LOS ANGELES - Inilabas ngayon ng Unang 5 LA ang sumusunod na pahayag mula sa Executive Director na si Kim Belshé na tumutugon sa Mayo Revision ni Gobernador Gavin Newsom sa Budget ng Estado:

"Ang mga aksyon ni Gobernador Newsom para sa maliliit na bata at pamilya ay mas malakas ang pagsasalita kaysa sa mga salita. Binubuo niya ang kanyang pangunahing panukala mula Enero, at pinapalawak niya ang kanyang pangako sa mga pamilya at anak ng California kasama ang Agenda ng kanyang Mga Magulang. Nakikipagtulungan sa mga Mambabatas ng Estado, tinatanggal ng Gobernador ang mga buwis sa mga kinakailangan sa pamilya, pagdodoble ng Earned Income Tax Credit para sa mga pamilya, pagpapalawak ng bayad na leave ng pamilya at pagdaragdag ng pag-access sa abot-kayang pag-aalaga ng bata para sa mga pamilya.

"Mula sa Unang Araw, napatunayan ng Gobernador ang kanyang pangako sa mga bunsong anak ng aming estado sa pamamagitan ng kanyang mga pagpipilian sa Budget ng Estado at sa kanyang mataas na antas na mga tipanan. Ang kanyang naunang mga panukala sa pagpapalakas ng pamilya sa pamamagitan ng mga programa sa pagbisita sa bahay sa maagang pangangalaga at edukasyon, pag-screen ng pag-unlad at pagbabago ng patakaran sa bayad na pag-iwan ng pamilya at ang kanyang mga karagdagan ngayon ay nagpapakita ng isang komprehensibong pag-unawa sa mga pangangailangan sa kalusugan at pang-edukasyon ng mga bata. Sa pamamagitan ng pag-prioritize sa mga bata sa mga desisyon sa badyet at patakaran, ang Gobernador ay lumilikha ng isang matibay na pundasyon para sa hinaharap ng ating estado. "

# # #
isalin