Jeff Schnaufer | Unang 5 LA Writer / Editor

Oktubre 27, 2022

Narinig na nating lahat ito dati: 

"Huwag hawakan ang mainit na kalan at masunog ang iyong kamay." 

Bilang maliliit na bata, karamihan sa atin ay nakinig sa babalang iyon ng ating mga magulang.  

Hindi iyon ang nangyari kina Lilith at Lilieth Guevara, isang taong gulang at kalahating kambal na nakatira sa Reseda.  

"Gusto nilang hawakan ang mainit na kalan at sinabi ko sa kanila, 'Huwag hawakan ang kalan, huwag hawakan ang kalan' at hindi sila nag-react," paggunita ni nanay Karen Salmeron. "Kailangan kong hilahin ang mga kamay nila para hindi sila masaktan." 

Hindi akalain ni Salmeron na hindi siya pinapansin ng kambal. Akala niya hindi siya maririnig ng mga ito.  

"Kakausapin ko sila at hindi man lang nila ako titingnan," sabi ni Salmeron. "Iyon ang pinaka nag-aalala sa akin." 

Ilang salita lang din ang nasabi ng mga bata at natakot sa ibang tao maliban sa kanilang ina, ama at tiyahin. 

Iminungkahi ng isang kaibigan ni Salmeron na ang sanggol ay may hearing aid na magpasuri sa pandinig ng kambal. Nakipag-usap si Salmeron sa pediatrician ng mga babae sa a Northeast Valley Health Corporation (NEVHC) clinic, na nag-refer sa kanila sa auditory testing.  

Pagkatapos ay konektado si Salmeron kay Alexandra Zamora, program manager ng Pediatric Health Equity & Special Projects sa NEVHC. Sa tungkuling ito, nagtrabaho si Zamora kasama ang First 5 na pinondohan ng LA Mga Unang Koneksyon, na tumutulong sa pagtukoy ng mga bata na may mga pagkaantala sa pag-unlad at pag-uugnay sa kanila sa mga serbisyong kailangan nila para ma-optimize ang kanilang pag-unlad.    

Pagkatapos ng kanilang mga pagsusulit sa pandinig, ang kambal ay isinangguni sa speech therapy at mga klase ng socialization sa pamamagitan ng First Connections.  

"Napakasarap sa pakiramdam na humingi ng tulong," sabi ni Salmeron. 

Ang mga batang babae ay kabilang sa mga huling kliyente na pinaglilingkuran ng First Connections bago ang First 5 LA na pagpopondo para sa programang natigil noong Setyembre (tingnan ang ang blog na ito para sa higit pang mga detalye). 

Kahit na natapos na ang Unang Koneksyon, mananatili ang pamana nito sa mga kontribusyon ng mga natutunan nito sa pagsulong of Tulungan Mo Akong Palakihin LA, isagawa ang pagbabagong-anyo na itinataguyod ng mga dating grantees at sa buhay ng libu-libong mga bata nakatulong ito na kumonekta sa mga serbisyo sa pag-unlad.

PERSPECTIVE NG ISANG PEDIATRICIAN 

Bilang isang pediatrician na nagtatrabaho sa Children's Hospital Los Angeles (CHLA), sinabi ni Dr. Sophia Lim Stavros na siya at ang kanyang mga kasamahan ay nakakakita ng maraming pasyente na nasa panganib para sa mga pagkaantala sa pag-unlad. Ang isa sa mga tagumpay ng programang First Connections, aniya, ay sa pamamagitan ng pamamahala ng kaso na nakatulong sa maraming pamilya na ma-access ang mga sentrong pangrehiyon at makakuha ng pagsusuri. 

“Sa kabuuan, sinisikap naming gamitin ang pamamahala ng kaso upang matulungan ang mga pamilya na magkaroon ng kontak kapag dumaan sila sa proseso. Magkokomento ang aking mga pasyente kung paano mas mabilis ang pag-navigate sa system at pagkuha ng pagsusuri." - Pediatrician ng CHLA na si Dr. Sophia Lim Stavros

"Alam namin na kung minsan ay mahirap i-navigate ang iba't ibang mga sistema sa komunidad. Ang mas maraming tulong doon ay upang mag-navigate sa mga system out doon, mas madali ito, "sabi Stavros, dumadating na manggagamot nasa departamento ng pangkalahatang pediatrics sa CHLA.  

"Sa kabuuan, sinisikap naming gamitin ang pamamahala ng kaso upang matulungan ang mga pamilya na magkaroon ng kontak kapag dumaan sila sa proseso,” idinagdag ni Stavros, na ang trabaho ay bahagi ng pakikipagtulungan sa pagitan ng AltaMed at CHLA. "Ang aking mga pasyente ay magkokomento kung paano mas mabilis ang pag-navigate sa system at pagkuha ng pagsusuri."  

Bukod pa rito, itinuturing ng Stavros na isang tagumpay ang First Connections dahil nakatulong ito sa pag-standardize ng mga developmental screening nang maayos- pagbisita ng bata.  

“Dati, ang developmental screenings ay nasa mas mababang rate at nagawa naming taasan ang rate at [ay] nakapagtuturo sa mga pediatrician at resident physician tungkol sa developmental screening," sabi ni Stavros.  

PAGLAGO MULA SA PAGBASA 

Napanood ni Debra Rosen ang paglaki ng First Connections mula sa pagkabata. Bilang direktor ng Quality, Health Equity and Innovation sa NEVHC, tumulong si Rosen sa pagbuo ng programa at pamilyar hindi lamang kung paano nakatulong ang First Connections sa mga pamilya tulad ni Salmeron at ng kambal, ngunit kung gaano karaming mga pamilya ang nakinabang. Halimbawa:  

  • Noong nagsimula ito bilang pilot program sa isang pediatric site noong Setyembre 2014, gumawa ang NEVHC ng 52 referral sa First Connections sa unang apat na buwan nito. Sa mga iyon, 29 ang natapos sa loob ng panahong iyon. 
  • Pagkalipas ng walong taon, gumawa ang NEVHC ng 419 na referral sa First Connections sa lahat ng siyam na pediatric sites mula noong simula ng 2022. Sa mga iyon, 338 ang nakumpleto sa loob ng panahong iyon. 

"Narito ako noong una naming isinulat ang grant para sa First 5 LA para sa Unang Koneksyon," sabi ni Rosen. "Ito ay orihinal na magiging isang tatlong taong gawad at patuloy na pinalawig." 

Sa pagpopondo, sinabi ni Rosen, lumipat ang mga provider mula sa surveillance patungo sa screening gamit ang ASQ-3 tool, nakikipagtulungan sa CHLA upang matukoy ang pinakamahusay na mga agwat para sa screening.  

"Ang malaking larawan ay natagpuan namin ang mga pasyente sa pamamagitan ng screening na hindi namin nakita sa lumang proseso," sabi ni Rosen. "Nakamamangha. Maaga naming na-screen ang aming mga pasyente at natukoy ang mga lugar ng mga pagkaantala sa pag-unlad at ginawa ang mga referral na iyon sa labas o panloob sa aming mga tagapag-ugnay ng pangangalaga. Kung nakita mo nang maaga ang mga pagkaantala na ito at nakakakuha ka ng tulong para sa pamilyang iyon, kadalasan ay nakakatulong ito sa pasyente na maging handa sa paaralan." 

Sa pamamagitan ng prosesong ito, sinabi ni Rosen, "mayroong maraming pagkatuto at pagbabahagi ng pagkatuto. Tumulong kaming ipaalam sa Help Me Grow LA sa pamamagitan ng gawain ng First Connections. Sa pamamagitan ng pagbuo ng aming mga daloy ng trabaho, ang aming pagsasanay sa mga tauhan kung paano ipatupad ang mga tool sa pag-screen, ang proseso ng referral at ang proseso ng follow-up at ang gawaing ginagawa namin nang may koordinasyon sa pangangalaga. Sa tingin ko nakagawa kami ng kamangha-manghang gawain."   

Bagama't maraming kwento ng tagumpay sa First Connections, nagbahagi sina Rosen at Zamora ng isang espesyal na kuwento mula 2015. 

KWENTO NI JAYDEN

Sa edad na 1, si Jayden ay hindi makalakad o walang bigat sa kanyang mga binti. Nag-aalala rin ang kanyang ina na si Carmina na hindi siya tumutugon kapag may kumausap sa kanya. Nakipagkita si Zamora sa ina ni Jayden para mag-alok ng tulong. Sa pagbisitang ito, nirepaso ni Alexandra ang dahilan ng referral, nagbigay ng edukasyon sa maagang pag-unlad ng bata at mga milestone, ipinaliwanag ang proseso ng referral ng Regional Center, at tinulungan ang ina sa pagkumpleto at pagsusumite ng aplikasyon sa lokal na Regional Center. 

Pagkatapos masuri ng isang Regional Center, naging karapat-dapat si Jayden para sa speech, occupational at physical therapy. Ini-enroll din nila siya sa isang early start program kung saan nabanggit ng kanyang guro na maaaring may epilepsy siya dahil naranasan niyang magkaroon ng iba't ibang seizure si Jayden sa buong araw. Inirefer ng pediatrician ng bata ang ina sa Children's Hospital Los Angeles kung saan kinumpirma nila na mayroon itong epilepsy.  

"Hindi ko malalaman ang alinman sa mga ito kung hindi dahil sa programa ng First Connections," sabi ni Carmina sa isang panayam kay Zamora. "Maraming beses, hindi alam ng mga magulang kung ano ang normal na pag-unlad at kung ano ang aasahan at kahit na mayroon na akong ilang mga alalahanin sa sarili ko, wala akong ideya kung saan pupunta upang makakuha ng mga serbisyo para sa aking anak. Napakahalaga na magkaroon ng isang programa na tumutulong sa mga magulang na matukoy ang mga pangangailangan ng kanilang mga anak at upang turuan sila sa mga mapagkukunang magagamit sa komunidad upang matulungan ang kanilang mga anak.”  

Sa tulong ng First Connections, nagpakita si Jayden ng mahusay na pag-unlad.  

"Si Jayden ngayon ay gumagapang, gumagalaw at nakatayo sa kanyang sarili," sabi ni Carmina kay Zamora. “Ito ay isang bagay na hindi niya nagawa noon. Sumasagot na siya ngayon kapag kinakausap ko siya, at nakikita kong mas tumutugon siya sa pangkalahatan. Natutuwa akong umiral ang mga programang ito dahil maraming magulang na tulad ko ang hindi alam kung saan kukuha ng mga serbisyo. Ipinagmamalaki ko ang pag-unlad na nagawa at patuloy na ginagawa ni Jayden."  

AT SINABI NG BAKA 'MOO' 

Bumalik sa Reseda, optimistiko si Salmeron na ang kanyang kambal na babae ay gagawa ng katulad na pag-unlad. 

Habang hinihintay niya ang mga resulta ng kanilang mga pagsusuri sa pandinig, nagpapasalamat si Salmeron na naroon ang First Connections para kina Lilith at Lilieth sa mga lumulubog na buwan nito. Sinabi niya na ang mga batang babae ay gumawa ng maliliit na hakbang sa kanilang pag-unlad, salamat sa kanilang mga klase sa socialization at speech therapy.  

"Ipinanganak sila sa panahon ng pandemya at kakaunti ang pagkakalantad sa ibang tao, na natakot sa kanila," sabi ni Salmeron. "Simula nang pumasok sila sa mga klase sa pagsasapanlipunan, nawala na ang takot sa ibang tao." 

At ang mga klase sa pagsasalita? 

"Sa ilang beses na nawala sila, nagsimula na silang mag-react sa tunog," sabi ni Salmeron. "At ngayon ay gagawa sila ng tunog ng baka." 
Pride Month 2024: Pagpapalakas ng Pagbabago sa Los Angeles

Pride Month 2024: Pagpapalakas ng Pagbabago sa Los Angeles

Hunyo 2024 Ang tag-araw ay nagsisimula sa Pride Month! Ang isang buwang kaganapang ito ay gaganapin sa Hunyo upang gunitain ang 1969 Stonewall Riots sa New York City at upang ipagdiwang ang kasaysayan at mga tagumpay ng LGBTQ+ na komunidad. Kasabay nito, ang Pride Month ay isang pagkakataon upang...

Inaprubahan ng Unang 5 LA Board ang FY 2024-2025 na Badyet at Tinatalakay ang Equity Efforts

Mayo 9, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ang unang 5 Lupon ng mga Komisyoner ng LA ay nagpulong nang personal noong Mayo 9, 2024. Pinangunahan ni Vice Chair Summer McBride ang pagpupulong, na kinabibilangan ng mga boto sa Binagong Patakaran sa Pamamahala ng Mga Tala at Iskedyul ng Pagpapanatili ng mga Tala at isang pag-amyenda sa isang umiiral na estratehikong...

Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Habang Ipinagdiriwang Namin ang Asian American, Native Hawaíian at Pacific Islander Heritage Month Ngayong Mayo, ang First 5 LA ay sumasama sa Los Angeles County sa pagdiriwang ng Asian American, Native Hawaíian, at Pacific Islander (ANHPI) Heritage Month. Orihinal na itinalaga bilang isang linggong...

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

  Christina Hoag | Freelance Writer Abril 25, 2024 Noong Abril, opisyal na kinilala ng apat sa pinakamalalaking lungsod ng County ng Los Angeles ang Home Visiting Day sa unang pagkakataon, isang tanda ng lumalawak na kamalayan ng publiko ang pagbisita sa bahay at ang nangungunang papel ng rehiyon sa mga programa...

isalin