Petsa ng Pag-post: Hunyo 15, 2020

DESCRIPTION:
Landscape Maintenance Services - Kahilingan para sa Mga Kwalipikasyon (RFQ) Una sa 5 LA na iniimbitahan ang mga kwalipikadong kumpanya na magsumite ng mga nakasulat na panukala para sa pagbibigay ng Mga Serbisyo sa Landscape Maintenance. Kung magkakaroon ng parangal, ang napiling kompanya ay magkakaroon ng minimum na 5 taong karanasan sa mga katulad na proyekto sa komersyo. Ang kontrata ay magbabago taun-taon sa loob ng 5 taon sa kanais-nais / matagumpay na pag-update ng katayuan ng pag-unlad mula sa Unang 5 LA Facility Manager. Ito ay isang proyekto sa publikong gawa at kinakailangan ng nananaig na sahod.

Ang unang 5 LA ay nakilala ang isang pangangailangan para sa
isa (1) Firm ng Pagpapanatili ng Landscape. Mangyaring suriin ang mga sumusunod na dokumento:
Maagang Pag-screen, Mas Mahusay na Kinalabasan: Developmental Screening & Referral Toolkit para sa Mga Ahensya sa Paglilingkod ng Pamilya

Maagang Pag-screen, Mas Mahusay na Kinalabasan: Developmental Screening & Referral Toolkit para sa Mga Ahensya sa Paglilingkod ng Pamilya

Sa Developmental Screening & Referral Toolkit na ito para sa Mga Ahensya sa Paglilingkod sa Pamilya malalaman mo ang mga yugto upang magpatupad ng isang bagong hakbangin sa pag-screen ng pag-unlad, o pinuhin ang mga umiiral na kasanayan sa pag-screen upang mapalakas ang kalidad at pagiging epektibo sa loob ng medikal na pambata ...

isalin