Impormasyon sa LAUSD

Noong ika-8 ng Hunyo, 2020, naglabas ang California ng mga alituntunin para sa muling pagbubukas ng mga pampublikong paaralan: Mas Malakas na Magkasama: Isang Gabay ng Libro para sa Ligtas na Muling Pagbubukas ng Mga Pampublikong Paaralan ng California

Pahina ng Mapagkukunan ng LAUSD: https://achieve.lausd.net/resources

Nagbigay ang LAUSD ng isang hotline upang sagutin ang mga katanungan:

  • Mga Pamilya: 213-443-1300
  • Mga Pinuno ng Paaralan: 213-241-2000
  • Mga empleyado: 213-241-2700

Nagbigay din sila ng linya ng IT HelpDesk para sa mga katanungang nauugnay sa IT. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang: https://achieve.lausd.net/Page/1095

Ang LAUSD ay nakipagsosyo sa mga istasyon ng telebisyon sa ibaba sa pag-aaral sa bahay. Para sa mas detalyadong impormasyon, mag-click dito.

  • Grades Pre-K – 3: PBS SoCal (Channel 50.1) mula 5 ng umaga hanggang 5 ng hapon, PBS SoCal KIDS (Channel 50.5) 24/7 Livestream (sa mga streaming na aparato at PBS KIDS Video app, KLCS KIDS (Channel 58.2), KLCS ( Channel 58.1) mula 6 ng umaga hanggang 8 ng umaga, YouTube (Paghahanap ng "PBS KIDS"), Libreng PBS KIDS Video App.
  • Mga Grado 4-8: KLCS (Channel 58.1) mula 8 ng umaga hanggang 2 ng hapon
  • Mga Grado 9–12: KCET (Channel 28.1) mula 9 ng umaga hanggang 3 ng hapon KLCS (Channel 58.1) mula 2 am hanggang 6 pm

Libreng Internet para sa Mga Pamilya:

Mag-aalok ang Comcast ng libreng Internet sa panahon ng COVID-19 crisis

  • Gagawa ng Comcast ang Xfinity Wi-Fi Network nang libre sa buong bansa, na nag-aalok ng walang limitasyong data nang libre, nagtatapos sa mga pagkakakonekta at huli na bayarin
  • Ang mga pagbabagong ito ay makakatulong sa mga kabahayan na mababa ang kita na manatiling konektado sa Internet, na kung saan ay partikular na mahalaga habang ang mga bata ay natututo nang malayuan sa panahon ng pagsasara ng paaralan at ang mga pamilya ay nangangailangan ng pag-access sa mga mapagkukunang pangangalaga ng kalusugan.

Nag-aalok ang Spectrum ng libreng internet para sa mga mag-aaral. Dagdagan ang nalalaman dito: https://www.spectrum.net/support/internet/coronavirus-covid-19-educational-internet-offer

Ang ilang mga pamilya sa LA County ay kwalipikado para sa libreng mga serbisyo sa internet sa panahon ng pandemya upang mapaunlakan ang online na pag-aaral. Upang malaman ang karagdagang impormasyon, mag-click dito.

Ang LA County ay naglunsad ng isang tool upang matulungan ang mga residente na makahanap ng libreng WiFi. Upang matuto nang higit pa, bisitahin ang: https://covid19.lacounty.gov/covid19-news/wifi-locator-tool-help-residents-online/

Mga Mapagkukunang Pag-aaral sa Online:

Sa tuktok ng mga mapagkukunang ibinigay ng LAUSD, maraming mga kumpanya ang nag-aalok ng libreng mga serbisyo sa pag-aaral upang matulungan ang mga bata na gamitin ang kanilang talino at manatili sa track sa panahon ng pagsasara ng paaralan. Nasa ibaba ang isang listahan ng mga libreng online na mapagkukunan:

Pangkalahatang Impormasyon / Mga Mapagkukunan para sa Mga Nagbibigay ng ECE:

https://childcareheroes.org/ - Impormasyon at mapagkukunan para sa maagang pag-aalaga at edukasyon sa LA County sa panahon ng COVID-19

Mga mapagkukunan para sa Paghahanap ng Pangangalaga sa Bata:

Child Care Alliance Los Angeles - Paghahanap sa Mapagkukunan at Referral

Website ng Estado ng California para sa Paghahanap ng Pangangalaga ng Bata: https://mychildcare.ca.gov/#/home

Ang Koneksyon sa Pangangalaga ng Bata ni Mayor Garcetti para sa Mga Front-Line na Tumugon: https://corona-virus.la/Childcare

Patnubay sa Kalusugan at Kaligtasan:

Mga mapagkukunan para sa Mga Pagsasara sa ECE / Child Care:

Mga Ligal na mapagkukunan para sa mga ECE:

Payo ng Publiko ay nag-aalok ng libreng mga serbisyong ligal sa mga nagbibigay ng pangangalaga ng bata, maliliit na negosyo, o mga hindi pangkalakal na nagsisilbi sa mga pamayanan na may mababang kita na nangangailangan ng ligal na tulong dahil sa COVID-19. Posibleng matulungan nila silang maunawaan ang kanilang mga obligasyon sa trabaho, maging kwalipikado sila para sa anumang mga utang / gawad mula sa pederal / estado / lokal na pamahalaan, kung kailangan nilang magbayad ng renta kung ang kanilang negosyo ay naapektuhan ng COVID, kung maaari nilang singilin ang matrikula habang nakasara. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnay sa Ritu Mahajan, [protektado ng email].
isalin