COVID-19: Mga Mapagkukunang Seguro sa Kalusugan


Ayon sa pangkat ng adbokasiya sa pangangalagang pangkalusugan na Mga Pamilya USA, ang COVID-19 ay nagresulta sa record na kawalan ng trabaho –– at talaang bilang ng mga taong nawawalan ng segurong pangkalusugan. Sa pagitan ng Pebrero at Mayo, 2020, ang bilang ng mga walang seguro na may sapat na gulang ay tumaas ng 5.4 milyon, ang pinakamalaking pagtaas na naitala.

Maaari itong humantong sa mga negatibong kahihinatnan. Ang mga taong walang seguro ay nagpupumilit na makakuha ng kalidad ng pangangalagang pangkalusugan, may mas malala sa pangkalahatang kalusugan at may posibilidad na magdusa nang husto mula sa medikal na utang. Sa pagpasa ng US ng 4 milyong kumpirmadong mga kaso ng COVID-19, mas mahalaga ito ngayon kaysa sa iyo at sa iyong pamilya upang matiyak na mayroon kang saklaw sa seguro. Kung nawala sa iyo ang iyong seguro dahil sa pandemya, narito ang ilang mga pagpipilian upang masakop ang iyong pamilya ngayon:

Mag-enrol sa pamamagitan ng pamilya: Maaari kang magkaroon ng access sa saklaw ng kalusugan na nakabatay sa employer sa pamamagitan ng isang miyembro ng pamilya. Kung ikaw ay mas bata sa 26, maaari kang masakop sa ilalim ng plano ng seguro ng magulang. Maaari ka ring magpatala sa ilalim ng seguro ng iyong asawa o kasosyo sa domestic.

Mag-sign up para sa Medi-Cal: Ayon sa batas, lahat ng mga bata sa California na wala pang 19 taong gulang –– kasama ang walang dokumentong –– kwalipikado para sa Medi-Cal. Kasama sa Medi-Cal ang mababa o walang gastos na pangangalagang medikal, paningin, mga serbisyo sa kalusugan ng ngipin at pag-iisip. Nakasalalay sa kita at pangyayari, ang mga matatanda ay maaari ding maging kwalipikado.

Espesyal na pagpapatala para sa Sakop ng California: Kung nawala sa iyo ang iyong insurance na nakabatay sa employer, mayroon kang 60 araw upang mag-apply para sa segurong pangkalusugan sa pamamagitan ng Covered California, ang pamilihan ng segurong pangkalusugan ng estado na itinatag sa ilalim ng Affordable Care Act. Nag-aalok ang Covered California ng mga plano sa maraming mga puntos ng presyo. Gayunpaman, huwag mag-antala –– kapag natapos na ang 60 araw, maghihintay ka hanggang Oktubre para sa susunod na bukas na panahon ng pagpapatala.

pagbisita https://apply.coveredca.com/lw-shopandcompare/ upang matukoy ang iyong pagiging karapat-dapat para sa Medi-Cal at Covered California. Para sa higit pang mga mapagkukunan na nakapalibot sa pangangalaga ng kalusugan at seguro sa County ng Los Angeles, bisitahin https://healthcarela.org/helpful-resources/.

Ipinagdiriwang ang Araw ng mga Katutubo

Ipinagdiriwang ang Araw ng mga Katutubo

Ipinagdiriwang ang Araw ng mga Katutubo na Araw ng mga Katutubo - habang hindi isang piyesta opisyal na pederal - ay kinikilala sa ikalawang Lunes ng Oktubre ng maraming mga lungsod at estado sa Estados Unidos, kabilang ang Lungsod ng Los Angeles, Los Angeles County at California. Ang araw...

Ipinagdiriwang ang Filipino American History Month

Ipinagdiriwang ang Filipino American History Month

Ipinagdiriwang ang Filipino American History Month Bawat taon, kinikilala ng Estados Unidos ang Filipino American History sa buwan ng Oktubre. Bilang pangalawang pinakamalaking pangkat ng Asian American sa bansa at ang pangatlong pinakamalaking pangkat ng etniko sa California, mga Pilipinong Amerikano ...

Para sa Bagong Nanay na Ito, isang Doula ang Susi sa Masayang Panganganak

Para sa Bagong Nanay na Ito, isang Doula ang Susi sa Masayang Panganganak

Para sa Bagong Nanay na Ito, isang Doula ang Susi sa Masayang Pag-aanak Nang malaman ni Terika Hameth na siya ay buntis noong nakaraang taon, ang kanyang unang kagalakan ay napuno ng pagkabalisa. "Naisip ko, 'Paano kung mamatay ako?'” Sabi niya. Ang kanyang takot ay hindi napalayo. Itim na mga kababaihan sa Los Angeles County ...

Ang pagtaas ng Biliterate, Bilingual Kids ay Katumbas ng Dobleng Mga Pakinabang

Ang pagtaas ng Biliterate, Bilingual Kids ay Katumbas ng Dobleng Mga Pakinabang

Ang pagtaas ng Biliterate, Bilingual Kids ay Katumbas Doble ang Mga Pakinabang Ang aking panga ay nahulog nang marinig ko ang aking mga anak na kumalabog sa Espanya sa kauna-unahang pagkakataon. Ang lahat ba ng pagbabasa na iyon sa Espanya sa wakas ay nagbunga? Ang sagot: oo. (Kasabay ng kaunting tulong mula kay Dora.) Sa aming bahay, ...

Ang Black Breastfeeding Week ay Agosto 25-31!

Ang Black Breastfeeding Week ay Agosto 25-31!

Ang Black Breastfeeding Week ay Agosto 25-31! Pagdating sa pagpapasuso, isang isyu ang pagkakapantay-pantay ng lahi. Ayon sa Centers for Disease Control, mas kaunti sa 60% ng mga Itim na ina ang nagsuso pa kumpara sa 75% ng mga puting ina. Ang pagpapasuso ay nagtatayo ng mga kaligtasan sa sakit, ay ...

isalin