LOS ANGELES –Nagpalabas ang unang 5 LA ng sumusunod na pahayag mula sa Executive Director na si Kim Belshé na tumutugon sa inihayag ngayong araw na panukala ng hinirang ng Gobernador na si Gavin Newsom upang mamuhunan ng humigit-kumulang na $ 1.8 bilyon sa mga programa sa pagpapaunlad ng bata upang mapalakas ang maagang pag-aaral at mga suportang pangkalusugan para sa maliliit na bata at pamilya:

"Sa pamamagitan ng paggawa ng priyoridad sa pag-unlad ng maagang pagkabata, ang Newsom na hinirang ng Gobernador ay gumagawa ng matalinong mga unang hakbang patungo sa hinaharap na nagpapalakas sa ating ekonomiya at inilalagay ang Golden State bilang isang nangunguna sa pag-unlad ng maagang pagkabata.

"Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga makabuluhang pamumuhunan sa mga unang taon ng isang bata ay may napakalaking positibong epekto - para sa kanila at para sa buong lipunan. Natuklasan ng ekonomista at Nobel Laureate na si James Heckman na ang de-kalidad na mga programa ng pagsilang-sa-5 para sa mga batang hindi pinahihintulutan ay maaaring makapaghatid ng 13 porsyento na return on investment — mas mataas kaysa sa anumang ibang oras sa buhay. Ayon sa ulat ng Getting Down to Facts II ni Stanford, masyadong marami sa aming mga anak ang hindi sapat ang mga oportunidad sa edukasyon sa maagang pagkabata, pumasok sa kindergarten na hindi handa para sa paaralan, at bihirang makahabol. Ang nakalulungkot na katotohanan ay ang mga bata na nagsisimulan sa likod ay naiiwan, partikular ang mga mula sa alinman sa mga pamilyang may mababang kita, mga komunidad na may kulay, at kung sino ang mga nag-aaral ng wikang Ingles. Ang agwat ng tagumpay na ito ay nagtatagal, negatibong epekto sa pangmatagalang tagumpay ng aming mga anak at ekonomiya ng aming estado.

"Ang hinirang ng Gobernador ay matalino na bumuo sa mga pamumuhunan na binigyan ng priyoridad ng mga pinuno ng Lehislatura ng Estado sa nakaraang dalawang taon. Mayroong mahahalagang gawain sa hinaharap para sa Gobernador na hinirang Newsom, mga namumuno ng Batas Batas ng Estado at mga tagasuporta ng maagang pagkabata sa buong estado na magtulungan upang makabuo ng isang komprehensibong agenda sa pag-unlad ng pagkabata na nagsasama ng kalidad ng maagang pag-aaral, matatag at suportadong pamilya, at pag-access sa maagang pag-screen mga serbisyo Ipinapakita ng hinirang ng Gobernador na naiintindihan niya ang mga koneksyon sa pagitan ng kalusugan at edukasyon sa maagang pagkabuo at malinaw na handang mamuno.

"Inaasahan namin ang pakikipagtulungan sa mga hinirang ng Gobernador sa pag-prioritize sa pinakabatang residente ng California sa mga desisyon sa patakaran at badyet."
LA COMPACT REKOMMITMAD NA INILABONG NG MGA KASAMA

LA COMPACT REKOMMITMAD NA INILABONG NG MGA KASAMA

Para sa Agarang Paglabas: Oktubre 14, 2021 Makipag-ugnay sa Media: Claudine Battisti - 717.884.6807 LOS ANGELES - Ngayon, ang nangungunang edukasyon, gobyerno, negosyo at paggawa, at mga organisasyong sibiko sa Los Angeles ay nag-sign papunta sa bagong kasunduan sa LA Compact. Ang LA Compact ay ...

Ipinagdiriwang ang Araw ng mga Katutubo

Ipinagdiriwang ang Araw ng mga Katutubo

Ipinagdiriwang ang Araw ng mga Katutubo na Araw ng mga Katutubo - habang hindi isang piyesta opisyal na pederal - ay kinikilala sa ikalawang Lunes ng Oktubre ng maraming mga lungsod at estado sa Estados Unidos, kabilang ang Lungsod ng Los Angeles, Los Angeles County at California. Ang araw...

Ipinagdiriwang ang Filipino American History Month

Ipinagdiriwang ang Filipino American History Month

Ipinagdiriwang ang Filipino American History Month Bawat taon, kinikilala ng Estados Unidos ang Filipino American History sa buwan ng Oktubre. Bilang pangalawang pinakamalaking pangkat ng Asian American sa bansa at ang pangatlong pinakamalaking pangkat ng etniko sa California, mga Pilipinong Amerikano ...

isalin