Kapag Inilunsad ng First 5 LA ang nito Pinakamahusay na Simula pilit na pagsisikap noong 2008, ang layunin ay upang hikayatin ang mga magulang, mga organisasyong nakabase sa pamayanan, mga lokal na negosyo at iba pang mga namumuno sa pamayanan upang magtulungan upang mabago ang mga kapitbahayan sa mga lugar kung saan ang mga maliliit na bata ay maaaring lumaking ligtas, masaya at malusog, at handa na para sa kindergarten.

Tanungin ang mga kalahok ngayon, at sasabihin nila sa iyo Pinakamahusay na Simula ay tinutupad ang misyon nito.

Jermaine Strickland, isang miyembro ng komite ng pamumuno para sa Watts-Willowbrook, binanggit ang mga koneksyon Pinakamahusay na Simula mga tagapagtaguyod

Partikular na sinasabi ng mga magulang Pinakamahusay na Simula ay tumulong sa kanila na makuha ang kaalaman at serbisyo na kailangan nila upang mapagbuti ang kalidad ng buhay ng kanilang mga anak at pamilya."Sa akin, Pinakamahusay na Simula nangangahulugang pagbibigay sa mga bata ng Watts-Willowbrook ng kakayahang umunlad sa preschool at kindergarten, "sinabi ni Strickland. "Ito ay tungkol sa pagtulong sa mga magulang sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng impormasyon tungkol sa maagang pagbabakuna, maagang edukasyon sa bata, pagbisita sa bahay at mga appointment ng doktor upang kapag handa na ang mga bata na pumasok sa kindergarten, naroroon sila kung nasaan sila at wala sa likod."

Liliana Tirado ng Pinakamahusay na Simula Wilmington sinabi ng paglahok ay nakatulong na mapabuti ang kanyang buhay.

"Nakatulong ito sa akin sa pamamagitan ng pagpapalakas sa akin bilang isang tao, pagtulong sa akin na maging mas mabuting tao at magulang, at tuklasin ang aking mga kasanayan sa pamumuno na hindi ko alam na mayroon ako," paliwanag niya.

Maricela Avelino, isang pinuno ng magulang sa advisory committee ng Pinakamahusay na Simula East Los Angeles, sinabi ng programa na napabuti ang kalidad ng buhay ng maraming pamilya, kabilang ang kanyang pamilya.

"Nagtatrabaho kami sa isang proyekto na nagtuturo sa amin kung paano namin masusuportahan ang stress," paliwanag niya. "Sa pamamagitan ng Pinakamahusay na Simula, Nalaman ko na ang pinakamahalagang bagay ay makipag-usap, makipag-usap sa bawat isa at upang makahanap ng solusyon para sa stress."

Lilia Sánchez ng Best Start Lancaster Sinabi na ang pagsusumikap ay gumawa sa kanya ng isang mas mahusay na magulang.

"Matapos mailantad ang lahat ng mga istatistika tungkol sa karahasan ng mga bata, ang (Pinakamahusay na Simula) ay ginawa akong suriin muli ang aking sarili bilang isang ina," paliwanag niya. "Nakatulong ito sa akin na iwasto kung ano ang dati kong ginawang mali, at palakasin ang tama na ginagawa ko."

María Real, isang miyembro ng body ng gabay na kasama Pinakamahusay na Simula Komunidad ng Northeast Valley, umalingawngaw ng magkatulad na damdamin, ngunit idinagdag iyon Pinakamahusay na Simula ay nakinabang hindi lamang sa kanyang pamilya, ngunit sa kanyang pamayanan sa kabuuan.

"Sinimulan namin ang mga proyekto na nakikinabang sa aming pamayanan," paliwanag niya. "Ang isa sa kanila ay tungkol sa pagtuturo sa ating sarili bilang mga magulang. Mayroong isang kaganapan, lalo na, kung saan nagbibigay kami ng mga tip tungkol sa pagiging magulang sa iba. Nalaman ng mga magulang ang kahalagahan ng pagtuturo sa kanilang sarili. ”
isalin