Bumoto upang magdala ng positibong pagbabago sa iyong komunidad! Tiyaking handa ka sa pamamagitan ng pagsunod sa checklist na ito.

Karapat-dapat ka bang bumoto? Maaari kang bumoto sa halalan sa 2020 kung ikaw ay isang mamamayan ng Amerika na magiging 18 o mas matanda sa Nobyembre 3, 2020. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang FAQ / Pagpaparehistro ng Botante

Nakarehistro ka ba upang bumoto? Dapat kang nakarehistro upang makaboto o bago Oktubre 19, 2020Upang suriin upang makita kung nakarehistro ka upang bumoto sa LA County, bisitahin https://www.lavote.net/vrstatus/. Kung kailangan mong magparehistro upang bumoto, magparehistro online dito o tumawag upang maipadala sa iyo ang isang application: (800) 345-VOTE (8683). Maaari ka ring pumili ng isang aplikasyon ng papel sa iyong lokal na Opisina ng Mga Eleksyon sa County, silid-aklatan, post office o tanggapan ng Kagawaran ng Mga Sasakyan ng Motor. I-mail ito pabalik (hindi kinakailangan ng selyo), o i-drop ito sa Opisina ng Mga Halalan sa County.

Nagpaplano ka bang bumoto sa pamamagitan ng koreo? Ipapadala ng LA County ang mga balota ng Vote-By-Mail sa lahat ng mga rehistradong botante sa isang buwan bago ang halalan. Dahil sa mga pagkaantala sa mail, pahintulutan ang hindi bababa sa 14 na araw upang dumating ang iyong balota. Upang maibalik ang iyong balota, ipadala ito sa ibinigay na sobre (hindi kinakailangan ng selyo) kaya't naka-post ang marka sa o bago ang Araw ng Eleksyon (ika-3 ng Nobyembre), i-drop ito sa anumang Lokasyon ng Pag-drop ng Vote-by-Mail bago mag-8:00 ng gabi sa Araw ng Halalan o ihulog ito sa anumang Vote Center sa LA County bago mag-8:00 ng gabi sa Araw ng Halalan. Mag-click dito para sa isang Listahan ng Balitang Bumalik, at upang makahanap ng isang drop-off na site na malapit sa iyo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Higit pang impormasyon sa pagboto sa pamamagitan ng koreo

Nais mo bang suriin at tingnan kung dumating ang iyong balota?Mag-click dito upang makita ang iyong Katayuan sa Balota na Bumoto-Ng-Mail at Mag-click dito upang malaman kung nasaan ang iyong balota ngayon

Bumoto ka ba nang personal? Ang mga botante ng LA County na hindi bumoboto sa pamamagitan ng koreo ay maaaring bumoto nang personal sa anumang Vote Center sa County sa Araw ng Halalan, ika-3 ng Nobyembre, sa pagitan ng 7:00 am at 8:00 pm O sa pamamagitan ng maagang pagboto, hanggang SAMPUNG araw bago ang Araw ng Halalan, sa pagitan ng 8:00 ng umaga at 5:00 ng hapon Mag-click dito upang makahanap ng isang LA County Vote Center, text Bumoto sa GOVOTE (468-683) upang makahanap ng isang lugar ng botohan, o tawagan ang hotline ng botante sa 800-345-VOTE

Dalhin mo ang ID upang maiwasan ang anumang pagkalito o pagkaantala, lalo na kung bumoboto ka sa California sa kauna-unahang pagkakataon. Magagawa ang isang kamakailang utility bill, ngunit ang iba pang mga paraan ng pagkakakilanlan, tulad ng lisensya sa pagmamaneho o mag-aaral ID, ay dapat ding gumana. Kung hindi ka mahahanap ng mga manggagawa sa botohan sa kanilang mga rolyo, hilinging punan ang a pansamantalang balota, na mabibilang sa paglaon, kapag na-clear ang iyong katayuan.

May tanong? Mag-click dito para sa karagdagang impormasyon o tumawag sa 1-800-815-2666.

Ipinagdiriwang ang Araw ng mga Katutubo

Ipinagdiriwang ang Araw ng mga Katutubo

Ipinagdiriwang ang Araw ng mga Katutubo na Araw ng mga Katutubo - habang hindi isang piyesta opisyal na pederal - ay kinikilala sa ikalawang Lunes ng Oktubre ng maraming mga lungsod at estado sa Estados Unidos, kabilang ang Lungsod ng Los Angeles, Los Angeles County at California. Ang araw...

Ipinagdiriwang ang Filipino American History Month

Ipinagdiriwang ang Filipino American History Month

Ipinagdiriwang ang Filipino American History Month Bawat taon, kinikilala ng Estados Unidos ang Filipino American History sa buwan ng Oktubre. Bilang pangalawang pinakamalaking pangkat ng Asian American sa bansa at ang pangatlong pinakamalaking pangkat ng etniko sa California, mga Pilipinong Amerikano ...

Para sa Bagong Nanay na Ito, isang Doula ang Susi sa Masayang Panganganak

Para sa Bagong Nanay na Ito, isang Doula ang Susi sa Masayang Panganganak

Para sa Bagong Nanay na Ito, isang Doula ang Susi sa Masayang Pag-aanak Nang malaman ni Terika Hameth na siya ay buntis noong nakaraang taon, ang kanyang unang kagalakan ay napuno ng pagkabalisa. "Naisip ko, 'Paano kung mamatay ako?'” Sabi niya. Ang kanyang takot ay hindi napalayo. Itim na mga kababaihan sa Los Angeles County ...

Ang pagtaas ng Biliterate, Bilingual Kids ay Katumbas ng Dobleng Mga Pakinabang

Ang pagtaas ng Biliterate, Bilingual Kids ay Katumbas ng Dobleng Mga Pakinabang

Ang pagtaas ng Biliterate, Bilingual Kids ay Katumbas Doble ang Mga Pakinabang Ang aking panga ay nahulog nang marinig ko ang aking mga anak na kumalabog sa Espanya sa kauna-unahang pagkakataon. Ang lahat ba ng pagbabasa na iyon sa Espanya sa wakas ay nagbunga? Ang sagot: oo. (Kasabay ng kaunting tulong mula kay Dora.) Sa aming bahay, ...

Ang Black Breastfeeding Week ay Agosto 25-31!

Ang Black Breastfeeding Week ay Agosto 25-31!

Ang Black Breastfeeding Week ay Agosto 25-31! Pagdating sa pagpapasuso, isang isyu ang pagkakapantay-pantay ng lahi. Ayon sa Centers for Disease Control, mas kaunti sa 60% ng mga Itim na ina ang nagsuso pa kumpara sa 75% ng mga puting ina. Ang pagpapasuso ay nagtatayo ng mga kaligtasan sa sakit, ay ...

isalin