Kim Belshé | Unang 5 LA Executive Director

Hunyo 24, 2022

Bagama't inaasahan namin ang desisyong ito, ito ay napakaganda, gayunpaman. Ang desisyon ng Korte Suprema ngayon ay isang bombang nagpapalaki sa 50 taon ng karapatan ng bawat babae sa konstitusyon na gumawa ng kanyang sariling mga pagpipilian sa kalusugan ng reproduktibo. Ang mga kahihinatnan ng desisyong ito ay napakalawak, hindi lamang para sa mga kababaihan ngunit para sa lahat na naniniwala sa karapatang gumawa ng kanilang sariling mga pagpipilian - upang protektahan ang kanilang mental, emosyonal, at pisikal na kalusugan at upang matukoy ang kanilang sariling mga kinabukasan. Sa pagtaas ng maternal mortality rate, na hindi katimbang ng epekto sa kababaihang may kulay at mababang kita, ang ating bansa ay nabigo na upang matiyak ang pantay, de-kalidad na pangangalaga sa kalusugan ng ina, mga suporta at serbisyo. Ang pagpapatalsik kay Roe v. Wade ay higit na maglalagay sa buhay ng mga nanganganak sa panganib sa mga pinakamahahalagang sandali, na magpapasama sa mga umiiral nang hindi pagkakapantay-pantay sa ating mga sistema ng pangangalaga para sa mga pamilya. Bagama't ang mga taga-California ay maaaring umalma sa mga proteksyong nakabatay sa estado, dapat nating italaga ang ating sarili sa pagsuporta sa lahat ng kababaihan sa kanilang kakayahan upang matiyak na ang mga serbisyo ng pagpapalaglag ay magagamit at naa-access.
Mayo 9, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Mayo 9, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ang unang 5 Lupon ng mga Komisyoner ng LA ay nagpulong nang personal noong Mayo 9, 2024. Pinangunahan ni Vice Chair Summer McBride ang pagpupulong, na kinabibilangan ng mga boto sa Binagong Patakaran sa Pamamahala ng Mga Tala at Iskedyul ng Pagpapanatili ng mga Tala at isang pag-amyenda sa isang umiiral na estratehikong...

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

  Christina Hoag | Freelance Writer Abril 25, 2024 Noong Abril, opisyal na kinilala ng apat sa pinakamalalaking lungsod ng County ng Los Angeles ang Home Visiting Day sa unang pagkakataon, isang tanda ng lumalawak na kamalayan ng publiko ang pagbisita sa bahay at ang nangungunang papel ng rehiyon sa mga programa...

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ruel Nolledo | Freelance Writer Marso 27, 2024 Ang Unang 5 LA Board of Commissioners ay nagpulong nang personal at halos noong Marso 14, 2024. Kasama sa agenda ang pag-apruba ng isang bagong kasunduan sa Early Care & Education, isang awtorisasyon para sa First 5 LA staff na makatanggap...

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan: Ganap na Nilalaman ng Dignidad, Ahensya at Kapangyarihan, Binabago ni Dr. Melissa Franklin ang Mga Mapang-aping Sistema

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan: Ganap na Nilalaman ng Dignidad, Ahensya at Kapangyarihan, Binabago ni Dr. Melissa Franklin ang Mga Mapang-aping Sistema

Bilang pagkilala sa Marso bilang Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan, binibigyang-diin namin ang mga tagumpay ng nagbibigay-inspirasyong kababaihan sa buong County ng Los Angeles na gumagawa ng mahahalagang kontribusyon araw-araw upang maalis ang pagkiling at diskriminasyon sa ating buhay at mga institusyon. Sa pamamagitan ng spotlight ngayong buwan...

isalin