Ang Komite sa Pagpaplano ng Pangangalaga ng Bata sa Los Angeles County 2017 Kailangan ng Pagsusuri

PANGKALAHATANG-IDEYA

Ang mga unang taon ng pag-unlad ng isang bata ay naglalagay ng pundasyon para sa tagumpay sa paaralan. Ayon sa Harvard's Center on the Developing Child, 700 hanggang 1,000 mga bagong koneksyon sa neural ang bumubuo bawat segundo sa mga unang ilang taon ng buhay ng isang bata. Upang suportahan ang kritikal na oras na ito sa maagang pag-aaral at pag-unlad ng isang bata, mahalaga para sa mga pamilya na magkaroon ng pag-access sa de-kalidad na maagang pangangalaga at mga programa sa edukasyon. Ang Estado ng Maagang Pangangalaga at Edukasyon sa County ng Los Angeles: Komite sa Pagpaplano ng Pangangalaga ng Bata sa Los Angeles County 2017 Kailangan ng Pagsusuri sinisiyasat ang mga mapagkukunan at puwang sa maagang pangangalaga at sistema ng edukasyon na nagsisilbi sa mga bata at kanilang pamilya sa LA County. Ang ulat na ito ay nakatuon sa tatlong mahahalagang bahagi ng maagang pangangalaga at sistema ng edukasyon: daan sa maagang pangangalaga at edukasyon; kalidad sa maagang pangangalaga at edukasyon; at ang maagang pangangalaga at edukasyon Workforce.

Ang ulat ay ginawa bilang isang pakikipagsosyo sa pagitan ng Komite sa Pagpaplano ng Pangangalaga ng Bata sa Los Angeles County, ang Opisina ng County ng Los Angeles para sa Pagpapaunlad ng Maagang Pangangalaga at Edukasyon (pormal na kilala bilang Opisina ng Pangangalaga ng Bata sa Los Angeles County) at Unang 5 LA.

KINAKAILANGAN NG MGA KASAMA SA PAGTATAYA

Komite sa Pagpaplano ng Pangangalaga ng Bata sa Los Angeles County: Upang gabayan ang larangan ng maagang pangangalaga at edukasyon sa buong California, ang bawat lalawigan ay mayroong isang lokal na konseho ng pag-aalaga ng bata at pagpaplano ng pag-unlad. Ang Komite sa Pagpaplano ng Pangangalaga ng Bata sa Los Angeles (Komite sa Pagpaplano) ay nagsisilbing lokal na konseho ng pagpaplano ng pag-aalaga ng bata at pag-unlad para sa County ng Los Angeles na ipinag-utos ng batas ng estado (AB 2141; Kabanata 1187, Mga Batas ng 1991). Ang isa sa mga responsibilidad ng bawat Local Child Care and Development Planning Council ay ang magsagawa ng pagtatasa ng mga pangangailangan sa pangangalaga ng bata sa lalawigan na hindi kukulangin sa isang beses bawat limang taon. Ang misyon ng Komite sa Pagplano ay upang makisali sa mga magulang, tagapag-alaga ng bata, mga kaalyadong samahan, pamayanan, at mga pampublikong ahensya sa pakikipagtulungan sa pagpaplano ng pagpapabuti upang mapabuti ang pangkalahatang imprastraktura ng pangangalaga ng bata ng County ng Los Angeles, kasama ang kalidad at pagpapatuloy, kakayahang bayaran, at kakayahang mai-access ang pangangalaga sa bata at mga serbisyo sa pag-unlad para sa lahat ng mga pamilya.

Opisina ng County ng Los Angeles para sa Pagsulong ng Maagang Pangangalaga at Edukasyon: Ang Opisina ng County ng Los Angeles para sa Pagsulong ng Maagang Pangangalaga at Edukasyon (ang Opisina) ay nangangarap ng isang mataas na kalidad na maagang pangangalaga at sistema ng edukasyon na maa-access sa lahat ng mga pamilya na pinangangalagaan ang malusog na paglago ng mga bata at maagang pag-aaral, pinangangalagaan ang mga salik na proteksiyon sa mga pamilya, at pinalalakas ang mga pamayanan. Binubuo nito ang mga rekomendasyon sa patakaran, pinapabilis ang pagpaplano, at nagbibigay ng isang hanay ng mga serbisyo na naglalayong mapabuti ang pagkakaroon, kalidad at pag-access sa mga maagang pangangalaga at mga programa sa edukasyon. Bilang bahagi ng gawain nito, kawani ng Opisina ang Komite sa Pagpaplano ng Pangangalaga ng Bata sa Los Angeles County, pati na rin ang Round Round ng Patakaran sa County ng Los Angeles para sa Pag-aalaga ng Bata at Pag-unlad.

Unang 5 LA: Ang Unang 5 LA ay isang nangungunang tagapagtaguyod ng maagang pagkabata na nagtutulungan sa buong LA County at nilikha noong 1998 upang mamuhunan ng paglalaan ng pondo ng LA County mula sa Proposisyon ng California na buwis sa 10 tabako. Simula noon, ang First 5 LA ay namuhunan ng higit sa $ 1.2 bilyon sa mga pagsisikap na naglalayong ibigay ang pinakamahusay na pagsisimula para sa mga bata mula sa prenatal hanggang limang taong gulang at kanilang mga pamilya. Ang Unang 5 LA, sa pakikipagsosyo sa iba, ay nagpapalakas sa mga pamilya, pamayanan, at mga sistema ng serbisyo at sumusuporta sa gayon ang lahat ng mga bata sa LA County ay pumasok sa kindergarten na handang magtagumpay sa paaralan at buhay.

MGA HANAP AT REKOMENDASYON - Pag-access sa Maagang Pangangalaga at Edukasyon

Ang mga unang taon ng isang bata ay isang kritikal na panahon sa pag-unlad ng isang kabataan. Ang pundasyon na itinayo sa pamamagitan ng pakikilahok ng isang bata sa kalidad ng edukasyon sa maagang pagkabata ay naglalagay sa kanila ng landas patungo sa positibong pang-ekonomiya at panlipunang mga epekto na tumatagal hanggang sa pagtanda, mula sa mas mataas na nakamit na pang-edukasyon at mas kaunting pagkakataong makisangkot sa aktibidad ng kriminal, sa mas mataas na katayuan sa trabaho at mas mataas na kita (Schweinhart 2007; Sparling, Ramey & Ramey 2007). Ang maagang pangangalaga at edukasyon ay nakikinabang sa mga bata at pamilya na lumahok at nagbibigay ng pangmatagalang benepisyo para sa lipunan bilang isang buo. Nobel laureate sa economics, James Heckman, natagpuan na ang pangmatagalang, pang-ekonomiyang pagbabalik ng pamumuhunan sa de-kalidad na maagang pag-aalaga at mga programa sa edukasyon ay maaaring magkaroon ng hanggang 13% na pagbabalik (Heckman 2016).

Ang mga natuklasan sa Pangangailangan sa Pag-aralan sa 2017 tungkol sa maagang pangangalaga at pag-access sa edukasyon ay nakatuon sa kakulangan ng pangangalaga sa sanggol at sanggol, ang pagtanggi ng mga tahanan ng pangangalaga ng bata sa bata, ang mas mataas na pakikilahok sa palipat na kindergarten, at ang mataas na gastos sa pangangalaga sa bata.

1) Walang sapat na mga serbisyo sa maagang pangangalaga at edukasyon para sa mga pamilyang may mga sanggol at sanggol.

Mayroong humigit-kumulang na 650,000 mga bata na wala pang 5 taong gulang sa County ng Los Angeles, ngunit ang mga lisensyadong sentro at mga tahanan ng pangangalaga ng bata ay may kakayahan lamang na maglingkod sa 13 porsyento ng mga nagtatrabahong magulang na may mga sanggol at sanggol. Sa matindi na kaibahan, mayroong 12 porsyento na higit pang mga lisensyadong mga puwang sa preschool kaysa sa mga bata na edad ng preschool ng mga nagtatrabahong magulang.

Bilang karagdagan sa pangkalahatang kakulangan ng mga lisensyadong puwang para sa mga sanggol at sanggol, ang mga subsidyo upang matulungan ang mga magulang na may trabaho na may mababang kita na sakupin ang gastos ng pangangalaga ng sanggol at sanggol na bumagsak sa malubhang kakulangan sa pangangailangan. Ang mga subsidised na maagang pag-aalaga at edukasyon na programa ay makakatulong sa mga magulang na may mababang kita na maging matatag sa pananalapi, ngunit 15 porsyento lamang ng mga karapat-dapat na sanggol at sanggol ang ihahatid, kumpara sa 41 porsyento ng mga karapat-dapat na preschooler at 53 porsyento ng mga karapat-dapat na bata sa edad ng paaralan. Ang kakulangan ng pangangalaga para sa aming mga bunsong anak ay nakakaapekto hindi lamang sa mga nagtatrabahong pamilya ngunit nakakaapekto rin sa ating ekonomiya sa kabuuan. Sa matinding agwat sa pagitan ng bilang ng mga nagtatrabahong pamilya na may mga sanggol at sanggol at ang kapasidad ng mga lisensyadong maagang pangangalaga at mga tagapagbigay ng edukasyon upang pangalagaan ang mga sanggol at sanggol, ang Los Angeles County ay nahaharap sa isang makabuluhang hamon.

Rekomendasyon - Magsagawa ng mas malalim na pagsusuri ng ang mga hadlang sa pagdaragdag ng suplay ng pangangalaga sa sanggol / sanggol:

Magsagawa ng malalim na pagsusuri ng mga hamon at hadlang para sa mga nagbibigay na maghatid ng mga sanggol at sanggol at kilalanin ang mga potensyal na solusyon sa mga hadlang na iyon. Ang mga mahahalagang isyu na dapat tuklasin ay maaaring magsama ng pasanin sa pananalapi ng pagbibigay ng pangangalaga sa mga sanggol at sanggol; ang hamon ng pagbibigay ng naaangkop na pisikal na kapaligiran para sa mga sanggol at sanggol (hal. city zoning, code ng edukasyon at mga regulasyon sa paglilisensya, tulad ng parisukat na footage at ang kinakailangan para sa lugar na pagdidikit); ang gastos at pangangailangan para sa propesyonal na pagpapaunlad ng kawani upang naaangkop na pangalagaan ang mga sanggol at sanggol; at ang mababang kabayaran ng mga manggagawa.

Rekomendasyon - Taasan ang pamumuhunan sa palawakin ang pag-access para sa pangangalaga ng sanggol at sanggol:

Dagdagan ang mga pamumuhunan ng Estado at pederal sa mga programa sa tulong sa pangangalaga ng bata, lalo na para sa mga sanggol at sanggol. Tagapagtaguyod para sa karagdagang pondo para sa subsidized na pangangalaga sa sanggol / sanggol sa pamamagitan ng pagtaas sa mga programa ng Estado tulad ng California Center Base Programs (CCTR) para sa Mga Sanggol at Mga Bata at Alternatibong Bayad, pati na rin ang mga hakbangin sa pederal tulad ng Early Head Start.

2) Ang County ay patuloy na nawalan ng mga lisensyadong puwang ng pangangalaga ng bata sa bata para sa lahat ng mga pangkat ng edad habang lumago ang kapasidad ng lisensyadong sentro.

Ang mga lisensyadong pasilidad sa pangangalaga ng bata sa pamilya, na matatagpuan sa bahay ng isang tagabigay, ay nag-aalok sa mga magulang ng maagang pagpipiliang pangalagaan at edukasyon na madalas ay may mas maraming kakayahang umangkop na oras ng operasyon at mas maliit na mga ratios ng tagapagbigay ng bata. Sa County ng Los Angeles, noong Marso 2016, mayroong 6,052 na tagapagbigay ng pangangalaga ng bata sa pamilya kumpara sa 7,623 noong 2011. Sa nakaraang limang taon, ang mga programa sa pangangalaga ng bata ng pamilya ay nakaranas ng pagbawas sa kanilang lisensyadong kapasidad ng 17 porsyento. Noong 2011, ang mga tagapagbigay ng pangangalaga ng bata ng pamilya ng Los Angeles ay may kakayahang maghatid ng 79,620 na mga bata, ngunit ang bilang na iyon ay bumaba sa 65,820 na mga bata sa 2016. Habang malamang na ang pag-urong ng ekonomiya ay may malaking epekto sa hindi pangkaraniwang bagay na ito, posible rin na ang iba pang mga kadahilanan tulad ng mga pagbabago sa pagpipilian ng magulang at ang pagdating ng palampas na kindergarten ay maaaring may epekto.

Rekomendasyon - Suportahan ang mga nagbibigay ng pangangalaga ng bata sa pamilya upang magbigay ng de-kalidad na pangangalaga para sa mga sanggol at sanggol:

Bumuo ng mga mekanismo ng suporta para sa mga nagbibigay ng pangangalaga ng bata sa pamilya upang maghatid ng mga sanggol at sanggol, yamang mayroong lumalaking pangangailangan para sa mga serbisyo para sa pangkat ng edad na iyon. Maaaring isama sa mga diskarte ang propesyonal na pag-unlad, ibinahaging mga serbisyo sa negosyo upang suportahan ang mga pagpapaandar ng administrasyon, suporta para sa kawani na ituloy ang mas mataas na mga pagkakataon sa edukasyon, at mga gawad sa pagpapabuti ng kapital upang mapabuti ang pangangalaga ng bata sa bata upang mapaunlakan ang mga sanggol at sanggol.

Rekomendasyon - Magsagawa ng isang pag-aaral ng mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata ng pamilya na umalis sa system:

Magsagawa ng isang pag-aaral sa mga tagapagbigay ng pangangalaga ng bata sa pamilya na nagpasyang huwag i-renew ang kanilang mga lisensya upang mas maunawaan ang mga hamon na kinakaharap nila, ang mga dahilan sa likod ng kanilang mga pagpipilian, ang papel na ginampanan ng paghina ng ekonomiya, at iba pang mga kadahilanan na nakakaapekto sa kanilang pagpipilian na iwanan ang system. Ang pangangalaga sa bata ng pamilya ay tila nasa pagbagsak sa bansa dahil sa mababang sahod sa patlang at higit na mga pagpipilian sa karera para sa mga nagtatrabaho kababaihan na bumubuo sa karamihan ng mga tauhan sa pangangalaga ng bata sa pamilya. Ang pag-aaral na ito ay tuklasin ang mga pagkakaiba sa heyograpiya sa density ng pag-aalaga ng bata sa pamilya at mga kadahilanan na humantong sa matagumpay na mga tahanan ng pangangalaga ng bata. Sa wakas, titingnan ng pag-aaral ang dynamics sa pagitan ng pangangalaga na nakabase sa gitna at pag-aalaga ng bata sa pamilya upang mas mahusay na maunawaan ang mga isyu ng pag-access at pagpili ng magulang.

3) Ang mga bata sa edad ng preschool ay nakikilahok ng higit pa at higit pa sa palampas na kindergarten.

Ang pinakahuling pagdaragdag sa maagang sistema ng pangangalaga at edukasyon sa California ay ang transitional kindergarten (TK), na itinatag ng School Readiness Act of 2010 (SB 1381). Ang Transitional kindergarten (TK) ay ang una sa isang dalawang taong programa sa kindergarten. Gumagamit ito ng binagong kurikulum na naaangkop sa edad at naaangkop sa pag-unlad, itinuro ng isang kredensyal na guro, at pinopondohan sa pamamagitan ng mga pondo ng Average Daily Attendance (ADA).

Ang pagiging karapat-dapat para sa transitional kindergarten ay naipaabot sa mga bata na ang ikalimang kaarawan ay bumagsak sa pagitan ng Setyembre at Disyembre ng taon ng akademikong paaralan. Noong 2015, nilinaw na pinapayagan din ng School Readiness Act na magpalista ng mga bata sa mga batang magiging 5-taong gulang pagkatapos ng cutoff date ng Disyembre. Ang pagpipiliang ito ay tinatawag na pinalawak na transitional kindergarten (ETK) at pinopondohan sa pamamagitan ng isang kombinasyon ng lokal at pagpopondo ng ADA. Sa taon ng pag-aaral sa 2014-2015, 20,499 mga bata sa Los Angeles County ang lumahok sa palipat na kindergarten - isang 33 porsyento na pagtaas mula sa nakaraang taon ng pag-aaral.

Habang parami nang parami ang mga pamilya na magkaroon ng kamalayan sa pagpipiliang ito na pinondohan ng publiko para sa kanilang mga anak, malamang na ang bilang ng mga kalahok na bata ay magpapatuloy na lumaki. Ang pagdating ng transitional kindergarten ay nagkaroon, at magpapatuloy na magkaroon, isang pangunahing epekto sa maagang pangangalaga at sistema ng edukasyon sa loob ng California. Habang ang patlang ay lumilipat sa bagong panahon na ito, napakahalaga na ang buong sistema ng maagang pangangalaga at edukasyon (kasama ang mga lokal na ahensya ng edukasyon) ay nagtutulungan upang matugunan ang mga pangangailangan ng maliliit na bata sa County.

Rekomendasyon - Magtaguyod ng isang halo-halong paghahatid ng system ng maagang pangangalaga at taskforce sa edukasyon:

Nagtaguyod ng isang halo-halong gawain ng gawain upang masuri ang kasalukuyang sistemang pangalagaan-5 na maagang pag-aalaga at edukasyon, kilalanin ang mga pinakamahusay na kasanayan sa system, tuklasin ang mga pagkakataon sa pagkakahanay at koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng lokal na edukasyon at mga lisensyadong maagang pangangalaga at edukasyon na nagbibigay, talakayin ang mga solusyon sa patakaran, at imungkahi ang mga rekomendasyon. Ang taskforce ay binubuo ng mga pinuno mula sa iba't ibang mga kapanganakan-5 maagang pangangalaga at mga sektor ng edukasyon tulad ng Resource at Referral Agencies; mga programang pinondohan ng pederal tulad ng Head Start at Early Head Start; mga lokal na distrito ng paaralan; Opisina ng Edukasyon ng County ng Los Angeles; Unang 5 LA; Opisina ng County ng Los Angeles para sa pagsulong ng ECE; Kagawaran ng Pampublikong Serbisyong Panlipunan sa County ng Los Angeles (CalWORKS Stage 1); at pinondohan ng Kagawaran ng Edukasyon ng California ang mga programa tulad ng California State Preschool, California Center Base Programs, at Alternative Payment.

4) Ang maagang pangangalaga at edukasyon ay isang malaking gastos para sa maraming pamilya.

Ang gastos sa pangangalaga para sa isang bata ay mataas. Ang average na gastos ng pangangalaga ng isang pamilya sa Los Angeles County ay $ 10,303 sa isang taon bawat preschooler na nasa pangangalaga sa gitna at $ 8,579 sa isang taon bawat preschooler sa isang tahanan ng pangangalaga ng bata. Ang pangangalaga para sa mga sanggol at sanggol ay mas mahal pa, na may taunang gastos na $ 14,309 sa isang maagang pangangalaga at sentro ng edukasyon at $ 9,186 sa isang tahanan ng pangangalaga ng bata. Ang mga pamilya na kumita ng kita sa pamilya ng Los Angeles na median ng kita ng $ 54,194 ay nagbabayad ng 16-26 porsyento ng kanilang sahod bawat bata para sa maagang pangangalaga at mga serbisyo sa edukasyon. Kung ang isang pamilya ay mayroong dalawang anak, isang sanggol at isang preschooler na nasa pangangalaga na nakabase sa gitna, kakailanganin nilang gugulin ang halos kalahati ng kanilang kita (45 porsyento) sa pangangalaga para sa kanilang mga anak.

Para sa mga pamilyang may kita sa ibaba ng linya ng kahirapan, mas malala ang sitwasyon. Ayon sa isang ulat na inilathala ng Public Policy Institute of California, noong 2013, ang Los Angeles County ay may pinakamataas na rate ng kahirapan sa Estado, na may 21 porsyento ng mga residente na naninirahan sa o malapit sa kahirapan. Tinatayang 27 porsyento ng mga bata sa aming County na wala pang 18 taong gulang ang nabubuhay sa kahirapan. Mahigit sa 900,000 mga bata ang nakatira sa mga sambahayan na may mga kita na 70 porsyento sa ibaba ng State Median Income (SMI). Kahit na tumaas ang minimum na sahod sa California, ang pagiging karapat-dapat sa kita para sa subsidized child care ay hindi tumaas mula pa noong 2011. Ayon sa Child Care Law Center, ang pagiging karapat-dapat sa kita ay na-freeze sa 70 porsyento ng State Median Income na ginamit sa Piskal na Taon 2007-2008, kung saan mismo ay batay sa datos ng kita noong 2005. Ang hadlang na ito ay nakaranas ng maraming mga magulang na nagtatrabaho sa mababang kita na naghahanap para sa subsidized na pangangalaga, dahil madalas na hindi nila natutugunan ang mga kinakailangan sa kita para sa pagiging karapat-dapat. Sa minimum na pagtaas ng sahod sa $ 15 bawat oras sa 2021, ang mga magulang na may mababang kita na tumatanggap ng bahagyang pagtaas ng sahod ay maaaring hindi na karapat-dapat para sa subsidized care.

Rekomendasyon - Suportahan ang pagdaragdag ng cap ng pagiging karapat-dapat sa kita para sa subsidized maagang pangangalaga at edukasyon para sa mga pamilya na may mababang kita:

I-update ang mga alituntunin sa pagiging karapat-dapat upang maipakita ang kasalukuyang State Median Income (SMI) at magtatag ng hanggang 12 buwan ng pagiging karapat-dapat sa kita para sa mga pamilya hanggang sa 85 porsyento ng SMI.

MGA HANAP AT REKOMENDASYON - Kalidad sa Maagang Pangangalaga at Edukasyon

Ang bawat magulang ay dapat na makasama ang kanilang anak sa isang mataas na kalidad na maagang pangangalaga at programa sa edukasyon. Matapos pag-aralan ang 20 mga pag-aaral sa epekto ng kalidad ng pangangalaga ng bata sa mga kinalabasan ng mga bata, Burchinal et al. (2011) natagpuan na mayroong isang ugnayan sa pagitan ng kalidad ng pangangalaga ng bata at mga nakamit na pang-akademiko ng mga bata, pati na rin ang pag-unlad ng wika at nagbibigay-malay. Upang madagdagan ang kalidad ng pangangalaga, ang Marka ng Marka ng Kalidad at Pagpapaganda (QRIS) ay lumitaw sa buong bansa. Ang isang unang hakbang para sa isang maagang programa sa pangangalaga at edukasyon upang lumahok sa QRIS ay upang maging lisensyado at nasa mabuting katayuan. Ang pangunahing misyon ng Child Care Licensing Program ay upang matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng mga bata. Sa paglalagay ng paglilisensya sa antas ng pagpasok sa QRIS, ang mga kalahok na tagabigay ay susuriin sa mga mahahalaga sa kalidad tulad ng pag-unlad ng bata at kahandaan sa lipunan, mga kwalipikasyon ng guro at pakikipag-ugnayan ng matanda at bata, at kapaligiran ng programa. Sinusuri ng QRIS ang mga elementong ito at nagbibigay ng isang rating sa isang limang puntos na antas ng rating. Bagaman ang rating ay nagsisilbing isang panimulang punto, ang pinakamahalagang sangkap ng QRIS ay nakasalalay sa patuloy na suporta sa pagpapabuti ng kalidad. Ang mga nagbibigay ng maagang pangangalaga at edukasyon ng QRIS ay tumatanggap ng maraming kagamitan, pagsasanay at coaching upang palakasin ang kalidad ng kanilang programa. Ang mga natuklasan na isasaalang-alang sa seksyong ito ng ulat ay kasama ang limitadong halaga ng mga site na na-rate ng QRIS sa Los Angeles County, at ang kasalukuyang pagtuon ng QRIS sa pangangalaga na pinopondohan ng estado at batay sa sentro.

1) Habang ang bilang ng mga site na na-rate ng QRIS ay tumaas, isang limitadong porsyento lamang ng mga nagbibigay ng Los Angeles County ang na-rate na QRIS.

Sa huling 10 taon, itinatayo ng Los Angeles County ang sistema ng QRIS nito mula sa parehong lokal na pagpopondo mula sa First 5 LA at First 5 CA, pati na rin ang mga federal na pamumuhunan tulad ng Race to the Top- Early Learning Challenge. Bagaman ang pagpopondo na ito ay naglatag ng isang pundasyon para sa isang sistemang QRIS sa buong lalawigan, at nagkaroon ng malaking pag-unlad sa pag-abot sa mas maraming mga tagabigay, mayroon pa ring mahabang paraan upang maabot ang lahat ng mga nagbibigay. Noong Hunyo 30, 2016, nang natapos ang pondo ng pederal para sa QRIS sa pamamagitan ng Race to the Top Early Learning Challenge, 252 na tahanan ng pangangalaga ng bata sa bata ang na-rate, at 619 ang maagang pangangalaga at mga sentro ng edukasyon ay na-rate. Ito ay kumakatawan sa isang 4 na porsyento lamang ng mga tahanan ng pangangalaga ng bata sa pamilya at 18 porsyento ng mga programang nakabase sa sentro sa County ng Los Angeles.

Habang ang pederal na pagpopondo para sa QRIS ay natapos na, ang Kagawaran ng Edukasyon ng California ay kasalukuyang nagbibigay ng patuloy na pagpopondo ng QRIS para sa California State Preschool Programs at isang beses na bigyan ng block ng QRIS para sa mga programang naglilingkod sa mga sanggol at sanggol na naakdang magtapos sa Setyembre 30 , 2017. Bilang karagdagan, ang Unang 5 California ay namuhunan sa QRIS sa buong Estado sa pamamagitan ng First 5 IMPACT (Pagbutihin at I-maximize ang mga Programa upang ang Lahat ng mga Bata ay Umunlad), at ang Unang 5 LA ay patuloy na nakatuon sa QRIS.

Rekomendasyon - Taasan ang On-Going QRIS Funding:

Palawakin ang patuloy na pamumuhunan sa QRIS, lalo na para sa mga program na nagsisilbi sa mga sanggol at sanggol. Maaaring isama ng mga diskarte ang pagpapalawak ng pondo para sa California State Preschool Program (CSPP) Quality Rating and Improvement System (QRIS) Block Grant, ipagpatuloy ang Infant / Toddler Marka ng Marka at Pagpapabuti ng Sistema (QRIS) Grant Program, at pagpapalawak ng suporta ng QRIS upang maisama ang mga karagdagang programa sa ang maagang pangangalaga at sistema ng pangangalaga sa edukasyon.

2) Sa ngayon, ang QRIS ay pangunahing nakatuon sa pangangalaga na pinopondohan ng estado at batay sa sentro.

Ang bawat pamayanan ay may iba't ibang kalakasan, hamon at pangangailangan. Ang maagang pangangalaga at edukasyon sa Los Angeles County ay isang kumplikadong tapiserya ng iba't ibang mga stream ng pagpopondo, kurikulum at istraktura. Ang mga batang may mababang kita, umuusbong na bilingual, mga bata sa sistema ng kapakanan ng bata at mga batang may espesyal na pangangailangan lahat ay may natatanging mga kinakailangan na kailangan ng mga tagabigay ng mga kasanayan at mapagkukunan upang matugunan. Noong Hunyo 30, 2016, mas mababa sa 35 porsyento ng mga lisensyadong maagang pangangalaga at mga sentro ng edukasyon at mga tahanan ng pangangalaga ng bata ng bata na lumahok sa QRIS ay na-rate sa mas mataas na antas ng tatlo, apat, o lima. Upang matiyak na ang mga pangangailangan ng mga anak ng County ng Los Angeles ay maaaring maihatid ng mga de-kalidad na maagang pangangalaga at mga programa sa edukasyon, ang pagpopondo ng publiko upang suportahan ang mga pagsisikap sa lokal na QRIS ay dapat na may kakayahang umangkop. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng higit na kakayahang umangkop para sa QRIS, maaaring mapangasiwaan ang pondo, at mas madaling ma-target ng QRIS ang mga tagapagbigay ng serbisyo na pinagsisilbihan ang mga bata sa panganib na hindi maging handa para sa tagumpay sa paaralan.

Rekomendasyon - Itaguyod ang kakayahang umangkop sa paggamit ng mga pondo ng QRIS upang pinakamahusay na matugunan ang mga pangangailangan ng mga lokal na komunidad:

Tagapagtaguyod para sa Los Angeles County na magkaroon ng lokal na kontrol sa kung paano gumastos ng QRIS dolyar upang suportahan ang magkakaibang mga pangangailangan ng komunidad nito. Dapat magbigay ang mga nagpopondo sa lokal na sistema ng QRIS ng kakayahang umangkop na maglaan ng pera kung saan ito ay pinaka kailangan sa lalawigan.

Rekomendasyon - Magpatuloy sa pagbuo ng isang solong modelo ng QRIS sa Los Angeles County sa pamamagitan ng QRIS Architects:

Pinuhin ang QRIS upang pinakamahusay na maihatid ang mga anak ng Los Angeles sa pamamagitan ng QRIS Architects. Ang QRIS Architects ay isang pakikipagtulungan ng pitong mga samahan na nagtatrabaho nang sama-sama upang makabuo ng isang buong bansa na QRIS na tumutugon sa mga pangangailangan sa pagpapabuti ng kalidad ng iba't ibang mga lisensyadong uri ng tagapagbigay; nagpapalakas ng mga ugnayan sa pagitan ng mga kalahok ng QRIS para sa matagumpay na pagpapatupad; at pinahuhusay ang imprastraktura ng QRIS, upang ito ay mabisa at maipalawak.

Kasama sa mga miyembro ng QRIS Architects ang Child Care Alliance ng Los Angeles, ang Komite sa Pagpaplano ng Pangangalaga ng Bata sa County ng Los Angeles, Unang 5 LA, Opisina ng Edukasyon ng Los Angeles County, Los Angeles Universal Preschool (LAUP), Opisina ng County ng Los Angeles para sa Pagsulong ng Maagang Pangangalaga at Edukasyon, at Pakikipagtulungan para sa Edisyon ng Artikulasyon at Koordinasyon sa pamamagitan ng Higher Education (PEACH).

MGA HANAP AT REKOMENDASYON - Ang Maagang Trabaho at Pangangalaga ng Edukasyon

Ang kalidad ng mga maagang pag-aaral ng mga programa para sa mga bata ay intrinsically na konektado sa maagang lakas ng pangangalaga at edukasyon. Maraming mga pag-aaral (hal. Shonkoff & Phillips, 2000; Whitebook, 2003; Tout, Zaslow & Berry, 2006; Kelley & Camilli, 2007) ay binanggit kung paano binanggit ng mga kasapi ng ECE workforce na mas may edukasyon at may dalubhasang pagsasanay na hindi lamang nagbibigay sa mga bata ng mas mahusay. kalidad ng pangangalaga, ngunit ang mga bata sa kanilang pangangalaga ay natagpuan na makagawa ng higit na mga kaunlaran sa pag-unlad kaysa sa kanilang mga katapat. Ang susi sa pagpapahusay ng kalidad ng maagang pag-aalaga at sistema ng edukasyon ay nakasalalay sa propesyonalisasyon ng mga manggagawa. Sa bahagi ng maagang pag-aalaga at edukasyon na ito ng ulat, binibigyang diin ng mga natuklasan ang mga hamon na kinakaharap ng trabahador ng ECE kabilang ang mababang suweldo, ang limitadong edukasyon ng mga manggagawa, at mga hadlang sa pag-access sa propesyonal na kaunlaran.

1) Ang manggagawa ng maagang pangangalaga at edukasyon ay nakakakuha ng mababang sahod.

Bagaman mayroong lumalaking kamalayan sa publiko tungkol sa kritikal na kahalagahan ng mga unang taon ng buhay ng isang bata, at maraming mga pamilya ang umaasa sa maagang pag-aalaga at lakas ng edukasyon upang mapangalagaan ang maagang pag-aaral ng aming mga pinakabatang anak, ang mga propesyonal na ito ay madalas na binabayaran malapit sa minimum na sahod at kapansin-pansing mas mababa kaysa sa mga guro ng mas matatandang mga bata. Sa California, ang mga propesyonal sa pangangalaga ng bata ay kumikita ng isang panggagastos sa bawat oras na sahod na $ 11.61, at ang mga guro ng preschool ay kumikita ng median na oras na sahod na $ 15.25, kumpara sa mga guro ng kindergarten na kumikita ng median na bawat oras na sahod na $ 30.74. Ang pagtuturo sa mga sanggol, sanggol at bata sa edad ng preschool ay nangangailangan ng katumbas na antas ng mga kasanayan at kaalaman sa pagtuturo sa mga mas matatandang bata, subalit ang bayad ay higit sa 50 porsyento na mas mababa. Sa County ng Los Angeles, ang mga propesyonal sa maagang pangangalaga at edukasyon ay nakakakuha ng average na $ 14.65 bawat oras. Mas partikular, sa Los Angeles County, ang mga maagang nagtuturo na nakabase sa gitna ay nakakakuha ng average na $ 14.75 bawat oras, samantalang ang mga nagtatrabaho sa pangangalaga ng bata sa pamilya ay kumikita ng $ 11.73 bawat oras.

Ang California ay may dalawahang subsidized child care system, at ang subsidized na lisensyadong maagang pangangalaga at mga tagapagbigay ng edukasyon ay binabayaran ng dalawang magkakahiwalay at magkakaibang mga rate ng pagbabayad depende sa mapagkukunan ng pondo. Ang kasalukuyang sistema ay nahahati sa dalawang magkakaibang istraktura ng pagbabayad: ang Standard Reimbursement Rate (SRR) para sa Mga Pamagat na 5 Nakabatay sa Center na Mga Programa na Batay, at ang Regional Market Rate (RMR) para sa Mga Alternatibong Bayad at mga CalWORK na programa sa pangangalaga ng bata. Ang mga tagapagbigay ng maagang pangangalaga at edukasyon na naglilingkod sa isang bata na nakatala sa Alternatibong Pagbabayad at / o mga programa ng CalWORKs ay binabayaran sa kanilang itinakdang rate hanggang sa mga kisame ng Regional Market Rate (RMR) na itinatag ng Estado. Mula Enero 1, 2017, ang mga kisame ng Regional Market Rate (RMR) ay itinatag sa ika-75 porsyento ng 2014 regional market rate survey. Ang pagtataguyod ng kisame sa ika-75 porsyento ay nangangahulugan na ang mga pamilyang may mababang kita na naka-enrol sa mga programang ito ay may access sa humigit-kumulang na 75 porsyento ng mga nagbibigay sa kanilang komunidad. Gayunpaman, dahil ang kasalukuyang RMR ay wala na sa panahon at batay sa pag-aaral ng rate ng pangrehiyong merkado sa 2014, ang mga pamilyang nakatala sa mga programang ito ay may mas kaunting mga pagpipilian, na maaaring makaapekto sa kalidad ng pangangalaga na mapipili nila para sa kanilang mga anak. Ang kasalukuyang pang-araw-araw na kisame ng RMR para sa full-time na pangangalaga sa isang programang nakabase sa sentro sa Los Angeles County ay $ 90.68 bawat sanggol / sanggol at $ 64.21 bawat preschooler, habang nasa pangangalaga ng bata sa pamilya, ang pang-araw-araw na rate para sa buong oras na pangangalaga ay $ 51.77 bawat sanggol / sanggol at $ 50.44 bawat preschooler.

Ang mga tagapaglaan ng pamagat na pamagat ng 5 na mayroong Pangkalahatang Pag-aalaga ng Bata at mga kontrata ng Programang Estado ng Estado ng California sa Kagawaran ng Edukasyon ay tumatanggap ng isang Karaniwang Bayad sa Pagbabayad. Noong Enero 2017, ang Standard Reimbursement Rate (SRR) ay tumaas ng 10 porsyento na nagdadala ng pang-araw-araw na rate bawat bata sa $ 42.12 para sa pangkalahatang mga programa sa pangangalaga ng bata, $ 26.26 para sa part-day state preschool, at $ 42.38 para sa mga buong-araw na programa ng estado ng preschool. Ang mga umiiral nang rate ay hindi lamang sumasakop sa buong gastos ng mga nagbibigay, lalo na para sa mataas na kalidad na pangangalaga sa bata. Bilang karagdagan, ang mga kamakailang pagtaas sa minimum na sahod ay nadagdagan ang mga gastos sa provider at magpapatuloy na gawin ito habang tumataas ang minimum na sahod sa susunod na apat na taon. Nang walang karagdagang pagtaas sa SRR, mahihirapan ang mga programa na itaas ang sahod ng empleyado upang matugunan ang mga bagong kinakailangan. Ang anumang pagtaas sa minimum na sahod ay dapat na awtomatikong magpalitaw ng maihahambing na pagtaas sa reimbursement rate.

Ang susunod na hakbang patungo sa pagbuo ng isang mas mahusay na sistema ng pagbabayad para sa pangangalaga ng bata at mga programa ng maagang pag-aaral sa buong California ay upang pagsamahin ang dalawang umiiral na mga istraktura ng rate sa isang solong sistema ng pagbabayad na nagpapanatili ng parehong mga pagpipilian sa pangangalaga ng bata at sumasalamin ng aktwal na kasalukuyang gastos ng pangangalaga sa bawat rehiyon / county na may isang base sa 85th porsyento antas.

Rekomendasyon - Itaas ang Regional Market Rate para sa maagang pangangalaga at mga nagbibigay ng edukasyon:

Taasan ang rate ng Regional Market para sa reimbursement sa mga subsidized na maagang pangangalaga at mga nagbibigay ng edukasyon sa ika-85 porsyento ng pinakahuling rate ng merkado.

Rekomendasyon - Panatilihin ang Karaniwang Rate ng Pagbabayad para sa maagang pangangalaga at mga tagapagbigay ng edukasyon:

Panatilihin ang pagtaas ng Standard Reimbursement Rate na 10% na naaprubahan sa 2016-2017 California State Budget.

Rekomendasyon - Gumamit ng isang rate ng muling pagbabayad para sa lahat ng mga tagapagbigay ng maagang pangangalaga at edukasyon sa California:

Tagataguyod sa lehislatura ng Estado at administrasyon na mag-ampon at magpatupad ng isang bago, solong rate ng bayad na sumasaklaw sa aktwal na gastos ng pangangalaga sa sanggol / sanggol at preschool at edukasyon sa bawat rehiyon / lalawigan na may batayan sa ika-85 na porsyento na antas.

2) Ang mga tauhan ng maagang pangangalaga at edukasyon ay may limitadong edukasyon.

Ang mataas na kalidad na maagang pag-aalaga at edukasyon para sa mga maliliit na bata ay likas na naka-link sa isang kwalipikadong trabahador, ngunit humigit-kumulang sa kalahati ng lokal na lakas ng trabaho ay hindi nagtataglay ng degree sa kolehiyo. Sa isang ulat sa 2015, ang Institute of Medicine at ang National Research Council ay nagtapos na ang lahat ng mga nangungunang guro sa mga preschool ng bansa ay dapat magkaroon ng degree na bachelor sa maagang pagkabuo o maagang edukasyon. Ang mas mataas na edukasyon ay isa sa pinakamahalagang landas na kinakailangan upang gawing propesyonal ang larangan. Batay sa isang kamakailang pag-aaral ng mga tagapagbigay ng ECE na lumahok sa Unang 5 LA na pinondohan ng mga programa sa propesyonal na pag-unlad, 24 porsyento lamang ng mga sentro na nagbibigay ng provider ay mayroong degree na associate, 21 porsyento ang may degree na bachelor, at 5 porsyento ang may advanced degree. Ang mga tagapagbigay ng pangangalaga ng bata ng pamilya sa pag-aaral ay may mas mababang antas ng edukasyon kaysa sa sentro na nakabatay sa kabuuan, 17 porsyento ang may degree na associate, 13 porsyento ang nagkaroon ng bachelor's degree at 6 na porsyento ang may advanced degree. Ang California ay walang kredensyal sa pagtuturo para sa mga tagapagturo ng maagang bata, ngunit sa halip ay mayroong isang Child Development Permit. Sa kasalukuyan, 63 porsyento lamang ng workforce ng Early Care and Education ng Los Angeles County ang may permiso sa California Child Development.

Rekomendasyon - Palawakin ang mga landas at sumusuporta para sa maagang tauhan sa pag-aalaga at edukasyon upang matuloy ang mas mataas na edukasyon:

Dagdagan ang kakayahang mai-access para sa mga program na sumusuporta sa mas mataas na edukasyon para sa mga propesyonal sa maagang pangangalaga at edukasyon. Maaaring isama sa mga suporta ang suporta sa pagtuturo sa kolehiyo; mga tagapayo sa edukasyon; may kakayahang umangkop na oras ng klase; at ang pagkakaroon ng mga kurso, libro, at teknolohiya sa mga wika bilang karagdagan sa Ingles. Ang mga diskarte para sa mga institusyon ng mas mataas na edukasyon ay kasama ang pagkilala ng mga paraan upang suportahan ang mga institusyong nagbibigay ng degree, pagpapalakas ng artikulasyon ng kurso mula sa mga kolehiyo sa pamayanan hanggang sa 4 na taong pamantasan, at pagpopondo ng mga guro sa kolehiyo upang mapa at ihanay ang kanilang mga kurso sa Mga Kakayahan sa Edukasyon sa Bata.

Rekomendasyon - Magtatag ng isang pormal na kredensyal sa pagtuturo sa California na naghahanda ng mga nagtuturo na makipagtulungan sa mga batang 0-8 taong gulang:

Tagapagtaguyod para sa isang 0-8 kredensyal sa pagtuturo sa California. Pinatibay ng mga kredensyal na guro ang sistema ng Maagang Pangangalaga at Edukasyon sa pamamagitan ng pagdaragdag ng kalidad ng edukasyon at pangangalaga na ibinigay sa mga bata, pagbaba ng mga rate ng paglilipat ng guro, pagbibigay ng mas maayos na paglipat para sa mga bata, at pagdaragdag ng kakayahan ng lahat ng mga guro na magtrabaho kasama ang magkakaibang pamilya.

3) Ang gastos ay isang hadlang sa maagang pangangalaga at mga nagbibigay ng edukasyon sa pag-access sa propesyonal na kaunlaran.

Nang tanungin tungkol sa propesyonal na pag-unlad, iniulat ng mga maagang nagtuturo na ang kanilang numero unong dahilan upang lumahok sa propesyonal na pag-unlad ay upang madagdagan ang kanilang kaalaman, subalit ang pangunahing hadlang na ibinahagi nila ay walang sapat na pera para sa mga gastos sa pagtuturo o pagsasanay. Mahalaga na ikonekta ang mga miyembro ng maagang pag-aalaga at lakas ng edukasyon sa mga malaya at murang pagkakataon sa pagsasanay.

Kamakailan lamang, ang California Early Care and Education Workforce Registry ay inilunsad sa parehong San Francisco at Los Angeles County na may pagpopondo mula sa Mimi at Peter Haas Fund, ang David at Lucile Packard Foundation at First 5 LA. Ang online database ay idinisenyo upang subaybayan at itaguyod ang edukasyon, pagsasanay at karanasan ng maagang pag-aalaga at lakas ng edukasyon upang mapagbuti ang propesyonalismo at kalidad ng mga manggagawa at positibong nakakaapekto sa mga bata. Matapos ang isang maagang pag-sign-up ng tagapagturo para sa pagpapatala, maaari siyang ma-access at mag-sign up para sa pinaka-napapanahong mga pagsasanay. Sa lahat ng kinakailangang magagamit na pagsasanay sa isang lugar, ang rehistro ay nagsisilbing isang mahusay na tool sa pagtulong sa mga miyembro ng ECE workforce upang mapabilis ang kanilang propesyonal na pag-unlad. Bagaman ang sistemang ito ay nakagawa ng makabuluhang mga natamo, kailangan nitong kumuha ng patuloy na pagpopondo upang maisama ang lahat ng mga kasapi sa workforce.

Rekomendasyon - Palawakin ang libre at mababa-nagkakahalaga ng mga oportunidad sa propesyonal na pag-unlad: Taasan ang pondo para sa libre at mababa / gastos sa pagsasanay, coaching, at mentoring para sa mga tagapagbigay ng maagang pangangalaga at edukasyon. Mahalaga na ang isinasaalang-alang na mga diskarte ay ibinibigay sa mga wika bilang karagdagan sa Ingles kasama ang tagubilin sa pagsasanay at mga kurikulum ng programa.

Rekomendasyon - Pagbutihin ang mga system ng impormasyon upang suportahan ang propesyonal na pag-unlad sa pamamagitan ng California Early Care and Education Workforce Registry:

Tagapagtaguyod para sa patuloy na pagpopondo sa publiko upang suportahan ang California Early Care and Education Workforce Registry. Bilang isang diskarte sa propesyonal na pag-unlad, tataas ng rehistro ang pag-access sa propesyonal na kaunlaran, subaybayan ang epekto ng mga suporta sa propesyonal na pag-unlad, at gawing pamantayan ang mga kasanayan sa pagkolekta ng data upang subaybayan ang paggalaw ng lakas ng trabaho.

KARAGDAGANG IMPORMASYON

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Ang Estado ng Maagang Pangangalaga at Edukasyon sa County ng Los Angeles: Komite sa Pagpaplano ng Pangangalaga ng Bata sa Los Angeles County 2017 Kailangan ng Pagsusuri, mangyaring makipag-ugnay kay Michele Sartell sa [protektado ng email]. Maaaring mai-download ang buong ulat sa www.childcare.lacounty.gov.

I-download ang Buod ng Executive dito »
isalin