Jeff Schnaufer | Unang 5 LA Writer / Editor

Para kay Perla Montenegro, ang buhay ay tungkol sa pagsasaayos sa mga hamon. Nang siya ay 18, ang kanyang mga magulang ay ipinatapon, iniiwan siya upang alagaan ang kanyang maliit na kapatid na babae, na 9 na noon.

Partikular na naaalala niya ang pakikipag-agawan upang makahanap ng tulong.

"Isipin ang bilang ng mga mapagkukunan na wala doon," naalaala niya. "Iyon ang dahilan na nais kong gawin ito."

Ang "Ito" ay tumutukoy sa kanyang trabaho bilang isang panauhin sa bahay, na ginagawa ng Montenegro sa programa ng Mga Magulang bilang Mga Guro para sa Shield para sa Mga Pamilya sa nakaraang isang taon at kalahati.

Ang pagbibigay ng mga mapagkukunan at patnubay para sa mga magulang ng maliliit na bata ay naging hilig ni Montenegro bilang isang bisita sa bahay. At sa COVID-19, hindi pa ito naging mas mahirap. Sa tulong ng First 5 LA, nagsimulang gumawa ng ahensya ang ahensya sa pamamagitan ng mga tawag sa telepono at mga online platform ng video tulad ng Zoom upang mapanatili ang mga kritikal na koneksyon sa mga magulang sa panahon ng pagkakahiwalay.

"Matigas ito noong una, ngunit magagawa. Ang ilang mga magulang ay walang mga email account o Zoom o iPads. Maraming oras, kailangan kong tulungan silang magbukas ng mga email account sa telepono, "sabi ni Montenegro. "Ang ilang mga magulang ay ipinagpaliban ang mga pagbisita dahil mayroon silang mga miyembro ng pamilya sa bahay na hindi nila ginusto sa mga pagbisita."

Nang magsimula ang mga telebisyon, gayunpaman, nakita agad ng Montenegro ang kabayaran sa mukha ng kanyang mga magulang at kanilang mga anak.

"Masaya silang ibahagi ang ginagawa nila sa kanilang mga anak," aniya. "Masaya ang mga bata na makita ako. Sinusubukan nilang sakupin ang telepono. "

Maaaring maiugnay ang Montenegro. Dahil sa COVID-19 na nagdulot sa kanya ng telework, lumikha siya ng isang pansamantalang "opisina" sa isang silid sa kanyang tahanan. Sa panayam na ito, sa katunayan, ang 9 na buwan na anak na lalaki ni Perla na si Ryan ay pumasok sa silid upang umakyat at yakapin ang kanyang ina. Ngumiti si Perla, niyakap siya pabalik, at nagbahagi ng pagpapahalaga sa asawa.

“Malaki ang tulong ng asawa ko kay Ryan. Hindi ko magagawa ang aking mga telebisyon nang wala siya, ”she said. "Nasa furlough siya ngayon. Sinabi niya, 'Ikaw lang ang nagtatrabaho, kaya't panatilihin natin ito.' ”

Ang mga telebisyon ay nagbigay ng karagdagang pananaw sa Montenegro sa mga ama tulad ng kanyang asawa, na karaniwang wala sa bahay kapag dumalaw siya sa mga ina sa kanilang mga tahanan.

"Napagtanto kong ang mga bata ay ibang-iba ang kilos kapag ang kanilang ama ay nasa bahay. Gustong ibahagi ng mga bata kung ano ang maaari nilang gawin, ”sabi ni Montenegro.

Sa panahon ng mga telebisyon, ang ilang mga ama ay nakisali pa rin sa mga pagpapaunlad na gawain kasama ang kanilang mga anak.

"Mabuti," sabi niya. “Makikita mo kung gaano kalapit ang isang pamilya. Ang mga ama ay handa na buksan ang buong pamilya at talagang kapaki-pakinabang iyon. "

Sa puntong ito, 23 sa 25 kliyente ng Montenegro ang lumahok sa mga telebisyon. Bukod sa pagtanggap ng gabay sa pag-unlad ng bata, mga aktibidad at payo sa magulang, ano ang hinihiling ng mga magulang?

"Marami sa kanila ang nangangailangan ng mapagkukunan. Kung wala silang pagkain o diaper, maaari kaming maglagay ng isang kahilingan at may maghahatid nito sa kanilang pintuan. O maaari silang mag-apply sa CalFresh, "sinabi ni Montenegro. "Ngunit marami sa kanila ang kailangan lamang kumonekta. Marami sa kanila ang ayaw kong mabitin ako. ”

(Epilog: Ang nakababatang kapatid na babae ni Perla, na ngayon ay 24, ay nagtapos kamakailan mula sa UCLA.)
isalin