Noong Setyembre 19, 2016, mga kasamahan sa kawani ng Unang 5 LA (Antoinette, Barbara, Christie, Christina A., Daniela, Janaya, Jennifer C., Jennifer C., Jessica M., John W., Kim B., Kim PB, Manuel , Marcella, Natasha & Tara) dumalo sa Taunang Panlabas na California Grantmakers Conference sa Los Angeles. Ang mga dumalo ay naantig ng mga inspirational keynote speaker na tinalakay ang mga kumplikadong isyu at hinamon ang mga kalahok na maging matapang at makabago. Upang ma-access ang mga video mula sa iba't ibang mga keynote speaker, kabilang ang Forest Whitaker, mag-click sa sumusunod na link:

https://www.socalgrantmakers.org/resources/resources-scg-2016-annual-conference

Ang Kagawaran ng Pagsasama at Pag-aaral ay nagtanong sa mga dumalo na ibahagi ang mga pangunahing pagsasalamin mula sa kumperensya na kasama sa ibaba.

Ang isang pangunahing takeaway mula sa kumperensya para sa karamihan sa mga dumalo sa Unang 5 LA ay kung gaano kahalaga na bumuo ng tunay, mabisang pakikipagsosyo sa mga grante at kasosyo. Kinakailangan nito ang paglinang at pagpapanatili ng matatag, nagtitiwala na mga ugnayan sa mga grante at kasosyo upang bukas nilang maibahagi ang mga tagumpay at hamon sa pagpapatupad ng trabaho. Kinakailangan nito ang mga nagpopondo na makinig ng mabuti at maging mas may kakayahang umangkop upang tugunan ang mga hamon na naranasan ng mga gawad o kasosyo. Ito ay pantay na mahalaga na makisali sa mga gawad at kakampi, kasama ang iba pang mga nagpopondo, bilang kasosyo sa pag-iisip upang makabuo ng mga makabagong solusyon upang maging kumplikadong mga problema. Dahil sa istratehikong direksyon ng Unang 5 LA na sadyang nakikipagtulungan nang higit pa sa iba sa panloob at panlabas, ang mga natutunan sa kumperensya na ito ay may kaugnayan sa kasalukuyan at hinaharap na gawain.

Ang isa pang highlight mula sa mga kalahok ay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga nagpopondo na gumamit ng equity lense sa mga asno kung ang pinopondohan na mga aktibidad ay tunay na may pagkakaiba sa buhay ng mga pinaka-apektado ng mga patakaran at system. Ang equity ay hindi pareho sa pagkakapantay-pantay. Samantalang ang pagkakapantay-pantay ay nakatuon sa pagbibigay ng parehong bagay sa dalawang tao, ang pagkakapantay-pantay ay nagsasangkot ng pagsubok na maunawaan at ibigay sa bawat tao ang partikular na kailangan nila.

Sa susunod na taon, ang Kagawaran ng Pagsasama at Pag-aaral ay magbibigay ng maraming mga pagkakataon para sa mga kawani na magbahagi ng mga pangunahing natutunan mula sa mga kumperensya at iba pang mga pagpupulong. Sa diwa ng pagbabahagi, sa ibaba makikita mo ang mga link sa mga mapagkukunan sa pagpapahusay ng mga pakikipag-ugnay sa mga grante.
isalin