Autism at Magulang: Paano Matutulungan ang Iyong Anak na umunlad


Ang Autism ay isang malawak na hanay ng mga kundisyon na nakakaimpluwensya kung paano pinoproseso ng isang tao ang impormasyon, ang kanilang pandama na kapaligiran at kung paano sila nakikipag-ugnayan sa ibang mga tao. Habang nagbabahagi ang mga autistic na tao ng ilang magkatulad na katangian, lahat din sila ay magkakaiba sa bawat isa. Ito ay dahil ang autism ay itinuturing na isang spectrum, kaya't ang pagsasama ng mga sintomas ng autism ay malaki ang pagkakaiba-iba mula sa bawat tao. Sa katunayan, ang dalawang bata na may parehong diyagnosis ay maaaring magmukhang ibang-iba pagdating sa kanilang pag-uugali at kakayahan.

Lumilitaw ang Autism sa pagkabata at maagang pagkabata, na nagdudulot ng pagkaantala sa maraming pangunahing mga lugar ng pag-unlad, tulad ng pag-aaral na makipag-usap, maglaro at makipag-ugnay sa iba. Para sa mga bata na nagpapakita ng maagang palatandaan, maaari nitong gawin ang lahat ng pagkakaiba upang makakuha ng maagang pagsusuri.

Bilang pagkilala sa Buwan ng Pagtanggap ng Autism, nag-aalok ang Unang 5 LA ng sumusunod na impormasyon upang matulungan ang mga magulang na maunawaan ang autism at ikonekta sila sa mga mapagkukunang kailangan nila. Sa pamamagitan ng pagkilala sa mga maagang palatandaan at sintomas, maaari mong makuha ang iyong anak sa tulong na kailangan nila upang matuto, lumaki at umunlad.

Mga Palatandaan at Sintomas ng Autism sa Mga Sanggol at Mga Bata

Kung pinaghihinalaan ang autism sa pagkabata, ang paggamot ay maaaring ganap na samantalahin ang kahanga-hangang kaplastikan ng batang utak. Bagaman ang autism ay mahirap masuri bago ang 24 na buwan, ang mga sintomas ay madalas na lumitaw sa pagitan ng 12 at 18 buwan. Kung ang mga palatandaan ay napansin ng edad na 18 buwan, ang masinsinang paggamot ay maaaring makatulong sa mga kasanayan sa pag-aaral at komunikasyon sa buong buhay.

Ang pinakamaagang mga palatandaan ng autism ay nagsasangkot ng kawalan ng mga partikular na pag-uugali - hindi ang pagkakaroon ng mga lantad - upang maaari silang maging matigas upang makita. Sa ilang mga kaso, ang mga pinakamaagang sintomas ng autism ay naipaliliwanag din bilang mga palatandaan ng isang "mabuting sanggol," yamang ang sanggol ay maaaring mukhang tahimik, malaya, at hindi matatanda. Gayunpaman, maaari kang makakuha ng ilang mga palatandaan nang maaga kung alam mo kung ano ang hahanapin.

Maagang Palatandaan

Ang iyong sanggol o sanggol ay hindi:

 • Makipag-ugnay sa mata, tulad ng pagtingin sa iyo kapag pinakain o nakangiti kapag nginitian.
 • Tumugon sa kanilang pangalan, o sa tunog ng isang pamilyar na boses.
 • Sundin ang mga bagay nang biswal o sundin ang iyong kilos kapag itinuro mo ang mga bagay.
 • Ituro o iwagayway ang paalam, o gumamit ng iba pang mga kilos upang makipag-usap.
 • Gumawa ng mga ingay upang makuha ang iyong pansin.
 • Pasimulan o tumugon sa pagkakayakap o umabot upang makuha.
 • Gayahin ang iyong paggalaw at ekspresyon ng mukha.
 • Makipaglaro sa ibang tao o magbahagi ng interes at kasiyahan.
 • Pansinin o pag-aalaga kung saktan mo ang iyong sarili o makaranas ng kakulangan sa ginhawa.

Kung nag-aalala ka na ang iyong anak ay may autism, mahalagang maghanap ng isang klinikal na pagsusuri. Ngunit huwag hintayin ang diagnosis na iyon upang makuha ang paggamot ng iyong anak. Kausapin ang doktor ng iyong anak o tagapag-alaga ng kalusugan tungkol sa iyong mga alalahanin. Ang maagang interbensyon ay magpapabuti sa mga pagkakataon ng iyong anak para mapagtagumpayan ang mga pagkaantala sa pag-unlad.

Ang maagang paggamot ay maaaring mabawasan ang mga epekto ng karamdaman at matulungan ang iyong anak na umunlad sa buhay. Tandaan, ang layunin ay hindi dapat na "pagalingin" ang isang bata na ang utak ay magkakaiba ang paggana. Ang layunin ay yakapin sila para sa kanilang pagkakaiba-iba ng neurodiverse at ibigay ang kinakailangang suporta upang lubos silang makilahok bilang mga miyembro ng pamayanan.

Libreng Mga Serbisyo sa Pamahalaan ng US para sa Mga Bata na may Autism

Sa ilalim ng batas pederal na Estados Unidos na kilala bilang Indibidwal na Mga May Kapansanan sa Batas sa Edukasyon (IDEA), ang mga batang may kapansanan - kasama ang mga may autism - ay karapat-dapat para sa isang saklaw ng libre o mababang gastos na mga serbisyo. Sa ilalim ng pagkakaloob na ito, ang mga bata na nangangailangan at kanilang pamilya ay maaaring makatanggap ng mga medikal na pagsusuri, sikolohikal na serbisyo, speech therapy, pisikal na therapy, pagpapayo at pagsasanay ng magulang, mga kagamitang pantulong sa teknolohiya, at iba pang mga dalubhasang serbisyo.

Ang mga batang wala pang 10 taong gulang ay hindi nangangailangan ng diagnosis ng autism upang makatanggap ng mga libreng serbisyo sa ilalim ng IDEA. Kung nakakaranas sila ng pagkaantala sa pag-unlad (kasama ang pagkaantala sa komunikasyon o pag-unlad sa lipunan), awtomatiko silang karapat-dapat para sa maagang interbensyon at mga espesyal na serbisyo sa edukasyon.

Mga Serbisyo ng Maagang Pamagitan (pagsilang hanggang dalawang taong gulang)

Ang mga sanggol at sanggol sa edad na dalawa ay tumatanggap ng tulong sa pamamagitan ng programa ng Early Interbensyon. Upang maging karapat-dapat, ang iyong anak ay dapat munang sumailalim sa isang libreng pagsusuri. Kung ang pagtatasa ay nagsisiwalat ng isang problema sa pag-unlad, makikipagtulungan ka sa mga maagang nagbibigay ng paggamot sa interbensyon upang makabuo ng isang Indibidwal na Family Service Plan (IFSP). Inilalarawan ng isang IFSP ang mga pangangailangan ng iyong anak at ang mga tukoy na serbisyong matatanggap niya.

Para sa autism, ang isang IFSP ay magsasama ng iba't ibang pag-uugali, pisikal, pagsasalita, at mga therapies sa pag-play. Tututok ito sa paghahanda ng mga bata na may autism para sa wakas na paglipat sa paaralan. Ang mga serbisyong maagang interbensyon ay karaniwang isinasagawa sa bahay o sa isang sentro ng pangangalaga ng bata.

Upang hanapin ang mga lokal na serbisyo ng maagang interbensyon para sa iyong anak, tanungin ang iyong pedyatrisyan para sa isang referral o gamitin ang mga mapagkukunang nakalista sa seksyon ng Mga Mapagkukunan sa pagtatapos ng artikulo.

Mga Serbisyong Espesyal na Edukasyon (edad tatlo pataas)

Ang mga batang higit sa tatlong taong gulang ay tumatanggap ng tulong sa pamamagitan ng mga programang nakabatay sa paaralan. Tulad ng maagang interbensyon, ang mga espesyal na serbisyo sa edukasyon ay naayon sa indibidwal na mga pangangailangan ng iyong anak. Ang mga batang may autism ay madalas na inilalagay kasama ng iba pang mga pagkaantala ng pag-unlad na bata sa maliliit na grupo kung saan makakatanggap sila ng higit na indibidwal na atensyon at dalubhasang tagubilin. Gayunpaman, nakasalalay sa kanilang mga kakayahan, maaari din silang gumastos ng hindi bababa sa bahagi ng araw ng pag-aaral sa isang regular na silid aralan. Ang layunin ay ilagay ang mga bata sa "pinakamaliit na mahigpit na kapaligiran" na posible kung saan natututo pa rin sila.

Iba pang Mga Serbisyo

 • Kagawaran ng Mga Serbisyo sa Pag-unlad ng California. Para sa mga batang wala pang 3 taong gulang, tawagan ang 1-800-515-BABY (2229) at piliin ang numero ng extension na "Maagang Simula". Para sa mga batang nasa pagitan ng edad 3 at 5, tumawag sa Unang 5 California sa 1-800-KIDS-025 para sa mga serbisyo sa pag-screen at impormasyon sa kung ang iyong anak ay makakatanggap ng libreng mga pagtatasa ng mga espesyal na pangangailangan.
 • Ang Autism Society of America (ASA). Ang ASA ay may mga kabanata sa buong California at nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga sintomas at paggamot. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.autism-society.org.

Unang 5 Kasosyo ni LA

Ang First 5 LA ay nagtatrabaho sa pakikipagsosyo sa anim na mga organisasyong nakabase sa pamayanan upang madagdagan ang napapanahong pag-access sa mga developmental screening at maagang serbisyo ng interbensyon. Suriin ang mga kasosyo sa LA County sa ibaba para sa karagdagang impormasyon sa paghahanap ng mga serbisyong batay sa pamayanan upang matulungan ang iyong anak sa mga pagkaantala sa pag-unlad:

Mga Kaalyado para sa Bawat Bata: 

Ang Mga Alyado para sa Bawat Bata (dating Westside Children's Center) ay nagbibigay ng libu-libong mga bata na nasa peligro na may kritikal, de-kalidad na mga programa sa maagang edukasyon, mga interbensyon upang palakasin ang mga pamilya na nasa peligro na abusuhin o mapabayaan ang kanilang mga anak, mga serbisyo sa pag-aalaga at pag-aampon, at isang saklaw ng mahalaga, pinagsamang mga serbisyo, kabilang ang mga pag-unlad / adbokasiya sa pag-unlad, mga klase sa pagiging magulang at mga konsultasyong pangkalusugan sa bata. 

AltaMed Health Services Corporation: 

Nagbibigay ang AltaMed Health Services Corporation ng pangangalaga sa bata, pag-screen ng pag-unlad at mga referral sa mga sentrong pangrehiyon at iba pang mga suporta sa pamayanan. Gumagamit ang AltaMed ng mga kakayahan sa teknolohiya ng impormasyon sa kalusugan upang mag-prompt ng mga kawani sa pagpapatupad at pagsubaybay sa mga resulta sa pag-screen ng pag-unlad. Mula nang mailunsad ang programa ng First Connection noong 2014, ang AltaMed ay may nabanggit na isang dramatikong pagtaas sa kanilang mga rate ng pagsisiyasat. Matapos ipatupad ang programa ng edukasyon sa magulang ng Hablamos Juntos noong 2017, naobserbahan ng AltaMed ang pagtaas ng kasanayan sa wika at komunikasyon ng mga bata. 

Eisner Pediatric at Family Medical Center: 

Ang Eisner Pediatric at Family Medical Center ay isang sentro ng kalusugan sa pamayanan na nakatuon sa pagpapabuti ng pisikal, panlipunan at emosyonal na kagalingan ng mga bata at pamilya sa loob ng mga pamayanan na kanilang pinaglilingkuran, anuman ang kita. Nagbibigay ang Eisner ng maraming mga serbisyo sa pediatric kabilang ang indibidwal at pamilyang therapy, trauma-focus cognitive behavioral therapy at mga programa sa pagiging magulang, bukod sa iba pa. 

Paglilingkod sa Pamilya ng Foothill: 

Sinusuportahan ng Foothill Family Services ang San Gabriel Valley at Pomona Valley na may mga sentro ng pamilya sa Pasadena, El Monte, South El Monte, West Covina, Duarte at Pomona. Upang matugunan ang natatanging mga pangangailangan ng rehiyon na ito, ang kawani ng Foothill Family ay nagsasalita ng hanggang sa 13 mga wika at nagbibigay ng magkakaibang hanay ng mga serbisyo para sa mga bata sa pagbubuntis hanggang edad 5 at kanilang mga pamilya. Bilang karagdagan sa pagsasagawa ng mga pagpapaunlad na pag-unlad, nagbibigay ang Family Foothill ng edukasyon sa magulang, mga serbisyo sa pagbisita sa bahay at family therapy, bukod sa iba pang mga serbisyo. 

Northeast Valley Health Corporation: 

Nagbibigay ang Northeast Valley Health Corporation ng komprehensibong pangunahing pangangalaga ng kalusugan sa mga residente ng LA County na hindi nakakakuha ng medikal, partikular sa mga lambak ng San Fernando at Santa Clarita. Nagbibigay ang Northeast Valley ng pangunahin at pag-iwasang mga serbisyong pangkalusugan sa mga bata, kabilang ang pag-screen ng pag-unlad at edukasyon na tukoy sa edad tungkol sa pag-unlad at paglaki ng bata. 

Ang South Central Los Angeles Family Resource Center: 

Sinusuportahan ng South Central Los Angeles Family Resource Center ang mga pamilya ng mga bata na nasa peligro para o na-diagnose na may kapansanan sa pag-unlad. Nagbibigay ang sentro ng mapagkukunan ng pamilya ng isang malawak na hanay ng mga serbisyo kabilang ang isa-sa-isang suporta sa pagpapayo ng kapwa para sa mga pamilya at tagapag-alaga, patuloy na pag-abot at kamalayan sa publiko sa pamayanan, mga pangkat ng suporta ng magulang at isang hanay ng iba pang mga serbisyo. 

Children's Hospital Los Angeles: 

Bilang una at pinakamalaking pediatric hospital sa Timog California at kinikilalang pinuno sa larangan ng mga kapansanan sa pag-unlad, ang Children's Hospital Los Angeles ay nagbibigay ng pagsasanay, edukasyon at tulong na panteknikal para sa mga bigay sa Unang Connection sa itaas. 

Ipinagdiriwang ang Araw ng mga Katutubo

Ipinagdiriwang ang Araw ng mga Katutubo

Ipinagdiriwang ang Araw ng mga Katutubo na Araw ng mga Katutubo - habang hindi isang piyesta opisyal na pederal - ay kinikilala sa ikalawang Lunes ng Oktubre ng maraming mga lungsod at estado sa Estados Unidos, kabilang ang Lungsod ng Los Angeles, Los Angeles County at California. Ang araw...

Ipinagdiriwang ang Filipino American History Month

Ipinagdiriwang ang Filipino American History Month

Ipinagdiriwang ang Filipino American History Month Bawat taon, kinikilala ng Estados Unidos ang Filipino American History sa buwan ng Oktubre. Bilang pangalawang pinakamalaking pangkat ng Asian American sa bansa at ang pangatlong pinakamalaking pangkat ng etniko sa California, mga Pilipinong Amerikano ...

Para sa Bagong Nanay na Ito, isang Doula ang Susi sa Masayang Panganganak

Para sa Bagong Nanay na Ito, isang Doula ang Susi sa Masayang Panganganak

Para sa Bagong Nanay na Ito, isang Doula ang Susi sa Masayang Pag-aanak Nang malaman ni Terika Hameth na siya ay buntis noong nakaraang taon, ang kanyang unang kagalakan ay napuno ng pagkabalisa. "Naisip ko, 'Paano kung mamatay ako?'” Sabi niya. Ang kanyang takot ay hindi napalayo. Itim na mga kababaihan sa Los Angeles County ...

Ang pagtaas ng Biliterate, Bilingual Kids ay Katumbas ng Dobleng Mga Pakinabang

Ang pagtaas ng Biliterate, Bilingual Kids ay Katumbas ng Dobleng Mga Pakinabang

Ang pagtaas ng Biliterate, Bilingual Kids ay Katumbas Doble ang Mga Pakinabang Ang aking panga ay nahulog nang marinig ko ang aking mga anak na kumalabog sa Espanya sa kauna-unahang pagkakataon. Ang lahat ba ng pagbabasa na iyon sa Espanya sa wakas ay nagbunga? Ang sagot: oo. (Kasabay ng kaunting tulong mula kay Dora.) Sa aming bahay, ...

Ang Black Breastfeeding Week ay Agosto 25-31!

Ang Black Breastfeeding Week ay Agosto 25-31!

Ang Black Breastfeeding Week ay Agosto 25-31! Pagdating sa pagpapasuso, isang isyu ang pagkakapantay-pantay ng lahi. Ayon sa Centers for Disease Control, mas kaunti sa 60% ng mga Itim na ina ang nagsuso pa kumpara sa 75% ng mga puting ina. Ang pagpapasuso ay nagtatayo ng mga kaligtasan sa sakit, ay ...

isalin