Ang balanse sa trabaho-buhay, na madalas na tinukoy bilang balanse sa trabaho-pamilya
o balanse sa trabaho sa buhay, tumutukoy sa kakayahan ng isang empleyado na
i-minimize ang stress sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sapat na balanse sa pagitan
ang mga responsibilidad ng trabaho at buhay sa bahay. Dito sa Pagsusuri sa Landscape na pinondohan ng First 5 LA sa pakikipagsosyo sa Kamara ng Komersyo ng Los Angeles, sina Ruby Ramirez at Katie Fallin Kenyon ng Kenyon Consulting ay nagbibigay ng isang pangkalahatang ideya ng mga kasanayan sa pamilya, mga patakaran, benepisyo at programa na ibinibigay ng mga nagpapatrabaho na nagdaragdag ng kagalingan ng mga empleyado at mapahusay ang suporta para sa mga pamilya. Tulad ng tagumpay ng anumang
ang samahan ay nakasalalay sa katatagan at pagiging produktibo ng
ang mga trabahador nito, mahalagang maunawaan kung paano nakakaapekto ang mga patakaran na madaling gawin ng pamilya sa katatagan at pagiging produktibo ng empleyado
at samakatuwid lumikha ng mga benepisyo para sa employer.

Upang mabasa at / o i-download ang buong pagsusuri sa landscape, mangyaring mag-click dito.

Upang basahin at / o i-download ang buod ng ehekutibo, mangyaring mag-click dito.
isalin