Kinikilala ang kawalang katiyakan at pagkabalisa sa kasalukuyang panahon, ang Komisyon ng Tagapangulo na si Sheila Kuehl ay tinanggap ang mga Komisyoner sa pulong ng lupon noong Marso 12 na may mga salita tungkol sa pandamihang COVID-19:

"Sa isang oras ng matinding pagkabalisa, mas mahalaga para sa amin na kilalanin ang tungkulin na mayroon tayo sa pagiging matatag, pagiging sadya, pagiging nakikipagtulungan, pagiging mabait at maalalahanin ... Sa harap ng lahat ng pagkabalisa na ito, hindi kinakailangang gumaling ito… ngunit upang makarating doon para sa bawat isa, gawin ang aming gawain at ituon iyon. Ang bawat isa sa ating sariling mga lugar at Unang 5 LA sa kabuuan. "

Sa linggong humahantong sa pagpupulong ng lupon, ang Unang 5 mga pinuno ng LA, kawani at Lupon - na marami sa kanila ang may posisyon sa loob ng mga sistema ng lungsod, lalawigan at estado - ay nagsasagawa ng mga hakbang upang maghanda para sa mga potensyal na pagbabago sa mga pagpapatakbo at pang-negosyo na pagpapatakbo upang mabagal ang pagkalat ng COVID-19.

Ang Executive Director na si Kim Belshé ay nagdagdag sa sinabi ni Kuehl, na hinihimok ang iba na tumugon sa pandemya na may "kahandaan na hindi gulat, mga katotohanan na hindi takot." (Mag-click dito upang matingnan ang pinakabagong pag-update mula sa Belshé sa COVID-19.)

"Ito ay mga oras tulad ng mga ito na nakikita natin nang direkta, kaagad at kongkretong lahat na mabuti at totoo tungkol sa serbisyo publiko, at mga taong gumagawa ng gawaing hinimok ng misyon," sabi ni Belshé.

Sa paksa ng mga taong inialay ang kanilang buhay sa gawaing hinimok ng misyon, nagbigay ng mainit na paalam si Belshé at ang Lupon kay First 5 LA Family Supports Director Barbara DuBransky, na ang huling araw ng trabaho ay kasabay ng pagpupulong.

"Mahalagang malaman habang binabalikan natin ang halos 20 taon na mayroong tuloy-tuloy na string ng pagbabago at tagumpay at pag-aalaga dahil sa iyo, at ang Lupon na ito ay lubos na nagpapasalamat sa iyo," sabi ni Kuehl.

Si DuBransky ay nagtrabaho para sa Unang 5 LA mula pa noong 2000 at nagpapatuloy na maging Chief Deputy Director ng First 5 Riverside County.

Ang natitirang pagpupulong ng lupon ay nakatuon sa mga impormasyong nagbibigay ng kaalaman sa pagbabago ng mga sistema bagaman ang pakikipagsosyo ng First 5 LA, partikular sa pagbisita sa bahay at maagang pangangalaga at edukasyon (ECE).

Ang Direktor ng Mga Sistema na Kaugnay sa Kalusugan Tara Ficek, Suporta ng Pamilya Senior Program Officer na si Anna Potere, at DuBransky (kapalit ng consultant ng proyekto na si Jill Rivera Greene na hindi makadalo dahil sa COVID-19 na mga alituntunin sa paglalakbay) ay ipinakita "Nakakaapekto sa Sistema ng Pagbabago Bagaman Mga Pakikipagtulungan sa Kalusugan: Spotlight sa Pagbisita sa Bahay. "

Mula noong Enero 2019, ang Unang 5 LA ay nakipagtulungan sa Pangako Blue Shield, isa sa mga pinamamahalaang plano sa pangangalaga (MCPs) ng Medi-Cal, na pinagsama ang isang "auto-referral" na programa sa pagbisita sa bahay sa Antelope Valley kung saan ang mga kababaihan ay tinukoy sa isang programa sa pagbisita sa bahay sa sandaling masubukan nila ang positibo para sa pagbubuntis.

"Ang pagbisita sa bahay ay tumutulong sa mga planong [pinamamahalaang pangangalaga] na ito matugunan ang kanilang mga layunin at kung ano ang mananagot sila para, "sinabi ni Potere, na nagpapaliwanag kung paano ang mga Medi-Cal MCP na nakikipag-ugnayan sa pagbisita sa bahay ay mas malamang na maiwasan ang mamahaling masamang resulta ng kapanganakan tulad ng mga nanganak na wala sa buhay o c-section, na makakatulong naman sa kanila na matugunan ang kanilang mga layunin sa pananalapi.

Bilang karagdagan, iniulat ni Potere na ang mga kinakailangan sa pagpapabuti ng kalidad, tulad ng pag-screen ng kalusugan ng ina na ipinag-uutos sa pamamagitan ng AB 2193, ay mas madaling natutugunan sa pamamagitan ng pagbisita sa bahay, at sa rate na 100%.

Sa ngalan ng Rivera Greene, nagbahagi si DuBransky ng mga obserbasyon na mayroon si Rivera Greene pagkatapos ng pag-shade ng isang bisita sa bahay bilang bahagi ng kanyang kamakailang nai-publish na ulat Pagkonekta sa Mga Bituin: Chronicling the Expansion of Home Visiting Programs.

Ayon sa account, nakita ni Rivera Greene kung paano ang isang bisita sa bahay ay nakabuo ng koneksyon at kumpiyansa sa isang bagong ina na kamakailan lamang ay lumipat mula sa Bangladesh. Nang tanungin kung paano niya nabuo ang pagtitiwala na ito, ipinaliwanag ng bisita sa bahay na tumanggap siya ng pagkain, bukas sa kanilang kultura at tiniyak sa ina na siya ay dalubhasa sa kanyang sariling anak. Kaugnay nito, iniulat ng ina na mas may kumpiyansa sa pag-aalaga ng kanyang sanggol, na masigasig na idinagdag na na-refer na niya ang kanyang kapatid, na nasa proseso ng pagsubok na magbuntis, sa programa.

"Maaari nating pag-usapan ang tungkol sa data at lahat ng iba pang mga magagarang bagay, ngunit bumababa ito sa dalawang tao na nakikipag-usap at magalang sa bawat isa," komento ni Komisyon Chair Judy Abdo.

"Sinabi sa akin ng napakarami tungkol sa kung gaano nauugnay sa kultura ang serbisyong ito, kung paano ang empatiya ay nagkaroon ng pakikiramay sa pamayanan na kanilang pinaglilingkuran at kung paano nila binuo ang ugnayan," idinagdag ni Commissioner Romalis Taylor. "Iyon ang dahilan kung bakit ang data, pati na rin ang kuwento, ay mahalaga."

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pakikipagsosyo sa Unang 5 LA sa mga Medi-Cal Managed Care Plans, mag-click dito.

Panghuli, ang Unang 5 LA Early Care and Education Director Becca Patton, Projector Coordinator ng LACOE ng Los Angeles County na si Lindsey Hanlon at LACOE Program Manager na si Liz Guerra ay nagpakita, "Pagbabago ng Mga Sistema sa pamamagitan ng Pakikiisa sa ECE. "

Mula noong 2015, ang First 5 LA ay naging isang funder ng Marka ng Marka at Pagpapabuti ng Sistema (QRIS) - ang sistematikong paraan upang masuri, mapabuti at maipaabot ang kalidad ng mga sentro ng ECE sa mga magulang at stakeholder. Ang mga lisensyadong sentro at tahanan ng mga bata na pag-aalaga ng bata ay nagboluntaryo upang suriin sa isang sukat na 5-point at lumahok sa mga aktibidad sa kalidad ng pagpapabuti.

Ipinaliwanag ni Patton kung paano ang Unang 5 LA, na naaayon sa mga istratehiyang nakabalangkas sa 2015-2020 Strategic Plan at kasabay ng pakikipagsosyo sa loob ng LA County QRIS Architects group, na nakahanay sa kung ano ang tatlong stream ng pagpopondo ng QRIS na may iba't ibang mga sukat at pamantayan ng kalidad sa isang pagtatasa sa buong bansa. ang sistemang kilala bilang Quality Start Los Angeles (QSLA).

"Dahil nakamit natin ang mga layuning ito, ang QSLA ay nagawang maging isang pinagkakatiwalaang kasosyo sa pag-iisip kasama ang parehong Kagawaran ng Edukasyon ng California at Unang 5 California. Sa nagdaang tatlong taon, ang pagkukuwento sa paligid ng aming mga tagumpay at hamon ay nagpapaalam sa mga pangunahing desisyon kapwa sa Kagawaran ng Edukasyon ng California at Unang 5 California na may palabas at istraktura ng kasalukuyang pagpopondo. "

Ipinaliwanag ni Patton kung paano inilagay ng pagpoposisyon na ito ang Unang 5 LA sa isang matagumpay na lugar para matugunan ang mga layunin ng QRIS na inilatag sa bagong 2020-2028 Strategic Plan, partikular sa loob ng konteksto ng katarungan, pagbabago ng system, pakikipagsosyo at pagpapanatili.

Sa bagong estratehikong pokus na ito, sinabi ni Patton sa Lupon na ang Unang 5 LA ay mayroon nang ilang mga maagang panalo: Sa pakikipagsosyo sa LACOE, ang First 5 LA ay kasalukuyang nasa proseso ng pag-align ng mas maraming mga stream ng pagpopondo sa ilalim ng QSLA upang mapalawak ang epekto at matiyak ang patas na pagsasama ng higit pa magkakaibang uri ng tagapagbigay, kabilang ang mga sentro na batay sa pamilya kung saan marami sa 0-3 na populasyon ng LA County ang tumatanggap ng pangangalaga.

Nagbigay ng halimbawa si Guerra sa panalo na ito, na binabanggit ang kamakailang pagkakahanay ng pondo ng Quality Count California (QCC) - ang buong estado na ipinatupad na QRIS system na pinangangasiwaan ng First 5 California at Early Learning and Care Division ng Kagawaran ng Edukasyon.

Bilang mga co-chair ng QSLA Leadership Council, ang Unang 5 LA at LACOE ay nakikipagpulong kada buwan sa mga kinatawan ng QCC upang ipaalam sa kanila ang mga tagumpay at hamon at magsilbing isang kapareha sa pag-iisip habang gumagawa sila ng mga istratehikong desisyon na nakakaapekto sa pagpapatupad ng sistema ng pagpapabuti ng kalidad. Ang input mula sa QSLA Leadership Council ay nakatulong sa paghubog ng desisyon ng QCC na ihanay ang mga stream ng pagpopondo at palawakin ang maabot sa isang mas malaking pagkakaiba-iba ng mga tagabigay, kabilang ang mga sentro ng pangangalaga ng pamilya.

Bilang masikip na kasosyo, kapwa kinikilala ng First 5 LA at LACOE ang kahalagahan ng pag-uugnay ng mga mapagkukunan sa pagpopondo, programa, at mga priyoridad ng system, at sama-sama na nagtutulungan upang palawakin ang konsepto ng mga sistema ng pagpapabuti ng kalidad - na may hindi gaanong diin sa aspeto ng "rating" ng QRIS - para sa higit na napapaloob at pantay na mga kinalabasan na susuportahan ang mga nagbibigay ng lampas sa pangangalaga na batay sa sentro.

"Alam namin na marami sa aming pinakabatang mga nag-aaral ay nasa mga tahanan ng pangangalaga ng bata ng pamilya at kasalukuyan naming binabalikan ang aming kasalukuyang istraktura upang maalok sa [mga tahanang ito] ang pinakamahusay na suporta at mga insentibo upang lumahok sa aming mga kalidad ng rating at pagpapabuti ng mga sistema," sinabi ni Guerra.

Tinapos ni Patton ang kanyang pagtatanghal sa pamamagitan ng pagpuna sa mga hamon sa abot-tanaw, kasama ang katunayan na ang pagpaplano, pagpopondo at pagpapatupad ng modelo ng pagpapabuti ng kalidad na ito ay nangyayari sa loob ng isang maikling yugto ng panahon at sa loob ng mga hadlang ng mga kinakailangan sa pagpopondo.

"Malinaw sa akin na ang gawain ay naging pambihira, pinagsasama ang napakaraming magkakaibang mga lugar at nagsasama sa isang thread," puna ni Kuehl.

Dahil sa kasalukuyang mga alituntunin sa kalusugan ng estado at lalawigan sa paligid ng COVID-19, matutukoy pa rin ang mga logistik sa paligid ng pagpupulong ng Komisyon ng Abril.
Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

TAUNANG PAG-UULAT PARA SA FY 2021-2022 PANGKALAHATANG-IDEYA at MGA MADALAS NA TANONG Panimula Ang pahinang ito ay naglalaman ng mga mapagkukunan upang suportahan ang Unang 5 LA na grantee at mga kontratista sa pagkumpleto ng online na Annual Reporting Survey. Upang mag-download ng PDF ng webpage na ito, mag-click dito. ...

Maagang Pagsusuri, Mas Mabuting Kinalabasan: Developmental Screening, Referral at Toolkit para sa Mga Family Resource Center

Maagang Pagsusuri, Mas Mabuting Kinalabasan: Developmental Screening, Referral at Toolkit para sa Mga Family Resource Center

<< Bumalik sa Toolkit Homepage Sa Developmental Screening, Referral at Outreach Toolkit na ito para sa Mga Family Resource Center, matututuhan mo ang mga yugto sa pagpapatupad o pagpino ng isang de-kalidad na diskarte sa developmental screening, outreach at linkage sa mga serbisyo....

isalin