Jeff Schnaufer | Unang 5 LA Writer / Editor

Isang mahabang, pambihirang paglalakbay na ito.

Ang unang paglalakbay ng 5 LA patungo sa paghuhubog ng batas sa Sacramento noong 2018 na nagsimula noong huling taglagas ay nagtamo ng ilang mga kamangha-manghang - at natatanging - mga numero.

Itinulak ng mga eroplano, kanilang utak at sasakyan, mga kasapi ng koponan ng Public 5 LA at Pamahalaang Pamahalaang First LA na walang humpay na naglakbay sa 100 mga pagpupulong kasama ang mga inihalal na opisyal sa buong Los Angeles County at sa Sacramento upang suportahan, tulungan ang paghubog at magtaguyod ng mga bagong batas na makikinabang maliliit na bata at kanilang mga pamilya sa California (tingnan ang kaugnay na artikulo dito).

Mula sa apat na gulong hanggang apat na paa, narito ang isang "ayon sa mga numero" na pagkasira ng mga highlight sa paglalakbay ng koponan, sa kabutihang loob ng First 5 LA Graphic Designer Gustavo Mu? Iz:
isalin