Kim Belshé | Unang 5 LA Executive Director

Mayo 3, 2022

Walang banta na ganito kalubha sa kalusugan at kapakanan ng kababaihan sa loob ng 50 taon. Sa pagtaas ng maternal mortality rate at malalim na hindi pagkakapantay-pantay ayon sa lahi at kita, ang ating bansa ay nabigo na upang matiyak ang kalidad ng pangangalaga sa kalusugan ng ina, mga suporta at serbisyo. Ang nag-leak na draft na opinyon ng Korte Suprema ng US ay maglalagay sa buhay ng mga nanganganak na tao sa panganib, na magpapasama sa mga umiiral nang hindi pagkakapantay-pantay sa aming mga sistema ng pangangalaga para sa mga pamilya. Ang mga kahihinatnan ng naturang desisyon ay magiging napakalawak, hindi lamang para sa mga kababaihan ngunit para sa lahat ng naniniwala sa karapatang pumili - na gumawa ng kanilang sariling mga desisyon upang protektahan ang kanilang mental, emosyonal, at pisikal na kalusugan. Dapat tayong lahat ay magtaas ng boses at marinig.
isalin