(HFA)

Ang Unang 5 LA ay namuhunan sa 11 mga samahan na nagpapatupad ng modelo ng pagbisita sa tahanan ng Malusog na Mga Pamilyang America sa mga sumusunod na komunidad na Pinakamahusay na Simula: Broadway / Manchester; Compton; El Monte; Long Beach / Wilmington; Metro Los Angeles; Lancaster at Palmdale.

SINO SILA?

 • Ang HFA ay isang pambansa at boluntaryong programa sa pagbisita sa bahay na gumagana sa mga pamilya at kanilang mga anak.
 • Ang mga Bisita sa Bahay ay nakikipagtulungan sa mga pamilya upang magbigay ng mahalagang impormasyon, suporta, at mga serbisyo sa bahay kung pipiliin ng mga magulang ang serbisyong ito ..
 • Ang isang HFA Home Visitor ay gagana sa isang pamilya at kanilang bagong panganak upang matiyak na ang kanilang sanggol ay makakakuha ng pinakamahusay na posibleng pagsisimula.
 • Ang bawat Bisita sa Bahay ay mayroong:
  • Nakatanggap ng masinsinang pagsasanay sa modelo ng HFA kabilang ang pagsasagawa ng mga pagtatasa ng pamilya at mga pagbisita sa bahay.
  • Nakatanggap ng pagsasanay sa mga lugar tulad ng kakayahan sa kultura, pag-abuso sa droga, pag-uulat ng pang-aabuso sa bata, karahasan sa tahanan, mga sanggol na nalantad sa droga, at pagtukoy sa mga pamilya sa mga serbisyo sa kanilang komunidad.
  • Karanasan sa pagtatrabaho sa mga magkakaibang kultura na pamayanan at may mga pamilyang may peligro.
  • Natanggap ang tuloy-tuloy, mabisang pangangasiwa upang magawa nilang makabuo ng makatotohanang at mabisang mga plano upang bigyan ng kapangyarihan ang mga pamilya upang matugunan ang kanilang mga layunin at layunin.

ANO ANG GINAGAWA NILA?

 • Ang mga Bisita sa Bahay ng HFA ay nakikipagtulungan sa mga pamilya upang matulungan ang pagbuo ng mga kasanayan sa pagiging magulang na mayroon sila.
 • Ang mga pamilyang tumatanggap ng mga pagbisita sa bahay, tulad ng mga ibinigay ng modelo ng HFA, ay may mga anak na may mas mahusay na pangmatagalang kalusugan sa pisikal at mental.
 • Makakapagtatrabaho ang mga Bisita sa Bahay kasama ang mga pamilya hanggang sa ang bata ay 3 o 5 taong gulang.
 • Sa mga pagbisita sa bahay, ang mga Bisita sa Bahay ay makikipagpulong sa mga pamilya upang magbigay ng impormasyon at suporta sa mga lugar tulad ng:
  • Alam ang pinakamahusay na paraan upang pangalagaan ang iyong sarili at ang iyong sanggol;
  • Mga tip para sa pagpapaginhawa ng umiiyak na sanggol;
  • Mahalagang impormasyon sa nutrisyon upang mapabuti ng pamilya ang kanilang kaalaman tungkol sa kung paano pakainin ang kanilang sanggol;
  • Pagtulong sa paglikha ng isang ligtas na "baby-proof" na bahay;
  • Pagkilala sa mga pangangailangan ng sanggol;
  • Pagtuklas kung ano ang aasahan habang lumalaki ang isang bata;
  • Mga paraan upang makipaglaro sa isang sanggol upang hikayatin ang pag-unlad;
  • Mga pag-screen ng pag-unlad; at
  • Pagtulong sa mga pamilya na magtrabaho sa mga layunin sa buhay na nais nilang makamit

Paano ito gumagana?

 • Ang isang HFA Home Visitor ay nakikipagtagpo sa isang pamilya lingguhan hanggang sa ang sanggol ay 6 na buwan upang magbigay ng suporta sa mga kritikal na unang buwan ng buhay na ito.
 • Kapag ang sanggol ay nasa 6 na buwan, ang Home Visitor ay nakikipagtulungan sa pamilya upang matukoy kung gaano kadalas makamit batay sa mga pangangailangan ng kanilang pamilya. Kadalasan, habang tumatagal, babawasan ng bisita sa bahay ang bilang ng mga pagbisita bawat buwan.
 • Ang Home Visitor ay nakikipagtulungan sa mga pamilya upang makilala sa isang oras na pinakamahusay na gumagana para sa kanila.

Mga Magulang bilang Guro (PAT)

Ang Unang 5 LA ay namuhunan sa 9 na mga samahan na nagpapatupad ng modelo ng pagbisita sa tahanan ng Mga Magulang bilang Mga Guro sa mga sumusunod na pamayanan ng Pinakamahusay na Simula: Broadway / Manchester; Compton; Watts / Willowbrook; Kanlurang Athens; El Monte; Pacoima; Panorama City; Lancaster at Palmdale.

SINO SILA?

 • Ang PAT ay isang pambansa at boluntaryong programa sa pagbisita sa bahay na gumagana sa mga pamilya at kanilang mga anak.
 • Nakikipagtulungan ang mga "Magulang na Nagtuturo" kasama ang mga pamilya upang magbigay ng mahalagang impormasyon, suporta, at magbigay ng mga serbisyo sa bahay kung pipiliin ng magulang ang serbisyong ito.
 • Ang bawat Parent Educator ay may:
  • Hindi bababa sa 2 taong karanasan na nagtatrabaho sa mga maliliit na bata at / o mga magulang;
  • Nakumpleto ang kinakailangang pagsasanay sa pagpapatupad ng modelo ng PAT;
  • Nakatanggap ng suportadong mapanasalamin na pangangasiwa upang magpatuloy na palakasin ang kanilang mga kasanayan bilang isang Magulang na Tagapagturo; at
  • Nakikilahok sa pag-unlad na may kakayahang batay sa kakayahan at pagsasanay sa buong kanilang karera.

ANO ANG GINAGAWA NILA?

 • Nagbibigay ang PAT ng impormasyon sa magulang at edukasyon sa pamilya upang makatulong na bumuo sa mga kasanayan sa pagiging magulang na mayroon ang pamilya.
 • Ang Mga Magtutudlo ng Magulang ay nakatuon sa tagumpay at kalusugan ng bawat pamilya.
 • Ang mga Bisita sa Bahay ay maaaring makipagtulungan sa mga pamilya hanggang sa ang bata ay 3 o 5 taong gulang.
 • Ang mga pamilya ay tumatanggap ng mga personal na pagbisita mula sa isang sertipikadong magulang na tagapagturo na nagbibigay ng indibidwal na impormasyon na tukoy sa edad ng kanilang anak. Ang mga pamilya ay tumatanggap ng impormasyon sa mga paksa tulad ng:
  • Child Development
  • Mga tip sa mga aktibidad na makakatulong sa kanilang sanggol na lumaki at pinakamahusay na makabuo
  • Ano ang aasahan mula sa kanilang anak sa pagtanda niya?
  • Mga paraan upang suportahan at hikayatin ang paglaki at pag-unlad ng kanilang sanggol
  • Ang pag-screen ng maayos na bata, kabilang ang paningin, pandinig, at pag-unlad upang ang anumang mga problema ay maaaring makilala at maipagamot nang maaga

Paano ito gumagana?

 • Ang Isang Magulang na Tagapagturo ay nakikipagtagpo sa isang pamilya ng hindi bababa sa dalawang beses sa isang buwan upang magbigay ng suporta sa pamilya sa panahon ng mga kritikal na unang taon ng buhay.
 • Ang Home Visitor ay nakikipagtulungan sa pamilya upang makilala sa isang oras na gumagana para sa kanila at sa kanilang pamilya.
 • Tumutulong ang Home Visitor na kilalanin at ikonekta ang pamilya sa anumang kinakailangang mapagkukunan.
 • Nagbibigay din ang PAT ng mga pamilya ng pagkakataong makipagkita sa ibang mga magulang minsan sa isang buwan. Pinapayagan ng mga pulong na buwanang ito ang mga magulang na makipag-usap sa ibang mga magulang sa kanilang komunidad tungkol sa kanilang mga alalahanin at magbahagi ng mga ideya at karanasan tungkol sa pagiging magulang.

Positibong Programa sa Pagiging Magulang (Triple P)

Ang Unang 5 LA ay namuhunan sa 1 samahang nagpapatupad ng modelo ng pagbisita sa bahay ng Triple P, Child and Family Guidance Center, na nagsisilbi sa parehong mga Pamayanan ng Start Start ng Pacoima at Panorama City.

SINO SILA?

 • Ang Triple P ay nangangahulugang "Mga Positibong Kasanayan sa Pagiging Magulang." Ang programa ay isang kinikilalang pambansang programa sa pagiging magulang na ginagamit sa higit sa 24 na mga bansa.
 • Ang Triple P ay isang maikling programa na may layuning tulungan ang mga magulang na madagdagan ang kanilang kaalaman, kasanayan, at kumpiyansa bilang mga magulang.
 • Ang program na ito ay makakatulong sa mga mapaghamong pag-uugali na nararanasan ng isang pamilya sa isang bata sa pagitan ng edad na 2 at 5.
 • Nagbibigay ng suporta ang Triple P upang pamahalaan ang pag-uugali ng mas matandang anak at maiwasan ang mga stress na maaaring mangyari kapag may bagong panganak.
 • Ang lahat ng mga Triple P trainer ay:
  • Malawakang sinanay sa mga programa ng Triple P
  • Magkaroon ng hindi bababa sa isang Master sa edukasyon o klinikal na sikolohiya.

ANO ANG GINAGAWA NILA?

 • Nagbibigay ang Triple P ng mga pamilya ng mga serbisyo at impormasyon na isinapersonal sa kanilang sitwasyon.
 • Ang bisita sa bahay ay nagbibigay ng impormasyon at suporta upang matulungan ang isang pamilya na makapag-usap sa isa't isa at magkasama ang mga problema sa isang pamilya.
 • Dalubhasa ang Triple P sa pagtulong sa mga magulang na makipag-usap sa isa't isa nang mas mabisa at gumana sa mga mapaghamong oras upang matiyak na ligtas ang mga pamilya.
 • Nagbibigay ang bisita sa bahay ng mga kapaki-pakinabang na tip at taktika ng pagiging magulang sa mga paraan upang hikayatin ang mabuting pag-uugali at maiwasan o hawakan ang pag-uugali na maaaring maging sanhi ng mga problema.
 • Ang Triple P ay nagtuturo sa mga magulang ng kapaki-pakinabang at matagumpay na paraan upang hawakan ang mga karaniwang problema tulad ng:
  • Mga Tantrums
  • Mga paghihirap sa oras ng pagkain at oras ng kama
  • Pagsuway
  • Sinasaktan ang iba

Paano ito gumagana?

 • Ang mga pagbisita na may Triple P ay tumatagal ng halos 10 linggo.
 • Ang mga pamilya ay nakikipagtulungan sa bisita sa bahay upang magtakda ng kanilang sariling mga layunin at mag-ehersisyo kung anong mga pagbabago ang nais nilang makita sa pag-uugali ng kanilang anak.
 • Ang mga pamilya ay natututo ng mga diskarte na gagamitin at iakma upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan.Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

TAUNANG PAG-UULAT PARA SA FY 2021-2022 PANGKALAHATANG-IDEYA at MGA MADALAS NA TANONG Panimula Ang pahinang ito ay naglalaman ng mga mapagkukunan upang suportahan ang Unang 5 LA na grantee at mga kontratista sa pagkumpleto ng online na Annual Reporting Survey. Upang mag-download ng PDF ng webpage na ito, mag-click dito. ...

isalin