Jeff Schnaufer | Unang 5 LA Writer / Editor

Si Jacqueline Cortez-Paz ay isang nanatili sa bahay ng dalawang tinedyer at isang 2-taong-gulang na batang babae, si Daisy. Ang asawa niyang si Ricardo, ay nawalan ng oras sa trabaho bilang isang welder dahil sa pandemik. Nakatira sila sa South Los Angeles. Ipinaliwanag niya dito kung bakit nagpatuloy ang mga telebisyon kasama si Perla, ang kanyang bisita sa bahay mula sa Mga Shields para sa mga Pamilya, ay mahalaga sa panahon ng COVID-19 pandemya.

Q. Paano nakatulong sa iyo ang mga telebisyon kasama si Perla?

A. Ito'Naging mahusay na kausapin siya tungkol sa sitwasyon. Dati, kapag siya ay pumupunta sa bahay at tinuturuan ako kung paano laruin si Daisy, naramdaman kong may tulong ako. Kahit na nasa Zoom na kami ngayon, nakakatulong pa rin na makausap at matuto mula sa payo na ibinibigay niya sa akin.

Q. Ano ang magiging buhay kung wala kang koneksyon kay Perla?

A. Mamimiss ko siya at ang payo na makukuha ko. Bilang magulang, ito'kapaki-pakinabang para sa ibang tao na magbigay sa iyo ng input. Sa tingin ko, "O, nasa kanlungan ako'Sinubukan iyon. "

Q. Ano ang pinakaiaalala mo tungkol sa pang-araw-araw na batayan?

A. Ang isa sa aking pinakamalaking kinakatakutan ay kung magkasakit ang isa sa atin. Kung ang isa sa atin ay nagkasakit, lahat tayo ay nagkakasakit. Ang pagkawala ng isa sa amin ang aking pinakamalaking takot. Sa COVID-19, sinusubukan naming manatili sa loob ng mas maraming makakaya. Kung lalabas kami, nagsusuot kami ng aming mga maskara. Ako'nawawalang pamilya din. Dumaan at nawala ang mga kaarawan at kaya natin't magsama. Ako'ma napaka sosyal na tao. Nawawala ang sarili mo dahil kaya mo't maging malapit sa mga tao at iyan's kung ano ang kailangan mo upang magpatuloy sa pagpunta.

Dumaan ako sa paggamot para sa pagkalumbay at pagkabalisa bago pa man ang COVID-19. Kaya't ito ay tulad ng isang gatilyo. Ngunit masarap sa aking pakiramdam na mayroon ako ng mga mapagkukunang ito. Hindi ako makakalusot dito nang wala ang aking gamot at therapist, pati na rin sina Perla at Jessica (caseworker).
isalin