Katie Kurutz-Ulloa | Unang 5 Espesyalista sa LA na Komunikasyon

Hunyo 30, 2022

Transitional Kindergarten. Universal Transitional Kindergarten. Bago magkindergarten. Universal Pre-Kindergarten. Pag-aalaga ng bata. Early Head Start. Head Start. Preschool. Pangkalahatang Preschool.

Para sa iyong karaniwang consumer ng media, maaaring lumabo ang mga terminong ito. Ngunit para sa mga magulang ng maliliit na bata at mga tagapagtaguyod ng maagang pagkabata sa California, isa ang kasalukuyang namumukod-tangi: Universal Transitional Kindergarten (UTK). Bakit? Dahil noong Hulyo ng nakaraang taon, sinabi ni Gov. Newsom gumawa ng matapang na hakbang ng pag-aatas sa lahat ng distrito ng paaralan sa estado na magdagdag ng Transitional Kindergarten (TK) bago ang 2025 bilang bahagi ng umiiral na sistema ng paaralang K-12. Kung magtagumpay ang plano, tataas ng tatlong beses ang pag-access sa TK kapag naging available ito sa lahat ng 4 na taong gulang sa estado, anuman ang kita ng pamilya, sa loob ng tatlong taon.

Ang bagong karagdagan ay nasasabik sa maraming magulang dahil ang UTK ay magbibigay ng mas nakaayos na kurikulum para sa mga 4 na taong gulang, at mapawi pamilya ang halaga ng isang part-day early education program (at para sa mga kwalipikadong pamilya, ang halaga ng isang buong-araw na programa). Ngunit ang ilang mga tagapagtaguyod ay naniniwala na maaari nitong masira ang balanse ng napakarupok na sistema ng maagang pangangalaga at edukasyon (ECE) ng estado. Kung mangyari iyon, maraming tagapagbigay ng pangangalaga sa bata ang walang pagpipilian kundi isara ang kanilang mga pintuan, na iniiwan ang mga magulang ng mga sanggol at maliliit na bata, pati na rin ang mga nagtatrabahong pamilya na nangangailangan ng buong araw na pangangalaga, na wala nang mapupuntahan.

Ang transitional kindergarten ay pinasimunuan sa California bilang bahagi ng Batas sa Kahandaan sa Kindergarten ng 2010, na ipinag-utos na ang mga bata ay kailangang maging 5 taong gulang pagsapit ng Setyembre 1 para mag-enroll sa kindergarten. Ang paghihigpit sa edad na ito ay nag-iwan ng humigit-kumulang 100,000 mga bata na kwalipikado sana sa ilalim ng nakaraang patakaran, kaya ang TK ay binuo upang bigyan ang mga batang iyon ng isang programang pinondohan ng estado na tumutugon sa kanilang mga pangangailangan. Simula noon, ito ay naging isang setting kung saan ang mga 4 na taong gulang ay natututo ng mga kasanayang kailangan upang umunlad sa kindergarten. Ang halaga ng TK programming ay nakumpirma ng a 2017 pag-aaral na natagpuang ang TK ay nagpabuti ng mga kasanayang pang-akademiko para sa mga bata sa lahat ng antas ng kita at napagpasyahan na ang estado ay dapat mag-alok ng TK sa lahat ng mga mag-aaral.

Ang pag-aaral ay pinalakas ang isang lumalagong kilusan na nagtutulak para sa mas mataas na pag-access sa TK. Ang UTK ay isa sa mga mga elementong inilatag sa labas ng Gobernador Master Plan para sa Maagang Pag-aaral at Pangangalaga, isang tandang dokumento na inilathala noong huling bahagi ng 2020. Sa taong iyon din, ang Assemblymember na si Kevin McCarty (D-Sacramento) ay nag-akda ng AB 22, na nagmungkahi ng isang buong araw na plano ng UTK kasama ng isang pakete ng mga bayarin na naglalayong palakasin ang may sakit na ECE system. Ang anunsyo ng badyet sa FY 2021-2022 ng Newsom na naglalaan ng $2.7 bilyon sa isang UTK na plano ay tila isang tagumpay sa susunod na hakbang. Ang kulang, gayunpaman, ay ilang mga rekomendasyon - tulad ng pagbuo ng kapasidad ng umiiral na sistema ng "halo-halong paghahatid" na sumasaklaw sa pangangalaga ng bata, preschool at mga tagapagbigay ng Head Start - na pagaanin ang mga aspeto ng plano na negatibong nakakaapekto sa mga tagapagbigay ng ECE.

Mahalagang maunawaan ang mga pagkakaiba ng sistema ng pangangalaga ng bata upang makita kung bakit maaaring gumawa ng hamon ang UTK para sa ilang provider. Una, karamihan sa mga programa sa pangangalaga ng bata ay umaasa sa kita mula sa mas matatandang mga bata — 3- at 4 na taong gulang — upang mabawi ang mga gastos sa pangangalaga para sa mga sanggol at maliliit na bata. Sa California, ang mga child care center ay inaatasan ng batas na magkaroon ng isang adulto na naroroon para sa bawat apat na batang wala pang 2 taong gulang, habang ang ratio para sa 4 na taong gulang ay isang matanda para sa bawat 12 bata. Kung ang mga lokal na distrito ng paaralan ay nagbibigay ng libreng pangangalaga para sa mga 4 na taong gulang, ang mga programa ay hindi na magkakaroon ng mga batang nasa edad na preschool na paglilingkuran, na ginagawang mahirap para sa mga negosyo ng pangangalaga ng bata na mabawi ang pangangalaga sa sanggol/bata. Isa pang hamon ang magiging epekto sa mga guro. Ang TK ay may potensyal na magbayad ng isang tagapagbigay ng pangangalaga sa bata na may bachelor's degree tatlong beses kung ano ang ginagawa nila sa isang center o family day care, na nag-uudyok sa kanila na umalis sa pangangalaga ng bata pabor sa TK.

Mahalaga rin na maunawaan ang terminolohiya na ginamit upang ilarawan ang UTK, dahil ang ilang termino ay maaaring mapanlinlang para sa karaniwang mambabasa. Ayon sa California Department of Education website, Ang Universal Pre-Kindergarten (UPK) ay isang umbrella term na kinabibilangan ng UTK, ang California State Preschool Program, Head Start (na pinondohan ng pederal), at higit pa. Karamihan sa mga kategoryang iyon ay may mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat, kabilang ang kita ng pamilya, kaya ang tanging bahagi ng UPK na libre sa lahat ng pamilya ay ang part-day na pagtuturo sa TK. Tinutukoy din ng mga tagapagtaguyod ang karamihan sa mga bahagi sa ilalim ng payong terminong "UPK" bilang isang pinaghalong sistema ng paghahatid. Ang isang karagdagang termino na susubaybayan ay ang Early Transitional Kindergarten (ETK), na ginagamit ng LAUSD upang ilarawan ang sarili nitong TK system. Pinagtibay bago ang anunsyo ng Newsom, may bahagyang naiibang mga parameter ang ETK kaysa sa UTK sa antas ng estado.

Upang makatulong na mabawi ang potensyal na pinsalang nagawa sa magkahalong sistema ng paghahatid at dagdagan ang libreng Preschool access sa lahat ng pamilya sa California, ipinakilala ni Senator Connie Leyva ang SB 976 noong Pebrero, na nagsusulong para sa estado na mamuhunan sa kasalukuyang imprastraktura ng pangangalaga sa bata. Ang unang 5 LA ay kumuha ng posisyon ng suporta sa panukalang batas na ito, na maaari mong basahin nang higit pa dito.

"Kung ang mga pasilidad ng pangangalaga na ito sa komunidad ay magsara - na malamang na mangyari sa marami sa kanila kung hindi namin palawakin ang kakayahang umangkop - maraming kababaihan ang mawawalan ng trabaho, at ang mga pamilya ay magkakaroon ng mas kaunting mga pagpipilian para sa kanilang mga anak," sabi ni Leyva sa isang pahayag tungkol sa bill. Isang kamakailang ulat mula sa Pampulitika ay nagmumungkahi na kung ang pagpopondo upang suportahan ang panukalang batas ni Leyva — tinatayang nasa $1 bilyon — ay hindi makapasok sa huling badyet na nilagdaan ni Gov. Newsom, hindi papasa ang batas. Sa pagsulat na ito, ang Gobernador o ang Lehislatura ay hindi nagsama ng sapat na pondo upang tustusan ang mga iminungkahing pamumuhunan ng Leyva.

Simula sa Hulyo, lilipat ang California sa ikalawang taon nito ng pagpapatupad ng UTK, na ililipat ang petsa kung kailan karapat-dapat ang mga 4 na taong gulang na magsama ng higit pang mga bata. Ang Lupon ng Editoryal ng Los Angeles Times nailalarawan ang unang taon bilang isang mabagal na simula ngunit nag-alok ng ilang mungkahi sa mga paraan upang mapanatili ang paglulunsad sa pamamagitan ng pagtutok sa mga guro.

Hindi pa tapos ang kwento ng pagpapatupad ng UTK — at ang mga epekto nito sa pinaghalong sistema ng paghahatid. Nagsama-sama kami ng maikling listahan ng mga artikulo na nagbibigay ng karagdagang detalye sa pagbuo ng UTK at sa unang taon ng pagpapatupad nito sa ibaba upang matulungan ang aming mga mambabasa na higit na maunawaan ang kuwento. Susubaybayan din ng First 5 LA ang UTK rollout at magbibigay ng mga update sa mga bill at badyet sa pamamagitan ng aming Early Childhood Matters Newsletter, kung saan maaari kang mag-sign up para sa dito.

 
Maagang Pagsusuri, Mas Mabuting Kinalabasan: Developmental Screening, Referral at Toolkit para sa Mga Family Resource Center

Maagang Pagsusuri, Mas Mabuting Kinalabasan: Developmental Screening, Referral at Toolkit para sa Mga Family Resource Center

<< Bumalik sa Toolkit Homepage Sa Developmental Screening, Referral at Outreach Toolkit na ito para sa Mga Family Resource Center, matututuhan mo ang mga yugto sa pagpapatupad o pagpino ng isang de-kalidad na diskarte sa developmental screening, outreach at linkage sa mga serbisyo....

isalin