Diana Careaga | Direktor ng Suporta ng Pamilya

Abril 21, 2023

Ang pagbuo ng isang pinagsama-samang sistema ng pagbisita sa bahay na humahantong sa umuunlad na mga bata at pamilya ay nangangailangan ng hindi lamang oras kundi isang sama-samang pagsisikap sa magkakaibang mga kasosyo na nagsasama-sama upang magtrabaho nang sama-sama. Sa County ng LA, ang mga pagsisikap na ito ay tumagal ng iba't ibang taon at nangangailangan ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng mga pangunahing kasosyo, mula sa mga nagpopondo at tagapagtaguyod hanggang sa mga tagapagkaloob, mga bisita sa bahay at mga pamilya. Ang sama-samang paghawak sa pananaw ng isang pinag-isang sistema ng pagbisita sa bahay ay nagresulta sa patuloy na pagsulong tungo sa layuning ito.   

Ang mga home visiting model ay maaaring may sariling natatanging aspeto, ngunit ang Office of Administration for Children and Families sa pederal na antas ay mahusay na naglalarawan ng pangunahing konsepto: ang pagbisita sa bahay ay isang diskarte sa paghahatid ng serbisyo na naglalayong suportahan ang malusog na pag-unlad at kagalingan ng mga bata at mga pamilya. Ang mga layunin ng programa ay mula sa kalusugan ng ina, kalusugan at pag-unlad ng bata, pag-iwas sa maltreatment at pagsasarili. Ang mga ito ay mga preventive intervention na nakatutok sa pagtataguyod ng positibong pagiging magulang at malusog na attachment.  

Mga dekada ng pananaliksik ipakita na ang mga pagbisita sa bahay ng isang sinanay na propesyonal sa panahon ng pagbubuntis at ang mga unang ilang taon ng buhay ng isang bata ay nagpapabuti sa buhay ng mga bata at pamilya. Bilang dalawang henerasyong diskarte, ang pagbisita sa bahay ay naghahatid ng mga serbisyong nakatuon sa magulang at anak upang matiyak na umunlad ang buong pamilya.  

Kamakailan, nagkaroon ako ng pagkakataon na makipagsosyo sa iba upang i-highlight ang mga pagsisikap sa pagbuo ng sistema ng pagbisita sa bahay sa Los Angeles bilang bahagi ng isang pagtatanghal sa 12th National Home Visiting Summit. Ang mga pinag-ugnay na pagsisikap na ito ay nagmula sa isang mosyon ng Lupon ng mga Superbisor ng Los Angeles noong 2016 na nanawagan para sa mga pangunahing departamento ng county, First 5 LA, ang Los Angeles County Perinatal at Early Childhood Home Visitation Consortium, ang Office of Child Protection, at ang Children's Data Network upang bumuo ng isang plano upang pag-ugnayin, pahusayin , palawakin, at itaguyod ang mataas na kalidad na pagbisita sa bahay.  

Bilang resulta, ang mga lokal na stakeholder mula noon ay nakikibahagi sa pagtatrabaho tungo sa isang pananaw ng isang pinag-isang, boluntaryo at patas na sistema ng pagbisita sa tahanan, na kalaunan ay humantong sa pagbuo ng isang Home Visiting Countywide Action Plan noong 2018. Ang kritikal na papel ng mga pagsisikap sa pagbuo ng system at Ang koordinasyon ng cross-sector ay tumaas lamang sa katanyagan sa buong LA County sa nakalipas na ilang taon. Ang pag-unawang ito ay kasama ng pagkilala na sa pamamagitan lamang ng pagtutulungan upang baguhin ang mga patakaran at pahusayin ang mga sistema ng paghahatid ng serbisyo sa isang pangunahing antas ay matutugunan ang mga pangunahing isyu na pumipigil sa napakaraming bata at kanilang mga pamilya sa pagkuha ng suporta na kailangan nila para umunlad. 

Dahil sa tumaas na pagtuon sa mahalagang papel ng mga pagsusumikap sa pagbuo ng system, inaprubahan ng First 5 California ang pagpopondo noong 2020 upang matulungan ang mga county isulong ang mas mataas na koordinasyon at pakikipagtulungan sa isang lokal na antas bilang isang paraan upang magbunga ng mga makabuluhang pagbabago sa system. Bilang bahagi ng proyektong ito, ang First 5 California ay nagtrabaho sa pakikipag-ugnayan sa James Bell Associates upang ipatupad ang isang Home Visiting Coordination Learning Network (CLN), na pinagsasama-sama ang lahat ng 58 First 5 county na komisyon upang lumahok sa mga pagkakataon sa pag-aaral ng mga kasamahan. Ang buong taon na proyekto ay nagsaliksik sa iba't ibang paksa ng koordinasyon, mula sa pagbuo ng partnership, paggamit ng pagpopondo at pagbabahagi ng data hanggang sa mga proseso ng referral at ibinahaging pananagutan.  

Bilang resulta ng proyektong ito, Nakipagtulungan si James Bell Associates sa First 5 LA at First 5 Fresno sa isang presentasyon sa 12th National Home Visiting Summit upang i-highlight ang kritikal na papel ng mga partnership sa mga pagsisikap sa pagbuo ng system ng pagbisita sa bahay. Idinaos halos ngayong taon, ang Summit may dumalo na mahigit 1,000 kalahok at dinala sama-samang mga mananaliksik, practitioner, tagapagtaguyod, pamilya at pangunahing stakeholder na nagtutulungan upang isulong ang larangan ng pagbisita sa tahanan. 

Para sa Los Angeles, nakatulong ang pagtatanghal na i-highlight ang paglipat mula sa pagtatrabaho sa mga silo patungo sa pagbuo ng isang napapabilang na proseso ng pagpaplano sa mga pangunahing stakeholder na nagresulta sa isang plano ng aksyon sa buong county. Ang paglipat na ito ay nagresulta sa mga proyekto at pagsisikap na hindi magiging kasing impormasyon o kapaki-pakinabang nang walang cross-sector na input at koordinasyon. Kabilang sa isang halimbawa ang pag-aaral kung paano i-maximize ang mga available na mapagkukunan ng pagpopondo at ang pagpapatupad ng mga proseso ng estratehikong komunikasyon at koordinasyon. At, siyempre, ang mga pagsusumikap sa pagbuo ng system ay humantong sa pagbuo ng isang Collaborative Leadership Council (CLC) na pinagsasama-sama ang mga pangunahing tagapondo, mga departamento ng county, provider at mga kasosyo upang tumulong sa pagsubaybay, pagsasaayos, pag-coordinate at pagtataguyod para sa pagbisita sa bahay sa isang antas ng system sa LA County. Ang pangangasiwa sa CLC ay inilipat kamakailan sa Department of Public Health noong 2022 

Ang pagsasakatuparan ng isang koordinadong sistema ng pagbisita sa tahanan bilang bahagi ng isang komprehensibong sistema ng maagang pagkabata ay nangangailangan ng lahat — mga tagapagkaloob, pamunuan ng county, mga magulang at mga nagpopondo — na regular na makipag-usap sa isa't isa at suportahan ang mga pagsisikap na nagbibigay-daan sa lahat na magtulungan tungo sa mga sama-samang layunin at pantay na mga resulta. Ang pagkakataong i-highlight ang mga aral na natutunan at pinakamahuhusay na kagawian sa isang pambansang madla sa Home Visiting Summit ay nagsasalita sa higit sa 15 taon ng karanasan ng sama-samang pagtatrabaho, pagbibigay daan, at pagbuo ng isang mas inklusibo at pinag-ugnay na sistema ng pagbisita sa tahanan upang makinabang ang mga anak ng ating county at mga pamilya.  
Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ruel Nolledo | Freelance Writer Marso 27, 2024 Ang Unang 5 LA Board of Commissioners ay nagpulong nang personal at halos noong Marso 14, 2024. Kasama sa agenda ang pag-apruba ng isang bagong kasunduan sa Early Care & Education, isang awtorisasyon para sa First 5 LA staff na makatanggap...

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan 2024: Pagbibigay-buhay para sa mas pantay na mga resulta sa kalusugan kasama si Adjoa Jones

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan: Ganap na Nilalaman ng Dignidad, Ahensya at Kapangyarihan, Binabago ni Dr. Melissa Franklin ang Mga Mapang-aping Sistema

Bilang pagkilala sa Marso bilang Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan, binibigyang-diin namin ang mga tagumpay ng nagbibigay-inspirasyong kababaihan sa buong County ng Los Angeles na gumagawa ng mahahalagang kontribusyon araw-araw upang maalis ang pagkiling at diskriminasyon sa ating buhay at mga institusyon. Sa pamamagitan ng spotlight ngayong buwan...

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Pebrero 8, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng mga Komisyoner

Fraser Hammersly | Espesyalista sa Digital na Nilalaman Pebrero 29, 2024 Personal na nagpulong ang Lupon ng mga Komisyoner ng First 5 noong Peb. 8, 2024. Kasama sa agenda ang pagpili ng mga posisyon sa upuan at pangalawang tagapangulo; mga presentasyon sa First 5 LA's building at capital improvement...

Unang 5 LA Annual Reporting Project Request for Qualifications (RFQ)

FIRST 5 LA ANNUAL REPORTING PROJECT REQUEST FOR QUALIFICATIONS (RFQ) POSTING DATE: February 20, 2024 DUE DATE: March 18, 2024 at 5:00 pm Pacific Time (PT) UPDATE(S): March 11, 2024- ang mga sumusunod ay naging nai-post sa ilalim ng seksyong Mga Tanong at Sagot: Taunang...

UNANG 5 LA ECE POLICY ADVOCACY FUND: Mga Natutunan mula sa Funder-Field Symbiosis

UNANG 5 LA ECE POLICY ADVOCACY FUND: Mga Natutunan mula sa Funder-Field Symbiosis

Pebrero 2024 Noong 2016, ang First 5 Los Angeles-isang mala-gobyernong ahensya—ay tumugon sa pangangailangan para sa mga sistema ng Maagang Pangangalaga at Edukasyon (ECE) na baguhin sa paraang sumusuporta, dinamiko, at maaaring kopyahin. Ito ang kwento kung paano ang isang pampublikong organisasyon ng gobyerno ay maaaring maging isang...

isalin