Ang simula ng bawat taon ay karaniwang naiugnay sa mga bagong pagsisimula. Ang pagsisimula ng 2019 ay partikular na nagpapalakas sa mga tagapagtaguyod ng maagang pagkabata sa California — isang bagong gobernador, bagong mga panukala sa badyet at mga bagong ideya sa pambatasan na nakatuon sa mga anak ng California.

Ngunit ang pagsisimula ng taon ay isang mahalagang paalala din na ang pagbabago ng patakaran ay nangangailangan ng isang pangmatagalang pagtuon sa pagpapatupad at sundin, hindi lamang ang pagpapasa ng mga bayarin at badyet.

Sa buong 2018, First 5 LA at ang aming mga kasosyo itinaguyod para sa mga pagbabago sa patakaran ng estado na sumusuporta sa maliliit na bata at kanilang mga pamilya. Habang ang badyet sa taon ng pananalapi ng 2018-19 ay nilagdaan ni Gobernador Brown noong nakaraang tag-init at ang batas na nilagdaan sa taglagas, marami sa mga panukalang batas at mga plano sa paggastos ay nagsisimula nang ipatupad ngayon at patuloy na ipapatupad sa mga buwan at taon na darating .


Halimbawa, sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng California ang kasalukuyang badyet ng estado ay nagsasama ng bagong pondo para sa mga programa sa pagbisita sa bahay, isang palatandaan na pamumuhunan upang suportahan ang mga pamilya mula sa pinakamaagang sandali na posible. Ipinagdiriwang ng Unang 5 LA ang paglikha ng CalWORKs Home Visiting Initiative (HVI), na nagbibigay ng $ 158 milyon na multi-year na pondo upang suportahan ang mga county tulad ng Los Angeles na nagbibigay ng mga serbisyong nakabatay sa ebidensya sa mga pamilyang tumatanggap ng suporta ng CalWORKs, ang tulong ng pera ng estado para sa mababa mga pamilya ng kita.


Bilang karagdagan, kasama sa badyet ang mahahalagang pagtaas sa laki ng mga gawad ng CalWORKs. Humigit-kumulang na $ 360 milyon sa isang taon ang ilalaan sa mga pamilyang mababa ang kita ng California upang matiyak na walang bata sa isang pamilya na makakatanggap ng tulong mula sa estado ang mabubuhay sa matinding kahirapan.

Ang parehong mga tagumpay sa badyet para sa mga pamilya ay naka-sign in sa batas ng gobernador noong Hunyo, ngunit hindi rin nagsimula ang makinabang sa mga pamilya. Ang mga pagtaas ng bigay ng CalWORKs ay magkakabisa simula ngayong Abril, halos isang taon matapos na aprubahan ang pagbabago sa patakaran. Sa kasalukuyan, ang mga lalawigan ay nasa proseso ng pagtatapos ng mga kasunduan sa pagbibigay sa estado ng Kagawaran ng Mga Serbisyong Panlipunan (DSS) upang pormal na ilunsad ang HVI. Samantala, ang mga tagataguyod at eksperto sa patakaran kabilang ang First 5 LA ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa DSS at sa Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko ng California - na nagpapatakbo ng programang Maternal Infant Early Childhood Home Visiting (MIECHV) na pinondohan ng pederal - upang suportahan ang MIECHV at ang pagsasama ng programa ng HVI, koordinasyon, at pagpapatupad.

Bilang karagdagan sa badyet, ang batas na naaprubahan ng lehislatura at gobernador ay karaniwang magkakabisa Enero 1 kasunod ng paglagda sa panukalang batas. Nangangahulugan ito na ang isang bilang ng mga singil sa Unang 5 agenda sa pambatasan ng LA ng 2018 ngayon lang nagkakabisa - kahit na nilagdaan sila ng gobernador halos apat na buwan na ang nakalilipas - at ang ilan ay mangangailangan ng patuloy na pagsubaybay upang matiyak ang pagpapatupad.

Halimbawa, noong nakaraang taon Matindi ang pagsuporta ng First 5 LA sa Assembly Bill (AB) 605 ni Assemblymember Kevin Mullin (D - San Mateo) na ginagawang mas madali para sa mga tagapagbigay ng maagang pag-aaral na maghatid ng mga sanggol, sanggol, at mas matatandang bata. Bago nilagdaan ang panukalang batas na ito noong Setyembre, ang California ay isa sa ilang mga estado na nangangailangan ng mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata na magkaroon ng magkakahiwalay na mga lisensya upang makapaglingkod sa mga bata na 0-3 at mga bata na 4 at mas matanda. Bilang isang resulta, maraming mga tagabigay ang nagpasyang maglingkod lamang sa mga sanggol at sanggol o mas matandang mga bata, na ginagawang mahirap para sa mga pamilya na mapanatili ang pag-aalaga ng bata.

Ngunit simula sa Enero 1 ng taong ito, kinakailangan ang DSS na lumikha ng isang solong, pinagsamang lisensya sa pangangalaga ng bata para sa mga tagapagbigay ng paglilingkod sa mga bata mula sa pagsilang hanggang sa unang baitang. Dahil magtatagal ito upang lumikha ng isang bagong istraktura ng paglilisensya, pinapayagan ng batas na mabuo at ipatupad ang pagbabago ng patakaran sa Enero 1, 2021 - dalawang taon mula ngayon, at halos 26 buwan mula sa AB 605 na naka-sign in na batas.

Kaya't habang sumasali kami sa iba pang mga kampeon ng maagang pagkabata sa pag-asa sa bagong batas, mga bagong badyet, at mga bagong pagkakataon para sa mga maliliit na bata at kanilang pamilya sa California sa 2019, pinapaalalahanan din namin ang ating sarili na mayroon kaming patuloy na gawain upang matiyak na ang mga patakaran na nabago sa papel ay binago rin sa pagsasanay.Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

TAUNANG PAG-UULAT PARA SA FY 2021-2022 PANGKALAHATANG-IDEYA at MGA MADALAS NA TANONG Panimula Ang pahinang ito ay naglalaman ng mga mapagkukunan upang suportahan ang Unang 5 LA na grantee at mga kontratista sa pagkumpleto ng online na Annual Reporting Survey. Upang mag-download ng PDF ng webpage na ito, mag-click dito. ...

isalin