Ang Unang 5 LA, Unang 5 Asosasyon, at Mga Bata Ngayon ay tuwang-tuwa sa paglagda ni Gobernador Newsom ng AB 1004 (McCarty), na makakatulong na matiyak na matatanggap ng mga sanggol at sanggol ang California ang mga pag-unlad na pang-unlad – at sa kalaunan mga serbisyo – sila ay may karapatan sa pamamagitan ng Medi-Cal.

"Sa paglagda sa panukalang batas na ito, pinapatibay pa ng gobernador ang sistema ng pangangalaga ng kalusugan para sa mga batang taga-California," sabi ni Moira Kenney, executive director ng First 5 Association of California, na kumakatawan sa 58 komisyon ng Unang county sa estado. "Tinitiyak ng unibersal na pag-unlad na pag-unlad na ang mga anak ng California ay nai-screen at agad na tinutukoy sa mga serbisyo, kung kinakailangan."

36 porsyento lamang ng mga maliliit na bata na nakatala sa Medi-Cal ang nakatanggap ng napapanahong pag-screen ng pag-unlad noong 2015, na kinakailangan bilang bahagi ng pederal na Medicaid Early and Periodic Screening, Diagnostic and Treatment (EPSDT) na mapagkakalooban ng benepisyo. Ang utak ng isang bata ay mabilis na bubuo sa unang limang taon ng buhay, at ang hindi nakilalang mga pagkaantala ay maaaring masamang makaapekto sa kahandaan ng paaralan at pangkalahatang kagalingan. Halos kalahati ng mga anak ng estado na edad 0-5 ay naseguro sa pamamagitan ng Medi-Cal.

Heather Breen, na ang anak na babae ay na-diagnose na may autism tatlong taon na ang nakalilipas, sinabi na nag-flag siya ng mga alalahanin sa kanyang doktor nang maraming taon bago siya makakuha ng isang opisyal na pagsusuri at pagsusuri.

"Sa oras na natanggap ng aking anak na babae ang kanyang pormal na pagsusuri, siya ay halos apat na taong gulang at ang proseso ay tumagal ng higit sa isang taon," sabi ni Breen. "Ang isang diagnosis sa paglaon ay nangangahulugan na ang aking anak na babae ay hindi nakatanggap ng mga maagang serbisyo sa interbensyon na maaaring magbago sa kurso ng kanyang pag-unlad, tinulungan kaming maayos na alagaan siya, at humantong sa isang mas mahusay na kinalabasan."

Ang mga pag-screen na pang-unlad na isinagawa sa panahon ng pagbisita sa bata para sa mga sanggol at sanggol ay tumutulong upang makilala ang mga alalahanin tungkol sa malusog na pag-unlad ng isang bata, at ang unang hakbang upang ma-access ang mga kritikal na serbisyong maagang interbensyon. Gayunpaman, ang mga tagabigay ay madalas na umaasa sa impormal na pagmamasid o pagsubaybay upang makilala ang mga pagkaantala, sa halip na gumamit ng isang napatunayan na tool sa pag-screen sa mga agwat na inirekomenda ng American Academy of Pediatrics sa kanilang Mga alituntunin ng Bright Future. Itinakda ng AB 1004 na ang mga tagabigay ay sumunod sa timeline ng Bright Futures para sa mga pag-unlad na pag-unlad, pati na rin gumamit ng isang napatunayan na tool sa pag-screen.

"Kasama sa badyet ng estado ang isang makabuluhang multi-milyong-dolyar na pamumuhunan para sa pag-screen ng kaunlaran ng sanggol at sanggol sa Medi-Cal, at ang AB 1004 ay nagtatayo at nakakumpleto sa mahalagang pamumuhunan sa badyet sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga parameter upang matiyak na naghahatid ang estado ng kalidad ng mga pagsusuri sa kalusugan ng bata sa pamamagitan ng Medi- Cal na hinihiling ng law – screening kung saan sa kasamaang palad para sa aming mga anak ay matagal nang hindi nangyayari. Sa pamamagitan ng pag-sign sa batas na ito, nagpapatuloy ang pagpapakita ni Gobernador Newsom ng kanyang pangako na suportahan ang lahat ng mga bata sa California na maabot ang kanilang buong potensyal, "sabi ni Ted Lempert, Pangulo ng Children Now.

Pinagbuti din ng panukalang batas ang pangangasiwa sa pamamagitan ng pagpapantay sa mga kinakailangan sa pag-uulat ng estado para sa pag-screen ng pag-unlad na may pagpapatupad ng mga kinakailangang pederal na pag-uulat sa Core Set ng Mga Sukat sa Kalidad ng Pangangalaga sa Kalusugan ng Mga Bata para sa Medicaid at Children's Health Insurance Program (CHIP) na magkakabisa noong 2024. Ang AB 1004 ay co-sponsored ng Children Now, First 5 Association of California, at First 5 LA, at akda ni Assemblymember Kevin McCarty (D-Sacramento).

"Sa Assemblymember McCarty, ang may-akda ng panukalang batas, Gobernador Newsom at isang host ng iba pang mga pinunong pambatasan, ang California ay nagtatayo ng isang mas maliwanag na hinaharap para sa ating mga anak," sabi ni Kim Belshé, Executive Director ng Unang 5 Los Angeles, na tahanan ng higit sa 650,000 mga maliliit na bata sa ilalim ng sa edad na 5. "Pinupuri namin ang Gobernador at Lehislatura para sa pagkilala na kung ang aming mga anak ay handa na magtagumpay sa pag-aaral at buhay, dapat silang ma-screen para sa mga pagkaantala at, kung kinakailangan, maikonekta nang maaga sa mga serbisyong pang-unlad at suporta."

# # #

Tungkol sa Mga Bata Ngayon

Ang Children Now ay isang hindi partisan, buong-bata na pagsasaliksik, pagpapaunlad ng patakaran at organisasyon ng adbokasiya na nakatuon sa pagtataguyod ng kalusugan at edukasyon ng mga bata sa California. Nangunguna rin ang samahan

Ang Children's Movement ng California, isang network ng higit sa 3,000 direktang serbisyo, magulang, mga karapatang sibil, batay sa pananampalataya at mga pangkat ng pamayanan na nakatuon sa pagpapabuti ng kagalingan ng mga bata. www.eennow.org

Tungkol sa First 5 Association

Ang Unang 5 Asosasyon ng California ang tinig ng 58 Unang 5 komisyon sa lalawigan, na nilikha ng mga botante noong 1998 upang matiyak na ang aming mga anak ay malusog, ligtas, at handang matuto. Sama-sama, hinahawakan ng Unang 5 ang buhay ng higit sa isang milyong mga bata, pamilya, at tagapag-alaga bawat taon, at pinalalakas ang aming estado sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga bata ng pinakamahusay na pagsisimula sa buhay. Dagdagan ang nalalaman sa www.first5association.org

Tungkol sa Unang 5 LA

Bilang pinakamalaking funder ng estado ng mga programa sa pagbuo ng maagang bata, gumagana ang First 5 LA upang palakasin ang mga system, magulang at pamayanan upang ang mga bata ay handa na magtagumpay sa paaralan at buhay. Isang independiyenteng ahensya ng publiko, layunin ng Unang 5 LA na suportahan ang ligtas at malusog na pag-unlad ng maliliit na bata upang sa pamamagitan ng 2028, ang lahat ng mga bata sa LA County ay papasok sa kindergarten na handang magtagumpay sa paaralan at buhay. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.first5la.org
isalin