Demystifying the Census

Kapag ang mga manunulat ng Konstitusyon ay nagtatag ng isang senso bilang isang paraan upang maunawaan at matugunan ang mga pangangailangan ng lumalaking populasyon ng Amerika, marahil ay tila isang prangkahang panukala. Gayunpaman, sa modernong panahon, ang pagkolekta ng data at privacy ay mas kumplikado. Maaaring mahirap malaman kung ano - o sino - ang maniwala sa mga panahong ito pagdating sa pagsisiwalat ng personal na impormasyon tungkol sa iyo at sa iyong pamilya.

At habang mahalaga ang pakikilahok sa census, maaari itong magtaas ng mga katanungan. Paano nakakaapekto ang pagkakasali sa census sa privacy at mga karapatang sibil? Ano ang ginagawa ng pamahalaang federal sa impormasyong kinokolekta nito sa pamamagitan ng senso? Paano magagamit ang impormasyong nakuha nito - o hindi gagamitin?

Ang US Census Bureau ay nakasalalay sa batas upang maprotektahan ang iyong mga sagot at panatilihin itong hindi nagpapakilala at kumpidensyal. Ang mga sagot na iyong ibinibigay ay ginagamit upang makabuo ng mga istatistika. Ayon sa batas, ang Census Bureau ay hindi maaaring maglabas ng anumang impormasyon na maaaring makilala ka, mga miyembro ng iyong pamilya, iyong tahanan o iyong negosyo, kahit sa mga ahensya ng nagpapatupad ng batas. Tinitiyak ng batas na ang iyong pribadong data ay protektado at ang iyong mga sagot ay hindi maaaring gamitin laban sa iyo ng anumang ahensya ng gobyerno o korte.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan o hinala tungkol sa isang survey sa US Census Bureau, tawag sa telepono, o pag-mail, makipag-ugnay sa tanggapan ng rehiyon ng bureau sa Los Angeles sa 1-800-992-3530. Upang mapatunayan na ang isang tao ay empleyado ng US Census Bureau at may pahintulot na mangolekta ng impormasyon, bisitahin ang search engine ng kawani ng bureau sa https://www.census.gov/cgi-bin/main/email.cgi

Ang Iyong Mahusay na Anak: Malinaw ang mata Tungkol sa Paningin at Iba Pang Mga Saring sa Kalusugan

Ang Iyong Mahusay na Anak: Malinaw ang mata Tungkol sa Paningin at Iba Pang Mga Saring sa Kalusugan

Ang Iyong Anak na Anak: Malinaw ang Paningin Tungkol sa Paningin at Iba Pang Mga Pag-screen sa Kalusugan noong Pebrero ay Mababang Buwan ng Pagkilala sa Pangitain - at isang magandang panahon upang, mabuti, mag-focus sa malusog na paningin ng iyong anak at iba pang paglago at pag-unlad, kahit na nagpatuloy ang pandemya at paglayo ng panlipunan. Maaari itong ...

Mga Patnubay sa Bagong Pandiyeta sa Estados Unidos para sa Mga Sanggol at Mga Bata: Laktawan ang Asukal

Mga Patnubay sa Bagong Pandiyeta sa Estados Unidos para sa Mga Sanggol at Mga Bata: Laktawan ang Sugar Sugar ay hindi gaanong kaibig-ibig para sa kalusugan ng mga sanggol at mga bata, ayon sa mga bagong alituntunin sa pagdidiyeta para sa mga Amerikano mula sa Kagawaran ng Agrikultura ng Estados Unidos. Sa katunayan, inirekomenda ng ulat na ang mga sanggol ay walang naidagdag ...

Pebrero 2021 Mga Libro

Pebrero 2021 Mga Libro

Pebrero 2021 Mga Libro Pebrero ay Buwan ng Kasaysayan ng Itim! Ipagdiwang kasama ang mga librong ito ... Ang ABC's of Black History ni Rio Cortez, na isinalarawan ni Lauren Semmer Sinabi sa tekstong tumutula, ang librong ito ay sumusunod sa alpabeto habang natutunan namin ang lahat tungkol sa itim na kasaysayan ng US at sa paligid ng ...

Pebrero 2021 Mga Kamangha-manghang Gawain

Pebrero 2021 Mga Kamangha-manghang Gawain 

Pebrero 2021 Mga Kamangha-manghang Aktibidad Pebrero ay Buwan ng Kasaysayan ng Itim! Basahin ang isang libro ng larawan ng isang itim na manunulat o ilustrador nang magkasama. Groundhog Day! Turuan ang iyong anak na gumawa ng mga papet na anino at tumingin sa anim na linggo ng taglamig! Ang Pebrero ay Pambansang Pagpapakain din ng ...

Enero 2021 Mga Kamangha-manghang Gawain

Enero 2021 Mga Kamangha-manghang Gawain

Enero 2021 Mga Kamangha-manghang Gawain Ano ang isang layunin para sa taong ito na maaaring magawa mo at ng iyong anak na makamit? Ang Enero ay National Hobby Month! Ano ang libangan na maaaring simulan ng iyong anak sa buwang ito? Gumawa ng 15 sit-up kasama ang iyong anak! Trivia Day! Ano ang isang random o nakakatuwang katotohanan sa iyo ...

Enero 2021 Mga Libro

Enero 2021 Mga Libro

Enero 2021 Mga Libro Enero 18 ay Martin Luther King, Araw ng Jr. Alamin ang tungkol sa kung paano binago ng pinuno na ito ang kurso ng kilusang karapatang sibil gamit ang mga librong ito ... Ako si Martin Luther King, Jr. (Ordinaryong Tao na Binabago ang Mundo) ni Brad Meltzer, na isinalarawan ni Christopher ...

isalin