Petsa ng Pag-post: Hulyo 20, 2020

Ang First 5 LA ay naghahanap ng isang kwalipikadong printer na may kinakailangang mga mapagkukunan upang magbigay ng mga serbisyo sa pag-print at paghahatid para sa First 5 LA, kasama ngunit hindi limitado sa, pag-print ng quarterly Patnubay sa Magulang, ang Patnubay ng Magulang pampromosyong poster, ang Mga Gabay sa Magulang paghahatid, mga business card, sobre, headhead, brochure, poster, buklet at iba pang naka-print na collateral para sa mga layuning pang-komunikasyon sa loob ng bahay at marketing ng First 5 LA, bilang batayan na kinakailangan. Karagdagang kinakailangang mga serbisyo ay kasama ang kakayahang pag-uri-uriin, tugunan at maghatid ng mga materyales sa mail sa USPS para sa direktang mga layunin sa pag-mail.

Mangyaring suriin ang mga sumusunod na dokumento:

  PAANO MAG-APPLY
  Upang matiyak na ang lahat ng mga potensyal na aplikante ay makakatanggap ng pareho
  ang impormasyon, mga katanungan at sagot ay maiipon at mai-post sa webpage na ito.
  Lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa RFQ na ito ay dapat
  matanggap bago mag-5 ng PT sa Agosto 5, 2020 at mai-post ang mga sagot
  sa website bago ang Agosto 12, 2020. Ang unang 5 LA ang may karapatan sa
  tukuyin ang tiyempo at nilalaman ng mga tugon sa lahat ng mga katanungan at kahilingan
  para sa karagdagang impormasyon. Ang Unang 5 LA ay maaaring tumugon sa mga indibidwal na pagtatanong at
  pagkatapos mag-post ng mga tugon sa lahat ng mga katanungan sa pamamagitan ng petsa ng pag-post.
  Upang tumugon sa RFQ na ito, mangyaring isumite ang iyong
  panukala at lahat ng kinakailangang dokumento sa pamamagitan ng online application
  itinalaga ng system ng First 5 LA ng hindi lalampas sa
  5:00 pm PT sa Agosto 17, 2020.

  TANDAAN: Ang mga naka-print na SAMPLE NA DOKUMENTO ay DAPAT maihatid ng MAIL SA UNANG 5 LA AT TUMANGGAP NG WALA PA SA AUGUST 17, 2020.

  Hakbang 1: Lumikha ng isang account ng gumagamit sa pamamagitan ng pag-click dito.
  Hakbang 3: Kapag nasimulan na ang isang application, mag-click dito upang baguhin at / o isumite ang iyong aplikasyon. Mangyaring huwag lumikha ng isang bagong application sa sandaling nasimulan mo ang iyong aplikasyon.
  Para sa tulong sa pag-click sa online na application
  dito.
  Ang mga aplikante
  dapat isumite ang lahat ng kinakailangang mga dokumento na tinukoy sa RFQ sa pamamagitan nito
  online form. Masidhing inirerekomenda na mag-print ka ng isang kopya ng iyong
  application para sa iyong mga talaan bago ang pag-click sa "Isumite." Na gawin ito,
  i-click ang "Printer-Friendly Version." Dapat mong suriin ang naka-print na kopya
  bago isumite ang aplikasyon sa elektronikong paraan. Bilang karagdagan, ikaw
  dapat tiyakin na ang mga attachment ay matagumpay na na-upload ng
  sinusuri ang listahan ng mga kalakip na kasama.
  MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN
  lahat
  mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa RFQ na ito
  dapat isumite sa pamamagitan ng email bago mag-5 ng hapon PT sa Agosto 5, 2020 kay Terrie Johnson, Opisyal ng Mga Operasyon at Pagsunod sa Kontrata,
  [protektado ng email].
  MGA TANONG AT MGA SAGOT
  I-click ang dito upang makita ang mga tugon sa mga katanungan at sagot na isinumite para sa Pag-print ng Serbisyo RFQ.
Mga Mapagkukunang Pag-uulat

Panimula Ang pahinang ito ay naglalaman ng mga mapagkukunan upang suportahan ang Unang 5 LA na mga gawad sa pagkumpleto ng online na Taunang Survey ng Survey. Pangkalahatang-ideya ng Mga Pangunahing Tip at Paalala na Madalas Itanong Upang mag-download ng impormasyong ito bilang isang PDF, mag-click dito. Pangkalahatang-ideya ng Lahat ng Unang 5 LA (F5LA) ...

Humiling ng LANDSCAPE MAINTENANCE SERVICES SERVICES FOR QUALIFICATIONS (RFQ)

Petsa ng Pag-post: Hunyo 15, 2020 DESCRIPTION: Mga Serbisyo sa Pagpapanatili ng Landscape - Humiling para sa Mga Kwalipikasyon (RFQ) Una sa 5 LA na iniimbitahan ang mga kwalipikadong kumpanya na magsumite ng mga nakasulat na panukala para sa pagbibigay ng Mga Serbisyo sa Landscape Maintenance. Kung gagawing isang gantimpala, ang napiling kompanya ay magkakaroon ng ...

LEARNING CONSORTIUM REQUEST PARA SA MGA PROPOSAL (RFP)

Petsa ng Pag-post para sa Mga Panukala: 5 pm PT sa Agosto 12, 2019. Update: Impormasyon sa Pagpapahiwatig ng Webinar na Nai-post Agosto 23, 2019 Update: Mga Tanong at Sagot na nai-post Setyembre 5, 2019 Petsa ng Pagsara para sa Mga Panukala: 5 pm PT noong Setyembre 12, 2019. KATANGING MGA APLIKANS Mga Tagataguyod ...

Mga tagubilin sa Online na Application

Mga tagubilin sa Online na Application

Hakbang 1: Lumikha ng isang account ng gumagamit sa pamamagitan ng pag-click dito. Hakbang 2: Kapag nagawa ang isang account ng gumagamit, mag-click dito upang ma-access ang application. Hakbang 3: Kapag nasimulan na ang isang application, mag-click dito upang baguhin at / o isumite ang iyong aplikasyon. Mangyaring huwag lumikha ng isang bagong ...

isalin