Ang mga programa sa maagang pagkabata ay may mahalagang papel sa buhay ng mga bata at kanilang pamilya. Ngunit sa kasalukuyang kalagayan ng patakaran sa imigrasyon, kinukwestyon ng mga pamilya sa buong bansa kung ligtas bang dumalo o magpatala. Ipinapaliwanag ng patnubay na ito ang patnubay ng ahensya ng pederal na nauugnay sa mga "sensitibong lokasyon," na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa pagdidisenyo at pagpapatupad ng mga patakaran na "ligtas na puwang", at may kasamang sample na teksto ng patakaran na maaaring iakma ng mga tagapagbigay ng maagang bata para sa kanilang mga programa. Mag-click dito para sa karagdagang kaalaman.
WEBINAR: Mahalaga para sa mga Pamilya: Mga Natuklasan mula sa isang Pagsusuri sa Landscape ng Home-Based Child Care ng LA County

WEBINAR: Mahalaga para sa mga Pamilya: Mga Natuklasan mula sa isang Pagsusuri sa Landscape ng Home-Based Child Care ng LA County

Agosto 2023 *Tala ng Editor: Dahil sa isang teknikal na error, nawawala ang pag-record ng video na ito sa unang minuto ng na-record na webinar. Nagtatanghal: Susan Savage, Ph.D., Direktor ng Pananaliksik ng Child Care Resource Center na si Olivia Pillado, Tagapamahala ng Pananaliksik ng Child Care Resource Center...

Ang Landscape ng Home-Based Child Care sa Los Angeles County

Ang Landscape ng Home-Based Child Care sa Los Angeles County

Agosto 2023 Isang isyu na kritikal sa pagtugon sa mga hamon sa lipunan at mga nagtutulak sa ekonomiya ay ang pangangalaga sa bata. Para makapagtrabaho o makapag-aral ang mga magulang at mapanatili ang katatagan ng ekonomiya para sa kanilang mga pamilya, mahalaga ang pangangalaga sa bata. Ang pangangalaga sa bata ay nagbibigay-daan sa mga pamilya, lugar ng trabaho, at...

isalin