Charna Widby | Unang 5 LA Chief Government Affairs Officer, Office of Government Affairs at Public Policy

Hulyo 28, 2022

Gumawa ng kasaysayan ang California noong Hunyo 30, 2022, nang ang pinakamalaking badyet ng estado hanggang ngayon ay nilagdaan bilang batas ni Gov. Gavin Newsom. Ang record-breaking 2022-23 mga proyekto sa badyet ng estado a $307.9 bilyong plano sa paggasta, na gumagamit ng $234.4 bilyon sa pangkalahatang pondo ng estado, kasama ang $37.2 bilyon sa kabuuang reserba at kabuuang sobra na $101.4 bilyon. 

Ngayon ay may bisa dahil nagsimula ang taon ng pananalapi ng California noong Hulyo 1, ang badyet ay ang una sa kasaysayan ng estado na nagtatampok ng higit sa $300 bilyon sa paggasta.

Ang pagtukoy kung paano gagastusin ang naitalang surplus, lalo na nauugnay sa pagbibigay ng direktang suportang pinansyal sa mga taga-California, ang pinakamahalagang punto ng negosasyon sa pagitan ng Newsom at mga mambabatas. Sa May Revise, iminungkahi ng Newsom na magpadala ng $400 na tseke sa mga rehistradong may-ari ng sasakyan upang makatulong na mapawi ang mga epekto ng mataas na presyo ng gas. Ang Lehislatura, gayunpaman, ay naniniwala na ito ay mag-iiwan ng napakaraming pamilya, kabilang ang sinumang residente na walang sariling sasakyan, at sa halip ay iminungkahi na magpadala ng $200 na tseke sa lahat ng karapat-dapat na nagbabayad ng buwis na kumikita ng mas mababa sa $125,000 para sa mga indibidwal at $250,000 para sa mga pamilya.

Sa huli, ang mga pinuno ng estado ay sumang-ayon sa isang $9.5 bilyon na inflation relief package na magbibigay ng tinatayang 17.5 milyong nagbabayad ng buwis sa California ng hanggang $1,050 sa direktang pinansiyal na suporta. Ang huling diskarte na ito, na tinatawag na "Better for Families Tax Refund," ay mas malapit na sumasalamin sa pananaw ng Lehislatura at bumaba sa pagbibigay-diin ng Newsom sa pagmamay-ari ng sasakyan.  

Ang pangalawang lugar ng negosasyon sa pagitan ng mga mambabatas at Newsom na may kaugnayan sa tagal at pagpapanatili ng pagpopondo para sa mga programa at serbisyo. Newsom's Maaaring Muling baguhin balangkas na lubos na nagtampok ng isang beses na paggastos o mga panukala na tatanggap ng pagpopondo sa isang pansamantalang batayan. 

Sa partikular, hinangad ng Newsom na gamitin ang 99 porsiyento ng kabuuang discretionary surplus sa panandalian o limitadong oras na paggasta, na binabanggit ang potensyal na pagbaba ng ekonomiya ng estado at isang recession bilang dahilan upang maiwasan ang patuloy na mga obligasyon sa paggasta na maaaring hindi magawa. suportado sa mga badyet sa hinaharap. Sa kabaligtaran, ang badyet ng Lehislatura ay nagbigay ng maraming programa na may maraming taon o patuloy na pagpopondo, kung saan binabalangkas ng mga mambabatas ang kanilang panukala bilang nakakakuha ng isang mas mahusay na balanse sa pagitan ng paghahatid ng kinakailangang tulong sa pananalapi sa mga pamilya at maliliit na negosyo, habang nagtatayo pa rin ng mga reserba upang matulungan ang California na makayanan ang posibleng ekonomiya. pagbagsak o mga hamon sa badyet sa hinaharap.  

Sa pangkalahatan, ang pinal na pinagtibay na badyet ay nagtatampok ng ilang bagong patuloy na obligasyon, na gumagamit ng 93 porsiyento ng kabuuang discretionary surplus para sa isang beses na paglalaan. Sa ilang partikular na pagkakataon, ang badyet ay nagbibigay ng patuloy na pagpopondo ngayon, ngunit may mga pag-trigger na, ayon sa pinagtibay na badyet, ay "napapailalim sa isang pagpapasiya sa tagsibol ng 2024 na maaaring suportahan ng Pangkalahatang Pondo ang mga patakarang ito sa pagtataya ng maraming taon." Dahil dito, ang pagpapatuloy ng ilang partikular na paglalaan na ibinigay sa 2022-2023 na badyet ay nakadepende sa mga pagtatantya ng kita na nananatiling malakas sa mga darating na taon.   

Dalawang makabuluhang Unang 5 LA na priyoridad na kasama sa 2022-2023 na badyet ng estado ay napapailalim sa mga pag-trigger na ito. Una, ang pinagtibay na badyet ay nagbibigay ng $20 milyon sa patuloy na pagpopondo upang suportahan ang patuloy na pagiging karapat-dapat sa Medi-Cal para sa mga batang wala pang 5 taong gulang. Gayunpaman, ito ay "nakadepende sa pagpapasiya ng sapat na mapagkukunan ng estado," ibig sabihin, ang mga hamon sa badyet sa hinaharap o mga kakulangan sa kita ay mag-uudyok sa pag-aalis ng ipinangakong patuloy na pagpopondo sa lalong madaling panahon sa 2024. Ang pagpapalawak ng mga direktang suportang pinansyal na ibinibigay sa mga pamilya sa pamamagitan ng programa ng CalWORKs ay magtatapos din kung makita ng California ang nabawasang kita.  

Sa nakalipas na dalawang taon, nakolekta ng California ang mga record na kita, na nagbibigay-daan para sa dati nang hindi pa nagagawang paggasta. Ngayon, sa mataas na inflation, lumalabas na bumagal ang paglago ng ekonomiya sa estado at nagbabala ang Legislative Analyst's Office (LAO) tungkol sa potensyal na recession, ang 2022-2023 ay maaaring ang huling taon ng napakalaking surplus, na lumilikha ng kawalan ng katiyakan tungkol sa mga badyet ng estado sa hinaharap. Ang mga pamumuhunan na ginawa sa pamamagitan ng badyet sa taong ito ay nagbibigay ng pondo para sa iba't ibang mga suporta na maaaring makinabang sa mga bata at kanilang mga pamilya. Gayunpaman, ang pagpopondo na may limitasyon sa oras ay madaling - o sa kaso ng mga nag-trigger - ay awtomatikong maputol o maalis kung hindi sila uunahin ng mga gumagawa ng patakaran o kung ang mga kondisyon ng ekonomiya sa estado ay lumala.  

Bilang karagdagan sa higit na kawalan ng katiyakan sa mga kondisyon ng ekonomiya sa estado, ang Gann Limitasyon ay patuloy ding magiging konsiderasyon sa pagbuo at pagpasa ng mga badyet ng estado sa hinaharap. Ang batas na ito ng 1979 ay nag-aatas sa pamahalaan ng estado na magbalik ng pera sa mga nagbabayad ng buwis sa California kapag ang paggasta ay umabot sa lampas sa isang partikular na antas, na pumipigil sa kasalukuyang paggasta sa 1978-1979 na taon ng badyet, na may ilang mga pagsasaayos batay sa paglaki ng mga antas ng populasyon, implasyon, at mga antas ng kita. Sa pagkakaroon ng record na antas ng surplus, nagbabala ang mga gumagawa ng patakaran sa buong taon na maaaring labagin ng California ang Gann Limit. Sa puntong iyon, ayon sa LAO, bawat $1 ng hindi inaasahang kita ay magtatampok ng $1.60 sa mga kinakailangan sa paggasta. Bilang resulta, malamang na kailanganin ng mga gumagawa ng patakaran na bawasan ang pagpopondo mula sa mga kasalukuyang programa kahit na masusuportahan sila ng kabuuang badyet. Sa huli, ang 2022-2023 na badyet ay umabot sa $11 bilyon na mas mababa sa Gann Limit, ngunit sinabi ng mga gumagawa ng patakaran na ang estado ay maaaring muling nasa panganib na labagin ang limitasyon sa susunod na taon. 

Sa wakas, ang badyet ng estado ay kinabibilangan ng higit sa $200 milyon sa pagpopondo upang matiyak ang patuloy na pag-access sa aborsyon at pangangalaga sa kalusugan ng reproduktibo, na nagpapakita ng pamumuno ng California sa mga karapatan sa pagpapalaglag, kahit na ang mga estado sa buong bansa ay nagbabawal o tahasan itong ipinagbawal. Ang paggasta na ito ay hindi itinampok sa anumang nakaraang panukala sa badyet sa taong ito, na sumasalamin sa bagong patakarang landscape na nilikha noong binawi ng Korte Suprema si Roe v. Wade noong huling bahagi ng Hunyo.

Kasama sa huling 2022-2023 na badyet ng estado ang pagpopondo para sa mga sumusunod Unang 5 prioridad ng LA: 

Ang mga bata ay may mataas na kalidad na karanasan sa maagang pangangalaga at edukasyon bago ang kindergarten

Kasama sa badyet ng estado ang:
.

 • $157.3 milyon na isang beses na pagpopondo ($21.3 milyon na Pangkalahatang Pondo, $136 milyon na pederal na pondo) para sa patuloy na pagwawaksi ng mga bayarin sa pamilya para sa mga programa sa pangangalaga ng bata na may subsidiya ng estado at preschool hanggang sa susunod na taon ng pananalapi. Ang pagwawaksi ng mga bayarin sa pamilya ay isang priyoridad para sa parehong Koalisyon sa Maagang Pangangalaga at Edukasyon (ECE) at Unang 5 LA sa taong ito Araw ng Pagtataguyod
  • Ang badyet ay naglalaan din ng $21.8 milyon ($10.5 milyon na isang beses na Proposisyon 98 (Prop 98) General Fund, $10.8 milyon isang beses na hindi Prop 98 General Fund) upang talikuran ang mga bayarin sa pamilya partikular para sa mga bata na lumahok sa California State Preschool Program (CSPP). ). 
 • $114 milyon ($6 milyon Pangkalahatang Pondo, $108 milyong pederal na pondo) upang palawigin ang panatilihing hindi nakakapinsala patakaran para sa pangangalaga ng bata at mga tagapagbigay ng preschool ng estado, na nagpapahintulot sa kanila na ibase ang reimbursement sa pagpapatala sa halip na pagpasok. Nagsimula ang probisyong ito sa simula ng pandemya ng COVID-19 at magpapatuloy hanggang Hunyo 30, 2023. 
 • $100.5 milyon isang beses na pederal na pondo para sa pagkuha, pagtatayo, pagpapaunlad, at pagsasaayos ng mga pasilidad sa pangangalaga ng bata. Bagama't kulang ang paglalaan na ito sa Unang 5 LA at hinihiling ng ECE Coalition sa Araw ng Adbokasiya ngayong taon, ito ay kumakatawan sa isang hakbang pasulong sa pagtugon sa mga kakulangan sa pasilidad sa buong California. 
 • $100.3 milyon isang beses na Pangkalahatang Pondo na nakalaan sa tuparin ang mga negosasyon sa Child Care Providers United tungkol sa mga benepisyo sa kalusugan at pagreretiro para sa mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata na nakabase sa bahay. Ang unang 5 LA ay regular na nagsusulong para sa mga karagdagang pagtaas sa mga rate ng provider na unang itinatag sa 2021 Budget Act. Ngayon, kahit na natapos na ang 2022-2023 na badyet, ang adbokasiya para sa pagtataas ng mga rate ay mananatiling pangunahing priyoridad, lalo na habang nagpapatuloy ang mga negosasyon sa pagitan ng Child Care Providers Union at ng Newsom Administration, at ang Rate & Quality Stakeholder Workgroup ay bubuo ng mga rekomendasyon sa pamamaraan para sa pagtatatag ng patas. mga rate ng reimbursement para sa California. 
 • $166.2 milyon sa Prop 98 General Fund para matugunan ang buong-taong gastos ng California State Preschool Program (CSPP) na mga pagtaas ng rate na nagsimula noong Enero 1, 2022. 
 • Maraming mga pamumuhunan upang suportahan ang pagpapatupad at pagpapalawak ng Universal Transitional Kindergarten (UTK) sa buong estado: 
 • $ 614 milyon sa patuloy Panukala 98 hanggang suportahan ang unang taon ng UTK, gaya ng orihinal na pinagtibay sa 2021 State Budget Act. 
 • $383 milyon (Prop 98, General Fund) para sa karagdagang sertipikado o classified staff person sa bawat silid-aralan ng UTK, binabawasan ang ratio ng mag-aaral sa pang-adulto. Inaprubahan din ng badyet ang pagpapalawak ng pagiging karapat-dapat para sa UTK. Magkasama, ang mga patakarang ito ay magbibigay-daan sa mga karagdagang bata na mapaglingkuran sa loob ng mas kaaya-ayang mga kapaligiran sa pag-aaral. 
 • $5.1 bilyon sa Pangkalahatang Pondo para sa mga pasilidad ng paaralang K-12, na maaaring gamitin para sa pagtatayo at pagsasaayos ng mga silid-aralan para sa mga pasilidad ng preschool at transitional kindergarten. 
 • $300 milyon sa isang beses na pondo ng Prop 98 para sa karagdagang mga gawad para sa pagpaplano at pagpapatupad ng preschool, kabilang ang UTK, para sa lahat ng lokal na ahensya ng edukasyon. 
 • Isang karagdagang $550 milyon na isang beses na Pangkalahatang Pondo para sa California Preschool, Transitional Kindergarten at Full-Day Kindergarten Facilities Grant Program. Kasama rin sa badyet ang $100 milyon na isang beses na Pangkalahatang Pondo na may mga pondong 2021-2022. Ang paglalaan na ito ay maaaring gamitin upang magtayo ng mga bagong pasilidad ng paaralan o i-retrofit ang mga umiiral na para sa mga layunin ng transitional kindergarten, full-day kindergarten, o preschool na mga silid-aralan. 
 • $ 485 milyon sa patuloy pagpopondo ($172.3 milyon Pangkalahatang Pondo, $312.7 milyon Prop 98) sa dagdagan ang mga kadahilanan ng pagsasaayos para sa mga mag-aaral na may pambihirang pangangailangan, nag-aaral ng dalawahang wika, at 3 taong gulang na nakatala sa CSPP. 
 • Maraming mga pamumuhunan upang mas masuportahan ang mga batang may kapansanan sa maagang pag-aaral, kabilang ang: 
  • $250 milyon sa isang beses na pagpopondo para sa Inclusive Early Education Expansion Program, isang programa na pinamumunuan ng California Department of Education (CDE) na naglalayong dagdagan ang access sa mga programa ng maagang pag-aaral at pangangalaga para sa mga batang may mga kapansanan. 
  • $2 milyon na isang beses na Pangkalahatang Pondo para sa mga tool sa pagtatasa ng preschool ng estado na isasama maagang pagkilala para sa mga kapansanan sa pag-aaral. 
  • Pinapahintulutan ang CDE sa lumikha ng isang tool upang matukoy ang mga pagkaantala sa pag-aaral para sa mga bata sa preschool hanggang sa ikalawang baitang. 
 • Pagpapalawak ng pagiging karapat-dapat para sa CSPP sa mga pamilyang kumikita ng median na kita ng estado, na nagbibigay-daan sa mas maraming bata na maka-access sa mahahalagang mapagkukunan ng maagang pag-aaral. Para sa 2021-2022, ang taunang limitasyon sa pagiging karapat-dapat ng CSPP para sa isang pamilyang may apat na miyembro ay $89,297, kumpara sa median na kita ng estado noong 2022 para sa isang pamilya na may parehong laki na $98,644 bawat taon. Pinapalawak din ng badyet ang pagiging karapat-dapat para sa preschool ng estado mula 12- hanggang 24 na buwan. 
 • Mga pamumuhunan upang matiyak na ang ilan sa mga pinaka-mahina na bata ng California ay may access sa pangangalaga ng bata, kabilang ang: 
  • $ 35 milyon sa patuloy Pangkalahatang Pondo sa suportahan at palawakin ang access sa Emergency Child Care Bridge Program, na naglalayong pataasin ang bilang ng mga bata sa foster care na inilagay sa home-based na family child care setting. 
  • $20 milyon Pangkalahatang Pondo para sa mga gawad upang madagdagan ang kapasidad ng mga programang Alternatibong Pagbabayad
 • $10 milyon na isang beses na Pangkalahatang Pondo upang suportahan ang pakikipagtulungan ng First 5 California sa Department of Public Health sa Programa ng Mga Aklat para sa mga Bata, na nilayon upang madagdagan antas ng grade kasanayan sa pagbasa sa mga bata. 

Ang mga bata ay tumatanggap ng maagang mga pag-unlad na suporta at serbisyo, at ligtas sa pang-aabuso, kapabayaan, at iba pang trauma

Kasama sa badyet ng estado ang:
.

 • $37.5 milyon ang patuloy na palawakin ang Programa sa Pagbisita sa Bahay ng California, at $12.5 milyon na patuloy na palawakin ang Programa sa Kalusugan ng Itim na Anak. Ang pagtataguyod para sa mga pagpapalawak ng pagpopondo na ito ay isang pangunahing priyoridad para sa First 5 LA sa panahon ng mga pagpupulong sa Araw ng Adbokasiya sa taong ito kasama ang mga mambabatas ng estado. 
 • $10 milyon sa 2023-2023 at $20 milyon na nagpapatuloy, depende sa sapat na mapagkukunan ng estado sa mga darating na taon, upang magkaloob mga batang wala pang 5 taong gulang na may tuluy-tuloy na saklaw ng Medi-Cal. Ang pagtataguyod para sa patakarang ito ay isang pangunahing priyoridad para sa First 5 LA sa panahon ng mga pulong nito sa Advocacy Day kasama ang mga mambabatas ng estado, at ang pagpopondo para magkaloob ng tuluy-tuloy na pagiging karapat-dapat sa Medi-Cal ay hindi kasama sa alinman sa badyet ng Newsom sa Enero o May Revise. 
 • Ang pagpapataas Mga rate ng Medi-Cal para sa mga serbisyo ng doula mula $450 bawat kapanganakan hanggang $1,094. Ang benepisyo ng doula sa pamamagitan ng Medi-Cal ay kasalukuyang nakatakda para sa petsa ng pagpapatupad ng Enero 1, 2023. 
 • $700 milyon hanggang Hunyo 30, 2027, kasama ang $140 milyon na magagamit sa 2022-2023, para sa Mga Pagbabayad ng Provider ng Equity at Practice. Ang pagpopondo na ito ay magbibigay ng bayad sa Medi-Cal Manage Care Plans at mga provider upang isulong ang katarungang pangkalusugan, bawasan ang mga pagkakaiba sa pangangalaga na may kaugnayan sa COVID-19, at pagbutihin ang mga hakbang sa kalidad sa pang-iwas na kalusugan ng mga bata at kalusugan ng ina. 
 • $75 milyon taun-taon sa loob ng dalawang taon upang suportahan ang Health Equity at Racial Justice Fund, na nagbibigay ng pagpopondo sa mga organisasyong nakabatay sa komunidad na nagtatrabaho upang bawasan ang mga pagkakaiba sa kalusugan at tugunan ang sistematikong rasismo sa loob ng sistema ng pampublikong kalusugan. 
 • $30 milyon na Pangkalahatang Pondo at $30 milyon na isang beses na pederal na pondo upang ipagpatuloy ang pagbibigay sa mga pamilya ng Medi-Cal Health Enrollment Navigators hanggang 2025-2026. 
 • Pinagtibay ang Wika ng Trailer Bill sa itigil ang Child Health and Disability Program (CHDP), simula Hulyo 1, 2025, at sa halip ay palawakin ang ipinapalagay na pagiging karapat-dapat sa Medi-Cal para sa mga bata. 
 • $5.5 milyon na patuloy na itatag ang Komite sa Pagsusuri na Kaugnay ng Pagbubuntis ng California, upang suriin ang mga pagkamatay na nauugnay sa pagbubuntis sa estado, pag-aralan ang mga sanhi ng morbidity sa ina at magbigay ng mga rekomendasyon para sa pagpigil sa pagkamatay ng ina. 

Ina-optimize ng mga pamilya ang pag-unlad ng kanilang anak

Kasama sa badyet ng estado ang:
.

 • Isang kabuuang $1.11 bilyon upang madagdagan ang maximum na halaga ng grant na matatanggap ng mga pamilya sa pamamagitan ng CalWORKs. Simula sa Oktubre 2022 at magpapatuloy hanggang Setyembre 30, 2024, ang halaga ng grant ay tataas ng 21 porsiyento sa kasalukuyang baseline, o karagdagang $194 bawat buwan para sa mga pamilya. Pagkatapos ng dalawang taon na iyon, bababa ang pagtaas sa 11 porsiyento sa ngayon, at ang antas na iyon ay magpapatuloy sa patuloy na batayan. Sinasabi ng mga pinuno ng estado na babalikan nila ang patakarang ito sa 2024 upang matukoy kung ang mga badyet sa hinaharap ay maaaring suportahan na gawing permanente ang 21 porsiyentong pagtaas.  
 • $65.5 milyon sa 2022-2023 at $82.6 milyon sa 2023-2024 at patuloy na nagpo-promote mas epektibong mga transition, kapag ang isang bata ay naging 3 taong gulang sa pagitan ng Individual with Disabilities Act (IDEA) Part C, na nagbibigay ng maagang interbensyon na suporta sa mga bata sa pamamagitan ng mga Rehiyonal na Sentro ng estado, at Part B ng mga programang preschool para sa espesyal na edukasyon. Ang pagpopondo na ito ay partikular na tutulong na bawasan ang Regional Center service coordinator sa mga child caseload ratio, magbigay ng mga mapagkukunan sa mga preschool upang madagdagan ang pagsasama ng mga bata na pinaglilingkuran ng mga Regional Center at magtatag ng mga espesyalista sa IDEA sa bawat Regional Center. 
 • $6.5 milyon General Fund sa 2022-2023 at $29.4 million General Fund sa 2024-2025 at patuloy na magbabago Mga limitasyon ng kwalipikasyon sa Maagang Simula mula sa 33 porsiyentong pagkaantala hanggang sa 25 porsiyentong pagkaantala sa mga tinukoy na lugar ng pagtatasa. Sa California, ang antas ng pagkaantala ng pag-unlad ng bata sa cognitive; pisikal at motor, kabilang ang paningin at pandinig; komunikasyon; panlipunan/emosyonal; at ang adaptive development ay tumutukoy sa pagiging karapat-dapat para sa mga serbisyo ng Early Start sa Regional Centers. Sa pamamagitan ng pagpapababa sa limitasyon ng pagkaantala na kinakailangan upang makatanggap ng mga serbisyo ng maagang interbensyon, mas mabilis na maa-access ng mga pamilya ang mga suportang ito, at sa gayon, matutulungan ang kanilang anak na mas mahusay na mabawasan o madaig ang pagkaantala sa pag-unlad. Ang pondong ito ay makakatulong din sa papel ng Sakit na Pangsanggol na Alkohol bilang isang panganib na kadahilanan para sa intelektwal at/o pagkaantala sa pag-unlad. 
 • $4.7 milyon na isang beses na pagpopondo sa suspindihin ang mga bayarin sa pamilya ng Regional Center para sa 2022-2023. 
 • $510,000 sa 2022-2023 at $492,000 sa 2023-2024 para suportahan pagpapatupad ng SB 65, ang “Momnibus” bill ng mga patakaran sa kalusugan ng ina na ipinasa noong nakaraang taon. 

Mga priyoridad na naaayon sa mga pangmatagalang resulta ng sistema ng First 5 LA, mga priyoridad sa rehiyon ng Los Angeles County, at mga agenda sa Pagbabago ng Komunidad na Pinakamahusay na Simula

Kasama sa badyet ng estado ang:
.

 • $2 bilyon para sa isang multiyear abot-kayang pakete ng pabahay, kabilang ang mga pamumuhunan sa Multifamily Housing Program, Housing Accelerator Program, Farmworker Housing Program, Accessory Dwelling Unit financing program, at Veterans Housing and Homelessness Prevention Program.
 • $ 700 milyon para sa Mga gawad ng Encampment Resolution sa loob ng dalawang taon, upang tulungan ang mga lokal na pamahalaan sa paglutas ng mga kritikal na kampo at paglipat ng mga indibidwal sa permanenteng pabahay.
 • $596 milyon sa patuloy na mga pondo ng Prop 98 na ibibigay unibersal na access sa mga pagkain sa paaralan para sa lahat ng mag-aaral ng K-12. Ang halagang ito ay umaakma sa 2021 state Budget Act na paglalaan ng $54 milyon na patuloy na pagpopondo sa Prop 98 para sa mga layuning ito. Kasama rin sa badyet ang karagdagang $611.8 milyon na kasalukuyang Prop 98 General Fund upang suportahan ang imprastraktura ng pagkain sa paaralan sa pamamagitan ng pagpapalaki ng pagbabayad ng pagkain ng estado sapat na rate upang mapanatili ang mga rate ng reimbursement ng pagkain simula sa 2022-2023.
 • Karagdagang $60 milyon sa loob ng dalawang taon para sa Bukid sa Paaralan programa upang ikonekta ang mga lokal na producer at mga mamimili ng pagkain sa paaralan; dagdagan ang mga pagkakataon sa edukasyon ng pagkain sa mga silid-aralan, hardin, at sa mga sakahan; at upang makisali sa mga paaralan at mga mag-aaral sa komunidad ng agrikultura.
 • $112 milyon isang beses na Pangkalahatang Pondo sa 2022-2023 at $52 milyon isang beses na Pangkalahatang Pondo sa 2023-2024 upang suportahan mga bangko ng pagkain upang bumili, mag-imbak, at maghatid ng mga pagkaing lumago o ginawa sa California. Ang mga distrito ng paaralan at mga bangko ng pagkain ay nasa unahan ng pagpapakain sa mga mag-aaral at pamilya sa panahon ng krisis sa COVID-19, kabilang ang ilan sa mga komunidad ng Best Start.
 • $550 milyon sa loob ng dalawang taon para sa imprastraktura ng broadband, para sa California Department of Technology (CDT) na suportahan ang pagkumpleto ng Broadband Middle-Mile Initiative. Ang pag-access sa broadband ay patuloy na isang natukoy na priyoridad ng komunidad sa loob ng ilang Best Start Communities.
 • $230 milyon para sa Office of Community Partnerships and Strategic Communications para patuloy na suportahan pampublikong edukasyon at outreach na nauugnay sa bakuna sa COVID-19, na may karagdagang $93 milyon para unahin ang pagbabakuna sa mga batang wala pang 5 taong gulang, karagdagang mga booster para sa mga kwalipikadong populasyon na higit sa 50, at pagpapatuloy ng mga mobile na site ng pagbabakuna hanggang sa katapusan ng 2022-2023. Naapektuhan ng COVID-19 ang mga komunidad na may kulay, at ang pamamahagi ng bakuna ay dapat na patuloy na maging priyoridad.
 • $ 175 milyon para sa Mabilis na Tugon ng Immigrant programa, upang magbigay ng karagdagang suporta para sa mga migranteng dumating sa katimugang hangganan ng California, at pagpopondo para sa iba pang mga umuusbong na isyu, na may karagdagang $10 milyon na isang beses na Pangkalahatang Pondo para sa California Immigrant Justice Fellowship.
 • $835.6 milyon ($626.1 milyon Pangkalahatang Pondo) sa 2023-2024 at $2.6 bilyon ($2.1 bilyong Pangkalahatang Pondo) taun-taon pagkatapos noon, upang palawakin ang buong saklaw na pagiging karapat-dapat sa Medi-Cal sa lahat ng mga nasa hustong gulang na may edad na 26 hanggang 49, anuman ang katayuan sa imigrasyon. Magsisimula nang hindi lalampas sa Enero 1, 2024, magiging available ang Medi-Cal sa lahat ng mga Californian na kwalipikado sa kita.

Mga Susunod na Hakbang  

Sa kanilang kasunduan sa panghuling badyet ng estado, tinapos ng Lehislatura at ng Administrasyon ng Newsom ang lahat ng nakaplanong negosasyon sa badyet para sa 2022-2023. Gayunpaman, kahit na ang karamihan sa mga desisyon sa badyet ay kumpleto na, ang mga karagdagang trailer bill, pagpapahintulot sa wika at "junior" na mga bayarin sa badyet ay malamang na magkatotoo sa mga natitirang buwan ng sesyon ng pambatasan. 

isalin