POSTING DATE: APRIL 27, 2023

TAKDANG PETSA: MAY 17, 2023, SA 5:00 PM PACIFIC TIME (PT)

UPDATE:

  • Mayo 11, 2023- Ang mga sumusunod ay nai-post sa ilalim ng seksyong Mga Tanong at Sagot na Mga Tanong:
    • Mga tanong at mga Sagot - PDF.

DESIRED QUALIFICATIONS

Ang perpektong kontratista ay dapat magkaroon ng mga sumusunod na kwalipikasyon:

  • Karanasan sa pagpapadali at/o paggabay sa mga grupo sa pamamagitan ng pagpaplano at matagumpay na pagkumpleto ng mga layunin, partikular na ang mga layunin na naglalayon sa mga pagsisikap sa pagbuo ng kapasidad.
  • Karanasan ng LA County ECE system
  • Mas gusto ang karanasang nagtatrabaho nang malapit sa mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata.
  • Makaranas ng pamumuno sa kultura, etniko, lingguwistika at sosyo-ekonomikong magkakaibang grupo sa Los Angeles County
  • Kaalaman sa pinakamahuhusay na kagawian sa pagbuo ng mga relasyon at pag-unawa sa papel na maaaring gampanan ng mga relasyon na ito sa makabuluhang pagbabago ng mga sistema.
  • Kinakailangan ang katatasan sa Ingles. Ang katatasan sa Espanyol at/o Mandarin na Tsino ay lubos na ginusto.

DESCRIPTION

 Tang pangkat ng ECE ay naghahanap ng isang consultant na pangunahing magsisilbing magdisenyo, sumuporta, at magpapadali sa regular na pagpupulong ng Provider Advisory Group. Ang napiling nagmumungkahi ay magbibigay din ng patnubay para sa Early Care and Education Team sa epektibong pagsasama ng feedback ng provider sa programmatic na diskarte nito. Kasama sa kasalukuyang komposisyon ng Provider Advisory Group ang mga provider lamang ng Family Child Care (“FCC”); hinahangad ng team na palawakin ang Provider Advisory Group upang isama ang Family Friend and Neighbor (“FFN”) providers sa pamamagitan ng tulong ng napiling nagmumungkahi. Inaasahan na ang FCC at FFN subset ng Provider Advisory Group ay magkahiwalay na magpupulong para sa karamihan ng mga aktibidad. 

PAG Cover Letter - PDF
PAG Consultant RFP FY24 Final- PDF

Mga Apendise:

Para sa Mga Layunin sa Impormasyon

Para sa Pagsumite


ADDENDA

Mangyaring suriin nang regular ang webpage ng Funding Center para sa mga update at addenda. Ang First 5 LA ay may karapatang amyendahan ang solicitation na ito sa pamamagitan ng nakasulat na addendum. Ang Unang 5 LA ay may pananagutan lamang para sa kung saan ay hayagang nakasaad sa dokumento ng solicitation at anumang awtorisadong nakasulat na addenda dito. Ang nasabing addenda ay dapat gawin sa pamamagitan ng online funding center. Ang pagkabigong matugunan ang mga kinakailangan ng naturang addendum ay maaaring magresulta sa hindi pagsasaalang-alang sa panukala, sa sariling pagpapasya ng First 5 LA. Ang addenda sa solicitation na ito, kung mayroon man, ay ipo-post sa webpage na ito. Responsibilidad ng mga nagmumungkahi na tiyakin, bago isumite, na ang kanilang panukala ay sumasalamin sa pinakabagong impormasyon at mga kinakailangan sa RFP.


MGA TANONG AT MGA SAGOT

Upang matiyak na ang lahat ng mga potensyal na nagmumungkahi ay makakatanggap ng parehong impormasyon, lahat ng mga tanong at sagot na natanggap ay pinagsama-sama at nai-post sa webpage na ito. Ang lahat ng mga tanong at kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa RFP na ito ay dapat isumite kay Hannah Allen sa [protektado ng email]  bago 5:00 PM noong Mayo 09, 2023. Inilalaan ng First 5 LA ang tanging karapatan na tukuyin ang timing at nilalaman ng mga tugon sa lahat ng mga tanong at kahilingan para sa karagdagang impormasyon. Unang 5 LA ay maaaring tumugon sa mga indibidwal na katanungan at pagkatapos ay mag-post ng mga tugon sa lahat ng mga tanong sa petsa ng pag-post.


DEADLINE NA MAG-APPLY

Ang isang online application packet na kumpleto sa mga kinakailangang dokumento ay dapat matanggap ng First 5 LA nang hindi lalampas sa 5:00 PM noong Mayo 17, 2023. Mangyaring suriin ang Timeline ng RFP para sa Proseso ng Pagpili upang matiyak ang pagkakaroon sa mga aktibidad ng pagsusuri sa panukala.


PAANO MAG-APPLY

Upang tumugon sa RFP na ito, mangyaring isumite ang iyong panukala at lahat ng kinakailangang dokumento sa pamamagitan ng online application system na itinalaga ng First 5 LA ng hindi lalampas sa 5:00 PM noong Mayo 17, 2023:

Hakbang 1: Lumikha ng isang account ng gumagamit sa pamamagitan ng pag-click dito.

Hakbang 2: Kapag nagawa ang isang account ng gumagamit, mag-click dito upang ma-access ang application.

Hakbang 3: Kapag nasimulan na ang isang aplikasyon, i-click dito upang baguhin at / o isumite ang iyong aplikasyon. Mangyaring huwag lumikha ng isang bagong application sa sandaling nasimulan mo ang iyong aplikasyon.

Para sa tulong sa online na application, i-click dito.

Dapat isumite ng mga tagapanukala ang lahat ng kinakailangang dokumento na tinukoy sa RFP sa pamamagitan ng online form na ito. Masidhing inirerekomenda na mag-print ka ng isang kopya ng iyong aplikasyon para sa iyong mga talaan bago i-click ang "Isumite." Upang magawa ito, i-click ang "Printer-Friendly Version." Dapat mong suriin ang naka-print na kopya bago isumite ang application nang elektronikong. Bilang karagdagan, dapat mong tiyakin na ang mga attachment ay matagumpay na na-upload sa pamamagitan ng pagsusuri sa listahan ng mga kalakip na kasama.

TANDAAN: Kapag naisumite na ang online na aplikasyon, hindi na makakagawa ng mga pag-edit ang mga nagmumungkahi.


MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN

Ang lahat ng mga tanong at kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa RFQ na ito ay dapat isumite sa pamamagitan ng email kay Hannah Allen, sa [protektado ng email].
WEBINAR: Mahalaga para sa mga Pamilya: Mga Natuklasan mula sa isang Pagsusuri sa Landscape ng Home-Based Child Care ng LA County

WEBINAR: Mahalaga para sa mga Pamilya: Mga Natuklasan mula sa isang Pagsusuri sa Landscape ng Home-Based Child Care ng LA County

Agosto 2023 *Tala ng Editor: Dahil sa isang teknikal na error, nawawala ang pag-record ng video na ito sa unang minuto ng na-record na webinar. Nagtatanghal: Susan Savage, Ph.D., Direktor ng Pananaliksik ng Child Care Resource Center na si Olivia Pillado, Tagapamahala ng Pananaliksik ng Child Care Resource Center...

Ang Landscape ng Home-Based Child Care sa Los Angeles County

Ang Landscape ng Home-Based Child Care sa Los Angeles County

Agosto 2023 Isang isyu na kritikal sa pagtugon sa mga hamon sa lipunan at mga nagtutulak sa ekonomiya ay ang pangangalaga sa bata. Para makapagtrabaho o makapag-aral ang mga magulang at mapanatili ang katatagan ng ekonomiya para sa kanilang mga pamilya, mahalaga ang pangangalaga sa bata. Ang pangangalaga sa bata ay nagbibigay-daan sa mga pamilya, lugar ng trabaho, at...

isalin