Charna Widby | Unang 5 LA Chief Government Affairs Officer, Office of Government Affairs at Public Policy

Hulyo 29, 2021

Matapos ang mga linggo ng matinding negosasyon sa pagitan ng pamumuno ng pambatasan, mga pinuno ng komite ng Budget at pangangasiwa ng Newsom, ang badyet ng estado ng California na 2021-2022 ay nilagdaan sa batas noong Hulyo 12. Sa isang inaasahang $ 262.6 bilyong plano sa paggastos na nagsasama ng $ 196 bilyon sa mga pangkalahatang pondo, $ 25.2 bilyon sa kabuuang mga reserba at isang kabuuang labis na $ 75.7 bilyon, ang badyet ay nagbibigay ng isang beses na isang henerasyon na pagkakataon na mamuhunan sa mga bata at pamilya sa California sa oras na ito ay pinaka-agarang kinakailangan. 

Ang mga negosasyon tungkol sa badyet ng estado ng 2021-2022 ay minarkahan ng isang natatanging sandali sa kamakailang kasaysayan ng pambatasan ng estado, na may huling pagpapatibay ng badyet na darating halos isang buwan pagkatapos ng deadline ng konstitusyon –– isang kaganapan na hindi naganap sa loob ng 10 taon. Dahil sa pagkaantala na ito, ang badyet na naipasa noong Hulyo 12 ay magkakabisa kaagad, tulad ng Hulyo 1 na minarkahan ang pagsisimula ng taon ng pananalapi ng California.  

Matapos mailathala ang Newsom's Maaaring Muling baguhin, ang Senado at Assembly ay naglabas ng kanilang sariling pinagsamang balangkas ng badyet na nagsilbing bersyon ng Batasan ng 2021-2022 na badyet ng estado. Pagpapatuloy sa tradisyunal na mga pamamaraan, ang Assembly ng estado at Senado ay hindi pumasa sa mga indibidwal na badyet at pagkatapos ay nagtawag ng isang komite sa komperensya upang magkasundo ang anumang mga pagkakaiba, ngunit sa halip ay sumang-ayon sa magkasanib na balangkas. Ang dalawang bahay ay naipasa ang isang badyet isang araw bago ang saligang batas na inatasan ng konstitusyon noong Hunyo 15, na pinapayagan ang mga detalye sa negosasyon na magpatuloy hanggang Hulyo.  

Sa gitna ng mga hindi pagkakasundo, ang mga pinuno ng pambatasan ay naiiba sa Kagawaran ng Pananalapi sa tinatayang kabuuang mga kita sa estado pati na rin ang mga kinakailangang ayon sa batas na nauugnay sa threshold ng paglalaan ng estado, na kilala bilang Gann Limitasyon. Ang pagtaas ng rate ng reimbursement para sa mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata ay lumitaw din bilang isa sa mga mas makabuluhang punto ng negosasyon sa pagitan ng mga mambabatas at Newsom, na lahat ay nag-ambag sa pagkaantala ng ratipikasyon.  

Sa kanilang kasunduan sa pangwakas na badyet ng estado, natapos na ng pamamahala ng Lehislatura at Newsom ang lahat ng nakaplanong negosasyon sa badyet para sa 2021-2022. Gayunpaman, ang California ay tumatanggap ng humigit-kumulang na $ 27 bilyon sa direktang mapagkukunang pederal sa pamamagitan ng American Rescue Plan sa dalawang bahagi; ang isa ay dumating sa pagtatapos ng Hunyo, at ang isa ay nakatakdang darating sa susunod na taon. Tulad ng naturan, ang mga bill na "budget junior" na gugugol sa pagpopondo na ito ay maaaring kinakailangan, kasama ang pagbuo ng mga malamang na maganap sa paglaon ngayong tag-init o sa taglagas. Bukod dito, kahit na nakumpleto na ang karamihan sa mga pagpapasya sa badyet, ang mga karagdagang singil sa trailer, na nagpapahintulot sa mga panukalang batas sa wika at badyet ay maaaring matupad sa buong natitirang sesyon ng pambatasan, na magtatapos sa Setyembre 15. 

Sinusuri ang mga panukalang iyon na nauugnay sa Una sa 5 mga prioridad ng LA na iba-iba sa loob ng mga balangkas ng Mayo Revise at Batas ng Batas na pambatasan ay kapaki-pakinabang sa pag-unawa kung paano naganap ang negosasyon: 

 • Tagabigay rate Nadadagdagan: Ang pagtaas ng rate ng reimbursement para sa mga maagang nagbibigay ng pag-aaral ay isang makabuluhang sagabal para sa mga mambabatas at sa administrasyon tungo sa pagkamit ng isang kasunduan sa badyet. Habang ang Mayo Revise ay hindi tinutukoy ang mga rate ng muling pagbabayad, ang Lehislatura ay nagpanukala ng $ 1.1 bilyon upang ipatupad ang Reform ng Bata sa Pangangalaga ng Bata para sa mga programa sa pangangalaga ng bata at estado ng preschool. Inilaan ng mga mambabatas ang pera na ito upang matulungan na mabayaran nang mas sapat ang mga nagbibigay ng maagang pag-aaral, lalo na pagkatapos ng mga karagdagang gastos na natamo bilang tugon sa pandemikong COVID-19. Sa pag-asang maibalik at suportahan ang trabahador ng maagang pangangalaga at edukasyon (ECE) at magkakahalo na sistema ng paghahatid, ang pangwakas na badyet ay naglalaman ng maraming mga pagbabago hinggil sa mga rate ng pagbabayad ng provider, kabilang ang pagdaragdag ng lahat ng mga rate ng programa ng pangangalaga ng bata at preschool hanggang sa ika-75 porsyento ng kanilang lalawigan sa 2018. Regional Market Rate (RMR); pagtaas ng lahat ng mga rate ng programa ng preschool na nakabatay sa paaralan sa ika-75 porsyento ng kanilang lalawigan na 2018 RMR (sinusuportahan ng $ 234 milyon sa Proposition 98 General Fund noong 2021-22 at $ 468 milyon na nagpapatuloy); at pagbibigay ng $ 289 milyon na pondong federal, $ 289 milyon na Pangkalahatang Pondo, at $ 67.7 milyon sa Panukalang 98 na isang beses na pagpopondo bilang mga karagdagang bayad sa pagbabayad sa lahat ng mga nagbibigay ng pangangalaga sa bata at preschool. Panghuli, pinatutunayan ng panghuling badyet ang mga kontrata ng Child Care Providers United, na kinabibilangan - bukod sa iba pang mga probisyon - pagtaas ng rate, bayad sa tagapagbigay at mga karagdagang bayad, kakayahang umangkop sa pandemiko, at mga suporta sa kalusugan ng isip. 
 • Pangangalagang Pambata rate Reporma: Ang pagdaragdag ng mga rate ng pagbabayad sa mga nagbibigay ng pangangalaga ng bata ay isang mahalagang hakbang patungo sa ganap na pagsuporta sa larangan ng maagang pag-aaral. Gayunpaman, kinakailangan ang repormang kritikal na sistema upang maabot ang equity ng bayad sa kabuuan ng magkakahalo na sistema ng paghahatid ng estado, na may sapat na kabayaran na sumasalamin sa totoong halaga ng pangangalaga para sa mga sanggol at sanggol. Hangga't ang California ay nagtaguyod ng isang dalawang-rate na istraktura, magpapatuloy itong mapanatili ang magkakaibang mga sahod para sa mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata - lalo na ang mga naglilingkod sa mga pamayanan na may mataas na pangangailangan. Tinatawagan ng pangwakas na badyet ang pag-aampon ng patakaran sa Rate Reform para sa lahat ng mga programa sa pangangalaga ng bata na maghahangad na lumikha ng mga itinakdang mga target na rate para sa isang solong sistema ng rate simula sa 2023. Bukod pa rito, ang badyet ng trailer trailer na AB 131 (Committee on Budget) ay naglalayong magtatag ng isang workgroup ng Rate Reform, ipinatawag ng Kagawaran ng Mga Serbisyong Panlipunan, upang ipaalam ang mga rekomendasyon ng Joint Labor Management Committee sa paglikha ng isang solong sistema ng rate ng reimbursement. Ang paglikha ng isang pantay at sapat na reimbursement system ay isang pangunahing adbokasiya ng adbokasiya para sa Unang 5 LA, na hihimok din sa pagpasa ng SB 246 (Leyva), batas na nagtatampok ng mga kritikal na reporma sa sistema ng pagbabayad ng rate ng pangangalaga ng bata sa estado patungo sa paglikha ng isang mas makatarungang sistema ng kabayaran. 
 • Mga Upuan sa Pangangalaga ng Bata: Nagmungkahi ang Lehislatura ng 100,000 mga puwesto sa pangangalaga ng bata na lampas sa hiniling na pondohan ng Mayo Revise. Kasunod ng negosasyon, ang panghuling badyet ay nagsasama ng 200,000 bagong mga puwang sa pangangalaga ng bata sa Alternatibong Bayad, Pangkalahatang Pag-aalaga ng Bata, Migrant Child Care, at programa ng tulay para sa programa ng mga anak ng inaalagaang bata at patuloy na pagpapauna ng mga voucher para sa mahahalagang manggagawa na kasalukuyang tumatanggap ng panandaliang tulong dahil sa pandemya. Ang estado ay tataas ang mga puwang ng 120,000 sa panahon ng 2021-22 taon at yugto sa isang karagdagang 80,000 sa susunod na apat na taon. Habang ang bilang ng mga bagong upuan ay makakatulong sa ilang mga pamilya na makahanap ng mga kinakailangang mapagkukunan sa pangangalaga ng bata, ito ay pa rin ganap na hindi sapat.  
 • Universal Transitional Kindergarten: Iminungkahi ng Newsom's May Revise ang paggastos ng humigit-kumulang na $ 900 milyon (Pangkalahatang Pondo) noong 2022-23 upang simulan ang isang diskarte sa phase-in sa Universal Transitional Kindergarten (UTK), na lumalaki sa pondo na $ 2.7 bilyon noong 2024-2025. Ang Lehislatura ay nagpanukala ng isang taong pagkaantala sa pagpapatupad kumpara sa Mayo Revise, pagbubukas ng UTK sa lahat ng mga pamilyang may maliliit na bata noong 2025-2026. Kasunod ng negosasyon, ang panghuling badyet ay nagtaguyod sa UTK bilang bahagi ng isang magkakahalo na sistema ng paghahatid at inaprubahan ang isang taong pagkaantala para sa pagpapatupad sa pamamagitan ng pagtatapos sa pinalawak na pagiging karapat-dapat sa edad hanggang sa ganap na pagpapatupad ng 2025-26. Ang iba pang mga piraso ng UTK ay may kasamang:  
  • Muling pagbibigay ng garantiya sa Proposisyon 98 na magbigay ng patuloy na pagpopondo para sa pagpapalawak ng palawit na kindergarten na humigit-kumulang na $ 2.7 bilyon sa buong pagpapatupad. 
  • Nangangailangan ng mga pamantayan sa kalidad para sa transitional kindergarten, kabilang ang buong minuto ng pagtuturo sa araw ng paaralan, 1:12 kawani sa ratio ng mag-aaral sa pamamagitan ng 2022-23, at 1:10 kawani sa ratio ng mag-aaral sa pamamagitan ng 2023-24, napapailalim sa hinaharap na paglalaan ng Badyet. 
  • Ang pagbibigay ng $ 300 milyon sa isang beses na Proposisyon 98 para sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga gawad upang suportahan ang paghahanda ng mga guro sa preschool, transitional kindergarten at kindergarten, at suportahan ang propesyonal na pag-unlad sa pagbibigay ng tagubilin sa mga silid-aralan na silid-aralan, suporta para sa mga nag-aaral ng wikang Ingles, pag-aaral ng sosyal-emosyonal, mga kasanayan na may kaalamang trauma, mga kasanayan sa pagpapanumbalik at implicit na pagsasanay sa bias. 
  • Nagbibigay ng hanggang sa $ 200 milyon para sa pagpaplano ng mga gawad para sa pagpapalawak ng mga pre-kindergarten at mga programa sa kindergarten, kabilang ang mga transitional kindergarten, kindergarten, Head Start at mga programang preschool.  
 • Imprastrakturang Pangkalusugan ng Publiko: Iminungkahi ng Lehislatura na magbigay ng $ 200 milyon na pondo para sa mga lokal na hurisdiksyon sa kalusugan, mga pagpapaandar sa kalusugan ng publiko sa estado at pagpapaunlad ng mga manggagawa sa kalusugan ng publiko, pati na rin ang pagpopondo para sa isang programa sa pag-iwas sa HIV / AIDS. Malawak, ang pagpopondo na ito, sinabi ng mga mambabatas, ay makakatulong sa pagbuo ng mas moderno at pantay na imprastrakturang pangkalusugan sa publiko sa California, na partikular na mahalaga matapos ilantad ng pandemikong COVID-19 ang mga kakulangan sa kasalukuyang sistema. Ang mga tagapagtaguyod ng kalusugan para sa publiko ay malubhang nag-lobby din para sa pagsasama ng direktang pagpopondo sa mga pampublikong sistema ng kalusugan at imprastraktura ng estado, na sa palagay nila ay nabigo na unahin ng May Revise. Kasunod ng negosasyon, ang panghuling badyet ay nagsasama ng mga paglalaan sa itaas kahit na ang panukala ng Batasan, dahil ang estado ay gagastos ng $ 300 milyon na nagpapatuloy, simula sa 2022-2023, upang matugunan ang mga pangangailangan sa imprastrakturang pangkalusugan sa publiko at equity sa kalusugan. 
 • Pagkain para sa Lahat: Iminungkahi ng Lehislatura na palawakin ang pagiging karapat-dapat para sa mga benepisyo na nutrisyon na pinopondohan ng estado sa mga residente na walang dokumento. Ang mga taga-California na walang ligal na katayuan ay hindi ma-access ang CalFresh, ang Supplemental Nutrisyon na Tulong sa Programa ng California (SNAP), na lalo na hinggil sa mga rate ng kawalan ng katiyakan sa pagkain ay tumaas nang malaki sa panahon ng pandemya. Ang tampok na Mayo Revise ay hindi itinampok sa naturang panukala. Kasunod ng negosasyon, ang pinal na badyet ng estado ay nagpapalawak ng mga benepisyo sa nutrisyon na pinondohan ng estado sa mga kasalukuyang hindi karapat-dapat para sa CalFresh o sa California Food Assistance Program dahil lamang sa katayuan sa imigrasyon. Ang mga pagbabago sa pag-aautomat sa programa ay nakatakdang magsimula kaagad, na may nakatuon na mga pagpapatala na nagsisimula noong 2023-2024. Ang mga pagpapasiya kung sino ang maaaring magpatala sa panahon ng paunang ito ay magaganap na malapit sa petsa ng pagpapatupad. 
 • CalWORKs Home Visiting Program: Iminungkahi ng Lehislatura na ibalik ang $ 30 milyon sa pondo na "ramp-up" para sa programa ngayong taon, na iminungkahi ng gobernador na alisin, at ibalik ang dating ginawang mga pagbabawas sa pondo. Sa huli, ang panghuling badyet ay nagsama ng $ 69.1 milyon sa pagpopondo para sa CalWORKs Home Visiting Program. Ang pagpapatibay ng programang ito ay naging at magpapatuloy na maging isang makabuluhang priyoridad ng patakaran ng Unang 5 LA; ang programa ay, halimbawa, isang pangunahing pokus ng mga pagpupulong ng Araw ng Advocacy sa mga mambabatas at kanilang mga kasapi, pati na rin ang mga pagsisikap sa adbokasiya na nakatuon sa pangangasiwa ng Newsom. 
 • Telehealth: Iminungkahi ng Lehislatura na gamitin ang wika ng trailer bill na nakahanay sa AB 32 (Aguiar-Curry), na permanenteng magpapatuloy sa pagkakapantay-pantay sa pagbabayad sa pagitan ng mga serbisyong audio-only at virtual, tulad ng nangyari sa idineklarang emergency sa kalusugan ng publiko dahil sa COVID-19. Gayunpaman, batay sa mga rekomendasyon mula sa Kagawaran ng Mga Serbisyong Pangangalaga sa Kalusugan, iminungkahi ng Mayo Revise na bayaran ang mga serbisyong telehealth na audio lamang sa 65 porsyento ng rate ng bayad para sa serbisyo. Ang mga negosyador sa huli ay hindi makarating sa isang pangmatagalang kasunduan, kasama ang pangwakas na badyet na nagpapalawak ng kakayahang umangkop sa pandhealth na may kaugnayan sa pandemya hanggang Disyembre 31, 2022. Ang Kagawaran ng Mga Serbisyong Pangangalaga sa Kalusugan ay dapat ding magtawag ng isang pangkat ng tagapayo upang magbigay ng mga rekomendasyon para sa pagtaguyod at paggamit ng mga patakaran sa telehealth na dagdagan ang pag-access at bawasan ang mga pagkakaiba. 
 • Bayad na Pag-iwan ng Pamilya: Ang mga pamilyang nakikilahok sa Paid Family Leave Program ng California ay kasalukuyang tumatanggap ng 60 hanggang 70 porsyento ng sahod na karaniwang kinikita nila kapag nag-take off sila ng trabaho mula sa pag-aalaga ng isang bagong anak. Gayunpaman, ang antas ng kapalit na sahod ay nakatakdang bumaba ngayong taon sa 55 porsyento dahil sa pag-expire ng dati nang naipasang batas. Bilang tugon, iminungkahi ng badyet ng Lehislatura na panatilihin ang kasalukuyang antas ng kapalit na sahod para sa isang karagdagang taon, habang ang Mayo Revise ay walang tampok na mga hakbang na nauugnay sa mga patakaran sa pag-iwan ng pamilya. Ang pangwakas na badyet ng estado ay, sa katunayan, pinahaba ang kasalukuyang petsa ng paglubog ng sahod sa isang karagdagang taon. 

Ang huling 2021-2022 badyet ng estado ay nagsasama rin ng pagpopondo para sa mga sumusunod Una sa 5 mga prioridad ng LA

Ang mga bata ay may mataas na kalidad na karanasan sa maagang pag-aalaga at edukasyon bago ang kindergarten.

Kasama sa badyet ng estado ang: 

 • $ 250 milyon ($ 150 milyon sa isang beses na Pangkalahatang Pondo at $ 100 milyon sa isang beses na federal stimulus na pondo) para sa konstruksyon at pagkukumpuni ng mga pasilidad sa pangangalaga ng bata. Sa talaang bilang ng mga pasilidad na nagsara dahil sa mga epekto ng COVID-19, ang pamumuhunan na ito ay isang hakbang patungo sa pagtiyak sa pantay na paggaling para sa maagang larangan ng pag-aaral. Makatutulong din ito na mapabuti ang pag-access sa mga mapagkukunan ng ECE para sa mga pamilya na bumalik sa trabaho ang mga magulang. Gayunpaman, sa kabila ng pamumuhunan na ito, kailangan ng higit na suporta, lalo na't ibinigay ang krisis sa mga pasilidad na naharap sa California kahit bago pa ang pandemya. Ang mga karagdagang pasilidad ay kakailanganin din dahil sa pinondohan na pagtaas sa mga puwang sa pangangalaga ng bata. 
 • $ 645.7 milyong kabuuang pondo ($ 289 milyong pondong federal, $ 289 milyon Pangkalahatang Pondo, at $ 67.7 milyon na isang beses na pagpopondo ng Proposisyon 98) para sa ire-rate ang mga pagbabayad sa lahat ng mga nagbibigay ng pangangalaga sa bata at preschool upang madagdagan ang ipinanukalang pagtaas ng mga rate ng provider sa ika-75 porsyento ng rate ng pang-rehiyon na merkado ng kanilang lalawigan sa 2018.  
 • $ 10 milyon na nagpapatuloy na pederal na pondo para sa Mga ahensya ng Resource at Referral (R&R) upang palakasin ang kanilang kakayahan at mga network. Ang pamumuhunan na ito ay dumating matapos ipakita ng mga R&R ang kanilang kritikal na papel sa pagsuporta sa mga bata at pamilya, pati na rin ang mga tagapagbigay ng pangangalaga ng bata, sa buong pandemya. 
 • $ 42.048 milyon na nagpapatuloy na Pangkalahatang Pondo at mga pondong federal para sa paglipat ng maagang pag-aaral, mga programa sa pangangalaga ng bata at nutrisyon mula sa Kagawaran ng Edukasyon ng California patungo sa Kagawaran ng Mga Serbisyong Panlipunan. Ang pagpaplano para dito ay nagsimula higit sa isang taon na ang nakakalipas, at ang paglipat mismo ay opisyal na inilunsad noong Hulyo 1, 2021.  
 • $ 4.8 milyon sa isang beses Mga pondo sa kalidad ng Grant para sa Pag-alaga at Pag-unlad ng Bata para sa pagpaplano at paunang pagpapatupad ng isang sistema ng data ng pangangalaga ng bata. Kasama rin sa pangwakas na badyet ang mga kinakailangan para sa isang natatanging identifier ng bata na katugma sa system ng data ng Cradle to Career.  
 • $ 15 milyon na isang beses na Pangkalahatang Pondo sa gawing makabago ang mga pagpipilian sa pagbabayad para sa nakakontratang mga programa sa pangangalaga ng bata at preschool. Susuportahan ng pagpopondo na ito ang kakayahan ng mga tagapagbigay ng pangangalaga ng bata na gumamit ng direktang deposito, elektronikong maglipat ng mga pondo at makatanggap ng mga pagbabayad. 
 • Pagwawaksi ng pangangalaga sa bata bayad sa pamilya para sa 2021-2022 Budget Year. Ang mga bayarin sa pamilya ay na-waive mula nang magsimula ang pandemiya. Ang First 5 LA ay may opisyal na posisyon sa suporta sa AB 92 (Reyes), na magpapatuloy sa pagwawaksi ng mga bayad sa pamilya hanggang 2023 habang bumubuo ng pantay na iskedyul ng bayad para sa mga pamilya.  
 • Ang iba't ibang mga isang beses na pamumuhunan upang patatagin ang mga provider na lumalaki sa labas ng pandemya, kasama na stipends at humawak ng hindi nakakapinsalang mga patakaran.  

Ang mga bata ay tumatanggap ng maagang mga pag-unlad na suporta at serbisyo, at ligtas sa pang-aabuso, kapabayaan, at iba pang trauma.

Kasama sa badyet ng estado ang: 

 • $ 800 milyon upang suportahan ang pagdaragdag ng pag-aalaga ng dyadic mga serbisyo bilang isang benepisyo sa Medi-Cal. Ang bagong benepisyo na ito ay magbibigay ng pinagsamang pisikal at pag-uugaling pagsusuri sa kalusugan at mga serbisyo sa buong pamilya. Ang modelo ng pangangalaga sa dyadic ay ipinakita upang madagdagan ang pag-access sa pangangalaga sa pag-iwas at mga rate ng pagbabakuna para sa mga bata; mapabuti ang koordinasyon ng pangangalaga at kalusugan ng isip ng ina; at palakasin ang kalusugan at kaligtasan ng emosyonal na bata ng bata. 
 • $ 25 milyon sa isang beses na pagpopondo upang suportahan ang Lahat ng Mga Bata na Umunlad, isang programa sa buong estado upang mapagaan ang mga epekto ng masamang karanasan sa pagkabata (ACEs) sa mga bata. 
 • $ 222.4 milyon upang suportahan ang pagpapatupad ng Batas sa Mga Serbisyo sa Pag-iingat ng Unang Pamilya (FFPSA), na kumakatawan sa isang karagdagang $ 100 milyon sa itaas ng panukala ng Mayo Revise. Ang pagpapatupad ng FFPSA ay nagsisimula sa buong estado, kabilang ang LA County. Unahin ng programa ang mga mapagkukunan patungo sa pagpigil sa hindi kinakailangang pagtanggal ng mga bata sa kanilang pamilya. 
 • Pag-aalis ng dating iminungkahing suspensyon ng Panukala 56 mga karagdagang bayad. Bilang resulta, magpapatuloy ang pagpopondo na ito upang suportahan ang mga pagbabayad ng insentibo sa mga provider para sa pagsasagawa ng mga screen ng pag-unlad at pag-screen para sa mga ACE, halimbawa. 
 • $ 2.6 milyon noong 2021-2022 at $ 2.5 milyon taun-taon hanggang 2024-2025 upang suportahan ang buong estado ng Medi-Cal Ang muling pagkuha ng Planong Pangangalaga ng Pangangalaga pagsisikap Ang Unang 5 LA ay naging at mananatiling nakatuon sa buong proseso ng pagkuha, na nananawagan sa Kagawaran ng Mga Serbisyo sa Pangangalagang Pangkalusugan na unahin ang kalusugan at kalusugan ng mga bata sa paggawad at pagpapatupad ng mga bagong kontrata sa Medi-Cal. 

Ina-optimize ng mga pamilya ang pag-unlad ng kanilang anak

Kasama sa badyet ng estado ang: 

 • Pag-apruba ng panukala ng Mayo Revise na palawigin ang pagiging karapat-dapat ng Medi-Cal para sa mga indibidwal na postpartum mula 60 araw hanggang 12 buwan. Ang patuloy na saklaw ng pangangalagang pangkalusugan ay mahalaga para maiwasan ang mga kaguluhan sa pangangalaga, partikular na ang isang-katlo ng lahat ng pagkamatay ng ina ay nagaganap isang linggo hanggang isang taon matapos ang pagtatapos ng pagbubuntis, at isa sa pitong kababaihan ang nakakaranas ng mga sintomas ng postpartum depression sa isang taon pagkatapos ng panganganak. 
 • $ 35 milyon na isang beses na Pangkalahatang Pondo upang lumikha ng isang buong estado Piloto ng Karaniwang Pangunahing Kita, na nakahanay sa panukala ng May Revise, ngunit ngayon na may karagdagang wika na binibigyang diin ang pangangailangan na partikular na suportahan ang mga batang kinakapatid bilang bahagi ng piloto. 
 • Taunang pondo upang idagdag serbisyo ng doula bilang isang saklaw na benepisyo sa programa ng Medi-Cal, pati na rin upang magdagdag mga manggagawa sa kalusugan sa pamayanan sa klase ng mga manggagawa sa kalusugan na nakapagbibigay ng mga benepisyo at serbisyo sa mga benepisyaryo ng Medi-Cal, parehong epektibo noong Enero 1, 2022. Ang mga tagabigay na ito ay mahalaga na gawing magagamit ang pangangalaga na naaangkop sa wika at sa kultura sa mga pamilyang pinaglilingkuran ng Medi-Cal. 
 • $ 142.9 milyon upang madagdagan ang maximum na antas ng CalWORKs cash grants ng 5.3 porsyento; at $ 10 milyon noong 2021-2022 at $ 17 milyon noong 2022-2023 at nagpapatuloy, upang madagdagan ang buwanang Mga tulong sa suplemento ng pagbubuntis ng CalWORKs mula sa $ 47 hanggang $ 100. 
 • $ 260 milyon sa nagpapatuloy na pondo para sa Mga gawad sa Espesyal na Edad ng Espesyal na Edukasyon upang madagdagan ang pag-access sa nakabatay sa ebidensya na mga serbisyo ng maagang interbensyon para sa mga sanggol at sanggol, pati na rin ang mga bata na nasa preschool. 
 • $ 1.6 bilyong kabuuang pondo ($ 673 milyon na Pangkalahatang Pondo) noong 2021-2022 at $ 1.5 bilyong kabuuang pondo ($ 746.6 milyong Pangkalahatang Pondo) noong 2022-2023 upang ipatupad Pagsulong at Pagbabago ng California sa Medi-Cal (CalAIM) mga reporma, aprubahan ang panukala ng Mayo Revise. Nagtatampok din ang pangwakas na badyet ng mga teknikal, programmatic na pagbabago sa CalAIM, tulad ng paghingi ng isang pangkat ng trabaho upang makabuo ng mga diskarte para sa pagpapabuti ng koleksyon ng data at ipatala ang impormasyong demograpiko. 
 • Maraming mga paglalaan na nauugnay sa pagpapabuti ng equity sa kalusugan: 
  • $ 296,000 noong 2021-2022 at $ 278,000 na patuloy para sa Department of Managed Health Care na magtaguyod at magpatupad ng mga pamantayan sa equity sa kalusugan
  • $ 500,000 sa mga gawad para suportahan ng mga samahang batay sa pamayanan mga programa sa kalusugan ng kaisipan, sa pakikipagsosyo sa mga kagawaran ng kalusugan sa pag-uugali ng county. 
  • pagsusuri sa post-COVID equity upang maunawaan ang mga interseksyon ng COVID-19 at mga disparidad sa kalusugan, pati na rin magrekomenda ng mga diskarte upang matugunan ang mga natukoy na hindi pagkakapantay-pantay. 
  • An Dashboard ng Equity sa Kagawaran ng Mga Serbisyong Pangangalaga ng Kalusugan, na mag-uulat tungkol sa mga pagkakaiba-iba sa kalusugan at pag-usad patungo sa pagsasara ng mga ito. 
  • A Health Equity and Quality Committee, sa ilalim ng direksyon ng Kagawaran ng Pag-access sa Pangangalaga sa Kalusugan at Impormasyon, na gagawa ng mga rekomendasyon para sa karaniwang mga hakbang sa pagkakapantay-pantay ng kalusugan, partikular na upang masuri ang katarungan at kalidad sa paghahatid ng pangangalagang pangkalusugan. Mangangailangan rin ang badyet ng mga pagpapasiya ng pagsunod sa plano sa kalusugan sa mga hakbang sa pagkakapantay-pantay ng kalusugan, at simula noong 2025, ang paglalathala ng isang taunang ulat tungkol sa pag-usad ng California tungo sa pagkamit ng pagkakapantay-pantay sa kalusugan. 
 • Maraming mga paglalaan na nauugnay sa pagpapabuti ng mga serbisyo sa mga sentrong pangrehiyon at Mga Serbisyo ng mga Indibidwal na May Kapansanan sa Batas (IDEA) na maagang serbisyo sa interbensyon: 
  • $ 2.9 milyon upang ibigay implicit bias trainings para sa mga tauhang panrehiyong sentro
  • $ 61.8 milyon na nagpapatuloy, simula sa 2022-2023, hanggang mapahusay ang mga ratios ng tagapag-ugnay ng serbisyo sa mga sentrong pangrehiyon ng estado. 
  • $ 10 milyon na patuloy na sumusuporta pag-access sa wika at kakayahan sa kultura sa mga sentrong pangrehiyon, kasama na ang mga pagsisikap sa pag-abot sa kultura na sensitibo sa kultura at mga serbisyo sa pagsasalin para sa mga pamilyang hindi nagsasalita ng Ingles. 
  • Mga kinakailangan para sa Kagawaran ng Mga Serbisyong Panlipunan upang magtatag ng a programa ng nabigador ng komunidad magsusulong ng paggamit ng mga serbisyong pang-rehiyon. 
  • Kinakailangan para sa Kagawaran ng Mga Serbisyong Panlipunan upang magtawag ng isang workgroup na gagawa ng mga rekomendasyon para sa pagbuo ng pamantayan mga tagapagpahiwatig ng pagpapabuti at benchmark upang matiyak ang de-kalidad na serbisyo sa mga sentrong pang-rehiyon. 

Iminungkahi ng Newsom's May Revise na magtipun-tipon ng mga stakeholder upang talakayin ang pagbabahagi ng data at pinakamahusay na kasanayan para sa pagpapabuti ng paglipat sa pagitan ng IDEA Part C at Part B. Ang mga bata ay tumatanggap ng maagang serbisyo sa interbensyon sa pamamagitan ng mga serbisyo ng IDEA Part C sa mga rehiyonal na sentro hanggang sa edad na 3, kapag lumipat sila sa mga serbisyo na ibinigay ng mga distrito ng paaralan sa pamamagitan ng IDEA Bahagi B. Gayunpaman, ang mga bata ay maaaring mahulog sa sistema sa paglipat na ito, dahil sa maling komunikasyon sa pagitan ng mga ahensya ng lokal na edukasyon at mga sentrong pangrehiyon o dahil ang pangatlong kaarawan ng isang bata ay nahulog sa tag-init kapag ang mga paaralan ay wala sa sesyon. Napagpasyahan ng Lehislatura na tanggihan ang panukalang ito, na sinasabi na dinoble nito ang mayroon nang mga pagsisikap. Bilang resulta, hindi pinondohan ng pangwakas na badyet ang panukala ng gobernador para sa isang pangkat ng paglipat ng IDEA.

Ang mga priyoridad ay nakahanay sa mga kinalabasan ng pangmatagalang mga sistema ng Unang 5 LA, mga pang-prioridad na panrehiyong LA County, at mga agenda ng Best Start Community Change.

Kasama sa badyet ng estado ang: 

 • $ 8.1 bilyong kabuuang pondo upang makapagbigay ng ikalawang pag-ikot ng direktang mga pampinansyal na suporta sa pamamagitan ng Pampasigla ng Estadong Ginto programa Ang lahat ng mga indibidwal na kumikita sa ibaba ng $ 75,000 ay makakatanggap ng mga pagbabayad na $ 600, kasama ang mga pamilya na may maliliit na bata na tumatanggap ng karagdagang $ 500. Sa wakas, ang mga naghahain ng mga buwis sa kita sa isang Indibidwal na Identification Taxpayer Number (ITIN), na kadalasang walang dokumento ang mga residente sa California, ay makakatanggap ng karagdagang $ 500. Dahil dito, ang mga pamilya na may maliliit na bata ay maaaring makatanggap ng hanggang $ 1,110 sa direktang pagbabayad.  
 • $ 80 milyon sa pondong federal ng American Rescue Plan Act, higit sa tatlong taon, upang suportahan ang mga serbisyong ligal na makakatulong ang mga nangungupahan at may-ari ng bahay ay umiwas sa pagpapaalis at foreclosure
 • $ 12 bilyon sa bagong pondo para sa mga programang walang tirahan sa mga susunod na taon. Kasama sa pagpopondo ang $ 1 bilyong suporta para sa mga lokal na pamahalaan upang matugunan ang kawalan ng tirahan para sa parehong 2021-2022 at 2022-2023, na may karagdagang mga taon sa paglaan. Ito ang unang multi-taong pangako na ginawa ng estado at nagtatampok ng pangangasiwa at pananagutan upang matiyak na ang mga pondo ay maaaring gumana upang matagumpay na maibsan ang kawalan ng tirahan. Ang badyet ay naglalaan din ng higit sa $ 4 bilyon sa loob ng dalawang taon para sa iba't ibang mga programa na pinapatakbo ng Kagawaran ng Mga Serbisyong Panlipunan. Sinusuportahan ng mga programang ito ang pinaka-mahina laban sa California, kabilang ang mga nakatatanda sa kahirapan na nasa peligro ng pang-aabuso at kapabayaan, mga pamilya na may mga anak, at mga bata at tagapag-alaga sa sistema ng kapakanan ng bata. 
 • Ang paglulunsad ng Programa sa Pangkalahatang Meals ng Paaralan, na may $ 54 milyon na pagtaas sa reimbursement ng pagkain sa estado noong 2021-22 at $ 650 milyon na nagpapatuloy na pagpopondo ng Proposisyon 98, simula noong 2022-23, upang sakupin ang mga gastos sa pag-aalok ng agahan at tanghalian para sa lahat ng mga mag-aaral.  
 • $ 6 bilyon sa isang multi-taong panahon upang mabuo imprastraktura ng broadband at pagbutihin ang pag-access sa mga serbisyo ng broadband sa buong estado, kasama ang $ 3.75 bilyon para sa imprastrakturang "gitnang-milya" sa mga hindi nakagagandang komunidad. Ang mga negosyador ay patuloy na nagtatrabaho sa pamamagitan ng mga detalye sa pagpopondo ngunit tiniyak nila ang pagsasama ng mga kakayahang umangkop sa pamamahala na magbibigay-daan sa mas mabilis na paggastos ng mga pondong ito upang matiyak na magagamit ang mga ito kung kinakailangan upang mapalawak at mapabuti ang mga serbisyo.  

Noong Hunyo 15, tinanggal ng California ang halos lahat ng mga paghihigpit na nauugnay sa pandemya sa mga negosyo. Hinuhulaan ng independiyenteng pag-aaral ang ekonomiya ng estado na magpapatuloy na mabawi ang ilan sa milyun-milyong mga trabaho na nawala dahil sa pag-shutdown ng ekonomiya. Ang kawalan ng trabaho ay maaaring manatiling mataas sa malapit na termino, partikular sa LA County. At habang ang California ay sa ngayon ay higit na sumalungat sa maagang pag-asa ng isang mapangwasak at pangmatagalang panahon ng mga depisit na nagreresulta mula sa mga kaguluhan na nauugnay sa COVID, ang isang pag-urong ay maaaring maganap sa lalong madaling panahon ng 2024, ayon sa Opisina ng Batas ng Batas ng Batas.  

Matapos ang ilang buwan ng matagal na pag-unlad sa paglaban sa COVID-19, ang mga bagong kaso at ospital ay nagsimula nang tumaas sa buong estado at sa LA County, pangunahin dahil sa pagkakaiba-iba ng Delta. Ang mga taga-California, lalo na ang mga pamilya at pamayanan na may kulay na pinaka-apektado ng pandemya, ay nahaharap sa patuloy na pagkakaiba-iba sa mga rate ng pagbabakuna at magpapatuloy din na makaranas ng tumataas na kawalang-tatag ng ekonomiya at pabahay at pagkawalang-sigla sa pagkain dahil sa hindi pantay na paggaling ng ekonomiya. Ang dati nang diskriminasyon at rasismo na hinabi sa loob ng mga institusyon at istraktura sa buong lipunan ay magkakasama lamang sa mga hamong ito. 

Habang ang mga pamumuhunan na ginawa sa pamamagitan ng badyet ng estado ng 2021-2022 ay walang alinlangan na makikinabang sa mga maliliit na bata at kanilang mga pamilya, higit na ibinibigay ng badyet ang mga pondong ito sa mga indibidwal na serbisyo, programa at suporta na madalas na nakakakonekta o mahirap i-navigate at magamit nang nakapag-iisa. Kung ang pamilya ay hindi madali o madaling ma-access o makatanggap ng mga suporta, ang pagpopondo mismo ay magiging mas kaunting materyal. Dahil dito, ang adbokasiya ng Unang 5 LA ay magtutuon sa matagumpay na pagpapatupad ng mga item sa badyet upang mapabuti ang mga system at magsulong ng isang mas komprehensibong sistema ng mga suporta sa pamilya, lahat upang maisulong ang mga positibong kinalabasan para sa buong bata at buong pamilya at itaguyod ang pinakamainam na pag-unlad ng mga bata.  

Dahil sa malakas na sitwasyong pampinansyal ng estado, ang California ay may isang walang uliran pagkakataon na bumuo ng mas mabisang mga system, mamuhunan sa mga pamilya at suportahan ang aming mga bunsong anak. Sa pangkalahatan, ang mga pagbabago sa patakaran at system na makakatulong sa pagpapalakas ng mga pamilya ay hindi kailanman naging mas kagyat dahil sa pangmatagalang epekto ng COVID-19, o mas magagawa dahil sa labis na badyet ng estado. Na may natatanging kakayahang parehong magtaguyod para sa mga pamumuhunan sa mga system ng paghahatid ng pamilya at suportahan ang pagpapatupad ng mga item sa badyet ng estado upang matiyak na ang mga sistemang iyon ay gumagana nang mas epektibo, ang Unang 5 LA ay gaganap na isang mahalagang papel habang binubuksan muli ang estado, nagpapatuloy ang mga pagsisikap sa pagbabakuna at pagbawi mula sa pandemya nagsisimula 

isalin