Ang balanse sa trabaho-buhay, na madalas na tinukoy bilang balanse sa trabaho-pamilya
o balanse sa trabaho sa buhay, tumutukoy sa kakayahan ng isang empleyado na
i-minimize ang stress sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sapat na balanse sa pagitan
ang mga responsibilidad ng trabaho at buhay sa bahay. Dito sa Pagsusuri sa Landscape na pinondohan ng First 5 LA sa pakikipagsosyo sa Kamara ng Komersyo ng Los Angeles, sina Ruby Ramirez at Katie Fallin Kenyon ng Kenyon Consulting ay nagbibigay ng isang pangkalahatang ideya ng mga kasanayan sa pamilya, mga patakaran, benepisyo at programa na ibinibigay ng mga nagpapatrabaho na nagdaragdag ng kagalingan ng mga empleyado at mapahusay ang suporta para sa mga pamilya. Tulad ng tagumpay ng anumang
ang samahan ay nakasalalay sa katatagan at pagiging produktibo ng
ang mga trabahador nito, mahalagang maunawaan kung paano nakakaapekto ang mga patakaran na madaling gawin ng pamilya sa katatagan at pagiging produktibo ng empleyado
at samakatuwid lumikha ng mga benepisyo para sa employer.

Upang mabasa at / o i-download ang buong pagsusuri sa landscape, mangyaring mag-click dito.

Upang basahin at / o i-download ang buod ng ehekutibo, mangyaring mag-click dito.
Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

TAUNANG PAG-UULAT PARA SA FY 2021-2022 PANGKALAHATANG-IDEYA at MGA MADALAS NA TANONG Panimula Ang pahinang ito ay naglalaman ng mga mapagkukunan upang suportahan ang Unang 5 LA na grantee at mga kontratista sa pagkumpleto ng online na Annual Reporting Survey. Upang mag-download ng PDF ng webpage na ito, mag-click dito. ...

Maagang Pagsusuri, Mas Mabuting Kinalabasan: Developmental Screening, Referral at Toolkit para sa Mga Family Resource Center

Maagang Pagsusuri, Mas Mabuting Kinalabasan: Developmental Screening, Referral at Toolkit para sa Mga Family Resource Center

<< Bumalik sa Toolkit Homepage Sa Developmental Screening, Referral at Outreach Toolkit na ito para sa Mga Family Resource Center, matututuhan mo ang mga yugto sa pagpapatupad o pagpino ng isang de-kalidad na diskarte sa developmental screening, outreach at linkage sa mga serbisyo....

isalin