Paghiling ng Network ng Disenyo at Pag-upgrade sa Hardware Para sa Impormasyon (RFI)

PETSA NG POSTING: Nobyembre 9, 2020

RESPONSE DUE DATE DATE: 4:00 pm PT sa Disyembre 7, 2020

HINDI MANDATORY SITE VISITNobyembre 17, 2020 - Mga Appointment ayon sa Kahilingan Lamang

DESCRIPTION

Ang unang 5 LA Technology Technology Department ay humihiling ng impormasyon mula sa mga tagagawa at vendor upang magbigay ng isang bagong disenyo ng network. Papalitan ng bagong disenyo ang umiiral na paglipat ng network kasama ang mga patayong mga kable sa pagitan ng mga switch sa bawat palapag.

Mangyaring mag-refer sa Appendix A. Ang unang pahina sa Appendix A ay ang kasalukuyang network na may mga lokasyon ng switch at mga koneksyon sa cable sa tatlong mga sentro ng data. Ang Pahina 2 at Pahina 3 ng Apendiks A ay mga halimbawa ng posibleng mga solusyon sa arkitektura ng pisikal na network. Ang mga sample na ito ay mga halimbawa ng uri ng arkitektura na maaaring gumana para sa Unang 5 LA. Ang mga manggagawa at vendor ay maaaring lumawak sa mga sample na ito o ganap na magrekomenda ng iba pang mga solusyon.

Cover Letter - PDF
Ang Disenyo ng Network at Pag-upgrade ng Hardware RFI - PDF

MGA TANONG AT MGA SAGOT

Ang lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa RFI na ito ay dapat na matanggap sa pagsulat ng First 5 LA sa pamamagitan ng e-mail bago 5 pm PT sa Nobyembre 30, 2020. Nakalaan sa First 5 LA ang nag-iisang karapatan upang matukoy ang tiyempo at nilalaman ng mga tugon sa lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon. Ang Unang 5 LA ay maaaring tumugon sa mga indibidwal na pagtatanong at pagkatapos ay mag-post ng mga tugon sa lahat ng mga katanungan sa pamamagitan ng petsa ng pag-post, Disyembre 2, 2020, sa aming website.

RESPONSE DATE DATE

Mangyaring magsumite ng mga tugon sa First 5 LA ng 4:00 pm PT sa Disyembre 7, 2020. Mangyaring suriin ang Timeline ng RFI.

PAANO MAG-SUBMIT

Ang mga tugon ay dapat maihatid bilang mga PDF file sa pamamagitan ng e-mail kay Terrie Johnson, [protektado ng email]. Ang mga pagsumite ng e-mail ay hindi dapat lumagpas sa 20MB. Tumatanggap ang Unang 5 LA ng mga disenyo / diagram ng Network sa mga format na Viso at Omnigraffle. Mas gusto ng Una 5 LA ang mga diagram ng network na maaaring madaling mabasa sa 11 "x17" na Ledger / Tabloid na papel. Mangyaring ipahiwatig sa iyong mga panukala kung ang mga diagram ay nangangailangan ng isang mas malaking format ng pag-print.

MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN

Ang lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa RFI na ito ay dapat na isumite sa pamamagitan ng email kay Terrie Johnson, Opisyal ng Pagsunod sa Kontrata, sa [protektado ng email].

 
Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

TAUNANG PAG-UULAT PARA SA FY 2021-2022 PANGKALAHATANG-IDEYA at MGA MADALAS NA TANONG Panimula Ang pahinang ito ay naglalaman ng mga mapagkukunan upang suportahan ang Unang 5 LA na grantee at mga kontratista sa pagkumpleto ng online na Annual Reporting Survey. Upang mag-download ng PDF ng webpage na ito, mag-click dito. ...

Maagang Pagsusuri, Mas Mabuting Kinalabasan: Developmental Screening, Referral at Toolkit para sa Mga Family Resource Center

Maagang Pagsusuri, Mas Mabuting Kinalabasan: Developmental Screening, Referral at Toolkit para sa Mga Family Resource Center

<< Bumalik sa Toolkit Homepage Sa Developmental Screening, Referral at Outreach Toolkit na ito para sa Mga Family Resource Center, matututuhan mo ang mga yugto sa pagpapatupad o pagpino ng isang de-kalidad na diskarte sa developmental screening, outreach at linkage sa mga serbisyo....

isalin