Pagtutuon para sa Kinabukasan: Unang 5 Strategic Plan ng LA 2015-2020

Mga Madalas Itanong

Ang Strategic Plan ng Unang 5 LA 2015-2020 ay nagsisilbing isang roadmap na makakatulong sa samahan na mapabuti kung paano kami nag-aambag sa positibo at pangmatagalang pagbabago para sa mga bata sa pagbubuntis hanggang edad 5 at kanilang mga magulang / tagapag-alaga. Ang plano ay nagbibigay sa amin ng higit na kalinawan, direksyon at pagtuon para sa susunod na 5 taon at higit pa. Kasama ang Mga Alituntunin sa Pamamahala, ang Planong Strategic ng 2015-2020 ay titiyakin ang higit na transparency sa paggawa ng desisyon sa hinaharap at itaguyod ang pananagutan. Ang mga sumusunod ay ilang mahalagang at karaniwang tinanong na mga katanungan na nauugnay sa 2015-2020 Strategic Plan. Ito ay nahahati sa 4 na seksyon: (1) background, na nagbibigay ng isang pangkalahatang-ideya ng impormasyon na nakatulong sa paghubog ng pag-unlad ng plano; (2) proseso, na naglalarawan sa mga hakbang na ginamit upang paunlarin ang plano; (3) nilalaman, na nagbabalangkas ng mga pangunahing bahagi ng plano; at (4) mga karaniwang termino at kahulugan.

 1. likuran
 2. paraan
 3. nilalaman
 4. Karaniwang Mga Tuntunin at Kahulugan

likuran:

1.Anong impormasyon ang ginamit ng kawani upang ipaalam ang paglikha ng Plano?

Maraming mga kawani ng input na ginamit upang likhain ang plano. Ang ilan ay may kasamang:

 • First 5 LA's 2013 “Pakikinig, Pag-aaral, at Nangunguna”(L3) pagsisikap, na nag-highlight ng mga isyu at pagkakataon para sa Unang 5 LA na magbigay ng kontribusyon sa higit na epekto para sa mga maliliit na anak ng LA County at kanilang mga pamilya.
 • Ang feedback mula sa mga magulang / tagapag-alaga, pinuno ng komunidad at residente, mga organisasyong pinondohan namin, mga nahalal na opisyal, hindi pangkalakal, mga kawani ng Unang 5 LA at Lupon ng mga Komisyoner.
 • Ang Pangmatagalang Pananalapi na Proyekto ng 5 LA sa La, na pinag-aaralan ang kasalukuyan at hinaharap na paggasta at mga kita sa buwis sa tabako.
 • Ang nagbabagong tanawin para sa mga magulang / tagapag-alaga sa LA County, tulad ng pagbabago sa mga demograpiko at takbo ng LA County sa mga pangunahing istatistika na sumusubaybay sa kagalingan ng mga bata sa pagbubuntis hanggang sa edad na 5.
 • Ang patakaran at tanawin ng pagpopondo para sa LA County, California, at ang bansa, upang makilala ang pangunahing patakaran at pagpopondo ng mga pagpapaunlad at mga pagkakataong nauugnay sa mga layunin at kinahinatnan ng Unang 5 LA.

2.Bakit mahalagang suriin at muling pagtuunan ang direksyon ng diskarte ng Unang 5 LA?

Sa loob ng higit sa 15 taon, ang First 5 LA ay nakatuon sa paglilingkod sa mga bata mula sa prenatal hanggang edad 5 at kanilang mga pamilya. Gayunpaman, sa pamamagitan ng isang malawak na pagtatasa, narinig ng Unang 5 LA na wala itong kaliwanagan at pagtuon sa direksyon nito. Ang kawalan ng direksyon na ito ay makikita sa pagpopondo at mga proseso ng samahan, na kung saan ay nakita na nagkalat, sinusubukan na tugunan ang napakaraming mga isyu, at hindi makamit ang epekto sa antas ng populasyon. Sa pagsubok na maging lahat ng bagay sa lahat ng mga tao, ang Unang 5 LA ay lumikha ng higit sa 50 mga hakbangin.

Kung ang Unang 5 LA ay nagpatuloy na magsagawa ng "negosyo tulad ng dati" - kumakalat sa mga bumababang mapagkukunan sa maraming mga discrete na serbisyo na ang benepisyo ay limitado sa mga pinalad na makilahok - makakatulong lamang ang samahan sa isang maliit na bilang ng mga pamilya at bata para sa isang Limitadong oras. Ang isang bagong paraan upang maitutuon ang trabaho ay kinakailangan upang makagawa ng pinakamalaking epekto sa mga bata sa pagbubuntis hanggang edad 5 at kanilang mga pamilya.

Bilang karagdagan, mula sa isang pananaw sa pananalapi, ang Unang 5 LA ay umaasa sa isang patuloy na pagbaba sa hinaharap na kita sa buwis sa tabako. Ipinapahiwatig ng datos ng estado na ang taunang kita sa buwis sa tabako ay tatanggi ng 15 porsyento sa susunod na 6 na taon, mula $ 90.3 milyon (FY 13-14) hanggang $ 76.9 milyon (FY 19-20). Mula noong 2008-2009, ang taunang paggasta ng Unang 5 LA ay may higit sa doble na taunang kita, na kung saan ay hindi mapanatili ang pananalapi. Ang isang nakatuon na madiskarteng direksyon para sa Unang 5 LA ay kinakailangan upang kapwa mag-ambag sa higit na epekto para sa mga maliliit na bata sa buong lalawigan at suportahan ang pagkakahanay ng kita at paggasta ng Unang 5 LA.

3.Bakit mahalaga ang pamumuhunan sa mga unang taon ng buhay ng isang bata? Bakit ito mahalaga sa mga pamilya sa LA County?

Sinasabi sa amin ng pananaliksik ang mga pinakamaagang taon ng bagay sa pagkabata. Alam namin na ang pangunahing arkitektura ng utak ay nagsisimulang bumuo bago ang kapanganakan at ang 80 porsyento ng utak ng isang bata ay nabuo ng edad 3. Nangangahulugan iyon ng pinakamaagang sandali na gumawa ng isang pangmatagalang epekto sa tagumpay ng isang bata sa paaralan at buhay. At kapag ang isang bata ay matagumpay sa pag-aaral, mas malamang na iwasan niya ang mga bitag at magastos na gastos sa publiko sa pagbagsak ng paaralan, maagang pagiging magulang, kahirapan at sistema ng hustisya.

Kung ano ang mangyayari sa ating mga bunsong anak ngayon ay makakaapekto sa ating lahat bukas. Kapag inilalaan namin ang pansin at mga mapagkukunan sa mga bata sa pinakamaagang yugto ng kanilang buhay, inilalagay natin ang pundasyon para sa aming hinaharap. Kapag sinusuportahan ang mga bata at kanilang pamilya, namumuhunan kami sa hinaharap ng LA County.

paraan:

4.Ano ang proseso para sa pagbuo ng 2015-2020 Strategic Plan?

Ang Strategic Plan ng Unang 5 LA na 2015-2020 ay binuo sa pamamagitan ng isang mahigpit na proseso na humugot sa kadalubhasaan, karunungan at kontribusyon ng maraming mga stakeholder ng Unang 5 LA. Ang proseso ay nagsimula sa isang malawak na pagtatasa na nakatulong sa samahan na maunawaan ang papel nito sa pagpapabuti ng mga kinalabasan para sa mga maliliit na bata ng LA County, pati na rin ang panlabas na mga kadahilanan tulad ng bagong pananaliksik at gawain na isinasagawa ng iba pang mga samahan o ahensya. Batay sa matatag na pundasyong ito ng data at pagtatasa, ang Unang 5 LA ay nagtrabaho kasama ang pamayanan, mga stakeholder, Komisyonado at kawani na bumuo ng isang 2015-2020 Strategic Plan na makakatulong sa amin na makamit ang aming buong resulta: na ang bawat bata sa LA County ay pumasok nang handa sa kindergarten. upang magtagumpay sa paaralan at buhay.

5.Ano ang Mga Priority na Kinalabasan ng Unang 5 LA at paano sila nakilala?

Natukoy ng Unang 5 LA ang mga lugar na nakakaapekto sa kakayahan ng mga bata na pumasok sa kindergarten na handang magtagumpay sa paaralan at buhay. Ang data ng LA Unified School District, halimbawa, ay nagha-highlight ng mga kritikal na puwang sa maagang pangangalaga at edukasyon, na may 34 porsyento lamang ng mga Latino at 37 porsyento ng mga mag-aaral na Aprikano na Amerikano na nagmamarka sa o higit sa kasanayan sa pagbasa ng ika-3 baitang. Ang napatunayan na pang-aabuso at kapabayaan ay natagpuan din na dumarami para sa mga bata na nagsisimula sa edad na 5 hanggang sa edad na LA sa County ng LA. Sa pamamagitan ng nasabing pag-aaral at data, ang Mga Komisyonado ng Unang 5 LA ay nakabuo ng Mga Priority na Kinalabasan upang palakasin ang mga magulang at tagapag-alaga sa konteksto ng mga pamilya, mga pamayanan at mga sistema ng mga serbisyo at suporta upang maaari nilang, sa turn, suportahan ang pinakamahusay na posibleng mga kinalabasan para sa mga bata hanggang sa edad 5. Ang Mga Kinalabasan na ito ay nasubok at pinong sa pamamagitan ng isang survey sa pamayanan pati na rin ang pagsusuri sa panlabas na mga kadahilanan, tulad ng bagong pananaliksik at gawain na isinagawa ng iba pang mga samahan o ahensya.

Natukoy ng Unang 5 LA ang 4 na nakasalalay at nakakonektang mga paraan kung saan maaari itong gumana sa mga kasosyo upang matulungan ang mga bata na pumasok sa kindergarten na handa na magtagumpay sa paaralan at buhay. Ang Mga Huling Kinalabasan ay:

 • Mga Pamilya: Makikipagtulungan kami sa mga magulang at tagapag-alaga upang mayroon silang mga kasanayan, kaalaman at mapagkukunan na kailangan nila upang suportahan ang pag-unlad ng kanilang anak.
 • Mga Komunidad: Susuportahan namin ang kakayahan ng isang pamayanan na pagyamanin ang ligtas, malusog, nakikibahagi na mga kapitbahayan na makakatulong sa mga bata at kanilang pamilya na umunlad.
 • Mga Sistema ng Maagang Pangangalaga at Edukasyon: Dadagdagan namin ang pag-access sa abot-kayang, kalidad ng pangangalaga sa bata at preschool.
 • Mga Sistema ng Mga Serbisyo sa Pang-aabuso sa Kalusugan, Kalusugan ng Pag-iisip at Mental: Kami ay magpapabuti kung paano ang mga system na nauugnay sa kalusugan ay nagkoordinaryo at naghahatid ng pangangalaga sa mga maliliit na bata at kanilang pamilya sa LA County.

6.Ano ang Mga Pook na Lugar ng Pangunahin ng 5 LA?

Upang makapagbigay ng isang malinaw, mahusay na natukoy na pokus para sa aming trabaho, ang Mga Lugar ng Priority Focus ay kinilala upang higit na matukoy ang uri ng pagbabago na masusukat na maaapektuhan ng Unang 5 LA sa loob ng bawat Kinalabasan. Ang Unang 5 LA ay mayroong 9 Mga Lugar ng Priority Focus, bawat isa ay sumusuporta sa aming Mga Kinalabasan. Ang isang halimbawa ng isang Pook na Lugar sa loob ng bawat Kinalabasan ay ibinibigay sa ibaba. Para sa kumpletong listahan ng Mga Lugar ng Pokus, mangyaring tingnan ang 2015-2020 Strategic Plan.

 • Mga Pamilya
  • Lugar ng pagtuon: Tumaas na tatag ng magulang / tagapag-alaga; mga koneksyon sa lipunan; kaalaman tungkol sa pagiging magulang at pag-unlad ng bata; kakayahang magbigay ng mga kapaligiran sa pagpapayaman, nakabalangkas, at pag-aalaga para sa kanilang mga anak; at pag-access sa kongkretong suporta sa oras ng pangangailangan.
 • Komunidad
  • Lugar ng pagtuon: Ang mga miyembro ng komunidad ay may isang nakabahaging paningin at sama-samang kumilos upang mapagbuti ang mga patakaran, serbisyo at kapaligiran na nakakaapekto sa mga pamilya.
 • Mga Sistema ng Maagang Pangangalaga at Edukasyon
  • Lugar ng pagtuon: Pinagbuting pag-access sa abot-kayang, kalidad, napapanatiling maagang pangangalaga at edukasyon, lalo na sa mga populasyon ng mataas na peligro.
 • Mga Sistema ng Kalusugan, Kalusugan ng Kaisipan at Mga Sistema ng Pag-abuso sa Substance
  • Lugar ng pagtuon: Tumaas na pagiging epektibo at kakayahang tumugon ng screening at maagang programa ng interbensyon sa buong kalusugan, kalusugan ng isip, at mga sistema ng mga serbisyo sa pag-abuso sa droga.

7.Paano natutukoy ng Unang 5 LA ang mga Estratehiya at ano ang mga ito?

Inilalarawan ng mga diskarte kung paano lilikha ang Unang 5 LA ng epekto sa loob ng bawat isa sa Mga Hinaharap na Mga Kinalabasan at Mga Lugar ng Priority Focus. Natukoy namin ang 10 mga tukoy na diskarte, na kumakatawan sa mga paraan kung saan makakagawa kami ng isang makabuluhang pagkakaiba sa pagtulong sa mga bata na pumasok sa kindergarten na handa na upang magtagumpay sa paaralan at buhay. Ang 10 Istratehiyang ito ay binuo batay sa pagsasaliksik at karanasan ng First 5 LA sa mga kinalabasan na lugar at pakikipag-ugnayan ng stakeholder. Ang isang halimbawa ng isang Diskarte sa loob ng bawat Kinalabasan ay ibinibigay sa ibaba. Para sa kumpletong listahan ng Mga Istratehiya, mangyaring tingnan ang 2015-2020 Strategic Plan.

 • Mga Pamilya
  • Estratehiya: Manguna sa pagsubok, pagbabago, at pagpapalawak ng mga kasanayan at programa na nakabatay sa ebidensya na direktang gumagana sa mga magulang / tagapag-alaga upang madagdagan ang Mga Protektadong Kadahilanan ng pamilya, na may pangunahing pokus sa Welcome Baby at mga naka-target na modelo ng pagbisita sa bahay. Tandaan: Tingnan ang Q21 sa ibaba para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Protective Factors.
 • Komunidad
  • Estratehiya: Gumamit at lumikha ng mga pagkakataon para sa pakikipagtulungan sa mga magulang / tagapag-alaga, residente, samahan, at mga institusyon sa maraming sektor sa loob ng Pinakamahusay na Simula Magtutulungan ang mga pamayanan upang makamit ang pangunahing mga resulta ng Framework ng Mas Malakas na Mga Pamilya.
 • Mga Sistema ng Maagang Pangangalaga at Edukasyon
  • Estratehiya: Tagapagtaguyod para sa mas malawak na pamumuhunan sa publiko sa kalidad ng maagang pangangalaga at edukasyon, na may pagtuon sa parehong pangangalaga ng sanggol / sanggol at preschool.
 • Mga Sistema ng Kalusugan, Kalusugan ng Kaisipan at Mga Sistema ng Pag-abuso sa Substance
  • Estratehiya: Tagapagtaguyod para sa mga pagbabago sa patakaran at kasanayan upang suportahan ang mga pagsisikap na mapabuti ang koordinasyon at paggana ng mga developmental screening, pagtatasa, at mga maagang programa ng interbensyon.

8.Kailan magkakabisa ang Strategic Plan ng 2015-2020 at ano ang mga susunod na hakbang para sa plano?

Ang bagong 5-taong Strategic Plan ay magkakabisa Hulyo 1, 2015. Upang matiyak na handa ang First 5 LA para sa pagpapatupad, isasagawa namin ang mga aktibidad sa pagpaplano sa pagpapatupad ngayong taglamig at susunod na tagsibol, kasama ang pagpipino ng mga diskarte, pagbuo ng isang pagsusuri at balangkas ng pag-aaral upang masukat ang aming pag-unlad, at pagkakahanay sa organisasyon ng mga tauhan, istraktura, at proseso.

9.Mangangailangan ba ang Unang 5 LA ng karagdagang mga kita o ang Unang 5 LA ay umaasa sa kita sa buwis sa tabako?

Sa ngayon, ang Unang 5 LA ay umaasa sa kita sa buwis sa tabako. Sa panahon ng pagpaplano ng pagpapatupad, ang Unang 5 LA ay galugarin ang mga pagkakataon upang madagdagan ang kita mula sa mga alternatibong mapagkukunan.

nilalaman:

10.Ano ang bago o naiiba tungkol sa Strategic Plan ng First 5 LA's 2015-2020?

Ang Strategic Plan ng Unang 5 LA 2015-2020 ay naglalagay sa mga magulang / tagapag-alaga sa gitna ng aming trabaho, na binigyan ng kanilang pangunahing papel sa pag-unlad ng isang bata. Kinikilala ng aming plano na kapag ang mga magulang / tagapag-alaga ay may mga kasanayan, kaalaman at pag-access sa mga mapagkukunan na kailangan nila upang suportahan ang kanilang mga anak, kung gayon ang mga kinalabasan ng anak ay magpapabuti. Gayunpaman, ang mga magulang / tagapag-alaga ay hindi tumatakbo sa isang vacuum. Nakatira sila sa mga kapitbahayan, kabilang sa mga pamayanan at nakikipag-ugnay sa mga system ng mga serbisyo at suporta. Alinsunod dito, ang Strategic Plan ng First 5 LA na 2015-2020 ay nagtatakda ng isang landas pasulong para sa organisasyon na mag-focus sa:

 • Ang pakikipagtulungan sa mga magulang at tagapag-alaga upang matiyak na mayroon silang mga kasanayan, kaalaman at pag-access sa mga mapagkukunan na kailangan nila upang suportahan ang pag-unlad ng kanilang anak.
 • Sinusuportahan ang kakayahan ng isang pamayanan na pagyamanin ang ligtas, malusog, nakikibahagi na mga kapitbahayan na makakatulong sa mga bata at kanilang pamilya na umunlad.
 • Pagdaragdag ng pag-access sa abot-kayang, kalidad ng pangangalaga sa bata at preschool.
 • Pagpapabuti kung paano ang mga system na nauugnay sa kalusugan ay nagkoordinaryo at naghahatid ng pangangalaga sa mga maliliit na bata at kanilang pamilya sa LA County

Bukod pa rito, sa nakaraan, ang Unang 5 LA ay nakatuon sa marami sa aming mga pagsisikap sa pagsuporta sa mga direktang serbisyo sa maraming discrete, hindi kaugnay na mga programa. Sa pagsulong, ang Unang 5 LA ay maglalagay ng higit na diin sa patakaran, adbokasiya at mga pagbabago ng system sa mga pagsisikap na nag-aalok ng potensyal na magkaroon ng isang malawak, pangmatagalang epekto para sa mga bata sa pagbubuntis hanggang edad 5 at kanilang mga pamilya. Ang mga pagsisikap na direktang serbisyo ay itutuon sa pagsasaliksik at pag-unlad upang maisulong ang mga sistematikong solusyon na tatalakay sa kahandaan ng paaralan ng mga bata. Bilang karagdagan, ang Unang 5 LA ay magtutuon sa pagbabago sa antas ng system - ang pagtatrabaho sa mga samahan, pamayanan, at mga pampublikong ahensya sa mga bagong paraan upang baguhin kung paano nakaayos at naihatid ang mga serbisyo at suporta - upang payagan ang pinakamaraming bilang ng mga bata na maging handa na sa kindergarten. Sa pagbabago ng antas ng system ay may pinabuting mga proseso, sariwang pag-iisip, pagbabago sa pag-uugali at pag-uugali ng mga tao, at mga bagong kasanayan at pag-iingat.

11.Ano ang ibig sabihin ng gawaing nakabalangkas sa Strategic Strategic na 2015-2020 sa mga magulang / tagapag-alaga, anak, bigyan at kasosyo?

Ang labis na resulta na hinahangad ng Unang 5 LA ay ang bawat bata sa LA County na pumasok sa kindergarten na handang magtagumpay sa paaralan at buhay. Ano ang tatagal nito? Ang mga magulang / tagapag-alaga na may mga kasanayan, kaalaman at pag-access sa mga mapagkukunan upang suportahan ang pinakamainam na pag-unlad; mga pamayanan na nagtataguyod ng mga kapitbahay na sumusuporta sa pamilya; at mga sistema ng serbisyo at suporta na pinag-ugnay at tumutugon sa mga pangangailangan ng mga pamilyang may maliliit na bata. Habang binabago ng samahan ang diskarte sa pamumuhunan, gagana ang First 5 LA sa mga kasosyo, luma at bago, upang suportahan ang edukasyon sa magulang at pakikipag-ugnayan, pagbuo ng pamayanan, at mga pagkukusa sa patakaran. Susuportahan ng gawaing ito ang mga bata mula prenatal hanggang edad 5 at ang kanilang mga pamilya sa paraang makamit ang malawak, nakabatay na epekto.

12.Lumalayo ba ang First 5 LA mula sa direktang mga serbisyo sa pagpopondo?

Ang Unang 5 LA ay hindi lumilipat mula sa pagpopondo ng mga direktang serbisyo, sa halip ito ay muling pagtuturo sa paraan ng pagpopondo nito sa mga serbisyong ito. Sa direksyon ng Komisyon, tulad ng ibinigay sa ilalim ng Mga Alituntunin sa Pamamahala at 2015-2020 Strategic Plan, ang diskarte sa pamumuhunan ng Unang 5 LA ay magpapakinabang sa pagbabalik ng mga mapagkukunan nito sa pamamagitan ng pag-aambag sa mga pagkukusa na lilikha ng pinakamaraming posibleng epekto para sa mga bata sa pagbubuntis sa edad na 5 at ang kanilang mga pamilya. Sa layuning iyon, ang Unang 5 LA ay maglalagay ng higit na diin sa patakaran at pagbabago sa antas ng system dahil may kakayahan silang lumikha ng pangmatagalang pagbabago para sa pinakamaraming bilang ng mga bata.

13.Paano nakakaapekto ang Strategic Plan na 2015-2020 sa kasalukuyang mga pangako ng First 5 LA?

Ang Unang 5 LA ay nakatuon na makita ang lahat ng kasalukuyang mga pangako sa pagpopondo hanggang sa katapusan ng kanilang termino sa kontrata. Alinsunod sa Mga Alituntunin ng Pamamahala, ang Unang 5 LA na suporta ay magtatapos alinsunod sa oras na nakasaad sa gawad / bigay ng kontrata. Walang obligasyon ang Komisyon na ipagpatuloy ang pagpopondo lampas sa expiration date. Ang lahat ng mga bagong pagpopondo ay susuriin alinsunod sa Mga Alituntunin sa Pamamahala ng Unang 5 LA at 2015-2020 Strategic Plan.

14.Paano nakakaapekto ang Strategic Plan ng 2015-2020 sa Unang pamumuhunan ng LA sa Los Angeles Universal Preschool (LAUP)?

Ang kasalukuyang 5 kontrata ng LA sa LAUP ay magtatapos sa Hunyo 30, 2016, na naaayon sa Mga Alituntunin sa Pamahalaang naaprubahan ng Komisyon, na hinihiling na magtapos ang lahat ng mga kontrata sa kanilang naka-iskedyul na petsa ng pag-expire. Ang LAUP ay gumawa ng mga maagap na hakbang upang maihanda ang pagtatapos ng kontrata nito sa First 5 LA sa Hunyo 2016; ang mga hakbang na ito ay naipaalam ng karanasan at tagumpay ng LAUP, ang pagbabago ng maagang pangangalaga at tanawin ng edukasyon, at ang mga pagsisikap at pagsasaalang-alang tungkol sa pagpapanatili. Bukod pa rito, ang Unang 5 LA ay nagbigay sa LAUP ng mga pinansyal at mapagkukunang pantao upang suportahan ang LAUP sa panahon ng napapanahong at kinakailangang istratehiyang ito at proseso ng pagpaplano ng negosyo.

Inaasahan ng Unang 5 LA na makipagtulungan sa LAUP at iba pang mga kasosyo sa maagang pangangalaga at edukasyon (ECE) kung saan mayroong pagkakahanay ng mga madiskarteng priyoridad sa mga nasabing lugar tulad ng adbokasiya para sa pagbabago ng patakaran ng ECE sa publiko, isang pare-parehong kalidad ng sistema ng pagpapabuti at pagpapabuti, at pagpapaunlad ng mga empleyado.

15.Paano ang Welcome Baby at Pinakamahusay na Simula pagsisikap magkasya sa loob ng 2015-2020 Strategic Plan?

Ang Mga Istratehiya sa Mga Pamilya at Komunidad Mga Mahahalagang Kinalabasan na Nakabatay sa kasalukuyang Maligayang Maligayang Baby ng Unang 5 LA at Pinakamahusay na Simula gumagana.

 • Maligayang pagdating Baby: Ipagpapatuloy ng Unang 5 LA ang suporta nito ng Welcome Baby, isang prenatal at bagong panganak na programa sa pagbisita sa bahay, na kumakatawan sa isang makabuluhang pamumuhunan sa pagpapahusay ng ugnayan ng anak-magulang / tagapag-alaga at kalusugan, kaligtasan at seguridad ng mga bata at kanilang pamilya. Susuportahan ng Unang 5 LA ang Maligayang Sanggol at, kung kinakailangan, masinsinang mga serbisyo sa pagbisita sa bahay para sa lahat ng mga bagong magulang sa edad na 14 Pinakamahusay na Simula Mga Komunidad Ang mga karagdagang pamumuhunan ay kasama ang suporta para sa mga pagsisikap na masukat ang epekto ng Welcome Baby, adbokasiya para sa publiko at pribadong pamumuhunan sa Welcome Baby, at mga komunikasyon upang madagdagan ang kamalayan at kaalaman ng buong lalawigan tungkol sa programa at ang epekto nito.
 • Pinakamahusay na Simula: Ang unang 5 gawaing nakabatay sa lugar ng LA ay magpapatuloy upang suportahan ang pagpapalakas ng pamilya at mabuo ang kakayahan ng pamayanan sa ika-14 Pinakamahusay na Simula Mga Komunidad Sa partikular, magpapatuloy kaming magtrabaho sa loob ng bawat isa Pinakamahusay na Simula Komunidad upang maitaguyod ang kanilang kakayahang makipag-usap sa kanilang mga aktibidad sa loob at kabuuan Pinakamahusay na Simula Ang mga pamayanan upang palawakin ang pakikilahok. Magtatrabaho din kami sa loob ng mga pamayanang ito upang maitaguyod ang kanilang kaalaman at kasanayan upang itaguyod para sa higit na pamumuhunan at matulungan ang mga pamayanang ito na gumawa ng mas may kaalamang mga desisyon tungkol sa maagang pangangalaga at edukasyon at mga serbisyong nauugnay sa kalusugan at suporta.

16.Paano magpapasya ang First 5 LA kung aling mga pagsisikap ang pondohan nito sa hinaharap?

Alinsunod sa direksyon ng Komisyon upang linawin at ituon ang istratehikong direksyon ng Unang 5 LA, papel at epekto, ang Board ay nagpatibay ng 6 na patnubay sa pamumuhunan upang ipaalam ang paggawa ng desisyon. Kinakailangan ng mga alituntunin na mamumuhunan:

 • Ituon ang pag-iwas.
 • Ituon ang pagbabago sa patakaran ng publiko upang madagdagan ang pamumuhunan sa publiko sa mga bata at pamilya, at pagpapabuti ng sistema ng paghahatid ng serbisyo upang madagdagan ang bisa at koordinasyon ng mga serbisyo at suporta para sa mga pamilyang may maliliit na bata.
 • Humingi na magkaroon ng isang malawak na epekto, nakakaapekto sa maraming mga tao.
 • Unahin ang mga pamumuhunan na nagpapalakas sa mga pamilya at, hangga't maaari, pagbutihin ang mga pamayanan kung saan sila nakatira.
 • Unahin ang pagkilala at pagtaas ng mga kasanayan na nai-back up ng ebidensya.
 • Makisali sa mga kasosyo sa pinakamaagang posibleng yugto ng aktibidad at / o pamumuhunan.

17.Magkakaroon ba ng isang takdang halaga ng pagpopondo para sa bawat Kinalabasan?

Sa pagbuo ng 2015-2020 Strategic Plan, ang Unang 5 LA ay nagsagawa ng mga pagsusuri upang tantyahin ang gastos ng pagpapatupad ng plano ng 4 na Mga kinalabasang lugar. Ang mga pagtatantya sa gastos na ito ay magpapatuloy na pinuhin sa panahon ng pagpaplano ng pagpapatupad. Bukod pa rito, ang taunang pagsusuri ng Strategic Strategic na 2015-2020 ay magbibigay ng isa pang pagkakataon na i-update ang mga tinantyang paggasta.

18.Paano mananagot ang First 5 LA? Paano nito susukatin ang tagumpay?

Ang Unang 5 LA ay nakatuon sa paggamit ng data upang maunawaan ang kontribusyon nito sa Mga Priority na Kinalabasan, pinuhin ang mga Estratehiya, at patuloy na pagbutihin upang masuportahan ang mga bata mula prenatal hanggang edad 5 at kanilang mga pamilya.

Bilang bahagi ng trabaho sa susunod na 5 taon, ang Unang 5 LA ay:

 • Bumuo ng mga system upang mangolekta ng data upang matukoy ang pag-unlad patungo sa mga layunin.
 • Magsagawa ng mga pagsusuri na makakatulong upang makilala ang pinakamahusay na mga kasanayan at natutunan na aralin.
 • Ibahagi ang pag-usad at pag-aaral sa pamamagitan ng mga tool tulad ng dashboard at isang ulat sa Taunang Pananagutan at Pag-aaral.

Karaniwang Mga Tuntunin at Kahulugan:

19.Ano ang Mga Alituntunin sa Pamamahala ng Unang 5 LA?

Ang Mga Alituntunin sa Pamamahala ng Unang 5 LA ay nagbibigay ng mahalagang mga kulungan na makakatulong sa samahan na magpasya tungkol sa pamumuhunan. Pinagtibay ng Unang 5 LA ang Mga Alituntunin sa Pamamahala upang itaguyod ang transparency, pare-pareho at pagtuon sa aming paggawa ng desisyon, pagbuo ng badyet at pagpapatupad ng Strategic Plan. Naniniwala ang Komisyon na ang mga patakarang ito sa paggawa ng desisyon ay makakatulong sa samahan na magbigay ng higit na epekto sa ngalan ng mga bata sa LA County.

20.Ano ang pagbabago ng system?

Ang pagbabago ng system ay gumagana sa mga samahan, pamayanan, at mga pampublikong ahensya sa mga bagong paraan upang mabago kung paano nakaayos at naihatid ang mga serbisyo at suporta.

Kapag binago at pinahusay natin ang mga system:

 • Mas mahusay na nagtutulungan ang mga samahan at pamayanan
 • Paano napapabuti ang mga serbisyo at suporta
 • Nagbago ang ugali at ugali ng mga tao
 • Ang mga bagong kasanayan at pag-iingat ay inilalagay upang maprotektahan ang mga pamilya
 • Inaalok ang mas mahusay na mga serbisyo at programa

21.Ano ang Mga Protektadong Kadahilanan?

Ang Sentro para sa Pag-aaral ng Patakaran sa Panlipunan ipinapakita ng pananaliksik na kapag ang mga magulang / tagapag-alaga ay may ilang mga kasanayan at suporta, ang mga kinalabasan ng anak ay nagpapabuti. Ang mga kasanayang ito at suporta ay kilala bilang Protective Factors at may kasamang kakayahan ng mga magulang at tagapag-alaga na: (1) pamahalaan ang stress, (2) magkaroon ng positibong ugnayan at mga koneksyon sa lipunan, (3) maunawaan kung paano bubuo ang isang bata at ang kanilang papel sa pagsuporta sa kanyang ang kanyang paglaki, (4) magbigay ng mga positibong kapaligiran para sa kanilang mga anak at (5) magkaroon ng access sa mga serbisyo kapag kailangan nila ito.

Sinusuportahan ng Plano ng Strategic ng Unang 5 LA na 2015-2020 ang mga magulang na paunlarin ang Mga Protektadong Kadahilanan sa konteksto ng mga pamilya, pamayanan, at mga sistema ng serbisyo at suporta.

22. Ano ang Framework ng Mas Malakas na Mga Pamilya?

Ang gawaing batay sa lugar sa Unang 5 na LA, na kilala bilang Pinakamahusay na Simula, nagpapatakbo sa ilalim ng Pagbuo ng Mas Malakas na Framework ng Mga Pamilya (BSFF). Iginiit ng Framework na ito na kung ang mga pamilya ay malakas at suportahan ng mga pamayanan ang mga pamilya upang magtagumpay, ang mga bata ay magiging malusog, ligtas, at handa para sa paaralan. Dahil dito, kinikilala ng BSFF ang mga kalakasan at kakayahan ng pamilya at pamayanan - na nakabatay sa Protective Factors - na makakatulong na matiyak na ang lahat ng mga bata ay pumasok sa kindergarten na handa na upang magtagumpay sa paaralan at buhay:

Mga Pamilya:

 • Mga kakayahan ng pamilya - may kaalaman, nababanat, at nag-aalaga ng mga magulang / tagapag-alaga
 • Mga koneksyon sa lipunan - mga pamilyang nakikilahok sa positibong mga social network
 • Mga konkretong suporta - pag-access sa mga serbisyo at suporta sa oras ng krisis

Komunidad:

 • Pinagsama ang mga serbisyo at suporta na natutugunan ang mga pangangailangan ng pamilya
 • Isang nakabahaging paningin at sama-samang pagkilos upang palakasin ang mga pamilya
 • Mga social network at ligtas na puwang o libangan at pakikipag-ugnayanisalin