Kim Belshé | Unang 5 LA Executive Director

Hunyo 24, 2022

Bagama't inaasahan namin ang desisyong ito, ito ay napakaganda, gayunpaman. Ang desisyon ng Korte Suprema ngayon ay isang bombang nagpapalaki sa 50 taon ng karapatan ng bawat babae sa konstitusyon na gumawa ng kanyang sariling mga pagpipilian sa kalusugan ng reproduktibo. Ang mga kahihinatnan ng desisyong ito ay napakalawak, hindi lamang para sa mga kababaihan ngunit para sa lahat na naniniwala sa karapatang gumawa ng kanilang sariling mga pagpipilian - upang protektahan ang kanilang mental, emosyonal, at pisikal na kalusugan at upang matukoy ang kanilang sariling mga kinabukasan. Sa pagtaas ng maternal mortality rate, na hindi katimbang ng epekto sa kababaihang may kulay at mababang kita, ang ating bansa ay nabigo na upang matiyak ang pantay, de-kalidad na pangangalaga sa kalusugan ng ina, mga suporta at serbisyo. Ang pagpapatalsik kay Roe v. Wade ay higit na maglalagay sa buhay ng mga nanganganak sa panganib sa mga pinakamahahalagang sandali, na magpapasama sa mga umiiral nang hindi pagkakapantay-pantay sa ating mga sistema ng pangangalaga para sa mga pamilya. Bagama't ang mga taga-California ay maaaring umalma sa mga proteksyong nakabatay sa estado, dapat nating italaga ang ating sarili sa pagsuporta sa lahat ng kababaihan sa kanilang kakayahan upang matiyak na ang mga serbisyo ng pagpapalaglag ay magagamit at naa-access.
Ipinagdiriwang ang Buwan ng Pambansang Hispanic Heritage 2023

Ipinagdiriwang ang Buwan ng Pambansang Hispanic Heritage 2023

Ang Setyembre 2023 National Hispanic Heritage Month, na ipinagdiriwang taun-taon mula Setyembre 15 hanggang Oktubre 15, ay isang nakatuong pagkilala sa mayamang kasaysayan, kultura, at napakahalagang kontribusyon ng mga Hispanic na Amerikano. Sa partikular, ang buwan ay nagbibigay pugay sa mga Hispanic na Amerikano...

isalin