may
pagpopondo mula sa Marka ng Los Angeles County
at Komisyon sa Pagiging Produktibo, Unang 5 LA, at
ang Office of Child Protection (OCP), OCP
nakikipag-ugnayan sa isang pangkat ng mga pambansang eksperto nang maaga
mga sistema ng pagkabata at financing upang magsagawa ng a
komprehensibong pagsusuri sa pananalapi (CFA) ng ECE
system sa Los Angeles County.

I-click ang
dito upang matingnan ang buong ulat.
Maagang Pag-screen, Mas Mahusay na Kinalabasan: Developmental Screening & Referral Toolkit para sa Mga Ahensya sa Paglilingkod ng Pamilya

Maagang Pag-screen, Mas Mahusay na Kinalabasan: Developmental Screening & Referral Toolkit para sa Mga Ahensya sa Paglilingkod ng Pamilya

Sa Developmental Screening & Referral Toolkit na ito para sa Mga Ahensya sa Paglilingkod sa Pamilya malalaman mo ang mga yugto upang magpatupad ng isang bagong hakbangin sa pag-screen ng pag-unlad, o pinuhin ang mga umiiral na kasanayan sa pag-screen upang mapalakas ang kalidad at pagiging epektibo sa loob ng medikal na pambata ...

isalin