Agosto 2023

*Tala ng Editor: Dahil sa isang teknikal na error, nawawala ang pag-record ng video na ito sa unang minuto ng na-record na webinar.

Mga Tagatanyag:

 • Susan Savage, Ph.D., Direktor ng Pananaliksik ng Child Care Resource Center
 • Olivia Pillado, Child Care Resource Center Research Manager
 • Gina Rodriguez, First 5 LA Early Care and Education Program Officer
 • Becca Patton, First 5 LA Early Care and Education Director
 • Fiona Stewart, Child Care Alliance ng Los Angeles Program Director

buod:

Para mas maunawaan ang mga pangangailangan ng Family Child Care (FCC) at Family Friend & Neighbor (FFN) na pangangalaga sa Los Angeles County at ang mga pamilyang nag-a-access sa kanila sa loob ng subsidy system, First 5 LA – sa pakikipagtulungan sa Child Care Alliance Los Angeles ( CCALA) at Child Care Resource Center (CCRC) – naglunsad ng landscape analysis ng Home-Based Child Care (HBCC) field ng County noong taglagas ng 2021. Ang Landscape Analysis ay isinagawa sa loob ng tatlong taon bago ang resultang publikasyon, “Ang Landscape ng Home-Based Child Care sa Los Angeles County: Isang Framework para sa Pagpaplano sa Hinaharap” na inilabas noong Hunyo 2023.

Ang webinar na ito, na iniakma sa mga organisasyong kasalukuyang sumusuporta at/o interesadong makipagtulungan sa Family, Friend, and Neighbor (FFN) child care providers, Family Child Care provider, at mga pamilyang gumagamit ng home-based na pangangalaga para sa kanilang mga anak pati na rin sa mga tagapagtaguyod. , mga gumagawa ng patakaran, mga mananaliksik, mga pilantropo at iba pang interesadong mga stakeholder na nakatuon sa pagsuporta sa mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata na nakabase sa bahay, pinaghiwa-hiwalay ang natuklasan mula sa Pagsusuri ng Landscape, pati na rin ang pagbabahagi ng mga rekomendasyon sa patakaran at pagpapalakas ng system upang suportahan ang mga provider ng HBCC.

Key Highlight:
.

 • 0:00:00 – Ano ang Home-Based Child Care?
 • 0:03:15 – Equity at Social Justice
 • 0:04:12 – Mga Pangunahing Layunin ng Pagsusuri ng Landscape
 • 0:04:59 – Pamamaraan at Proseso ng Pagkolekta ng Data
 • 00:06:40 – Mga tugon mula sa Buong County
 • 00:07:24 – Mga Panayam, Focus Group, at Community Convenings
 • 00:08:01 – Survey: Lahi at Etnisidad
 • 00:08:54 – Pangunahing Wika sa Tahanan
 • 00:09:16 – Mga Katangian ng Grupo
 • 00:10:14 – Mga Dahilan sa Pagbibigay ng Pangangalaga
 • 00:11:43 – Mga Dahilan para Maging Lisensyado
 • 00:12:49 – Mga Oras ng Pag-aalaga na Ibinibigay o Ginagamit
 • 00:13:50 – Mga Wikang Ginagamit ng Mga Provider
 • 00:16:14 – Mga Grupo ng Edad ng mga Batang Pinagsilbihan
 • 00:16:56 – Pakikilahok sa Propesyonal na Pag-unlad
 • 00:19:13 – Mga Hamon sa Pag-access sa Mga Serbisyong Pansuporta
 • 00:20:37 – Kanino Inaabot ng Mga Provider ng HBCC para sa Impormasyon
 • 00:21:38 – Mga Paksa ng Interes (Propesyonal na Pag-unlad)
 • 00:23:24 – Mga Hamon sa Panahon ng Pandemya bilang Mga Tagapagbigay
 • 00:25:20 – Mga Nangungunang Hamon bilang Tagapagbigay
 • 00:28:10 – Mga Benepisyo na Natanggap ng Bawat Grupo ng Provider
 • 00:28:49 – Mga Propesyonal na Plano sa Hinaharap
 • 00:31:30 – Mga Boses ng Magulang sa Mga Pagpupulong ng Komunidad
 • 00:32:57 – Mga Pamilyang Gumagamit ng HBCC
 • 00:33:54 – Mga Paraan na Ginamit ng mga Magulang sa Paghanap ng Pangangalaga sa Bata
 • 00:34:30 – Paggawa ng Desisyon Tungkol sa Pag-aalaga ng Bata
 • 00:35:23 – Kasiyahan sa kanilang Pangangalaga
 • 00:37:46 – Mga Epekto sa Mga Magulang sa Panahon ng Pandemic
 • 00:39:23 – Mga Pangunahing Takeaway
 • 00:44:05 – Mga Rekomendasyon
 • 00:49:45 – Mga Susunod na Hakbang
 • 0:51:57 – Mga Tanong at Pangwakas na Pahayagisalin