Demystifying ADHD at Mga Kapansanan sa Pag-aaral

Ang ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) at mga kapansanan sa pag-aaral ay nakakaapekto sa kakayahan ng bata na malaman, matandaan at alalahanin ang impormasyon. Ang bawat isa ay maaaring may epekto sa pagsasalita, pagbabasa, pagsusulat at paggawa ng matematika. Habang ang ADHD at mga kapansanan sa pag-aaral ay magkahiwalay at magkakaiba, ang mga bata na mayroong ADHD ay madalas na may mga hamon sa pag-aaral at ang mga bata na may mga hamon sa pag-aaral ay madalas na mayroong ADHD. Ayon sa Association ng Mga Kapansanan sa Pag-aaral ng Amerika, sa pagitan ng 30-50% ng mga bata na may mga isyu sa pag-aaral ay may parehong ADHD at isang kapansanan sa pag-aaral, na nakikipag-ugnay upang gawing mahirap ang pag-aaral.

ADHD nakakaapekto sa pag-uugali. Ang mga batang may ADHD ay nahihirapang magbayad ng pansin, nakaupo pa rin (hyperactivity) at pagkontrol sa mga impulses, na maaaring makaapekto sa lahat ng mga larangan ng pag-aaral. Sa kaibahan sa iba pang mga hamon sa pag-aaral, ang ADHD ay maaaring makaapekto sa kakayahan ng isang bata na makisama sa iba. Maaari itong makaapekto sa pag-unlad ng panlipunan at emosyonal kung hindi ito tinugunan. Ang mga bata na mayroong ADHD ay maaaring mahihirapan kapwa sa bahay at paaralan. Ang ADHD ay pinaniniwalaang namana / henetiko at hindi sanhi ng istilo ng pagiging magulang.

Pag-aaral ng mga kapansanan nakakaapekto sa tungkol sa 13% ng mga bata sa mga pampublikong paaralan, ayon sa US National Center for Education Statistics. Ang pinakakaraniwang mga hamon sa pag-aaral ay kinabibilangan ng:

  • Dyslexia, na hindi lamang nakakaapekto sa kakayahan ng mga bata na magamit at maunawaan ang wika ngunit nakakaapekto rin sa pagbabasa, pagsulat at pagsasalita. Ang mga batang may dislexia ay maaaring magkaroon ng problema sa pagkilala sa pagitan ng mga tunog, titik at salita.
  • Dyscalculia, na nakakaapekto sa mga kakayahan na gumawa ng matematika, magsabi ng oras o magbilang ng pera.
  • Dysgraphia, na nakakaapekto sa sulat-kamay, spelling at pagsusulat.
  • Mga Karamdaman sa Pagproseso, na maaaring makaapekto sa paraan ng pagtanggap at pagproseso ng isang tao ng impormasyon sa pamamagitan ng pandinig o pagkakita nito. Habang ang paningin o pandinig ng isang bata ay maaaring maging perpekto, ang pag-aaral sa pamamagitan ng paggamit ng mga pandama - tulad ng pakikinig sa isang guro o pagtingin sa isang tsart ng impormasyon - ay maaaring magpakita ng isang hamon.

Ang mga maagang palatandaan ng posibleng mga kapansanan sa pag-aaral ay nagsasama ng mga isyu sa pag-uugali, pagkalimot, problema sa pagbibigay pansin o pagsunod sa mga direksyon, at mga problema sa pakikinig, pagsasalita o pag-unawa. Kung mayroon kang anumang alalahanin tungkol sa iyong anak, makipag-usap sa iyong tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa posibleng pagsubok at interbensyon. Maagang pagkakakilanlan at tulong sa ADHD at mga kapansanan sa pag-aaral ay maaaring makatulong sa iyong anak na bumuo, lumago at maabot ang kanilang pinakamalaking potensyal.

Easing Mga Back-to-School Jitter

Easing Mga Back-to-School Jitter

Pagpapagaan ng Mga Back-to-School Jitter Kung ikaw o ang iyong anak ay medyo nakaramdam ng kaba tungkol sa unang araw ng pag-aaral, ikaw ay nasa mabuting kumpanya! Ang pagkabalisa bago ang unang araw ng isang bagong taon ng pag-aaral ay karaniwan. Ang mga takot o pag-aalala ay maaaring lumitaw sa karamihan kapag ang isang bata ay pupunta sa preschool o ...

Autism at Magulang: Paano Matutulungan ang Iyong Anak na umunlad

Autism at Magulang: Paano Matutulungan ang Iyong Anak na umunlad

Autism at Magulang: Paano Matutulungan ang Iyong Anak na Maunlad ang Autism ay isang malawak na hanay ng mga kundisyon na nakakaimpluwensya kung paano pinoproseso ng isang tao ang impormasyon, ang kanilang pandama na kapaligiran at kung paano sila nakikipag-ugnayan sa ibang mga tao. Habang ang mga taong autistic ay nagbabahagi ng ilang mga katulad na katangian, ...

Mga Gawain sa Pagbasa at Pagkatuto: Marso 31 ay Araw ng César E. Chávez!

Mga Gawain sa Pagbasa at Pagkatuto: Marso 31 ay Araw ng César E. Chávez! Ipinagdiriwang namin ang kapanganakan at pamana sa Araw ng César Chávez, isang piyesta opisyal sa Estados Unidos, noong Marso 31. Dagdagan ang nalalaman tungkol sa Chávez at sa kanyang pambihirang buhay dito: Si César E. Chávez ay lumaki na nagtatrabaho sa mga bukid kasama ang ...

Ang Credit Credit sa Buwis ng California ay Tumutulong sa Mga Pamilyang Nagtatrabaho

Ang Credit Credit sa Buwis ng California ay Tumutulong sa Mga Pamilyang Nagtatrabaho

Ang Credit Credit sa Buwis ng California ay Tumutulong sa Mga Pamilyang Nagtatrabaho Kung nagtatrabaho ka at nagbabayad ng buwis, maaari kang maging karapat-dapat para sa isang Kredito sa Buwis sa Kita na Nakakuha ng California na maaaring magbigay sa iyo ng isang bayad - o mabawasan ang mga buwis ng iyong pamilya - ng libu-libong dolyar. At kung mayroon kang maliliit na anak, maaari kang ...

Kakayahang Pangkulturang: Ano ang Maaari Mong (at Dapat!) Asahan mula sa Mga Tagabigay ng Pangangalaga ng Kalusugan

Kakayahang Pangkulturang: Ano ang Maaari Mong (at Dapat!) Asahan mula sa Mga Tagabigay ng Pangangalaga ng Kalusugan

Kakayahang Pangkulturang: Ano ang Maaari Mong (at Dapat!) Asahan mula sa Mga Tagabigay ng Pangangalaga ng Kalusugan "Sa lahat ng mga uri ng hindi pagkakapantay-pantay, ang kawalang-katarungan sa pangangalagang pangkalusugan ay ang pinaka-nakakagulat at hindi makatao." - Martin Luther King, Jr. Minsan lumalabas ka sa tanggapan ng doktor na mas masahol kaysa sa ...

COVID-19 Mga Hamon: Salamat sa isang Trabaho sa Pag-aalaga ng Bata!

COVID-19 Mga Hamon: Salamat sa isang Trabaho sa Pag-aalaga ng Bata!

COVID-19 Mga Hamon: Salamat sa isang Trabaho sa Pag-aalaga ng Bata! Tulad ng karamihan sa mga magulang ay may lubos na kamalayan, ang kalidad ng pangangalaga sa bata ay kritikal sa pag-unlad ng isang bata, ang kakayahang magtrabaho ng mga magulang at ang kagalingan ng kanilang mga pamilya. Habang ang mga tagabigay ng pangangalaga ng bata sa Los Angeles County ay matagal nang nakaharap sa malaki ...

isalin