa mga magulang tulad ni Perla, may mga katanungan lamang.  

"Paano ko haharapin ito?" tanong ni Perla. "Paano haharapin ng mga doktor ang mga side effect pagkatapos magkaroon ng COVID ang mga bata?" 

Mga Mapagkukunan Tungkol sa Kalusugan ng Bata at Pamilya at COVID-19: Sa buong pandemya, ang First 5 LA ay mayroon nagbigay ng mga mapagkukunang pangkalusugan at impormasyon para sa mga bata, pamilya at mga buntis na kababaihan. Bukod pa rito, mayroon ang Unang 5 LA nakakalap ng pangkalahatang impormasyon at nakabahaging mapagkukunan upang matulungan ang mga kasosyo, mga magulang at mga residente ng LA County na naapektuhan ng krisis.  
Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Habang Ipinagdiriwang Namin ang Asian American, Native Hawaíian at Pacific Islander Heritage Month Ngayong Mayo, ang First 5 LA ay sumasama sa Los Angeles County sa pagdiriwang ng Asian American, Native Hawaíian, at Pacific Islander (ANHPI) Heritage Month. Orihinal na itinalaga bilang isang linggong...

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

  Christina Hoag | Freelance Writer Abril 25, 2024 Noong Abril, opisyal na kinilala ng apat sa pinakamalalaking lungsod ng County ng Los Angeles ang Home Visiting Day sa unang pagkakataon, isang tanda ng lumalawak na kamalayan ng publiko ang pagbisita sa bahay at ang nangungunang papel ng rehiyon sa mga programa...

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ruel Nolledo | Freelance Writer Marso 27, 2024 Ang Unang 5 LA Board of Commissioners ay nagpulong nang personal at halos noong Marso 14, 2024. Kasama sa agenda ang pag-apruba ng isang bagong kasunduan sa Early Care & Education, isang awtorisasyon para sa First 5 LA staff na makatanggap...

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan 2024: Pagbibigay-buhay para sa mas pantay na mga resulta sa kalusugan kasama si Adjoa Jones

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan: Ganap na Nilalaman ng Dignidad, Ahensya at Kapangyarihan, Binabago ni Dr. Melissa Franklin ang Mga Mapang-aping Sistema

Bilang pagkilala sa Marso bilang Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan, binibigyang-diin namin ang mga tagumpay ng nagbibigay-inspirasyong kababaihan sa buong County ng Los Angeles na gumagawa ng mahahalagang kontribusyon araw-araw upang maalis ang pagkiling at diskriminasyon sa ating buhay at mga institusyon. Sa pamamagitan ng spotlight ngayong buwan...

isalin