Kim Belshé | Unang 5 LA Executive Director

Mayo 3, 2022

Walang banta na ganito kalubha sa kalusugan at kapakanan ng kababaihan sa loob ng 50 taon. Sa pagtaas ng maternal mortality rate at malalim na hindi pagkakapantay-pantay ayon sa lahi at kita, ang ating bansa ay nabigo na upang matiyak ang kalidad ng pangangalaga sa kalusugan ng ina, mga suporta at serbisyo. Ang nag-leak na draft na opinyon ng Korte Suprema ng US ay maglalagay sa buhay ng mga nanganganak na tao sa panganib, na magpapasama sa mga umiiral nang hindi pagkakapantay-pantay sa aming mga sistema ng pangangalaga para sa mga pamilya. Ang mga kahihinatnan ng naturang desisyon ay magiging napakalawak, hindi lamang para sa mga kababaihan ngunit para sa lahat ng naniniwala sa karapatang pumili - na gumawa ng kanilang sariling mga desisyon upang protektahan ang kanilang mental, emosyonal, at pisikal na kalusugan. Dapat tayong lahat ay magtaas ng boses at marinig.
Karapatan ng Kababaihan na Magtrabaho: Pangangalaga sa Bata, Stigma at Mahabang Anino ng Kasaysayan

Ipinagdiriwang ang Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan

Ang Marso ay Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan! Ipinagdiriwang taun-taon, ang Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan ay isang panahon para sa pagkilala sa mga kritikal na kontribusyon na ginawa ng mga kababaihan sa kasaysayan, habang pinapataas ang kamalayan tungkol sa bias ng kasarian at nagpo-promote ng mga solusyon tungo sa higit na pagkakapantay-pantay ng kasarian. Ang mga pinagmulan...

isalin