Ang Mga Buod ng Komisyon na ito ay inilaan upang magbigay ng mga highlight ng mga aksyon ng Unang 5 LA ng Lupon ng mga Komisyoner upang isulong ang mga kinalabasan na lugar ng Unang 5 LA 2015-2020 Strategic Plan.

Sa pagpupulong ng Komisyon noong Oktubre 13, kasama sa mga highlight ang pag-apruba ng isang madiskarteng pakikipagsosyo kasama ang Abfriendo Puertas, pag-apruba ng suporta ng First 5 LA para sa Proposisyon 55 at 56 at naaprubahan ang mga aksyon sa pananalapi na kinasasangkutan ng dalawang pamumuhunan sa pamana na kinasasangkutan ng kalusugan at pag-unlad ng mga maliliit na bata.

Ang Lupon ng mga Komisyoner ay nagpupulong sa ikalawang Huwebes ng bawat buwan sa 1:30 pm maliban kung ipinahiwatig sa mga tanggapan ng Unang 5 LA. Ang lahat ng mga pagpupulong ay bukas sa publiko at ang mga agenda ay nai-post sa aming website nang hindi bababa sa 72 oras nang maaga. Mangyaring suriin ang aming Kalendaryo ng Komisyon para sa lahat ng na-update na impormasyon ng pagpupulong at pag-click dito para sa mga pakete ng pagpupulong ng Komisyon, mga agenda, buod at tala ng pagpupulong.

Diskarte sa Pakikipagtulungan na Naaprubahan upang Palakasin ang Kapasidad ng Provider sa Mga Pagsisikap sa Pakikipag-ugnay sa Pamilya

Inaprubahan ng Unang 5 Komisyon ng LA ang isang estratehikong pakikipagsosyo sa Abfriendo Puertas/ Mga Pintuan sa Pagbubukas upang magpatupad ng isang modelo na batay sa katibayan na naglalayong mapabuti ang pakikipag-ugnayan ng pamilya sa mga setting ng ECE at magpatupad ng isang 18 buwan na paunang kontrata na hindi lalampas sa $ 900,000.

Ang Abfriendo Puertas / Opening Doors ay ang kauna-unahang komprehensibong programa sa pagsasanay na nakabatay sa ebidensya na binuo ng at para sa mga magulang na Latino na may mga anak na edad 0-5. Ang modelo ng train-the-trainer ay nagdaragdag ng kumpiyansa sa sarili ng mga magulang, mga kasanayan sa pagiging magulang at kakayahan para sa adbokasiya sa ngalan ng kanilang pamilya.

"Ang resulta ng tatlong bagay na ito - pagtuon, pakikipagtulungan at pakikilahok - ay nagpalakas ng aming misyon, trabaho at kahalagahan. " - Tagapangasiwa ng Los Angeles County at Tagapangulo ng Komisyon na si Sheila Kuehl

Ang istratehikong pakikipagsosyo ay nakahanay sa mga lugar ng pokus ng pamumuhunan ng Unang 5 LA na pananaliksik at pag-unlad, pagsasanay sa tagapagbigay at pagbuo ng kakayahan sa pamayanan.

Ang paunang kontrata ay ang una sa tatlong mga yugto na kinilala upang maipatupad ang Abfriendo Puertas / Opening Doors sa 20 mga paaralan at iba pang mga lokasyon na kinasasangkutan ng 80 trainer at 800 mga magulang sa pamamagitan ng 2020. Sa unang 18 buwan, ang pokus ay sa pag-aaral at pagsasaliksik upang maunawaan ang kakayahan ng tagapagbigay at kilalanin ang pagpapatupad ng programa at pinakamahuhusay na kasanayan. Ang yugto na ito ay magsisimula sa Enero 2, 2017. Maraming mga detalye ang magagamit dito.

Pagkilos sa Mga Pamumuhunan sa Legacy

Nagkakaisa ang Lupon na inaprubahan ang dalawang aksyon sa pananalapi na kinasasangkutan ng kalusugan at pag-unlad ng mga maliliit na bata sa LA County.

Sa unang aksyon, tinanggal ng Lupon ang Gabay sa Pamamahala # 7 at inaprubahan ang paggamit ng humigit-kumulang na $ 380,000 sa interes na naipon sa advanced na pondo ng First 5 LA para sa mga Regents ng University of California, Los Angeles (UCLA) para sa Oral Health and Nutrisyon - Dental Pamuhunan sa bahay (UCLA). Ang pagkilos na ito ay nakasalalay sa isang matagumpay na paglutas ng mga natitirang mga item sa isang Plano ng Pagwawasto ng Pagkilos.

Orihinal na nakatakdang mag-expire noong Disyembre, sinusuportahan ng pamumuhunan sa Oral Health and Nutrisyon - Dental Home (UCLA) ang kapasidad ng mga tahanan ng ngipin sa 12 pederal na kwalipikadong mga sentro ng kalusugan sa buong lalawigan upang madagdagan ang pag-access sa mga serbisyong pangkalusugan sa bibig para sa mga batang edad 0 hanggang 5. Bilang resulta ng ang aksyon ng Lupon, ang pamumuhunan na ito ay pahabain hanggang Hunyo 30, 2017.

Pinahintulutan din ng Komisyon ang Executive Director na si Kim Belshé na magpatupad ng isang kasunduang pang-administratibo sa LA Care na magpapahintulot sa kanila na humawak ng humigit-kumulang na $ 8 milyon sa hindi nagastos na pondo hanggang sa 12 buwan, habang hinihintay ang inaasahang kontrata sa hinaharap para sa Tulungan Mo Akong Lumago.

Ang hindi ginastos na pondo ay nagmula sa isang $ 12.9 milyong pamumuhunan noong 2012 sa LA Care - Healthy Kids na inisyatiba na nagbibigay ng segurong pangkalusugan para sa mga maliliit na bata, na mag-e-expire noong Disyembre. Sumusunod sa Unang 5 LA matagumpay na paglulunsad ng Help Me Grow-LA kasama ang iba pang mga kasosyo sa mas maaga sa taong ito, isang proyekto ng Help Me Grow pilot na may LA Care ang inaasahang maipakita sa Lupon para sa pagsasaalang-alang sa tagsibol 2017. Tinutulungan ng Help Me Grow ang parehong mga tagapagbigay at magulang sa pagkilala sa mga bata na nasa peligro ng pagkaantala sa pag-unlad at pagkonekta sa maagang serbisyo ng interbensyon.

Inaatasan ng Lupon ang Mga Panukala sa Balota

Sa iba pang mga pagkilos, inaprubahan ng Komisyon ang suporta ng Unang 5 LA para sa Proposisyon 55 at Proposisyon 56 sa botong pambansa sa California noong Nobyembre 8. Higit pang mga detalye sa mga panukalang balota na ito ay magagamit dito.

Komisyon ng Tagapangulo ng Komisyon at Executive Director

Ang Tagapangasiwa ng LA County at Unang 5 Komisyon ng LA Komisyon na si Sheila Kuehl ay nagturo ng tilapon ng Unang 5 LA sa mga larangan ng pokus, pakikipagtulungan at pakikilahok: Nakatuon sa kung paano nakikipag-ugnayan ang aming mga pamumuhunan sa mga pamayanan at kasosyo; gamit ang natututunan mula sa aming mga programa upang mas mahusay na makipagtulungan sa iba pang mga kasosyo; at pakikilahok sa mga kasosyo tulad ng lalawigan sa panahon ng pagbawas ng kita. Bilang isang halimbawa, itinuro ni Kuehl ang pakikipagtulungan na gawain ng Executive Vice President na si John Wagner na isinasagawa sa iba't ibang mga ahensya ng lalawigan upang mas suportahan ang mga bata at kanilang pamilya.

Ang Ehekutibong Direktor na si Kim Belshé ay umalingawngaw sa mga pahayag ni Kuehl tungkol sa pakikipagtulungan, na binabanggit kung paano nakakaranas ang isang kawani ng First 5 LA ng isang ebolusyon ng kanilang mga tungkulin - paglabas sa labas ng pamamahala ng kontrata sa isang papel na nagtatrabaho sa pakikipagsosyo sa iba.

"Ang pagbuo ng relasyon ay hindi isang bagay na isinilang natin," sabi ni Belshé. "Kailangan ng husay."

Ang mga karagdagang detalye mula sa Komisyon ng Komisyon, kabilang ang ulat ng Executive Director, ay magagamit dito.
isalin