POSTING DATE: May 22, 2023

TAKDANG PETSA: Hunyo 9, 2022 SA 5:00 PM PACIFIC TIME (PT)

I-UPDATE (S):

Hunyo 1, 2023 – ang mga sumusunod ay nai-post sa ilalim ng seksyong Mga Tanong at Sagot:

  • QSLA Facilitator RFQ Q & A-PDF
  • Na-update na QSLA Facilitator RFQ Q & A -PDF (ang tanging pagkakaiba ay ang pag-update ng salita at nai-post noong Hunyo 1, 2023)

DESCRIPTION

Ang unang 5 LA ay naghahanap ng mga panukala mula sa mga kwalipikadong kontratista (mayroon man o walang mga subcontractor) upang magsilbi bilang facilitator at consultant para sa Quality Start Los Angeles (QSLA) na susuporta sa pagkamit ng mga sumusunod na layunin:

  1. Suportahan at pahusayin ang pagkakahanay at pagsasama ng QSLA sa mga kasalukuyang programa at sistema ng suporta sa kalidad ng pangangalaga at edukasyon (ECE) ng LA County
  2. Magsagawa ng diskarte sa disenyo na nakasentro sa tao sa paglikha ng mas napapanatiling at patas na sistema ng mga suporta na nakakatugon sa mga pangangailangan ng lahat ng QSLA provider
  3. Palakasin ang dynamics ng partner ng QSLA, kabilang ang kanilang kapasidad na epektibong magtulungan at pagbutihin ang mga kolektibong diskarte sa paglutas ng problema

QSLA RFQ Cover Letter- PDF

QSLA Facilitator Solicitation RFQ - PDF

Mga Apendise:

Para sa mga Layunin ng Impormasyon: 

 

Para sa Pagsusumite: 


ADDENDA

Mangyaring suriin nang regular ang webpage ng Funding Center para sa mga update at addenda. Ang First 5 LA ay may karapatang amyendahan ang solicitation na ito sa pamamagitan ng nakasulat na addendum. Ang Unang 5 LA ay may pananagutan lamang para sa kung saan ay hayagang nakasaad sa dokumento ng solicitation at anumang awtorisadong nakasulat na addenda dito. Ang nasabing addenda ay dapat gawin sa pamamagitan ng online funding center. Ang pagkabigong tugunan ang mga kinakailangan ng naturang addendum ay maaaring magresulta sa hindi pagsasaalang-alang sa panukala, sa sariling pagpapasya ng First 5 LA. Ang addenda sa solicitation na ito, kung mayroon man, ay ipo-post sa webpage na ito. Responsibilidad ng mga nagmumungkahi na tiyakin, bago isumite, na ang kanilang panukala ay sumasalamin sa pinakabagong impormasyon at mga kinakailangan sa RFQ.


MGA TANONG AT MGA SAGOT

Upang matiyak na ang lahat ng mga potensyal na nagmumungkahi ay makakatanggap ng parehong impormasyon, lahat ng mga tanong at sagot na natanggap ay pinagsama-sama at nai-post sa webpage na ito. Ang lahat ng mga tanong at kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa RFQ na ito ay dapat isumite kay Hannah Allen sa [protektado ng email] bago mag 5:00 PM sa sa Mayo 30, 2023.

Inilalaan ng First 5 LA ang tanging karapatan na tukuyin ang timing at nilalaman ng mga tugon sa lahat ng mga tanong at kahilingan para sa karagdagang impormasyon. Unang 5 LA ay maaaring tumugon sa mga indibidwal na katanungan at pagkatapos ay mag-post ng mga tugon sa lahat ng mga tanong sa petsa ng pag-post.

QSLA Facilitator RFQ Q & A-PDF

Na-update na QSLA Facilitator RFQ Q & A -PDF


DEADLINE NA MAG-APPLY

Ang isang online application packet na kumpleto sa mga kinakailangang dokumento ay dapat matanggap ng First 5 LA nang hindi lalampas sa 5:00 PM noong Hunyo 9, 2023. Mangyaring suriin ang Timeline ng RFQ para sa Proseso ng Pagpili upang matiyak ang pagkakaroon sa mga aktibidad ng pagsusuri sa panukala.


PAANO MAG-APPLY

Upang tumugon sa RFP na ito, mangyaring isumite ang iyong panukala at lahat ng kinakailangang dokumento sa pamamagitan ng online application system na itinalaga ng First 5 LA nang hindi lalampas sa 5:00 PM noong Hunyo 9, 2023:

Hakbang 1: Lumikha ng isang account ng gumagamit sa pamamagitan ng pag-click dito.

Hakbang 2: Kapag nalikha na ang isang user account, i-click dito upang ma-access ang application.

Hakbang 3: Kapag nasimulan na ang isang aplikasyon, i-click dito upang baguhin at / o isumite ang iyong aplikasyon. Mangyaring huwag lumikha ng isang bagong application sa sandaling nasimulan mo ang iyong aplikasyon.

Para sa tulong sa online na application, i-click dito.

Dapat isumite ng mga nagmumungkahi ang lahat ng kinakailangang dokumento na tinukoy sa RFQ sa pamamagitan ng online na form na ito. Lubos na inirerekomenda na mag-print ka ng kopya ng iyong aplikasyon para sa iyong mga talaan bago i-click ang “Isumite.” Upang gawin ito, i-click ang “Printer-Friendly na Bersyon.” Dapat mong suriin ang naka-print na kopya bago isumite ang aplikasyon sa elektronikong paraan. Bilang karagdagan, dapat mong tiyakin na matagumpay na na-upload ang mga attachment sa pamamagitan ng pagsusuri sa listahan ng mga attachment na kasama.

TANDAAN: Kapag naisumite na ang online na aplikasyon, hindi maaaring gumawa ng mga pag-edit ang mga nagmumungkahi.


MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN

Ang lahat ng mga tanong at kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa RFQ na ito ay dapat isumite sa pamamagitan ng email kay Hannah Allen, sa [protektado ng email] .
isalin