Kim Belshé | Unang 5 LA Executive Director

Hunyo 2, 2020

Ang mga hindi pagkakapantay-pantay ay may mga kahihinatnan.

Ang pagkamatay ng walang armas na mga Amerikanong Amerikano na sina George Floyd, Breonna Taylor at Ahmaud Arbery at ang pag-target sa lahi nina Christian Cooper at Omar Jimenez ay pawang mga trahedya mula sa matindi hanggang sa nagbabago sa buhay na nagpapasakit sa paulit-ulit, sistematikong mga hindi pagkakapantay-pantay na may mga kahihinatnan, kapwa nakikita at hindi nakikita.

Masakit malaman na hindi ito indibidwal o nakahiwalay na insidente. Ang mga kilos na ito ay naglalarawan ng makasaysayang at sistematikong mga hadlang sa equity at opportunity na kinakaharap ng mga Amerikanong Amerikano at iba pang mga taong may kulay.

Walang dapat matakot para sa kanilang buhay dahil sa kulay ng kanilang balat. Walang magulang ang dapat mag-alala para sa kaligtasan at kagalingan ng kanilang anak kapag sila ay nakikipagsapalaran sa labas ng kanilang tahanan. Walang pamayanan ang dapat na magkatiwala ng pasanin sa kalusugan, pang-ekonomiya at panlipunang pasanin ng COVID-19 pandemya.

Ang Unang 5 LA ay matatag na nakatayo laban sa rasismo, pang-aapi at hindi pagkakapantay-pantay sa lahat ng anyo nito. Nakatayo kami sa pakikiisa sa mga nagpapatuloy sa pagkakapantay-pantay, hustisya, dignidad ng tao para sa lahat, at pagtatapos sa rasismo. Inirekomenda namin ang aming sarili na maging bahagi ng mga solusyon na patuloy na sumusulong sa pagtugon sa kung ano ang mali sa ating lipunan.

Oo, dapat nating malaman na ang ating linya ay mga bata. Dapat din nating malaman kung ano pa ang nasa kalsada at kung anong mga hadlang ang mayroon na humahadlang sa mas pantay na mga kinalabasan para sa mga maliliit na bata at kanilang pamilya. Kailangan nating tanungin ang ating sarili - at ang iba pa - bakit nangyayari ito at paano natin ito mababago?

Ang aming gawain ay tungkol sa pagkakita ng kawalang-katarungan at paggawa ng isang bagay tungkol dito.

Mahalaga para sa amin na kilalanin ang mga kaganapan na nagaganap, ang mga pangunahing sanhi ng kung bakit nangyayari ang mga protesta at kaguluhan sa buong ating mga komunidad, at kongkretong mga hakbang upang maisagawa ang pagbabago. Oo, ito ay isang sandali para sa pakikiramay, pakikinig, at malalim na pagmuni-muni - personal at samahan. At, ito ay isang sandali para sa sinadya at makabuluhang pagkilos - aksyon na sumasalamin sa aming nakabahaging sangkatauhan.

Sa Unang 5 LA, nakatuon kami sa pagkakaiba-iba, katarungan at pagsasama sa aming gawain at sa loob ng kultura ng aming samahan. Ginagawa namin ito - naging totoo sa pamamagitan ng pakikipagsosyo sa mga magulang at pinuno sa antas ng lokal, County at estado upang baguhin ang mga kundisyon na nakakaapekto sa pagpapaunlad ng bata at kagalingang pampamilya.

Upang maisulong, kailangan nating ilipat ang mga kundisyon na humahawak sa isang problema sa lugar. At ang paggawa nito ay nangangahulugang paggawa ng maagang pag-aaral, kalusugan ng bata at mga sistema ng pagpapalakas ng pamilya na nakatuon sa mga pamilya, nagtatrabaho para sa mga pamilya, kabilang ang mga pamilya na may kulay.

Nakatuon kaming makinig ng mabuti sa aming maraming kasosyo - mga magulang, mga organisasyong naglilingkod sa pamilya, kasosyo sa kontrata - tungkol sa mga hadlang na nagtataglay ng mga hindi pagkakapantay-pantay at mga pagkakataon para sa Unang 5 LA upang palakasin ang mga pag-aari ng komunidad at isulong ang ibinahaging mga diskarte.

Ang aming pagtutulungan ay hindi kailanman naging mas mahalaga. Maaari at dapat nating gawin ang higit pa upang tumayo, magsalita, at tumayo sa mga taong nagbabahagi ng ating pangako sa isang makatarungan, pantay at ligtas na Los Angeles.

 

Kim Belshé | Executive Director
isalin