Mababang timbang ng kapanganakan. Paaralang mababa ang pagganap. Kahirapan.

Kailan Pinakamahusay na Simula pinalawak na lampas sa Metro LA noong 2009, kabilang ito sa mga kadahilanan ng peligro para sa mga maliliit na bata, kasama ang pagkakaiba-iba ng heograpiya, lahi at etniko, na ginamit upang matukoy kung aling mga karagdagang pamayanan ang magiging bahagi ng Pinakamahusay na Simula pagsisikap Ang 14 Pinakamahusay na Simula Napili rin ang mga pamayanan para sa pagmamay-ari ng mga imprastraktura ng pamayanan, pamumuno ng komunidad at pangako sa pakikipagsosyo sa Unang 5 LA - lahat ng mga pangunahing sangkap sa paglakas ng komunidad.

Ngayon, sa buong 14 Pinakamahusay na Simula Ang mga pamayanan, magulang at iba pang mga kalahok ay nagtutulungan upang masuri at makilala ang pangunahing mga pangangailangan ng kanilang pamayanan na pinakamahusay na makikinabang sa mga pamilyang may mga anak sa pagbubuntis hanggang sa 5. Ang mga pangangailangan ay mula pagbawas ng pang-aabuso at kapabayaan ng bata, pagdaragdag ng mga koneksyon sa lipunan para sa mga magulang na imigrante, at pagtaas ng kamalayan sa mga magulang ng mayroon nang pangangalaga sa bata, preschool at mga serbisyong pang-edukasyon. Kapag natukoy ang mga kinakailangang ito, gumagana ang mga pakikipagsosyo sa isang plano upang matugunan ang mga isyung iyon.

Ngunit maraming gawain ang dapat gawin. Marami pang boses ang maririnig. Mas maraming mga pakikipagtulungan na magagawa.

Kung nais mong maging isang bahagi ng Pinakamahusay na Simulapagsisikap na lumikha ng mabisang pagbabago para sa mga maliliit na bata at kanilang mga pamilya sa County ng Los Angeles, tingnan ang mapa sa ibaba, mag-click sa link sa iyong komunidad, o makipag-ugnay sa Pinakamahusay na Simula opisyal ng programa para sa iyong pamayanan.

Central Long Beach

Opisyal ng Program: Freddy Lee: (213) 482-7821, [protektado ng email]

Compton-East Compton

Opisyal ng Programa: Alex Wade: (213) 482-7542, [protektado ng email]

East Los Angeles

Opisyal ng Program: Jocelyn Ramirez: (213) 482-7836, [protektado ng email]

Lancaster

Opisyal ng Programa: Ellaine Hartley: (213) 482-7578, [protektado ng email]

Ang Metro LA

Opisyal ng Program: Adam Freer: (213) 482-7514, [protektado ng email]

Komunidad ng Northeast Valley

Opisyal ng Programa: Maria Aquino: (213) 482-9488, [protektado ng email]

Palmdale

Opisyal ng Programa: Joaquin Macias: (213) 482-6013, [protektado ng email]

Panorama City at Mga Kapwa

Opisyal ng Program: Christie Cardenas: (213) 482-9387, [protektado ng email]

Timog El Monte / El Monte

Opisyal ng Program: Michelle De Santiago: (213) 482-7559, [protektado ng email]

Timog Los Angeles / Broadway-Manchester

Opisyal ng Program: Joaquin Calderon: (213) 482-7818, [protektado ng email]

Timog Los Angeles / West Athens

Opisyal ng Program: Natasha Moise: (213) 482-9417, [protektado ng email]

Mga Lungsod ng Timog-silangang LA County

Opisyal ng Program: Roberto Roque: (213) 482-7536, [protektado ng email]

Watts-Willowbrook

Opisyal ng Program: Luis Rivera: (213) 482-7526, [protektado ng email]

Wilmington

Opisyal ng Programa: Marcella Manzanedo (213) 482-7540, [protektado ng email]
Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

TAUNANG PAG-UULAT PARA SA FY 2021-2022 PANGKALAHATANG-IDEYA at MGA MADALAS NA TANONG Panimula Ang pahinang ito ay naglalaman ng mga mapagkukunan upang suportahan ang Unang 5 LA na grantee at mga kontratista sa pagkumpleto ng online na Annual Reporting Survey. Upang mag-download ng PDF ng webpage na ito, mag-click dito. ...

isalin