Noong Nobyembre 20, 2013 ang Watts-Willowbrook Best Start Community Partnership ay nagsagawa ng pagpupulong sa Affordable Care Act at Covered California. Ang mga lokal na eksperto at samahan ay nagtagpo upang magbigay ng kongkretong suporta sa pamayanan sa pamamagitan ng pag-uugnay sa kanila sa impormasyon, mahahalagang mapagkukunan at mga serbisyong pangkalusugan. Ang layunin ng pagpupulong ay upang matugunan ang mga alalahanin tungkol sa bagong batas sa pangangalaga ng kalusugan, pati na rin upang bigyan ng kapangyarihan ang mga miyembro ng pakikipagsosyo sa komunidad na gumawa ng aksyon at ibahagi ang impormasyon sa iba. Suriin ang video sa ibaba upang makita ang pagkilos na Pinakamahusay na Simula!
Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

TAUNANG PAG-UULAT PARA SA FY 2021-2022 PANGKALAHATANG-IDEYA at MGA MADALAS NA TANONG Panimula Ang pahinang ito ay naglalaman ng mga mapagkukunan upang suportahan ang Unang 5 LA na grantee at mga kontratista sa pagkumpleto ng online na Annual Reporting Survey. Upang mag-download ng PDF ng webpage na ito, mag-click dito. ...

Maagang Pagsusuri, Mas Mabuting Kinalabasan: Developmental Screening, Referral at Toolkit para sa Mga Family Resource Center

Maagang Pagsusuri, Mas Mabuting Kinalabasan: Developmental Screening, Referral at Toolkit para sa Mga Family Resource Center

<< Bumalik sa Toolkit Homepage Sa Developmental Screening, Referral at Outreach Toolkit na ito para sa Mga Family Resource Center, matututuhan mo ang mga yugto sa pagpapatupad o pagpino ng isang de-kalidad na diskarte sa developmental screening, outreach at linkage sa mga serbisyo....

isalin