PETSA NG PAG-POSTING: Agosto 9, 2021

PETSA NG PAG-CLUSING: 5:00 pm PST sa Agosto 27, 2021

I-UPDATE (S):

8/17/2021 - Ang Session ng Slide ng Session ng Impormasyon na idinagdag sa seksyon ng Informational Webinar ng webpage na ito.


MAHAL NA APPLIKANTE

Dapat matugunan ng mga tagapanukala ang mga sumusunod na minimum na kinakailangan: 

 1. Dapat magkaroon ng isang pisikal na presensya sa Los Angeles County.  
 2. Dapat magkaroon ng karanasan sa pagbibigay ng mga serbisyong ligal para sa mga pampublikong entity.  
 3. Ang mga tagapanukala ay hindi kasalukuyang kumakatawan sa County ng Los Angeles, anumang Kagawaran ng County at / o isang Espesyal na Komisyon ng County. Ni ang nagpapanukala o ang mga abugado (kasama ang mga iminungkahing subkontraktor) ay kasalukuyang mayroong, o magkakaroon din sila, ng anumang salungatan ng interes sa Komisyon. Anumang pinaghihinalaang o potensyal na salungatan ng interes ay dapat isiwalat sa panukala.  
 4. Ang nagpapanukala ay dapat magkaroon ng isang napatunayan na track record ng pagsunod sa mga kinakailangang pamantayan ng propesyonal na pag-uugali at etika at sa pagbibigay ng maayos na payo sa ligal na may naaangkop na objectivity at propesyonal na detatsment. 
 5. Ang mga abugado ng nagpapanukala na naglilingkod sa pakikipag-ugnayan na ito ay papapayagang magsanay sa Estado ng California at nasa mabuting katayuan sa State Bar of California.
 6. Ang napiling kompanya ay dapat magbigay ng mga serbisyong ligal na nakalista sa ilalim ng Seksyon IV. Saklaw ng Trabaho sa pamamagitan ng isang pangunahing abugado at sa pamamagitan ng hindi bababa sa isang (1) iba pang mga kwalipikadong abugado. Ang nagpapanukala ay magkakaroon sa loob ng kompanya nito o sa pamamagitan ng isang itinatag na "ng payo" na relasyon ng hindi bababa sa isang iba pang "kwalipikadong abugado" na magagamit upang magbigay ng payo at kung hindi man ay kumakatawan sa mga interes ng First 5 LA kapag ang pangunahing abugado ay hindi magagamit. Sa kontekstong ito, ang "kwalipikadong abugado" ay nangangahulugang isa pang abugado na malaki ang nakakatugon sa pinakamaliit na kwalipikasyon na nakalagay dito para sa nagpapanukala at inilarawan sa Seksyon VA - E Karapat-dapat.
 7. Ang mga Proposer, sa ilang kombinasyon ng pangunahing abugado at iba pang kwalipikadong abugado sa kompanya, ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa 15 taong karanasan na kumakatawan sa mga pampublikong entity.
 8. Dapat na magagamit ang pangunahing abugado upang dumalo sa Mga Pagpupulong ng Lupon ng Komisyon, mga espesyal na Pagpupulong ng Lupon, mga pulong ng sarado na sesyon, lingguhang pagpupulong kasama ang Lider ng Pamumuno, at mga karagdagang pagpupulong at tawag sa kumperensya tulad ng hiniling.   

Ang mga nagpapanukala na hindi nakakatugon sa mga kinakailangan sa itaas ay hindi makakapasa sa unang antas ng pagsusuri (tingnan ang RFQ Seksyon IX. Pagpipilian sa Proseso ng Seleksyon at Pamantayan sa Pagsusuri).


DESCRIPTION

Ang layunin ng Request for Qualification (RFQ) na ito ay mag-imbita ng mga pagsusumite mula sa mga kwalipikadong firm ng batas na interesadong maglingkod bilang Legal Counsel para sa First 5 LA. Ang matagumpay na nagpapanukala ay dapat matugunan o lumampas sa mga kwalipikasyon na nakabalangkas sa RFQ at dapat na madaling ma-access sa mga awtorisadong kinatawan ng Unang 5 LA. Ang mga pangunahing serbisyo ay kinabibilangan ng mga serbisyong ligal sa pangkalahatan sa loob ng larangan ng batas ng kaso ng munisipyo at sa loob ng kategoryang "pangkalahatang tagapayo" kasama ngunit hindi limitado sa: paglilingkod bilang ligal na tagapayo sa Lupon ng Mga Komisyonado ng Unang 5 LA, Tagapagpaganap na Direktor, Koponan ng Pamumuno at Una 5 LA empleyado, kung kinakailangan; paghahanda at pagsusuri ng mga ligal na dokumento; at kumakatawan sa Komisyon sa Mga Administratibong Pagdinig at paglilitis sa korte. Kinakailangan areas ng ligal na kadalubhasaan lampas sa pangkalahatang mga serbisyong ligal para sa mga pampublikong entity ay kasama, ngunit hindi limitado sa: mapagkukunan ng tao, lobbying, pagkuha ng publiko at mga kontrata, mga proyekto sa gawaing publiko at privacy ng data batas (hal. HIPPA, FERPA). Mangyaring tandaan na ang kumpanya ay maaaring imungkahi sa subcontract para sa mga lugar ng kadalubhasaan na hindi saklaw ng kompanya.  

Humiling para sa Mga Kwalipikasyon - PDF
Cover Letter - PDF

Mga Apendise:

Para sa Mga Layunin sa Impormasyon

Appendix A - Proposal Checklist
Appendix B - 2020-2028 Strategic Plan
Apendiks C - Antas 2 Balik-Aral: Pamantayan sa Pagmamarka ng Proposal
Apendiks E - Halimbawang Kontrata
Apendiks F - Mga Batas
Apendiks G - Mga Alituntunin sa Pamamahala

Para sa Pagsumite

Apendiks D - Form ng Pagsunod sa Litigasyon at Kontrata


ADDENDA

Mangyaring suriin nang regular ang webpage ng Funding Center na ito para sa mga update at addenda. Ang Unang 5 LA ay may karapatang baguhin ang paghingi na ito sa pamamagitan ng nakasulat na addendum. Ang Unang 5 LA ay responsable lamang para sa malinaw na nakasaad sa dokumento ng paghingi at anumang awtorisadong nakasulat na addenda dito. Ang nasabing addenda ay dapat gawing magagamit sa pamamagitan ng online na sentro ng pagpopondo. Ang kabiguang tugunan ang mga kinakailangan ng naturang pagdaragdag ay maaaring magresulta sa panukalang hindi isinasaalang-alang, sa tanging paghuhusga ng Unang 5 LA. Ang Addenda sa paghihingi na ito, kung mayroon man, ay nai-post sa webpage na ito. Responsibilidad ng mga aplikante na tiyakin, bago isumite, na ang kanilang aplikasyon ay sumasalamin ng pinakabagong impormasyon at mga kinakailangan sa RFQ.

Nai-update ang Addenda noong 8/17/2021

 1. Ang Informational Webinar Slide Deck ay idinagdag sa ilalim ng seksyong "Informational Webinar" ng webpage na ito
 2. Ang kahilingan para sa Mga Kwalipikasyon ay binago sa ilalim ng paglalarawan upang maipakita ang mga pagbabago sa Timeline ng RFQ
 3. Ang karagdagang seksyon ay idinagdag na "Tentative Interview Dates" upang magbahagi ng pansamantalang mga petsa at oras ng pakikipanayam

IMPORMASYONG WEBINAR

Ang mga potensyal na nagpapanukala ay lubos na hinihimok na lumahok sa Informational webinar mula 1: 00 - 2: 30 p.m PT sa Agosto 172021, upang matuto nang higit pa tungkol sa RFQ mga kinakailangan Mangyaring magparehistro para sa webinar sa: https://first5la.zoom.us/webinar/register. Pagkatapos magrehistro, makakatanggap ka ng kumpirmasyon email na naglalaman ng impormasyon tungkol sa pagsali sa webinar. Ang isang pagrekord ng webinar ay magagamit din sa Mga Pagkakataon sa Pagpopondo webpagewww.first5la.org/news-resource/funding-center/. 

8/17/2021 Update: Ang presentasyon ng slide deck ay magagamit para sa pagsusuri: www.first5la.org/legal-services-rfq-infosession-presentation-deck/


MGA TANONG AT MGA SAGOT

Upang matiyak na ang lahat ng mga potensyal na aplikante ay makatanggap ng parehong impormasyon, ang mga katanungan at sagot ay maiipon at mai-post sa webpage na ito. Ang lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa RFQ na ito ay dapat na matanggap bago mag-5 ng hapon ang PST sa Agosto 19, 2021, at mai-post ang mga sagot sa website sa Agosto 23.

Nakalaan sa First 5 LA ang nag-iisang karapatan upang matukoy ang tiyempo at nilalaman ng mga tugon sa lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon. Ang Unang 5 LA ay maaaring tumugon sa mga indibidwal na nagtatanong at pagkatapos ay mag-post ng mga tugon sa lahat ng mga katanungan sa pamamagitan ng petsa ng pag-post.

 


TENTATIBONG PETSA NG PANANALIKWAY

Upang matiyak na ang lahat ng mga potensyal na aplikante ay makatanggap ng parehong impormasyon tungkol sa pansamantalang mga petsa at oras ng pakikipanayam, naibahagi ang mga sumusunod na petsa at oras:

Nakalaan sa Unang 5 LA ang nag-iisang karapatan upang matukoy ang tiyempo at petsa ng mga panayam.


 

DEADLINE NA MAG-APPLY

Ang isang packet ng aplikasyon na kumpleto sa kinakailangang mga dokumento ay dapat na matanggap ng First 5 LA na lalampas sa 5:00 pm PST sa Agosto 27, 2021.

PAANO MAG-APPLY

Upang tumugon sa RFQ na ito, mangyaring isumite ang iyong panukala at lahat ng kinakailangang dokumento sa pamamagitan ng online application system na itinalaga ng First 5 LA ng hindi lalampas sa 5:00 pm PST noong Agosto 27, 2021, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga sumusunod na hakbang:

Hakbang 1: Lumikha ng isang account ng gumagamit sa pamamagitan ng pag-click dito.

Hakbang 2: Sa sandaling nalikha ang isang account ng gumagamit, mag-click dito upang ma-access ang application.

Hakbang 3: Kapag nasimulan na ang isang application, mag-click dito upang baguhin at / o isumite ang iyong aplikasyon. Mangyaring huwag lumikha ng isang bagong application sa sandaling nasimulan mo ang iyong aplikasyon.

Para sa tulong sa pag-click sa online na application dito o makipag-ugnay kay Marilu Guzman sa [protektado ng email]

Dapat isumite ng mga Aplikante ang lahat ng kinakailangang dokumento na tinukoy sa RFQ sa pamamagitan ng online form. Masidhing inirerekomenda na mag-print ka ng isang kopya ng iyong aplikasyon para sa iyong mga talaan bago i-click ang "Isumite." Upang magawa ito, i-click ang "Printer-Friendly Version." Dapat mong suriin ang naka-print na kopya bago isumite ang application nang elektronik. Bilang karagdagan, dapat mong tiyakin na ang mga attachment ay matagumpay na na-upload sa pamamagitan ng pagsusuri sa listahan ng mga kalakip na kasama.

TANDAAN: Kapag naisumite ang online na aplikasyon, hindi maaaring mag-edit ang mga nagpapanukala.


MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN

Ang lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa RFQ na ito ay dapat na isumite sa pamamagitan ng email kay Marilu Guzman, Opisyal ng Mga Operasyon at Pagsunod sa Kontrata, sa [protektado ng email].
Pinakamahusay na Simulang Pag-aaral ng Agenda ng Pananaliksik sa Kahilingan sa Kahilingan para sa Mga Panukala (RFP)

PETSA NG POSTING: Abril 20, 2021 Mga Tanong at Sagot na nai-post noong Mayo 19, 2021 PETSA NG PAGSARAD: 5:00 pm PT noong Mayo 25, 2021 Mga KATANGIAN NA PROPOSER Ang Regional Network Grantees ay hindi karapat-dapat na mag-aplay para sa pagkakataong ito sa pagpopondo. Dapat matugunan ng mga tagapanukala ang mga sumusunod na pamantayan: ...

isalin