Sa pamamagitan ng datos na tumuturo sa populasyon ng Latino na mabilis na nagiging isang minorya ng karamihan sa bansa, isang kamakailang simposyum na ginanap sa Chicago ng Inisyatiba ng White House sa Kahusayan sa Pang-edukasyon para sa Hispanics naka-highlight ang mga paraan kung saan makakatulong ang maagang pag-aaral na suportahan ang lumalaking populasyon na ito.

Una 5 LA Pinakamahusay na Simula Ang Program Officer na si Maria Aquino ay isa sa halos 100 kumakatawan sa mga tagapagtaguyod ng bata at maagang pag-aaral na dumalo noong 2015 Early Learning Symposium noong nakaraang buwan, na pinamagatang Pagtupad sa Kinabukasan ng Amerika: Pananaliksik. Pagsasanay at Patakaran sa Pagsulong ng Edukasyon sa Maagang Bata para sa Hispanics.

Ibinigay ni Aquino ang mga pangunahing pagkuha sa mga pinaka-kaugnay na paksang sakop:

Ang kalidad ng maagang edukasyon ay makakatulong sa "matiyak na ang mga bata ay hindi nagsisimula sa lahi ng buhay." - Alejandra Ceja

Ang simposium ay nagsimula sa pag-frame ng edukasyon bilang isang pambansang isyu sa seguridad at bilang isang pamumuhunan kung saan ang bawat $ 1 na namuhunan ay nagbibigay ng isang pagbabalik ng $ 7. Kasama sa mga benepisyo sa lipunan ang tumaas na mga rate ng pagtatapos, pagbaba sa mga rate ng pagbubuntis ng tinedyer at pagbawas sa marahas na krimen. Si Alejandra Ceja, kapwa Angeleno at Executive Director ng White House Initiative on Educational Excellence para sa Hispanics, ay nagsabing ang kalidad ng maagang edukasyon ay makakatulong "matiyak na ang mga bata ay hindi nagsisimula sa lahi ng buhay."

Luisiana Meléndez si Dr, Clinical Associate Professor sa Erikson Institute, na ibinahagi na ang isang paraan upang magawa natin ito ay upang magkaroon ng kaugnay na kultura at bilingual na edukasyon na nabubuo sa mga pag-aari ng pamilya. Binigyang diin ni Dr. Meléndez ang kahalagahan ng kultura at pamilya sa buhay ng isang bata upang sapat na matugunan ang mga pangangailangan sa isang holistic na paraan. Kailangan ding itaas ang kamalayan sa kultura at konteksto sa mga nagsasanay ng maagang pag-aaral at dagdagan ang proporsyon ng mga nagsasanay na sumasalamin sa background ng mga pamilyang pinaglilingkuran nila.

Dr. Ida Rose Florez, Pangalawang Pangulo ng Pambansang Asosasyon para sa Edukasyon ng Mga Bata at Direktor ng Unang 5 California Epektibong Kakayahang Edukasyong Exchange Learning Academy, pinapaalalahanan tayo na makita na mula sa karanasan ng isang bata na pumasok sa paaralan, maiintindihan natin na itinulak sila sa isang kultura na hindi nila alam, dahil hindi ito ang nasa bahay.

Maaaring patnubay ng patakaran ang pagbabago sa prep at paglilisensya ng guro. Dinala ni Dr. Florez Mga Sistema ng Marka ng Marka at Pagpapabuti (QRIS) sa pag-uusap, hinihimok kami na makita ito gamit ang isang lens ng kultura at pahalagahan ang bilingualism. Inirekomenda niya na tanungin namin ang ating sarili kung ano ang nawawala namin sa QRIS, patuloy na tanungin ang bisa nito at mag-ingat na huwag bitayin ang lahat dito. Sa halip, dapat kaming nagtatrabaho sa paggawa ng makabuluhan at suriin kung paano ipakita ang maraming antas ng kalidad. Panghuli, dapat din nating tanungin ang ating sarili kung sino ang lumilikha ng mga pagtatasa, dahil ang mga ito ay produkto ng mga taong lumilikha sa kanila, kaya kailangan nilang ipakita ang pagkakaiba-iba ng mga mag-aaral.

Bilang karagdagan sa pagtingin sa mga pamilya na may isang lens ng kultura, inirekomenda ng mga nagsasalita tungkol sa paksa ng pakikipag-ugnayan ng pamilya na kung nais naming makita ang mas mahusay na mga kinalabasan, dapat nating makisali sa mga pamayanan at pamilya. Ang paksang ito ay nagsalita sa potensyal ng trabaho na ginagawa ng First 5 LA sa pamamagitan ng 14 nito Pinakamahusay na Simula Komunidad.

Ang pagtingin sa pamayanan at pamilya bilang pangunahing papel sa paglikha ng mga positibong kinalabasan sa mga bata ay nakahanay sa mga layunin ng bagong Strategic Plan ng First 5 LA, na kinikilala ang pangangailangang bumuo ng mga koalisyon upang matugunan ang mga hamong ito.

Si Linda Smith, Deputy Assistant Secretary ng US at Inter-Departmental Liaison para sa Maagang Pag-unlad ng Bata, idinagdag na ang pakikilahok at pagturo sa mga magulang sa mga isyung ito upang maaari silang humiling ng higit pa para sa kanilang mga anak ay ang aktibismo na kinakailangan, dahil ang isang pinag-isang boses sa mga isyung ito ay kailangang maakit ang lahat ng mga antas ng gobyerno.

Para sa karagdagang pagbabasa sa mga paksang ito:

Mga Imigrante at Boomer ni Dowell Myers

Ang Bilingual Advantage: Wika, Panitikan at US Labor Market (Bilingual Education at Bilingualism) ni Rebecca M. Callahan (Editor), Patricia C. Gándara (Editor)

Ang Krisis sa Edukasyon sa Latino: Ang Mga Bunga ng Nabigong Mga Patakaran sa Panlipunan ni Patricia C. Gándara (May-akda), Frances Contreras (May-akda)
isalin