Ang pandemik ay nakaapekto sa mga pamilya at pamayanan sa iba't ibang paraan. Mula sa pagkawala ng trabaho at kawalan ng access sa pagkain hanggang sa mga katanungan sa paligid ng pagbabayad ng renta at mortgage at pagpapatupad ng paradahan. Sa kabutihang palad, pinagsasama-sama ng COVID-19 ang mga miyembro ng komunidad upang matulungan ang bawat isa sa sama-sama nating harapin ang pandemya. Nasa ibaba ang impormasyon at mga link sa mga mapagkukunan ng komunidad na maaari mong magamit upang matulungan ang iyong pamilya sa oras na ito, kasama ang impormasyon kung paano magboluntaryo.

211 LA County Resource Line - 211 LA ang sentral na mapagkukunan para sa pagbibigay ng impormasyon at mga referral para sa lahat ng mga serbisyong pangkalusugan at pantao sa LA County. Bukas ito ng 24 na oras, 7 araw sa isang linggo, na may mga bihasang Community Resource Advisors na handang mag-alok ng tulong sa anumang sitwasyon, anumang oras.

Mga mapagkukunan para sa Pagkain:

 • Kahit saan ay nag-aalok ng libreng pagkain para sa lahat, kabilang ang paghahatid ng pagkain sa mga nakatatanda sa kanilang tahanan. Tumawag sa Everytable Helpline sa 323-458-6487 para sa mga katanungan at karagdagang impormasyon. Tingnan ang mga update sa kanilang Instagram page. I-click ang dito para sa isang mapa ng mga lokasyon.
 • LA Food Bank - Pagkain Pantry Locator - Upang makahanap ng isang lokal na pantry ng pagkain sa inyong lugar, bisitahin ang: https://www.lafoodbank.org/find-food/pantry-locator/
 • Distrito ng Pinag-isang Distrito ng Los Angeles ay mayroong libreng pagkain para sa mga mag-aaral sa 60 Grab and Go Food Center simula sa Miyerkules, Marso 18 mula 7:00 ng umaga - 10:00 ng umaga. Tingnan ang mapa sa maghanap ng lokasyon na malapit sa iyo.
 • El torito nag-aalok ng libreng pagkain ng mga bata para sa mga batang wala pang 12 taong gulang. Tingnan ang mga update sa kanilang Facebook pahina.
 • Grocery Shopping para sa mga Matatanda, Mga taong may Kapansanan at Mga Buntis na Babae. Lahat Mga Merkado ng Northgate Gonzalez at Super Isang Pagkain ay mag-aalok ng isang oras na eksklusibong nakatuon para sa mga nakatatanda sa grocery shop lamang. Lahat Vallarta Supermarket ay mag-aalok ng isang oras na nakatuon para sa mga nakatatanda, may kapansanan at mga buntis na kababaihan sa grocery shop lamang.
 • Pamilihan - Patuloy na mai-stock ang mga grocery store sa panahon ng pagsiklab ng coronavirus, kaya't mangyaring maiwasan ang pagbili ng takot o labis na pagbili.
 • WIC –– Sa County ng Los Angeles, maraming tanggapan ng WIC ang hindi nagbibigay ng harap-harapan na mga serbisyo sa mga sentro ng WIC at nagbibigay ng malayuang serbisyo sa mga pamilya sa pamamagitan ng aktibong pag-abot sa pamamagitan ng telepono, teksto at email. Tumutugon din ang WIC sa mga nakikipag-ugnay sa amin sa pamamagitan ng telepono at text. Mangyaring tiwala na ang WIC ay nakapag-upload ng mga benepisyo sa pagkain para sa mga pamilyang nakilahok na sa programa, at aktibong nakikibahagi sa pag-enrol ng mga bagong kalahok mula sa malayo. Ang mga taong naapektuhan sa ekonomiya ng krisis sa COVID-19 at buntis, postpartum o mayroong isang batang wala pang limang taong gulang ay maaaring mag-aplay para sa mga serbisyo ng WIC sa pamamagitan ng pag-text ng APPLY sa 91997, pagtawag sa WIC sa 888-942-2229, o pagbisita sa www.phfewic .org / apply.
 • DPSS –– Alinsunod sa Executive Order ni Gobernador Newsom, LAHAT ng mga benepisyo ng DPSS, kabilang ang Medi-Cal, CalFresh, CalWORKs at mga pagbabayad ng benepisyo ng Pangkalahatang Pambuhay ay maiisyu nang walang pagkaantala para sa mga buwan ng Marso, Abril at Mayo 2020.
 • Nagbibigay ang Lungsod at County ng libreng pagkain sa mga matatandang may edad na 60 pataas na apektado ng krisis. Narito ang isang mapa ng mga site na nag-aalok ng paghahatid ng pagkain.
 • Mga Center ng FamilySource: Ang mga pamilya ay maaaring makakuha ng mga kard ng regalo sa grocery sa pamamagitan ng network ng mga FamilySource Center. 3-1-1 kawani ay ikonekta ang mga tumatawag sa isang Family Source Center upang mag-apply sa telepono at mag-iskedyul ng isang appointment. Higit pang impormasyon, mag-click dito.
 • Mga pagkain para sa mga nakatatanda: Ang programa para sa Tumatanggap ng Emergency Senior Meals Response ng LA City - kung ikaw ay higit sa 60 taong gulang at nangangailangan ng pagkain na naihatid sa bahay o may kakilala sa isang tao, mangyaring tumawag sa 213-263-5226 o bisitahin ang Coronavirus.LACity.org/SeniorMeals.
 • Ang mga residente sa Lungsod ng Distrito ng Unang Konseho ng Los Angeles ay maaaring makatanggap ng libreng pagkain –– Ang Free Meal Program ay naka-iskedyul na tatagal ng apat hanggang anim na linggo, simula Lunes, Abril 21. Ang programa ay magbibigay ng isang kabuuang 35,000 pagkain. Ang mga sambahayan sa unang distrito na interesado sa pagtanggap ng pagkain ay dapat mag-email [protektado ng email]. Para sa karagdagang impormasyon, mag-click dito.
 • Mga Mapagkukunan ng Pagkain ng Espesyal na Lugar ng Pagpaplano (SPA) - Tingnan ang PDF
 • Mga Tagapagtaguyod ng Patakaran sa Pagkain ng California: Upang matulungan ang mga kasosyo sa adbokasiya na maunawaan ang ilan sa mga bagong waiver / kakayahang umangkop na magagamit para sa WIC, SNAP / CalFresh, at iba pang mga programa sa nutrisyon ng bata, lumikha ang CFPA ng Pahina ng Mapagkukunan ng COVID-19, Kabilang ang:
 • Maaari nang magamit ang EBT upang bumili ng mga groseri online!

Para sa Spanish flyer, mag-click dito.

Ang estado ng California ay pinahintulutan ang isang emergency CalFresh benefit allotment para sa mga karapat-dapat na sambahayan. Ang mga benepisyo ng Emergency CalFresh para sa Marso ay ilalabas sa Linggo, Abril 12 at para sa Abril sa Linggo, Mayo 10. Maaari mong suriin ang iyong balanse ng benepisyo sa online sa https://www.yourbenefits.laclrs.org/ybn/Index.html o sa DPSS Mobile App.

Mga Pakinabang ng WIC:

Ang Women, Infants, and Children (WIC) Program ay patuloy na naglilingkod sa mga pamilyang nangangailangan habang nasa emergency na COVID-19. Upang maprotektahan ang lahat ng pamilya at kawani, ang mga lokal na tanggapan ng WIC ay maaaring mag-alok ng mga serbisyo sa pamamagitan ng telepono o online hanggang sa karagdagang abiso. Dapat tawagan ng mga pamilya ang tanggapan ng WIC kaysa pumunta nang personal para sa pagpapatala o iba pang tulong. Kung mayroon kang mga karagdagang katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa tanggapan ng WIC ng estado sa [protektado ng email] o (800) 852-5770. Mag-click dito para sa karagdagang impormasyon: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CFH/DWICSN/Pages/WICCovid19Info.aspx

Mga mapagkukunan para sa Libreng Internet:

Mag-aalok ang Comcast ng libreng Internet sa panahon ng COVID-19 crisis

 • Gagawa ng Comcast ang Xfinity Wi-Fi Network nang libre sa buong bansa, na nag-aalok ng walang limitasyong data nang libre, nagtatapos sa mga pagkakakonekta at huli na bayarin
 • Ang mga pagbabagong ito ay makakatulong sa mga kabahayan na mababa ang kita na manatiling konektado sa Internet, na kung saan ay partikular na mahalaga habang ang mga bata ay natututo nang malayuan sa panahon ng pagsasara ng paaralan at ang mga pamilya ay nangangailangan ng pag-access sa mga mapagkukunang pangangalaga ng kalusugan.

Nag-aalok ang Spectrum ng libreng internet para sa mga mag-aaral. Dagdagan ang nalalaman dito: https://www.spectrum.net/support/internet/coronavirus-covid-19-educational-internet-offer

Ang ilang mga pamilya sa LA County ay kwalipikado para sa libreng mga serbisyo sa internet sa panahon ng pandemya upang mapaunlakan ang online na pag-aaral. Upang malaman ang karagdagang impormasyon, mag-click dito.

Mga mapagkukunan para sa mga Imigrante:

LA County Office of Immigrant Affairs: FAQ - Impormasyon sa Coronavirus para sa mga Imigrante

Estado ng California: Patnubay para sa mga Immigrant na California

Pagsubok sa Coronavirus para sa mga Walang Seguro na residente ng LA County

*nota* Ang panuntunan sa Public Charge ay HINDI pinaghihigpitan ang pag-access sa pagsusuri at paggamot ng mga nakahahawang sakit, kasama ang COVID-19. Para sa karagdagang impormasyon, mag-click dito.

Pagtuturo, Pagbibigay kahulugan at Pagbabago ng Batas: Impormasyon sa Public Charge & COVID-19 (espanõl).

Sheet para sa mga Imigrante

Opisina ng Immigrant Affairs

 • Ang mga indibidwal na naghahanap ng anumang pangangalagang medikal / paggamot na nauugnay sa COVID-19 ay hindi maitatakda sa anumang hinaharap na aplikasyon para sa katayuan sa imigrasyon.
 • Ang mga residente ng LA County na walang seguro ay dapat gamitin, MyHealthLA, isang programa na ibinigay ng County. Ang mga serbisyong ibinigay ay hindi mabibilang laban sa mga tao sa isang pagsubok sa pagsingil ng publiko.
 • Mga Pamilya ng Status ng Paghahalo. Ang mga taong karapat-dapat para sa mga benepisyo ay dapat na patuloy na ma-access ang mga ito at hindi ito mabibilang laban sa ibang mga kasapi sa sambahayan na mag-a-apply para sa paninirahan sa hinaharap.
 • Ang Office of Immigrant Affairs ay maaaring maabot sa 1-800-593-8222.

Opisina ng Public Defender ng LA County

 • Ang Opisina ng Public Defender ng Los Angeles County ay mayroong isang koponan ng 700 na mga abugado na nagtatrabaho upang protektahan ang mga karapatan ng populasyon ng imigrante sa lalawigan at bawasan ang epekto ng mga kriminal na paniniwala sa populasyon ng imigrante ng County.
 • Ang Public Defender Office ay nakatuon sa pagbaba ng populasyon ng bilangguan upang mabawasan ang pinsala ng pagkalat ng coronavirus.
 • Nagbibigay ang Opisyal ng Public Defenders ng ligal na representasyon sa mga indibidwal na nasa pangangalaga na nahaharap sa mga kahihinatnan sa imigrasyon.
 • Ang Opisina ng Public Defender ay magagamit upang makatulong at sagutin ang anumang mga katanungan tungkol sa imigrasyon at pagkakulong.
 • Ang Opisina ng Public Defender ng Los Angeles County ay maaaring maabot sa 213-974-0572 o 1-833-974-3003.

CHIRLA (Coalition for Humane Immigrant Rights Los Angeles) namamahala ng isang libreng hotline na maaaring tawagan ng mga tao kung sa palagay nila mayroon silang Coronavirus, 888-624-4752.

California Immigrant Youth Justice Alliance ay lumikha ng isang gabay sa mapagkukunan na magagamit sa https://ciyja.org/covid19/

Mga mapagkukunan ng silungan:

Ang United Way of Greater Los Angeles ay naglunsad ng Pandemic Relief Pondo upang suportahan ang mga hindi nakatutok na residente ng lalawigan at mga indibidwal na may mababang kita, mga mag-aaral at pamilya na nasa peligro ng kawalan ng tirahan dahil sa mga paghihirap na dulot ng coronavirus.

LA Countywide Rent Relief

Ang Lupon ng mga Tagapamahala ng LA County ay nagkakaisa na inaprubahan ang a paggalaw sa pulong ng Lupon ng Abril ika-14 para sa pagtatatag ng isang Programang Tulong sa Rentahan ng County sa panahon ng krisis sa COVID-19 na magbibigay ng hanggang sa $ 1000 bawat buwan sa loob ng tatlong buwan sa mga nangungupahan na nawalan ng kita dahil sa pandemya. Para sa karagdagang impormasyon, mag-click dito.

Impormasyon sa Mga Pagpapatalsik:

Kung nakatanggap ka ng isang paunawa sa pagpapatalsik sa Los Angeles sa panahon ng COVID-19 Pandemya, maaari kang magkaroon ng karagdagang oras upang gumawa ng mga pagbabayad sa renta nang walang pagpapaalis. Mag-click dito upang makita ang karagdagang impormasyon sa Rentahan ng Programa ng Renter's city: https://la.curbed.com/2020/3/20/21186979/renter-relief-coronavirus-los-angeles

Pinagsama ng LA City a mabilis na sheet ng katotohanan tungkol sa mga proteksyon sa pagpapaalis at COVID-19. Tingnan dito: https://hcidla.lacity.org/system/files_force/documents/covid-19_eviction_protections_fact_sheet.pdf?download=0

Ang Los Angeles Tenants Union ay nagbibigay ng suporta sa paligid ng pagpapaalis. Hanapin ang iyong lokal na unyon sa: https://latenantsunion.org/en/locals/

Mga Utility Bill:

Hanggang Abril 2, inihayag iyon ni Gob. Newsom serbisyo ng tubig ay hindi papatayin bilang isang resulta ng mga hindi nabayarang bayarin. Para sa karagdagang impormasyon, mag-click dito.

Naglabas din ang PG&E ng isang pansamantalang moratorium sa pag-patay gas at kuryente sa panahon ng pandemya. Mag-click dito para sa karagdagang impormasyon.

Mag-apply para sa CARE at FERA upang mabawasan ang iyong singil sa elektrisidad at gas

Kahaliling Mga Rate ng California para sa Enerhiya (CARE) binabawasan ang mga bayarin sa kuryente para sa mga karapat-dapat na customer ng halos 30% at mga singil sa gas ng halos 20%. Tulong sa Family Electric Rate (FERA) binabawasan ang mga singil sa kuryente para sa mga kwalipikadong sambahayan ng 18%.

Tumatagal lamang ng ilang minuto upang mag-apply at walang kinakailangang karagdagang dokumentasyon. Maaari kang mapili para sa 'pag-verify' sa ibang pagkakataon, kahit na ang mga utility na ito ay hindi nagsasagawa ng anumang mga pag-verify para sa tagal ng emergency na COVID-19.

Bukas ang CARE at FERA sa kapwa miyembro ng SoCal Edison at Clean Power Alliance (CPA). Ang mga miyembro ng CPA ay nag-apply sa pamamagitan ng SoCal Edison.

Link:

·Mga Programa ng CARE / FERA

·SoCal Edison

·SoCalGas

Mag-apply para sa California Lifeline Telephone Discount Program upang babaan ang iyong mga singil sa cell phone o landline

Ang program na ito ay bukas sa mga taga-California na kwalipikado para sa isang programa ng tulong sa publiko o na ang kita sa sambahayan ay mas mababa sa 150% ng Federal Poverty Levels. Gumagana ito hanggang sa $ 28,700 para sa isang sambahayan ng isa.

Upang makapagsimula, kailangan mong i- tawag iyong nabubuhay wireless o telepono carrier, at sabihin na nais mong mag-apply para sa mga diskwento sa California Lifeline o mga diskwento ng Pinahusay na Lifeline.

Pagkatapos, makakatanggap ka ng isang application form na may isang Personal na Identification Number (PIN) sa isang kulay rosas na sobre sa loob ng tatlong linggo. (Oo, tatlong linggo, ngunit maaaring mas mahaba dahil sa COVID-19). Kailangan mo ng PIN upang magpatuloy sa aplikasyon. Kaya, gawin ito ngayon dahil kakailanganin para pansamantala ang pagsisimula ng diskwento.

Links

·Programa sa Telepono ng Telepono ng California

·Mga Programang Tulong sa Publiko (LA County)

Domestikong karahasan:

Sa panahon ng COVID-19 pandemya, ang stress at paghihiwalay ay maaaring mag-ambag sa mas malaking mga pagkakataon ng karahasan sa tahanan. Magagamit pa rin ang tulong sa lahat ng nangangailangan nito. Mangyaring bisitahin ang: http://nodvla.org/get-help/resources/ upang maiugnay sa isang mapagkukunan ng karahasan sa tahanan sa iyong kapitbahayan o tumawag sa 1-800-799-SAFE (7233) para sa National Domestic Violence Hotline. Maaari mo ring tawagan ang hotline ng LA County sa 1-800-978-3600.

Pinagkukuhanan ng salapi:

Kung nawala ka sa iyong trabaho at naghahanap ng trabaho:

Mga Pinagkukunang Pinansyal para sa Mga Naapektuhan ng isang COVID-19 na Kamatayan:

Ang pandugong COVID-19 ay nagdala ng labis na kalungkutan sa maraming pamilya. Sa FEMA, ang aming misyon ay tulungan ang mga tao bago, sa panahon at pagkatapos ng mga sakuna. Kami ay nakatuon sa pagtulong na mabawasan ang ilan sa mga pampinansyal na pagkapagod at pasaning sanhi ng virus.

Sa ilalim ng Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations Act of 2021 at American American Rescue Plan Act of 2021, ang FEMA ay nagbibigay ng tulong pinansyal para sa mga gastos na nauugnay sa paglibing sa COVID-19 na naganap pagkatapos ng Enero 20, 2020. Dagdag na impormasyon: https://www.fema.gov/disasters/coronavirus/economic/funeral-assistance

Ahensya ng Trabaho at Pag-unlad ng California

Stimulus Check Fact Sheet

 • Mga Serbisyong Ligal ng Kapaligiran ng Los Angeles: Stimulus Fact Sheet (Ingles) (Espanyol)

Kagawaran ng Pagpapaunlad ng Trabaho ng California - Mga mapagkukunan ng COVID-19: https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019.htm

Kung nagkaroon ka ng pagbawas sa iyong oras, na-furloughed o natanggal sa trabaho:

Kung binawasan ng iyong pinag-uusapan ang iyong oras o isinara ang mga pagpapatakbo dahil sa COVID-19, maaari kang mag-file para sa insurance sa kawalan ng trabaho. Kung inaasahan mong bumalik sa iyong trabaho matapos ang alikabok, hindi mo kailangang aktibong naghahanap ng bagong trabaho sa panahon ng pagsiklab. Ngunit dapat kang "magagawa at magagamit upang gumana" upang makuha ang mga benepisyong ito, na sa pangkalahatan ay mula sa $ 40- $ 450 bawat linggo hanggang sa anim na buwan.

https://edd.ca.gov/Unemployment/Filing_a_Claim.htm

Kung kasalukuyan kang may sakit ay na-expose sa COVID-19:

Ang mga indibidwal na hindi nakapagtrabaho dahil sa pagkakaroon o nahantad sa COVID-19 (sertipikado ng isang medikal na propesyonal) ay maaaring mag-file ng isang claim sa Disability Insurance (DI).

Nagbibigay ang Disability Insurance ng mga panandaliang pagbabayad ng benepisyo sa mga karapat-dapat na manggagawa na may ganap o bahagyang pagkawala ng sahod dahil sa isang karamdaman, pinsala, o pagbubuntis na hindi nauugnay sa trabaho. Ang mga halaga ng benepisyo ay humigit-kumulang 60-70 porsyento ng sahod (depende sa kita) at mula sa $ 50 - $ 1,300 sa isang linggo.

https://edd.ca.gov/Disability/How_to_File_a_DI_Claim_in_SDI_Online.htm/t_blank?fbclid=IwAR37UBdHJK4O3IRzK9Ff_sY1xdK7LuD1QKeb60xPK_-DC6cvtmF6Ejxbtxw

Kung nagmamalasakit ka sa isang taong may sakit:

Ang mga taga-California na hindi nakapagtrabaho dahil nag-aalaga sila para sa isang may sakit o na-quarantine na miyembro ng pamilya na may COVID-19 (sertipikado ng isang medikal na propesyonal) ay maaaring mag-file ng isang habol na Paid Family Leave (PFL).

Nagbibigay ang Paid Family Leave ng hanggang anim na linggo ng mga pagbabayad ng benepisyo sa mga karapat-dapat na manggagawa na may ganap o bahagyang pagkawala ng sahod dahil kailangan nila ng walang pasok na trabaho upang pangalagaan ang isang miyembro ng pamilya na may malubhang sakit o makipag-bonding sa isang bagong anak. Ang mga halaga ng benepisyo ay humigit-kumulang 60-70 porsyento ng sahod (depende sa kita) at mula sa $ 50- $ 1,300 sa isang linggo.

https://edd.ca.gov/Disability/How_to_File_a_PFL_Claim_in_SDI_Online.htm/t_blank?fbclid=IwAR1h6aChB9g-qjbT5S2SGOeOfJQtjbj-BqlJsUEYmloPvtHDWeCVhEIsyN8

Ang mga benepisyo sa kapansanan / bayad na sakit na bakasyon ay magagamit para sa mga tunay na nagkontrata ng virus mismo o na-expose dito at na-quarantine (dapat na sertipikado ng isang medikal na propesyonal sa kaso ng Mga Pakinabang sa Kapansanan) Alamin kung paano mag-file ng isang Disability Insurance Claim DITO.

Ang Angeleno Campaign tumutulong sa mga manggagawa sa oras na mababa ang sahod na may mga trabaho sa mga bahay at restawran, mga pana-panahong manggagawa, at iba pang hindi mapanganib na mga manggagawa tulad ng mga day labor, nagtitinda sa lansangan, o mga indibidwal na nagtatrabaho sa sarili na nakakaranas ng kahirapan sa pananalapi dahil sa COVID-19. Ang kahirapan sa ekonomiya na ito ay maaaring sanhi ng pagkawala ng trabaho, matinding pagbawas ng oras ng trabaho, o mga furlough.

Upang maging karapat-dapat, ang mga aplikante ay dapat na residente ng Lungsod ng Los Angeles na may kita sa sambahayan na mas mababa sa Pederal na Antas ng Kahirapan. Ang mga Aplikante ay dapat na tinanggihan ng mga benepisyo sa insurance ng pagkawala ng trabaho, maging hindi karapat-dapat para sa mga pampublikong benepisyo, at / o na-apply para sa mga benepisyo ng insurance sa kawalan ng trabaho at hindi natanggap ang kanilang unang tseke. Ang Lungsod ng Los Angeles ay mayroong 16 FamilySource Center, na pinapatakbo ng na-vetive na hindi kumikita. Susuriin ng mga sentro na ito ang mga aplikante at pangangailangan ng sambahayan at magkakaloob ng tulong sa pananalapi sa pamamagitan ng mga card ng regalo at / o walang bayad na debit card na pinagana ng Mastercard's City Possible network.

Upang mag-apply, tumawag sa 3-1-1 upang maikonekta sa pinakamalapit na FamilySource Center o bisitahin https://hcidla.lacity.org/family-source-centers.

Mga Serbisyong Ligal sa Bet Tzedek

 • Nag-aalok ang samahan ng ligal na mga serbisyo nang walang bayad. Partikular sa paligid ng mga karapatan ng mga manggagawa.
 • Ang California Employment Development Department ay suportado para sa mga taong nawalan ng trabaho o nabawasan ang kanilang oras dahil sa COVID-19.
 • Hikayatin ang mga manggagawa na gumamit ng insurance sa kawalan ng trabaho at lahat ng pinalawak na mga benepisyo na inaalok sa pamamagitan ng CARES Act.
 • Ang Bet Tzedek Office ay nag-aalok ng lingguhang virtual na mga klinika para sa mga taong may mga katanungan na nauugnay sa mga karapatan sa trabaho.
 • Ang Bet Tzedek ay maaaring maabot sa 323-939-0506 hal. 415.
 • Ang Bet Tzedek ay may impormasyon sa mga sentro ng mga manggagawa na nag-aalok ng tulong pinansyal sa mga nawalan ng trabaho tulad ng Garment Workers Center o ang Clean Carwash Campaign para sa mga taong maaaring hindi kwalipikado sa ilalim ng batas ng CARES.
 • Mangyaring makipag-ugnay sa opisina o bisitahin ang website https://www.bettzedek.org

Kagawaran ng Consumer at Negosyo ng LA County ng LA County

 • Paghahatid ng Presyo - ipinagbabawal at iligal. Ang presyo na tumataas ng higit sa 10 porsyento ng kung ano ang gastos bago ideklara ang isang pang-emergency na estado o lokal ay ipinagbabawal.
 • Ang Dept ay sumusubaybay at mayroong isang pangkat ng mga tagapayo at investigator upang suriin ang mga reklamo.
 • Ang Dept ay bumuo ng isang task ggging ng presyo.
 • Hinihikayat ng Dept ang mga indibidwal na mag-file ng mga reklamo anuman ang katayuan sa imigrasyon.
 • Ang Dept ay din ang minimum na pagpapatupad ng sahod sa lalawigan.
 • Maaaring makipag-ugnay ang mga tao sa Dept. ng Consumer at Business Affairs sa 1-800-593-8222

Para sa Mga Negosyo / Nonprofit / Mga employer:

Ang Chamber of Commerce ng Los Angeles ay nagbibigay ng maliit hanggang sa kalalakihang mga negosyo mga mapagkukunan sa kung paano protektahan ang kanilang mga empleyado at ilalim na linya.

Kung kailangan mong isara ang iyong negosyo upang maiwasan o pamahalaan ang mga epekto ng COVID-19 pandemya, pansamantalang utos ng Gobernador Newsom sinuspinde ang 60-araw na kinakailangan sa paunawa para sa mga employer na nagbibigay ng nakasulat na abiso sa mga empleyado at nakakatugon sa iba pang mga kinakailangan.

Kung ang iyong negosyo ay direktang apektado ng COVID-19, maaari kang humiling ng hanggang sa isang 60 araw na extension upang i-file ang iyong mga ulat sa payroll ng estado at ideposito ang mga buwis sa payroll ng estado nang walang multa o interes. Isama ang epekto ng COVID-19 sa iyong nakasulat na kahilingan para sa extension. Ang iyong kahilingan ay dapat na matanggap sa loob ng 60 araw mula sa orihinal na huling-takdang petsa ng pagbabayad o pagbabalik.

Ang Kagawaran ng Treasury ng Estados Unidos

Nagsimula na ang US Treasury nagbabalangkas ng mga alituntunin para sa mga maliliit na pautang sa negosyo. Ang mga pautang ay maaaring magamit upang masakop ang mga gastos sa mga payroll, interes sa mga obligasyon sa mortgage, renta at mga utility, at mapapatawad hangga't pinananatili ang mga antas ng empleyado at kabayaran.

Program ng Proteksyon ng Paycheck

Ang Program ng Proteksyon ng Paycheck inuuna ang milyun-milyong mga Amerikanong nagtatrabaho ng maliliit na negosyo sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa hanggang $ 349 bilyon patungo sa pagpapanatili ng trabaho at ilang ibang mga gastos.

Ang mga maliliit na negosyo at karapat-dapat na samahang hindi pangkalakal, mga organisasyong Beterano, at mga negosyong Tribal na inilarawan sa Maliit na Batas ng Negosyo, pati na rin ang mga indibidwal na nagtatrabaho sa sarili o independiyenteng mga kontratista, ay karapat-dapat kung natutugunan din nila ang mga pamantayan sa laki ng programa. Dagdagan ang nalalaman: https://home.treasury.gov/policy-issues/top-priorities/cares-act/assistance-for-small-businesses

Ang County ng Los Angeles - sa pakikipagsosyo sa Goldman Sachs, Wells Fargo Foundation, Citi, at iba pa - Lumikha ng isang bagong portal ng aplikasyon para sa maliliit na negosyo at mga nonprofit na naghahangad na mag-aplay para sa pederal na Paycheck Protection Program (PPP), isang produktong mapagpatawad na nilikha ng federal Coronavirus Aid, Relief, at Economic Security (CARES) Act.

Upang ma-access ang portal, bisitahin ang: https://crfusa.com/ppp/la-ppp-inquiry/

Mga mapagkukunan para sa mga Nonprofit:

Patnubay sa Mga Kinakailangan upang Protektahan ang Mga Manggagawa mula sa Coronavirus: https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Health-Car…

Administrasyong US Maliit na Negosyo - Tulong sa Sakuna

Help Center ng Negosyo at Trabaho ng LA County Disaster Help ay lumikha ng isang sentralisadong call center at website para sa libreng isang-sa-isang pagpapayo at suporta para sa mga may-ari ng negosyo at manggagawa na apektado ng pagsiklab. Bisitahin dito: https://lacountyhelpcenter.org/?utm_content&utm_medium=email&utm_name&utm_source=govdelivery&utm_term

Pondo ng Emergency ng Nag-aalok ng Street: Nilikha ni upang magbigay ng direktang tulong sa cash sa mga vendor na hindi ma-access ang mga mapagkukunan mula sa gobyerno.

Pangangalaga sa Bata para sa Mahahalagang Manggagawa:

Ang Koneksyon sa Pangangalaga ng Bata ni Mayor Garcetti para sa Mga Front-Line na Tumugon: https://corona-virus.la/Childcare

Portal ng Pangangalaga ng Bata sa California: https://mychildcare.ca.gov/#/home

Nakipagtulungan ang Los Angeles sa mga ospital sa buong LA County upang matiyak na ang mga mahahalagang manggagawa sa ospital ay may access sa pag-aalaga ng bata. Tatlong pagpipilian ang magagamit para sa paghahanap ng pangangalaga:

 1. Isang $ 100 na bayad sa bawat paglilipat para sa mga manggagawa upang mabawi ang halaga ng pangangalaga sa bata, kasama ang pagbabayad sa isang kamag-anak o kaibigan upang panoorin ang mga bata.
 2. Libreng mga referral sa pangangalaga sa bata na nasa gitna at tahanan sa pamamagitan ng isang hotline ng LA County, 888-92CHILD (922-4453), at website, at mga serbisyo ng third-party WeeCare at CarinaCare.
 3. Pangangalaga sa bata sa limang Los Angeles Parks at Recreation center na malapit sa mga ospital para sa mga bata na 6-hanggang-14 taong gulang, simula Lunes, Abril 13 mula 6 ng umaga hanggang 8 ng gabi

Tulong sa Mga Gastos sa Pangangalaga ng Bata:

Huwarang Libreng Pautang ay nag-aalok ng mga pautang na walang interes na hanggang $ 10,000 upang ang mga pamilya ay maaaring magbayad para sa pangangalaga ng bata habang ang mga paaralan ay nakasara. Ang mga pautang ay maaaring maikot sa loob ng ilang araw. Pagbisita jfla.org at punan ang aming pre-loan application.

Mga mapagkukunan para sa Foster Care at Youth:

https://kids-alliance.org/covid-19/

Tinitiyak din ni John Burton Advocates para sa Kabataan na mayroon ang mga nag-aalaga ng kabataan, walang tirahan na kabataan at iba pang mga mahihinang populasyon daan sa teknolohiya, tulad ng mga libreng laptop at internet, upang magpatuloy sa kanilang online na edukasyon. Mayroon din silang isang tumatakbo na listahan ng magagamit mga mapagkukunan para sa K-12 at mga estudyante sa kolehiyo.

Mga mapagkukunan para sa mga Matatanda:

Inihayag ni Gobernador Newsom ang paglikha ng isang hotline ng buong estado - 833-544-2374 - na nakikipag-ugnay sa mga lokal na non-profit na 2-1-1 system, upang ang mga matatandang taga-California ay may isang one-stop shop upang sagutin ang kanilang mga katanungan at makakuha ng tulong sa panahon na ito krisis.

Mga mapagkukunan para sa Pagboluntaryo:

Para sa mga negosyong maaaring magbigay ng pangunahing mga kalakal tulad ng mga pantahanan at suplay ng medikal: https://doingbusiness.lacounty.gov/

https://californiavolunteers.ca.gov/get-involved/covid-19/

https://www.calfund.org/covid-19/

Mag-donate ng Mga Mapagkukunang Medikal: https://covid19supplies.ca.gov/
isalin